Page 13

Met een razendsnelle beweging speurden zijn ogen de omgeving af. Achter de lage heuvels hoorde hij een angstaanjagend spetteren, alsof iets met grote snelheid op hem afstormde. Een lange gestalte met dunne armen sprong uit een nabije waterloop te voorschijn en uitte een ijle, snerpende kreet. Lokkend, vol diepe melancholie. Bijna had hij zich laten overweldigen en was hij op haar toegerend, maar zijn angst won het. Hij sprintte terug naar zijn nest en de bloembladen sloten zich als de omhelzing van een liefdevolle moeder om zijn schokkende lichaam. 's Nachts - toen zuurstof als nevels van de sterren neerviel - huilde- hij. Buiten droomde het land van een gele zon. Nergens was beweging. Tegen de middag werd hij wakker. Naast de zon was een nieuwe supernova opgevlamd. Zijn symbiotische begeleider volgde zijn blik en zie : "De stenen worden oud, Tassanein, de sterren sterven. Eén voor één worden zijn weggeplukt uit de overrijpe trossen van de melkweg". Tassanein had weinig behoefte om iets te zeggen. Zonder het op te merken sloegen zijn vingers het fatale ritme, het opzwepende lied dat paring vooraf gaat. Hij dacht aan de vlammende schepen waarmee zijn voorouders de leegte tussen de eilanden van leven overbrugd hadden. Aan oorlogen met insekten van koraalbloed, aan de miljarden gezichten die opduiken tijdens het rasdromen, wanneer zijn geest de raciale herinneringen aftast. Zijn ogen dwaalden zoekend door de ruimte. Tenslotte brak hij een stenen bloem af, waar aderen van blauwlicht in bloeiden. Korte tijd koesterde hij de bloem in zijn handpalm. De warmte, het kleine beetje gloed dat dit halfleven te bieden had, trok omhoog in zijn arm. "Als je nu weggaat ben je verloren", waarschuwde de ander. Somber wreef het met zijn stompe poten over het glanzende blad. "Ze zal je niet laten gaan. Ik en het nest zullen leeg op je wachten en wanneer we jouw stem niet meer horen sterven we, allebei. Overdenk goed wat je gaat doen, Tassanein. Een steriele dood. Het ras leeft niet meer - alleen jij. Je kan onsterfelijk zijn. Oh, Tassanein, blijf hier ! Je bent een deel van ons ! Tassanein schudde zijn hoofd, zijn tasters hingen neer van smart. "Ik moet gaan. Als ik nu blijf zal ik morgen gaan. Of anders de dag daarna. Ze heeft me geroepen. Mijn gehele geest, al mijn gedachten, alles wat mijn ik vormt, rilt met afschuw. Het indMdu in mij wil hier blijven, het wordt verscheurt door je woorden. Maar ze riep mij niet. Ze riep het oude bloed in mijn aderen, de onverzettelijke genen. Ik leefde drie eeuwen, zij een miljard en ik kan enkel gehoorzamen aan hun vreemde machten". De grote bloem van het nest ontvouwde zich en hij wankelde de grote eenzaamheid in. De wind zoog zijn hersens leeg, en ergens in zijn rug druppelde een minuskule klier enkele milligrammen groene stof in zijn bloedbanen. "Osseno, osseno", riep hij wanhopig, maar ook die laatste vonk van weerzin verdween en hij begon te rennen. De uitlopers van de eindeloze oceaan fluisterden halverwege de horizon. Achter hem verkleurde het nest tot een vaal grijs, lichtend vocht zoch weg in de modder - langzaam, als met intense tegenzin ontbond het in doffe schilfers. Een laatste stuiptrekking wierp de symbioot half in de poel. Het stootte een klaaglijk kreetje uit en probeerde terug te kruipen. Draadachtige tentakels omkapselden het echter en trokken het dieper

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement