Page 1

“Ondek Gods gemeente” Ontdek Gods gezin Pagina 4&5

Christenspotters Pagina 8&9

Fotoreportage inzegeningsdienst Wouter en Rianne Pagina 7 september 2010 • Baptisten gemeente Doetinchem


Colofon Kapel en Dijkhuis “Predik het Evangelie” Burg. van Nispenstraat 19-21 7001 BS Doetinchem Samenkomsten Metzo College Maria Montessoristraat 5 Doetinchem Routebeschrijving zie hiernaast Postadres Baptisten Gemeente Doetinchem p.a. Baron van Dieststraat 5 7006 AP Doetinchem Voorganger Wouter en Rianne van der Toorn Deilhorst 52 7009 LH Doetinchem T : 0314-394288 E : wouter@baptistendoetinchem.nl Oudstenraad br. Arend van Vliet Baron van Dieststraat 5 7006 AP Doetinchem T : 0314-364240 br. Douwe Buwalda Singel 58 6942 MC Didam T : 0316-225442 M : douwe@baptistendoetinchem.nl br. Harold Weeteling Hulleweg 7 7004 GD Doetinchem T : 0315-341924 Aanbiddingsteam br. Gerco Mons

B

Kostersteam br. Gosse en zr. Janny de Jager

stem tegen mij zei: ‘Het komt allemaal goed.’ De volgende dag zag ik alles veel positiever in. De drukte was niet weg genomen maar ik voelde hernieuwde kracht van God. Als je aan mensen vraagt hoe het met ze gaat krijg je vaak hetzelfde antwoord. ‘Ja goed! Druk hé!’ De wereld is op full tempo bezig. Er is tijd te weinig en voor veel mensen is de 24 uur in een dag niet genoeg om alles te doen wat ze willen. En als er tijd is om het rustig aan te doen, zomervakantie, dan moet er ook nodig uitgerust worden. Dat hoort in de vakantie. Ben je niet goed uitgerust dan was de vakantie ook niet

Vanuit richting Zelhem (N315)

God heb je bij alles nodig. Ook om rust te krijgen. Zelfs in de rust heb je

Na binnenkomst Doetinchem bij de 2e verkeerslichten rechtsaf (Kennedylaan)

God nodig. Het is goed om in een rustsituatie God te zoeken. Het is niet

Bij 2e verkeerslichten linksaf (Hofstraat)

voor niets dat de zondag, de eerste dag van de week, een rustdag is.

Bij 2e verkeerslichten rechtsaf (Keppelseweg N317) Bij 2e verkeerslichten linksaf (Energieweg)

Rotonde linksaf en gelijk linksaf de weg naar het Metzo College nemen. Links naast het gebouw is de parkeerplaats en begint het pad naar de hoofdingang.

Vanuit richting Velswijk (N316)

Kruisbergseweg volgen langs het Slingeland Ziekenhuis Bij verkeerslichten rechtsaf (ds van Dijkweg)

Deze weg rechts aanhouden de Hofstraat volgen

Bij 2e verkeerslichten rechtsaf (Keppelseweg N317) Bij 2e verkeerslichten linksaf (Energieweg)

Rotonde linksaf en gelijk linksaf de weg naar het Metzo College nemen. Links naast het gebouw is de parkeerplaats en begint het pad naar de hoofdingang.

Vanuit Doesburg (N317)

Na binnenkomst Doetinchem bij de rotonde rechtdoor Bij verkeerslichten rechtsaf (Energieweg)

geslaagd.

Druk, druk, druk. Zo. Hij is klaar. Het heeft tijd, stress en veel moeite gekost maar daar ligt hij dan. De eerste editie van het nieuwe kerkMagazine. Pff, dat was me een hele ervaring. En ik vond het geweldig. Zeker voor mijn studie, journalistiek, is dit een heel goede oefening. Als hoofdredacteur ben je voor veel dingen verantwoordelijk. Jij wordt gezien als het aanspreekpunt en jij behoort alles te weten. Tel bij deze taken ook nog een drukke studie bij op en je dagen zitten vol. In dit soort dagen merk ik dat ik God snel uit het oog verlies. Ik lees minder Bijbel en ook mijn gebedsleven moet er onder lijden. Ook al

God wou dat wij vanuit rust beginnen aan een nieuwe week. God heb je bij alles nodig. Dat heb ik gemerkt. Het is lastig en vaak doe ik toch mijn eigen ding. En altijd kom ik weer terug bij God. Ook de gemeente is hierin een sterkte. Om samen met elkaar God te zoeken doet een mens goed. Je kan niet alleen geloven, je hebt mensen die je helpen en sterken om je heen nodig. Daar is de gemeente voor. Dit eerste nummer staat in het teken van God’s gemeente. Waarom is die nou zo belangrijk? Lees en ontdek.

Judith Weeteling.

was ik met een ‘goede zaak’ bezig het liep voor mij niet lekker. God was er namelijk nauwelijks bij betrokken. Totdat ik er op een gegeven moment helemaal doorheen zat. Ik zag het allemaal niet meer zitten. Ik moest teveel doen en trouwens het zou me toch niet lukken.

Inhoudsopgave

Rotonde linksaf en gelijk linksaf de weg naar het Metzo College nemen. Links naast het gebouw is de parkeerplaats en begint het pad naar de hoofdingang.

Vanuit Varsseveld en Arnhem (A12) Afrit 3 Doetinchem nemen (Europaweg N316) De Europaweg richting centrum nemen Spoorbaan over en bij verkeerlichten linksaf

7001 BS Doetinchem

Bij verkeerslichten rechtsaf

T : 0314-330673

Rotonde rechtdoor de Energiebrug over

M : 06-23519270

een heerlijke rust over me heen en ik kon alles los laten. Alsof er een

Doetinchem

Burg. van Nispenstraat 21

Pastorale telefoon

Die avond in bed heb ik een intensief gesprek met God gehad. ik kreeg

Baptisten gemeente

Doetinchemseweg 24 7 061 CS Terborg

Uit de pen van Judith

4

Ondek Gods gemeente

10

Aanbevolen boeken & Dvd’s

6

Agenda

11

Regioberichten

7

De toeter foto’s inzegeningsdienst

12

Bedieningen

8

Jong Christenspotters

14

Kids Verhaal van Willem de Vink

Rotonde rechtsaf en gelijk linksaf de weg naar het Metzo College nemen. Links naast het gebouw is de parkeerplaats en begint het pad naar de hoofdingang. “Baptisten gemeente Doetinchem” • 3


Ondek Gods gemeente

Kerk of gemeente?

Gods gemeente, Gods gezin

gesproken. Kijk maar eens naar de brieven die geschreven worden. Ze

dat God vaak krachtiger werkt in openbaring dan in de persoonlijke

Is gemeente iets anders als kerk? Nou, eigenlijk is het hetzelfde.

worden aan de gemeente geschreven, de gelovigen samen. Enerzijds

ontmoeting met God. Een openbaring is dat je iets nieuws van God

Maar omdat bij de uitdrukking ‘kerk’ eens te meer het beeld van een

gaat het over discipelen maken, maar ook om de zorg en groei van de

begrijpt of iets op een nieuwe manier van God gaat begrijpen. Maar

gebouw ontstaat, maken we meer gebruik van de uitdrukking Gods

gemeente.

ook als het gaat om bidden voor zieken en noden in de gemeente.

gemeente. Dat komt omdat de gemeente van God niet bestaat uit een

Gods aanwezigheid is bijzonder aanwezig in de gemeente. Zeker als de

gebouw of een organisatie. Gods gemeente is Gods gezin. Hij is de Va-

Jezus het hoofd

der en wij zijn, door genade, Zijn kinderen. Het grote wonder dat door

Nog zo’n uitdrukking die je tegenkomt over de Bijbel: de

Jezus Christus mogelijk werd gemaakt, was dat we kinderen van God

gemeente als lichaam en Jezus als hoofd van het lichaam (Efeze 1

Thema jaar

konden worden. Jezus maakte ons ook de Vader bekend.

vers 22). Het mooie is dat iedere uitdrukking iets bijzonders laat zien

Dit jaar zal in het teken staan van het stap voor stap gaan ontdek-

Allemaal woorden en uitdrukkingen die onze relatie met God en onze

van Gods plan met de gemeente. Vanuit het hoofd functioneert het

ken van Gods plan met de gemeente. De thema’s hiervoor zullen ook

relatie in de gemeente in de context plaatst van het gezin.

lichaam. In het hoofd wordt alles geregeld en krijgt alles zijn samen-

verder worden uitgewerkt. Steeds zullen we een vertaling proberen te

hang. Een hand en een oor weten precies samen te werken, doordat zij

maken van de dingen die we ontdekken naar het concreet functione-

worden aangestuurd door het hoofd.

ren in de gemeente. Zo werkt het tenslotte: eerst goed naar

Doel van de gemeente Waar is de gemeente eigenlijk voor? God had een groot plan met de

gemeente vol liefde en geloof in de nabijheid van de Vader is!

God luisteren, dat aanvaarden we met blijdschap en laten

gemeente. In Efeze 3 vers 10 wordt de rol van de gemeente beschre-

Wat betekent het dat Jezus het hoofd is van de gemeente? Dat alles

dat zijn uitwerking hebben in het normale

ven. Die rol is het bekendmaken van de wijsheid van God tot in alle

door Hem samenhang krijgt. En dat is goed nieuws. Hij was toch ook

functioneren in de gemeente.

schakeringen aan de (onzichtbare) wereld. De gemeente is er om

onze Redder, het offerlam dat door God was gestuurd om voor onze

getuige te zijn van God en Gods liefde. Om de wereld te zegenen zoals

zonden de straf te dragen? Om ons vrij te kopen? Vanuit het samen

God beloofde aan

kennen van Jezus (het hoofd)

Abraham dat hij een bron van zegen zou zijn (Genesis 12 vers 2). Het

functioneert het lichaam (de gemeente) optimaal en gezond.

is niet voor niets dat Paulus in Galaten 3 aangeeft dat deze belofte niet voorbij is maar volledig van toepassing is op iedereen die op God

Wij het lichaam

vertrouwt!

In 1 Korinte 12 wordt een prachtige beschrijving uitgewerkt over het lichaam. Daarin krijgt iedereen zijn eigen unieke plek in het lichaam.

Geliefd

En niemand kan zeggen dat hij overbodig is, niemand kan zeggen dat

Wist je dat de gemeente voor God ongeloofelijk kostbaar is? Dat is

hij wel zonder de ander kan. Zo is het lichaam namelijk opgebouwd.

namelijk bepaald door de prijs die voor de gemeente nodig was. God

Iedereen zijn unieke plek en daarin niemand hetzelfde.

offerde Zijn Zoon op uit liefde voor de wereld. Maar door het bloed van Gods eigen Zoon heeft God een

Al die verschillende mensen in de gemeente zijn er dus niet voor niets.

gemeente verworven (Handelingen 20 vers 28).

Anders kan het lichaam, de gemeente, niet

Wouter van der Toorn

Kerk Het woord ‘kerk’ komt uit het Grieks, van kyriakos. De oorspronkelijke betekenis heeft geen betrekking op een gebouw en ook niet op een groep godsdienstige mensen. Het kan er wel mee geassocieerd worden, want de letterlijke betekenis is: ‘van de heer’ of ‘des heren’. Men kan van een bouwwerk zeggen dat het van de heer is. Ook van een gemeenschap van mensen kan gezegd worden dat zij van de heer is. Het woord ‘kyriakos’ komt tweemaal in het Nieuwe Testament voor. 1 Korinte 11 vers 20 - Openbaring 1 vers 10

Gemeente Het woord ‘gemeente’ of letterlijk ‘vergadering’ komt van het woord ‘ekklesia’. Ekklesia gaat over een groep mensen die bij elkaar zijn. Het maakt daarbij niet uit of het groot of klein is, het gaat om de gemeente van God. De gemeenten in de eerste eeuw waren vaak zo klein dat ze in een huis bij elkaar kwamen. Maar ook als is het klein het blijft de gemeente van God. De gemeente is dan zowel het hele Lichaam van Christus met inbegrip van alle kleine en grote gemeenten van God en individuele leden op aarde. Matteüs 16 vers 18 - 1 Korintiërs 1 vers 2 Openbaringen 1 vers 11 - Romeinen 16 vers 5 - 1 Korintiërs 16 vers 19 - Filemon 2

functioneren. Dat is een bevrijdende gedachte. Iedereen mag dus zijn Geloof me, God doet er alles aan om voor al het kostbaars te zorgen.

eigen plek innemen, “precies zoals God dat wil.” (1 Korinte 12 vers 18)

De gemeente wordt in Efeze 5 vergeleken met een bruid die wordt geliefd en begeerd door de bruidegom. De gemeente als geheel (denk

Samenkomsten

daar eens een paar seconden over na) is een bruid die geliefd wordt

Het is niet zo dat we alleen op zondagochtend de gemeente van Jezus

door de bruidegom, Jezus Christus onze Redder. Onze bruidegom doet

Christus zijn. Dat zijn we namelijk altijd. Maar er is wel iets bijzonders

er alles aan om ons, zijn bruid, tip-top te laten zijn. De Woorden die

als de gemeente samenkomt, als de

Hij spreekt veranderen de realiteit van de wwdag. De Woorden die Hij

gemeente elkaar opzoekt. Juist voor deze momenten is er een bijzon-

spreekt geven leven, vrede en blijdschap.

dere belofte van God voor Zijn aanwezigheid (Matteüs 18 vers 19). Dat kan je voorstellen als je snapt wat het verlangen van een echte Vader

De gemeente is gekocht en betaald. Ja, ook iedere gelovige

is. God als Vader is zo blij met de familie bijeenkomsten. In deze familie

individueel. Je ziet echter dat zeer regelmatig de gemeente wordt aan-

bijeenkomsten is de Vader ook bijzonder aanwezig. Het is mijn ervaring

4 • “baptisten gemeente doetinchem”

“Baptisten gemeente Doetinchem“ • 5


Agenda

De inzegeningsdienst ...

donderdag,

2 september

17:15

Maaltijd project

zaterdag,

4 september

“Womens Only”

zondag,

5 september

Samenkomst (Quint Bonvie)

10:00

(Avondmaaldienst)

dinsdag,

7 september

17:15

Maaltijden project (met ingang van

deze datum is het maaltijden project

op dinsdag)

zondag,

12 september

10:00

Samenkomst (George van der Hoff)

zondag,

12 september

18:30

All Youth

dinsdag,

14 september

17:15

Maaltijden project

zondag,

19 september

10:00

Samenkomst (Piet Passchier)

dinsdag,

21 september

17:15

Maaltijden project

donderdag,

23 september

start volwassen-alpha

(Informatie volgt)

zondag,

26 september

10:00

Samenkomst (Wouter van der Toorn)

zondag,

26 september

18:30

All Youth

dinsdag,

28 september

17:15

Maaltijden project

zondag,

3 oktober

10:00

Samenkomst (Klaas Klein)

(Avondmaaldienst)

dinsdag,

Maaltijden project

5 oktober

17:15

Meer actuele informatie op www.baptistendoetinchem.nl

Ouderen en zieken fam. Liebe, Hummelo

zr. I. Veldman-de Jonge, ‘Den Ooiman’

zr. A.G. Nijenhuis, Breedenbroek

zr. Klein - Heinen, Zelhem

zr. I.Radstake - de Keijser, Varsseveld

zr. H.E. Meijerman, Zelhem

zr. Overmeen, Harfsen

zr. H. Jongenburger, ‘De Zonnekamp’, Zelhem

... een geslaagd feestje dus! 6 • “Baptisten gemeente Doetinchem”

“Baptisten gemeente Doetinchem“ • 7


Jong Schrijf in je agenda! Jeugdavonden

Christenspotters

geschreven door: Arjen Geluk

Gedachten van een prediker Speciaal zijn of speciaal gevonden worden

12 september 2010

21 november 2010

26 september 2010

5 december 2010 (Sinterklaas)

10 oktober 2010

19 december 2010

24 oktober 2010

16 januari 2011

7 november 2010

30 januari 2011

Er zit een diep verlangen in de mens om bevestigd te worden. Zo zijn we gemaakt. Dat is noodzakelijk om emotioneel gezond te functioneren. Bij gebrek aan gezonde bevestiging krijg je in meer of mindere mate scheefgroei. Er is een ongezonde behoefte aan bevestiging, aan gezien worden. Dat is in het gewone leven (als er al sprake van gewoon leven kan zijn) zo, maar ook in het geestelijke of religieuze deel van het bestaan (als er al sprake kan zijn van iets dergelijks dat zonder relatie is met het hele leven).

Ik kan het me herinneren als de dag van gister, de eerste weken op

gesteund. Het is een soort variant van het EO Jongerendag gevoel als

mijn nieuwe opleiding. Ik kwam van een christelijke school, waar er

je een medechristen in je klas ontdekt, het ‘zie je wel, ik ben niet de

altijd wel klasgenoten zijn waarmee je dingen kan delen vanuit je

voor je te zijn.

Behoefte om iemand te zijn

enige’ gevoel. De christenen uit de Bijbel begrepen het al, zij kwamen

Persoonlijke contacten met christenen zijn sowieso onmisbaar. Ik kijk

Er is ook binnen de kerk een enorme behoefte om iemand te zijn, of

geloof. Op deze school was het heel anders, op deze HBO opleiding

iedere dag samen om elkaar en God te ontmoeten, heerlijk! Vooral

er bijvoorbeeld na elke vakantie weer naar uit om al mijn mooie en

om iemand te worden. Speciaal gevonden worden, bijzonder zijn: “Kijk

was ik vanaf het eerste uur ‘christenen aan het spotten’. Ik lette op het

toen ik God net leerde kennen kon ik ook niet vaak genoeg aanwezig

gave dingen maar ook de dingen die nooit hadden mogen gebeuren

mij eens…“. In verschillende kerkelijke stromingen uit zich dat op een

gedrag, taal en zelfs kleding vertelde vaak iets over de achtergrond van

zijn bij praise-, Alpha-, en jongerenavonden en zelfs sommige prak-

met mijn beste christenvriend te bespreken. We snappen elkaar, heb-

andere manier. In de traditionele reformatorische hoek wil je het bij-

de persoon. Ik kon als het ware afstrepen. De één had grote verhalen

tische vergaderingen werden favoriet. Je wordt bemoedigd omdat

ben dezelfde normen en weten allebei de weg naar Boven voor onze

zondere verhaal vertellen, perfect aansluiten bij de verwachtingen van

over wat hij allemaal wel niet met meisjes had uitgevreten, de ander

er nog veel meer (jonge) gasten zijn met hetzelfde doel! In de Bijbel

stomme acties.[2] We kunnen voor elkaar bidden en elkaar bevestigen.

een ideaal gelovige dat zeker ook duidelijk wordt in de keuzes in le-

liep te vloeken en een volgende had grove teksten op zijn shirt en een

waren deze christenen geliefd door het hele volk en waren er dagelijks

Dat is gaaf! Het is mijn droom dat er steeds meer van dit soort relaties

venswandel en vooral ook levensstijl. In de charismatische hoek willen

vierde leed aan geen van deze dingen gebrek. Tja, ik was duidelijk van

mensen die Jezus aannamen. Gaaf hoor![1]

gaan ontstaan bij de jongeren in onze gemeente en ik hoop dat er bij

mensen speciale gaven en uitingen van de Heilige Geest laten zien om

elke bijeenkomst van de jeugd jongeren worden toegevoegd die gered

zo werkelijk een bijzondere christen te zijn. In een baptistengemeente

de Refoschool af. Op zich vond ik dit geen probleem, want ik vond het in sommige opzichten nogal beklemmend, maar nu was ik de enige

In een boekje van Nicky Gumbel, dat gebruikt wordt bij de Alphacur-

willen worden zoals bij de eerste christenen. Ik ervaar dat niet alleen

moet je zeker een stevig getuigenis kunnen geven en je spectaculair la-

christen. Tenminste zo leek het in het begin, tot aan het eind van de al-

sus, staat het volgende verhaaltje over een man die zijn liefde en en-

bij mij maar bij veel jonge gasten het gevoel groeit dat we super blij

ten dopen. In een evangelische gemeente moet je leeuwenmoed laten

lereerste dag een Doetinchemse jongen mij herkende, hoe het precies

thousiasme voor het geloof kwijt was: ‘Op een dag kreeg hij (de eerder

zijn met ons plekje in dit warme nest!

zien als het gaat om evangelisatie of juist om dienstbaarheid… Nou ja,

liep weet ik niet meer maar hij ging ook naar de kerk. Een paar weken

beschreven man) bezoek van een oude wijze christen. Ze zaten samen

later kwam ik bij een jongerenbijeenkomst op de, voor ons christelijke

voor de kachel in de woonkamer. De oude man zei geen woord, maar

[1] Zie Handelingen 2:46-47:

Achterhoekers, overbekende Betteld, ineens zag ik twee van mijn

ging naar de kachel, haalde er met een tang een roodgloeiend stuk

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken

klasgenoten in de band spelen! ‘Haa weer christelijke company’, dacht

kool uit en legde dat op de tegels naast de kachel. Nog steeds zei hij

het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van

Wat gebeurt er op deze manier? Er wordt geprobeerd te beantwoor-

ik enthousiast! Nog een tijdje later werd ik door een andere jongen

niets. Binnen enkele minuten had de kool zijn gloed verloren. Vervol-

eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele

den aan de behoefte om speciaal te zijn. Beter gezegd om speciaal ge-

van mijn opleiding aangesproken: “Ik zag dat je een pen gebruikte van

gens pakte hij de tang en deed de afgekoelde kool terug in de kachel.

volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden

vonden te worden. Maarre, ben je dan vergeten dat je speciaal bent?

een christelijke organisatie, daar ben ik ook wel eens bij betrokken

Het duurde niet lang of hij begon weer te gloeien. De oude man bleef

worden.

Kostbaar genoeg voor God om zijn eigen Zoon voor op te offeren?

geweest!” Ook hij had blijkbaar zijn ‘christenradar’ aanstaan en voor

zwijgen. Toen hij aanstalten maakte om te vertrekken, wist de gastheer

[2] Mag je altijd terugkomen? Lees maar in Hebr. 4:14-16:

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen (1 Korin-

mij was christen nummer 4 gespot. Helaas zaten deze jongens geen

precies waarom hij zijn ijver voor de Heer verloren had. Hij had zichzelf

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorge-

tiërs 7 vers 23).

van allen in mijn projectgroep, anders had ik ze misschien wel eerder

buiten de gemeenschap gehouden als een kool buiten het kolenvuur. ‘

gaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat

Wees niet afhankelijk van anderen, van mensen, van meningen. Dat is

we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze

een erg wankele basis, dat is slavernij. Probeer te beseffen welke prijs

ontdekt als mijn broertjes, maar ze waren aanwezig. Een leuk feitje:

ik noem maar een paar dingen, het zijn wat kleine voorbeelden. Je bent al speciaal

omgerekend bleek met deze 4 christenen en ikzelf wel 8,3%(!) van mijn

Daarom ben ik zo blij dat in het nieuwe seizoen de jeugd weer van

zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de

voor jou is neergelegd, dan kan je je proberen voor te stellen hoe kost-

klas uit christenen te bestaan!

start gaat. Daar kunnen we elkaar ‘warmhouden’, we kunnen het ‘zie

proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten

baar je bent. Probeer niet speciaal te zijn, je bent het namelijk al!

je wel, ik ben niet de enige’ gevoel ervaren, we kunnen dingen delen

we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we

Waarom vond ik het toch zo belangrijk om gezelschap te hebben van

die ons bezig houden en wanneer we ergens mee zitten is er altijd een

telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

medechristenen? Op één of andere manier voelde ik mij hierdoor

veilige plek om je hart te luchten. Alle jeugdleiders staan klaar om er

8 • “Baptisten gemeente Doetinchem”

Wouter van der Toorn

“Baptisten gemeente Doetinchem” • 9


Aanbevolen boeken, dvd’s en muziek Muziek tips:

Regio berichten MWANGAZA KINDERKOOR OPNIEUW IN DE ACHTERHOEK

Leeland - Love is on the move The Gaithers - Greatly blessed

Optredens: 03 september Optreden in theaterzaal Boogie Woogie in Winterswijk

Na succesvolle optredens in 2004 en 2007 komt het Mwangaza kinder-

Aanvang 19.30 uur

koor uit Oeganda in september opnieuw naar de Achterhoek voor een

Boeken tips: Jesus Multinational (Bram Krol) Ik zie een leger (Floyd McClung)

concerttournee. Van 30 augustus tot en met 12 september verblijven

04 september

de kinderen en begeleiders op het terrein van de OASE jeugdkampen

Optreden stadsfeest Doetinchem, Simonsplein

in Doetinchem en reizen van daaruit de hele Achterhoek door om op

Aanvang 13.30 uur

te treden in kerken, scholen maar ook op bijvoorbeeld het stadsfeest in Doetinchem.

05 september Optreden in de Bringenborg, Gendringen

Doel van de tournee is; aandacht vragen voor de leefsituatie van de

Aanvang 19.30 uur

(wees)kinderen in Oeganda, financiën bij elkaar zingen om de bouw

Regio berichten Resa koor Het Resa koor gaat weer zingen. Op 12 september in de Hijndendael in Hummelo zullen zij hun zangtalenten laten horen. De avond begint om 19.30 uur.

Genezingsdienst met Jan Zijlstra Datum: Woensdag 1 september 2010 Aanvang: 19:30 uur

Deze avond komt evangelist Jan Zijlstra naar ons park om een genezingsdienst te houden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Jan Zijlstra houdt sinds 1998 in Nederland en België reddings- en genezingsdiensten waar het evangelie van reddende en genezende kracht van Jezus Christus wordt gepredikt. Aanvankelijk gebeurde dit in kleinere zalen en later in grotere zalen en sporthallen, maar ook deze sporthallen bleken vaak te klein.

Deze dienst is gevuld met zang, muziek, spontane getuigenissen en prediking. Aan de hand van vele ervaringen vertelt Jan de mensen hoe Jezus Christus mensen veranderde en genas, en hoe Hij nog steeds

van een nieuwe kleuterschool inclusief het benodigde lesmateri-

08 september

aal mogelijk te maken (circa € 20.000) en nieuwe sponsor ouders

Workshopmiddag voor kinderen DRU fabriek Ulft

te werven die voor 25 euro per maand een kind in Oeganda willen

Aanvang 13.30 uur

ondersteunen. Dat klinkt allemaal heel zakelijk, maar het allerbelang-

Good Book Shop

rijkste doel is de bezoekers te laten zien dat je niet veel nodig hebt om

08 september

gelukkig te kunnen zijn en dat er ook voor deze (wees)kinderen een

Optreden Rabobankzaal DRU fabriek Ulft

hoopvolle toekomst mogelijk is dankzij een levende relatie met Jezus.

Aanvang 19.30 uur

Op 12 september neemt het koor afscheid van de Achterhoek en doet

10 september

dat met een groot concert in de Ichtuszaal op vakantiepark De Betteld

Optreden in de Pol in Aalten

in Zelhem. Daar is alle gelegenheid om het koor voor de laatste keer

Aanvang 19.30 uur

in onze regio te zien optreden. Aan dit optreden werkt ook Marcel en Lydia Zimmer mee. Marcel heeft de nieuwe CD van het Mwangaza koor

12 september

geproduceerd en daarvoor een aantal nummers geschreven. Aanvang

Slotconcert op De Betteld m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer

van dit optreden is om 15.00 uur en de toegang is gratis. Maar natuur-

Aanvang 15.00 uur

lijk wordt er wel gecollecteerd voor de projecten van de stichting UCCF, de stichting die het koor naar Nederland heeft gehaald en in Oeganda

Aan dit lijstje kunnen nog optredens toegevoegd worden, check de site

betrokken is bij de diverse bouwprojecten.

www.oegandeeskinderkoor.nl voor actuele informatie.

Gedurende de tournee is alles wat het koor meemaakt te volgen op

Meer informatie over het koor, de tournee etc. is te verkrijgen bij

de website www.oegandeeskinderkoor.nl . Zet deze site daarom even

Gerrit Grievink (0315-641150) en Walter Hobelman (06-109 721 73,

bij uw favorieten en blijf op die manier op de hoogte van het reilen en

walter@regioteam.net )

zeilen van het koor. Op die site is ook te lezen hoe u sponsorouder kan worden. Voor 25 euro per maand maakt u het mogelijk dat een kind in Oeganda in elk geval naar school kan gaan, minimaal 1 maaltijd per dag krijgt en medische zorg ontvangt.

mensen verandert en geneest.

10 • “Baptisten gemeente Doetinchem”

“Baptisten gemeente Doetinchem” • 11


Bedieningen Ouderen contact

Maaltijdproject

Mijn geestelijk leven is hierdoor ook veranderd en ik heb ook bepaalde dingen los kunnen laten. In deze veranderingen zie ik Gods leiding en

Oud worden en oud zijn

Een avond in het Dijkhuis tijdens het Maaltijdproject. We komen op

‘Oud worden is mooi, maar oud zijn valt niet mee!’

donderdagavond in het Dijkhuis als vrijwilligers bij elkaar. Daar

Het is het schrikbeeld van veel ouderen. Dat zij ooit eens geestelijk of lichamelijk hulpbehoevend worden. Dat zij dan ‘anderen’ nodig zullen

beginnen we met een kopje koffie en we bespreken de taken en

Na het eten is er nog gelegenheid om koffie met elkaar te drinken en

hebben die voor hen zorgen. Zo voelen ouderen zich ook in onze gemeente!

bijzonderheden voor die avond. Daarna dragen we de avond in gebed

voor wie wil is er tijd voor gebed of een gesprek. Tijdens zo’n gesprek

Ik ga een beetje pleiten en ik wil oproepen om meer naar elkaar om te zien. We vinden dat soms nog zo moeilijk. Het zou goed en fijn zijn om het

op aan de Heer.

probeer ik hen vertrouwen te geven zodat ze hun schroom kunnen

naar elkaar om zien te willen leren. Dat jongeren naar ouderen en ouderen naar jongeren kunnen luisteren.

Om 17.15 gaat de deur open en worden de gasten verwelkomd door

laten varen om te vertellen wat er daadwerkelijk is. Het gaat soms om

Jezus heeft ons geleerd zó met de mensen om te gaan zoals wij graag willen dat zij met ons omgaan. Het is een opdracht die wij mogen

een aantal van de vrijwilligers. Voordat we de maaltijd openen, melden

heel gewone dingen, zoals levenswijze, huisvesting, teleurstellingen,

waarmaken tegenover elkaar. Dat geldt vooral voor de zieken, ouderen en hulpbehoevenden.

we vaak een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. Na het

geldzorgen enzovoort.

Verder is het een puur Bijbelse en dus heilzame leefregel. Het is een opdracht van Jezus om eerbied te hebben voor de ouderen onder ons.

gebed wordt het eten opgediend en kunnen de gasten uiteraard zelf

Een luisterend oor is vaak al voldoende. De mensen die er komen

Ik wil ook nog kwijt aan hen, die zich ‘nutteloos’ voelen. Dat kan komen doordat zij door hun omstandigheden niet meer kunnen deelnemen aan

langs het buffet lopen.

zijn zoals ik het waarneem van verschillende pluimage. Soms zijn ze

het gemeenteleven. Ken dan het geheim van het gebed voor anderen! Juist voor de jonge gezinnen en de jeugd om in deze wereld staande te

ik ervaar het als een grote Zegen om dit werk te mogen doen.

eenzaam of verdrietig.

blijven. Om dichtbij God, de Vader en dichtbij Jezus te blijven.

Ik werk hier nu ruim twee jaar zelf als vrijwilliger aan het

Uiteindelijk gaan wij als groep vrijwilligers nog even napraten over de

Beseft u, dat u in de stilte een grote opdracht hebt en van onschatbare waarde bent!

Maaltijdproject mee, wat mijzelf heel veel zegen heeft gegeven. Op

avond en sluiten we gezamenlijk af met gebed.

Jezus liefde leert ons dat wij op elkaar zijn aangewezen. Niemand kan leven alleen voor zichzelf!

een gegeven moment werd mij meer verantwoordelijkheid gegeven en

Ik hoop dat ik u in het kort wat meer inzicht hebt gegeven in de

ik werd ingezet op allerlei fronten. Ik deed van alles zoals

werkwijze van dit project. Door veelvuldig aanwezig te zijn leer ik de

gesprekken voeren, tafels dekken, afruimen, opscheppen,

mensen beter kennen en zij mij. Ik doe dit werk met veel plezier en zie

schoonmaken en het leiden van de avonden. Door deze taken heb ik

dat de gasten erg graag bij ons komen.

Namens ouderencontact, Margé Arends

naar de mensen toe veel meer kunnen geven. Ik kon laten zien wie ik ben en door het Maaltijdproject heb ik mijzelf ook kunnen ontwik-

Gerard Nahuis

kelen.

Pastoraat Even voorstellen Het pastorale team van de Baptistengemeente Doetinchem bestaat

Om aan te geven waar en wanneer pastorale hulp binnen de gemeente

Dat kan legitiem zijn. Men heeft soms extra ondersteuning en

op dit moment uit: Wouter en Rianne van der Toorn en Douwe Jan

staat, is het goed om eerst te kijken hoe de pastorale zorg binnen de

begeleiding nodig en deze persoonlijke ondersteuning kan worden

Buwalda.

gemeente geregeld is.

gegeven door pastorale medewerkers. Maar ook de leiders van de

Wouter zal het team leiden en begeleiden, maar draait ook zeker mee

Hiertoe kunnen we de pastorale zorg in 3 zorggebieden onderverdelen.

huiskringen kunnen hierbij worden betrokken.

Onderlinge basiszorg.

