Page 21

MM : Ik haat het. Ik kan het niet zien. Tolkien heb ik nooit gelezen. Ik kan geen Heroic Fantasy lezen of dingen van Howard of Lovecraft. Ik schrijf zelf er veel van maar behalve ELRIC heb ik geen van mijn boeken zelf opnieuw gelezen. De enige auteur die ik wel kan lezen is FRITZ LEIBER : de GREY MOUSER-cyclus. TB : Toch heb je ontzettend veel in dat genre geschreven. MM : Ja, eerst ELRIC natuurlijk, dan de vier delen van THE RUNESTAFF; een trilogie : KNIGHT OF SWORDS, KING OF THE SWORDS, QUEEN OF THE SWORDS, THE ETERNAL CHAMPION, PHOENIX IN OBSIDIAN, THE SLEEPING SORCERESS ... TB : En heel wat boeken in de trant van EDGAR RICE BURROUGHS. MM : Zeker, bijvoorbeeld WARRIORS OF MARS, BLADES OF MARS, BARBARIANS OF MARS; eigenlijk allemaal namaaksels, maar wel leuk. TB : Velen denken dat je je beter op je gemak voelt wanneer je Heroic Fantasy schrijft dan wanneer je SF produceert. MM : Dat is waar, want eigenlijk houdt ik er niet van SF te schrijven. TB : In NEW WORLDS werden verhalen gepubliceerd die, in die periode althans, soms onbegrijpelijk leken voor de traditionele esseflezer. Stormen van protest gingen op ... MM : Ja, ik geloof wel dat Ballard en ik de eersten zijn geweest om radikaal van richting te veranderen. In die tijd schreven we beiden voor tijdschriften die traditionele essef brachten en we voelden ons gefrustreerd. Die monopoliehaaien gaven ons geen kans. Ze sloten het hele zaakje af. Niemand die er wat om gaf, onze eerste niet traditionele pogingen te publiceren. Dat is trouwens de grote sprong geweest van NEW WORLDS. ZOwel voor Ballard als voor mij, elk op zijn persoonlijke manier, ging het erom te ontsnappen aan de beperkingen inzake vorm en inhoud van traditionele essef. Niet dat wij er een aparte filosofie op nahielden, we begonnen gewoon te schrijven zoals we zelf het liefst wilden schrijven. En wanneer we van tijd tot tijd weer eens traditionele essef schreven dan was het alleen maar om ons gevoel voor verhoudingen niet te verliezen. NEW WORLDS heeft uiteraard manifesten en essays over deze nieuwe vorm van literatuur gepubliceerd maar er is nooit sprake geweest van een cenakel of van een bepaalde wijsgerige opvatting. Ook boeken als REPORT ON PROBABILITY A en BAREFOOT IN THE HEAD van Brian Aldiss hebben invloed uitgeoefend. TB : In verband met die literatuur wordt nogal eens de term "Speculatieve Fictie" gebruikt. MM : Ja, dat is een term die Robert Heinlein in 1938 (ik was toen nog niet eens geboren) heeft uitgevonden, maar die werd opnieuw ontdekt en gebruikt door Ballard. 't is wel een nuttig woord, alleen, het betekent eigenlijk niets. Het is een literatuur, die persoonlijker, subjectiever is dan SF. TB : En wat gebeurt er dan met de "Science"? MM : Het is niet zo dat er minder Wetenschap in de Speculative fiction zou zijn, het wordt alleen anders, in ruimere zin gebruikt. Ballard bijvoorbeeld weet enorm veel meer van wetenschap af dan vele traditionele SF-auteurs. Maar dat is niet belangrijk. In feite gebruiken we de term Speculative Fiction niet meer : we laten gewoon de verbeelding zijn gang gaan in een ruimer kader. We voeren nieuwe onderwerpen, een nieuwe inhoud in. TB : Ik kom even terug op NEW WORLDS. Wat was er volgens jou mis met SF toen je de redactie van dat blad ging verzorgen ?

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement