Page 24

MM : Tenslotte, ik stap over de laatste strubbelingen heen, is de toestand nu zo : NEW WORLDS wordt in Engeland verder gepubliceerd door SPHERE (hoewel misschien niet als driemaandelijks blad); er bestaan ook plannen om een hard-cover-publicatie uit te geven. Er zijn contacten met een Amerikaanse uitgever van ingebonden uitgaven, misschien met de bedoeling elk jaar een boek te brengen met een keuze uit de Britse Uitgave. De politiek van het blad blijft dezelfde, maar de honorering van de auteurs blijft laag ! Manuscripten zijn welkom, maar dan liever van toegewijde, meer idealistische auteurs, dan van schrijvers met een zakelijke knobbel. De samenstellers blijven van mening dat de uitgave geen winst mag maken. De geldschieters van NEW WORLDS denken hetzelfde. Wij moeten die brug dan maar achter ons verbranden. Ook kwam er weer een alternatief voorstel van John Calders van CALDER & BOYARS in Engeland (te vergelijken met GROVE in de Verenigde Staten), maar de samenstellers zijn bang dat het blad in dat geval een soortement letterkundig tijdschrift met een relatief lage oplaag zou worden. En dat klopt niet met ons idee. In ieder geval is het nog steeds mogelijk dat er iets speciaals uit die hoek komt. TB : Staan er nog boeken op stapel ? MM : Heel wat ... Deze maand nog brengt NEW ENGLISH LIBRARY een soort vervolg op BEHOLD THE MAN namelijk BREAKFAST IN THE RUINS. In september ELRIC OF MELNIBONE bij Hutchinson. De 2 laatste romans uit de Jerry Cornelius-cyclus, eigenlijk geen SF meer, komen dit jaar ook uit : THE ENGLISH ASSASIN en THE CONDITION OF MUZAK. Dan is er een humoristische trilogie waarvan het eerste boek in oktober bij Harper and Row uitkomt, AN ALIEN HEAT. Daarbij werk ik nu aan een vervolg van WARLOCK OF THE AIR; het zal waarschijnlijk THE LAND LEVIATHAN heten. Ik ben ook bezig met een driedelig vervolg op THE RUNESTAFF-tetralogie; de voorlopige titel is A CHRONICLE OF CASTLE BRASS. TB : Is 't alles ? Waar haal je de tijd vandaan ? MM : Dat is een geheimpje. Dat mag ik niet vertellen ... TB : Ik heb ook iets gehoord over een film. MM : Dat klopt; op het ogenblik herschrijf ik het script voor THE FINAL PROGRAMME waarvan de rechten werden aangekocht door Goodtimes Films. Samen met Jim Cawthorn bewerk ik een filmversie van THE LAND THAT TIME FORGOT van Burroughs. Dat wordt nog dit jaar geproduceerd door Amicus Films die trouwens ook werken aan THE HEAD AND THE HAND van Christopher Priest en THE COMMITTED MAN van John Harrison. TB : Het venijn zit in de staart : waarom besloot BERCKLEY PRESS in het begin van dit jaar de nieuwe driemaandelijkse formule van NEW WORLDS QUARTERLY, waarvan de nummers 1 & 2 reeds waren verschenen, af te stoten ? Daarnet zei je er niets over ... MM : Och, 't is steeds hetzelfde liedje : er is moeilijk een markt voor te vinden. De nummers 3 & 4 waren toen al gedrukt en die verschijnen dus nog. George Ernsberger, de verantwoordelijke voor NWQ bij Berckley, heeft gezegd dat het beslist niet was om de literaire kwaliteit, maar om de slechte commerciĂŤle resultaten. Voor de Amerikanen is geld een belangrijk iets. TB : Laten we hopen dat er eindelijk een definitieve oplossing komt, want deze uitgave mag niet verdwijnen. MM : Nee, inderdaad, het blijft een unieke mogelijkheid voor auteurs diebij vetdenkende uitgevers geen kans maken. Maar ze moeten wel wat te vertellen hebben. TB : Om te besluiten : de laatste tijd was je niet zo vaak op Cons te zien. En nu besluit je zo maar ineens naar SFANCON 3 te

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement