Page 1

cf_incasso_broch

23-08-2010

09:39

Pagina 1

Incasso


cf_incasso_broch

23-08-2010

09:46

Pagina 2

Strijdvaardige incasso CREDITFORCE Collections is uw partner bij uitstek voor het gehele incassotraject. Wij maken daadwerkelijk werk van uw incasso. Duidelijke afspraken vooraf en een snelle, uitgebreide rapportage over onze vorderingen - letterlijk en figuurlijk- maken onze dienstverlening volkomen inzichtelijk voor uw organisatie.

Betrouwbaar en daadkrachtig Wij verliezen het doel geen moment uit het oog. Tegelijk beseffen wij als geen ander dat uw debiteuren uw klanten zijn. Dat stelt hoge eisen aan de wijze van benadering. Van onze ervaren specialisten kunt u dan ook een maatwerk dossierbehandeling verwachten. U heeft bovendien slechts één contactpersoon. Wel zo makkelijk en efficiënt.

Incasso Keurmerk CREDITFORCE is lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en heeft het Incasso Keurmerk gekregen. Dit betekent dat CREDITFORCE werkt via de gedragscode van de NVI. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Een garantie dat u zaken doet met een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld.

Helderheid in kosten De kosten in het incassotraject bestaan uit de daadwerkelijke kosten (bureau- en dossierkosten, verschotten en deurwaarderskosten) en de vergoeding voor onze dienstverlening. In eerste instantie worden alle kosten bij uw debiteur in rekening gebracht. Mocht uw afnemer – om welke reden dan ook – niet aan zijn of haar verplichtingen voldoen, dan worden alleen de daadwerkelijke kosten met u verrekend. Voor de vergoeding van onze dienstverlening geldt dus “no cure no pay”. Het deel van de incassokosten dat wij aan u door moeten belasten wordt overigens afgedekt door de meeste kredietverzekeraars. Bij gerechtelijke incasso brengen wij onze provisie niet in rekening als deze niet aan u wordt toegewezen.

Debiteurenbeheer

|

Factoring

|

Risk Management

|

Kredietverzekering

|

Inc


cf_incasso_broch

23-08-2010

09:47

Pagina 3

Incasso

Minnelijk incasso

Wereldwijde incasso

Het minnelijk incassotraject duurt bij CREDITFORCE nooit lan-

CREDITFORCE Collections beschikt over een uitgebreid

ger dan één maand en kan bestaan uit:

internationaal netwerk van gespecialiseerde advocaten voor het incasseren van uw buitenlandse vorderingen.

Inhoudelijke interventie De vordering wordt overgedragen aan CREDITFORCE Collections. Binnen 30 dagen wordt uw afnemer diverse malen, zowel schriftelijk als telefonisch, aangemaand. Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Ook worden er gerechtelijk stappen aangekondigd waarbij tevens verhaalsmogelijkheden in kaart worden gebracht. Legal Letter CREDITFORCE Collections kan, indien u dat wenst, een laatste buitengerechtelijke aanmaning op het briefpapier van onze huisadvocaat versturen.

“U heeft geen tijd- en informatieverlies als u CREDITFORCE vooraf ook het debiteurenbeheer en het minnelijk traject heeft laten verzorgen.”

Het beheertraject kan er dan als volgt uitzien:

Verval datum

60

85

90 (dagen na vervaldatum)

Debiteuren beheer

Inhoudelijke interventie

Legal Letter

Gerechtelijk incasso

Gerechtelijk Incasso Als het minnelijk incassotraject niet tot betaling heeft geleid, wordt er overgegaan tot gerechtelijk incasso. Uiteraard heeft

Belangrijkste voordelen CREDITFORCE Collections:

u geen tijd- en informatieverlies als u CREDITFORCE vooraf ook het debiteurenbeheer en het minnelijk traject heeft laten

Uitstekende resultaten en snelle doorstorting

verzorgen. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde

van geïncasseerde bedragen

deurwaarderskantoren. CREDITFORCE is ook hier verantwoor-

Een vaste en deskundige contactpersoon welke

delijk voor het monitoren van de gestelde termijnen.

verantwoordelijk is voor de behandeling van uw incassozaken Online inzicht in uw dossiers en toegang tot

Inschakeling advocaten

uw rapportages Incasso Keurmerk

Bij

asso

vorderingen

van

meer

dan

€ 5.000,00

werkt

No cure no pay of vaste vergoeding

CREDITFORCE Collections samen met gerenommeerde

Wereldwijde incassomogelijkheden

advocatenkantoren. Indien dit uitgevoerd wordt nadat wij

Transparante kosten

voor u het minnelijk incassotraject hebben verzorgd, is onze

Stichting Derdengelden ter zekerheid van

bemiddeling tussen u en de advocaat geheel kosteloos.

de toekomende gelden

|

Insolving

|

Detachering

|

We r v i n g & S e l e c t i e

|

Tr a i n i n g

|

Audit


cf_incasso_broch

23-08-2010

09:48

Pagina 4

Compleet dienstenpakket

Daadkracht

Alle onderdelen van het Credit Management

Een ander kenmerk van onze dienstverlening is

zijn nauw met elkaar verweven. Vandaar

daadkracht; in een wereld die steeds sneller

dat CREDITFORCE haar klanten een

verandert is dit een absolute vereiste. Als geen ander

dienstenpakket aanbiedt dat alle aspecten

kan CREDITFORCE zeer snel reageren op de

van het Credit Management omvat. Dit is

veranderende eisen die onze klanten aan

een strikte vereiste om een dienstverlening

dienstverlening stellen. En natuurlijk komt dit eveneens

te kunnen bieden die voldoet aan de hoge

naar voren bij de manier waarop wij uw debiteuren

eisen van onze klanten. Onze Mission

benaderen.

Statement is om bedrijven deskundigheid en financiĂŤle middelen te bieden om ambities te verwezenlijken. Middels onze

Kortom

ondersteuning en expertise op het gebied van Credit Management bieden wij

Met CREDITFORCE kiest u voor een partner die op

ondersteuning en zorgen er op deze manier

alle gebieden van het Credit Management kan

voor dat u zich kunt richten op de core

ondersteunen en die voortdurend met u mee blijft

business.

denken. Een partner bovendien met een hands-on mentaliteit die gewend is om snel te schakelen. U staat zakelijk sterk met CREDITFORCE.

Proactieve dienstverlening Naast Incasso verzorgt CREDITFORCE: CREDITFORCE onderscheidt zich eveneens door een

Debiteurenbeheer

proactieve dienstverlening. In de praktijk betekent dit

Factoring

dat onze dienstverlening meer behelst dan het alleen

Kredietverzekering

strikt uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Risk Management

Vanuit onze brede expertise adviseren wij u welke

Insolving

accenten in uw bedrijfsvoering en administratieve

Detachering

processen verlegd zouden kunnen worden. Doel

Werving & Selectie

hiervan is een voortdurende stroomlijning van het

Training

Credit Management proces waardoor u eerder over

Audit

uw uitstaande gelden kunt beschikken.

Duwboot 25, 3991 CD HOUTEN | Postbus 431, 3990 GE HOUTEN | Telefoon: (030) 243 1224 | Telefax: (030) 243 1334 info@creditforce.nl | www.creditforce.nl

CREDITFORCE Incasso  

Brochure Incasso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you