Page 20

TB MM TB MM TB MM

: : : : : :

TB : MM :

TB : MM :

TB : MM :

TB : MM :

TB : MM :

TB : MM :

TB :

Wie ben je eigenlijk Mike ? Kijk naar me en lees mijn werk, dan weet je het ... Dus je schrijft autobiografisch ? Elke auteur doet dat in zekere zin. Concreet. Nemen we bijvoorbeeld BEHOLD THE MAN of de ELRIC-saga. Dat zijn verschillende zaken. Een groot gedeelte van BEHOLD THE MAN is mijn eigen ervaring. Ik heb een tamelijke mystieke periode gekend. Dat komt veel voor bij opgroeiende mensen, die worstelen met het probleem van de volwassenheid. Ja, tot zelfs na de militaire dienstplicht. Zelf ben ik niet godsdienstig opgevoed. Ik had nog nooit het Nieuwe Testament gelezen v贸贸r ik BEHOLD THE MAN schreef. Mijn kennis van het christendom (voor zover ik het ken) stamt uit de tijd van het boek. Het thema van dit werk is nogal spectaculair ... Ik weet niet; ik wilde het verband aantonen tussen de sexuele crisis en de godsdienstige crisis, iets wat ongeveer op dezelfde leeftijd plaatsvindt, bij de puberteit. Het is banaal, maar je kunt zeggen dat godsdienst ersatz is voor sexualiteit ... Niet eerder sublimatie ? Dat kan. In ieder geval wilde ik dat laten zien. In het eerste gedeelte van BEHOLD THE MAN zegt de jongen steeds zijn avondgebed en hij houdt daarmee op, alleen maar om eerder te kunnen masturberen. Dat is ook mijn eigen ervaring. En in ELRIC ? Daarin zijn ook mijn persoonlijke obsessies uit die periode in neergepend. Ik begon met ELRIC toen ik 18 was en mijn religieuze opvattingen zijn er in weer te vinden. Ik weet het, het is beslist een sombere, wanhopige visie op de wereld, het is zelfs vrij tragisch. Zeer symbolisch voor mijn gemoedstoestand op dat ogenblik. De ontwikkeling van de ELRIC--verhalen staat in verband met mijn eigen ontwikkeling. Heel mijn werk overigens. Wat bezielde je om SF te gaan schrijven ? Wat een vraag ... Nou, als kind verslond ik SF en toen begon ik met fanzines. En toen ik 17 jaar was, werd ik wonder boven wonder redacteur van een Brits blad dat Tarzanverhalen bracht, dat was in 1956. Ik heb toen massa's "Heldenromans" en politieverhalen geschreven voor die uitgever. V贸贸r je het weet zit je tot je nek in de brij. En toen ? In 1959 was Ted Carnell samensteller van SCIENCE FANTASY. Hij vroeg me wat Sword & sorcery of Heroic Fantasy. Toen ben ik begonnen met Elric. Tot in '65 heb ik SF geschreven, daarna ben ik aan experimenteler werk begonnen, maar af en toe schrijf ik nog traditlonele essef. Wat trekt je in Sword & Sorcery aan ?

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement