Page 29

Korte (onvolledige) bibliografie in het Nederlands DE VERWRONGEN WERELD (What Mad Universe), 1971, Uitgeverij Luitingh (Laren), reeks "Tijgerpockets", vertaald door B. Van der Horst. HUWELIJKSEXPERIMENT OP DE MAAN (verhalen uit de bundels "Angelsand Spaceships", Honeymoon in Hell" en "Daymares"), 1968, Uitgeverij Bruna, reeks "Zwarte Beertjes" nr. 1222, vertaald door Else Hoog. HE, WAT DOEN DE STERREN RAAR (verhalen uit de bundels "Space on my Hands", "Angels and Spaceships", "Honeymoon in Hell" en "Daymares"), 1971, Uitgeverij Bruna, reeks "Zwarte Beertjes", nr. 1399, vertaald door Henk Bouwman. MARSBEWONERS HOEPEL OP (Martians, Go Home !), 1969, Uitgeverij Bruna in "Science Fiction Omnibus 2" (hardcover), vertaald door Th. Klepel. 1990 WAS ME 'T JAARTJE WEL (verhalen uit de bundels "Nightmares and Geezenstacks", "Angels and Spaceships" en "Space on my hands"), 1967, Uitgeverij Bruna, reeks "Zwarte Beertjes" nr. 1076, vertaald door Henk Bouwman. O ===oooO Oooo=== O

Edward John "Ted" Carnell bezweek bij een hartaanval op 23 maart jongstleden. Hij was pas 55 jaar geworden. Ted was een fan van de oude garde, door velen beschouwd als de vader van de Britse SF na de tweede wereldoorlog. In 1946 startte hij met het tijdschrift New Worlds en na een paar nummers nam hij ook Science Fantasy over. Hij stelde beide tijdschriften samen tot de zestiger jaren en "ontdekte" de meeste Britse auteurs uit die nieuwe, roerige periode, onder meer Brian Aldiss, Michael Moorcock en anderen. Toen New Worlds verkocht werd en Mike Moorcock er de redacteur van werd, startte hij met New Writings in SF, een oorspronkelijke reeks bloemlezingen waarvan 20 volumes in Groot-Brittannië verschenen, welke thans in de Verenigde Staten opnieuw worden gedrukt bij Bantam Press. Hij was ook de eerste Britse agent op het gebied van de SF en onderhandelde als zodanig met de meeste bekende Amerikaanse auteurs. Ted Carnell leed aan arthritis claudicans (een kreupel makende bloedvataandoening) en was bijgevolg de laatste maanden letterlijk aan zijn ziekbed gekluisterd. Hij zal door vele SF-liefhebbers worden gemist. Edward John Carnell was één van de stichters van het fandom, en heeft zo mogelijk meer bijgedragen tot de uitbouw en de bloei van het Britse fandom dan om het even wie. Tezelfdertijd bouwde hij zijn eigen speciaal huisje op als DE samenstellers van Britse prozines en ook als DE literaire agent die science fiction tot een erkend begrip en gewaardeerd genre maakte bij de Britse uitgevers van reeksen.

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement