Page 1

cf_factoring_broch

23-08-2010

10:19

Pagina 1

Factoring


cf_factoring_broch

23-08-2010

10:22

Pagina 2

Haal het maximale uit uw debiteuren! In deze roerige tijden hebben veel ondernemingen behoefte aan (extra) financiĂŤle ondersteuning. Een werkkapitaalfinanciering (factoring) die met uw omzet meegroeit is dan de uitkomst. Factoring in combinatie met kredietverzekering biedt u maximale flexibiliteit en u beschikt over meer werkkapitaal ten opzichte van traditionele vormen van bevoorschotting.

Flexibele financiering Het voordeel van een werkkapitaalfinanciering ten opzichte van een bancair krediet is dat er meestal een hoger percentage van de onderliggende waarde gefinancierd kan worden. Zeker wanneer u uw debiteurenbeheer uitbesteed aan CREDITFORCE . Wij volgen voor u op structurele basis uw betaalstromen. Wij kunnen uw omzetgroei op deze manier optimaal ondersteunen. Dit kan betekenen dat u tot zelfs 85% van uw uitstaande debiteuren gefinancierd kunt krijgen!

Debiteurenbeheer

|

Factoring

|

Risk Management

|

Kredietverzekering

|

Inc


cf_factoring_broch

23-08-2010

10:23

Pagina 3

Factoring

“Het doel is om uw werkkapitaal te vergroten. Factoring is hierbij de juiste keus wanneer uw onderneming actief is in de Handel, Industrie, Transport & Logistiek en de zakelijke dienstverlening.”

Debiteurenfinanciering

Debiteurenbeheer verzorgd door CREDITFORCE

Debiteurenfinanciering heeft betrekking op uw uitstaande debiteuren en is een flexibele vorm van financieren. Wanneer

Wanneer u naast de financiering van uw debiteuren ook het

uw omzet groeit en zodoende ook uw debiteurenportefeuille

volledige beheer uit handen geeft aan CREDITFORCE worden

dan groeit uw financiering mee.

alle werkzaamheden welke hiermee verband houden door ons gedaan. Zo wordt de vervaldag streng bewaakt en worden de

Onderpand voor deze financiering zijn:

debiteuren middels een voor u op maat gemaakt schema

Juridische afdwingbaarheid van de vordering

beheerd en aangemaand. Betalingsachterstanden worden tij-

Afgeronde levering of prestatie

dig gesignaleerd en u wordt via ( online) rapportage op de

Business to Business debiteuren

hoogte gehouden van de stand van zaken. U kunt zich dus vol-

Omzet vanaf ongeveer € 1.000.000,00

ledig richten op uw core business en doen waar u goed in bent.

Wanneer is het financieren van uw debiteuren de juiste oplossing?

Voor meer informatie over wat Debiteurenbeheer

Het doel is om uw werkkapitaal te vergroten. Factoring is hier-

inhoudt bij CREDITFORCE zie ook

bij de juiste keus wanneer uw onderneming actief is in de

www.creditforce.nl/debiteurenbeheer.

Handel, Industrie, Transport & Logistiek en de zakelijke dienst-

asso

verlening. Ook wanneer uw onderneming snel groeiend is, er

Voldoet uw onderneming niet aan alle criteria zoals hierboven

sprake is van een bedrijfsovername of management buy-out,

beschreven? Ook dan staan wij voor u klaar. CREDITFORCE is

uw onderneming een seizoensmatig karakter heeft of u

een allround aanbieder van Credit Management diensten. Wij

inkoopvoordelen wilt behalen is deze vorm van financiering

adviseren u dan ook graag over de andere mogelijkheden om

zeer geschikt.

uw werkkapitaal en liquiditeit te vergroten.

|

Insolving

|

Detachering

|

We r v i n g & S e l e c t i e

|

Tr a i n i n g

|

Audit


cf_factoring_broch

23-08-2010

10:24

Pagina 4

Compleet dienstenpakket

Daadkracht

Alle onderdelen van het Credit Management

Een ander kenmerk van onze dienstverlening is

zijn nauw met elkaar verweven. Vandaar

daadkracht; in een wereld die steeds sneller

dat CREDITFORCE haar klanten een

verandert is dit een absolute vereiste. Als geen ander

dienstenpakket aanbiedt dat alle aspecten

kan CREDITFORCE zeer snel reageren op de

van het Credit Management omvat. Dit is

veranderende eisen die onze klanten aan

een strikte vereiste om een dienstverlening

dienstverlening stellen. En natuurlijk komt dit eveneens

te kunnen bieden die voldoet aan de hoge

naar voren bij de manier waarop wij uw debiteuren

eisen van onze klanten. Onze Mission

benaderen.

Statement is om bedrijven deskundigheid en financiĂŤle middelen te bieden om ambities te verwezenlijken. Middels onze

Kortom

ondersteuning en expertise op het gebied van Credit Management bieden wij

Met CREDITFORCE kiest u voor een partner die op

ondersteuning en zorgen er op deze manier

alle gebieden van het Credit Management kan

voor dat u zich kunt richten op de core

ondersteunen en die voortdurend met u mee blijft

business.

denken. Een partner bovendien met een hands-on mentaliteit die gewend is om snel te schakelen. U staat zakelijk sterk met CREDITFORCE.

Proactieve dienstverlening Naast Factoring verzorgt CREDITFORCE: CREDITFORCE onderscheidt zich eveneens door een

Debiteurenbeheer

proactieve dienstverlening. In de praktijk betekent dit

Kredietverzekering

dat onze dienstverlening meer behelst dan het alleen

Risk Management

strikt uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Incasso

Vanuit onze brede expertise adviseren wij u welke

Insolving

accenten in uw bedrijfsvoering en administratieve

Detachering

processen verlegd zouden kunnen worden. Doel

Werving & Selectie

hiervan is een voortdurende stroomlijning van het

Training

Credit Management proces waardoor u eerder over

Audit

uw uitstaande gelden kunt beschikken.

Duwboot 25, 3991 CD HOUTEN | Postbus 431, 3990 GE HOUTEN | Telefoon: (030) 243 1224 | Telefax: (030) 243 1334 info@creditforce.nl | www.creditforce.nl

CREDITFORCE Factoring  
CREDITFORCE Factoring  

CREDITFORCE Brochure Factoring

Advertisement