Specifieke zorg

Dit is een zorg die is gericht op alle leden in de gemeente. Niemand

Specifieke zorg is nodig als de basiszorg in combinatie met de

wordt uitgezonderd. Deze zorg komt tot uiting in de onderlinge

persoonlijke zorg niet toereikend genoeg is. Soms is het nodig om in

We streven er naar om ongeveer één keer per week een pastoraal

samenkomsten en het samen delen in de kring. In de kringen kan men

bijzondere situaties extra aandacht te geven door mensen die specifiek

gesprek te houden. Deze gesprekken zullen ongeveer 1,5 uur duren en

elkaar heel gerichte aandacht geven (vgl. Hebr.13:5; Gal.5:3; Kol.3:13).

daarvoor zijn toegerust. Onder deze vorm van zorg valt het

als daar behoefte aan is. Wouter en Rianne hebben beide training en ervaring met pastoraat. Rianne heeft daarbij zich wat meer geconcentreerd op kinder- en tienerpastoraat. Douwe is vanuit de raad verantwoordelijk en is tevens pastoraal werker in het team.

crisispastoraat en de inzet van een professioneel opgeleide pastorale

de locatie zal in onderling overleg worden bepaald.

Persoonlijke zorg

werker.

seksen zijn. We gaan er van uit dat bij gesprekken die met een vrouw

De basiszorg is een belangrijke vorm van zorg. Toch zal niet iedereen

Bereikbaarheid:

worden gedaan ook altijd een vrouwelijke medewerker uit het team

hier voldoende zorg ervaren. Er zijn mensen met specifieke behoeften

Email:

pastoraat@baptistendoetinchem.nl

hierbij aanwezig zal zijn. Zo gaat het hetzelfde met mannen.

en noden, die een intensievere persoonlijke aandacht nodig hebben.

Telefoon:

06-23519270

Over het algemeen worden deze gesprekken door 2 leden van het team gedaan. Tijdens deze gesprekken zullen er altijd twee gelijke

12 • “Baptisten gemeente Doetinchem”

“Baptisten gemeente Doetinchem” • 13


Kids

Verhaal: Kleine overwinnaar Door Willem de Vink Soms loop je door het bos en kom je op ‘n plek waar je opvallend veel vogels hoort fluiten. Meestal is het ‘n open plek in het bos, waar al die vogels zich verzamelen. Precies op zo’n plek hadden de vogels van het Grote Vogelbos hun startplaats geïnstalleerd voor een marathonwedstrijd. Er was een kilometerslange route uitgezet en de beste volhouder zou als kampioen gehuldigd worden. ‘n Bonte menigte vogels was komen opdagen. Vogels van allerlei pluimage. Felgekleurde vogels, schutkleurspecialisten, nestvlieders, scharrelaars, dwaalgasten, toppers. Ze waren allemaal gekomen om hun krachten te meten. Er waren vogels bij met ‘n imposante verschijning: de sperwer, de secretarisvogel, de lammergier. Vogels met ‘n wereldwijde reputatie. De kraanvogel bijvoorbeeld, de kakatoe, de postduif. Slimme vogels als de notenkraker, de wespendief en de wielewaal. En vogels met ‘n afgetraind lijf, zoals de trapgans, de strandloper en de kemphaan. Er waren ook vogels met gestroomlijnde snavels en vogels met opvallend glimmende vleugels. Vogels, allerlei soorten vogels, allemaal klaar voor de wedstrijd, stonden te trappelen en te klapwieken en te puffen op hun startplaats. En tussen al die vogels stond Wink de vink.

Winkie werd-ie genoemd. Hij was de kleinste onder de deelnemers. De kleinste, de fijnste, de lichtste. Niet meer dan ‘n bolletje veren op pootjes. Maar hoor eens wat ie riep. “Ik ga winnen!’ riep ie. ‘Hé, pas op, ik ga winnen!” Je kunt je wel voorstellen hoe de vogels om ‘m heen reageerden. “Nou ja,” bromde de ral, “jij blaast nogal hoog van de toren!” “’t Is niet waar,” sputterde de mannetjesputter, “spuit elf geeft modder!” “We blazen je zo omver,” smaalde de spotvogel. “Hoei!” “Weet je wat? We zullen bij de finish op je wachten,” riep de tureluur. Er werd gekakeld en gekokkeld en naar hem gewezen. “We are the champions, we are the champions” zong de pestvogel die zich naar Winkie toe boog en ‘n vleugel om z’n schouder sloeg. “We are the champions, my friend.” De bonte specht begon te hinniken van ‘t lachen en iedereen lachte mee. Het bos werd gevuld met lachsalvo’s en fluitconcerten. De vogels hadden er plezier in. Zo’n kleine, die zo hoog van zichzelf opgaf! “En toch ga ik winnen,” zei Wink de Vink, nadat iedereen tot bedaren was gekomen. “Jullie zullen ‘t zien!”

Het startschot klonk. Alle vogels vlogen op. In de warboel van dons,

snelheid doorzetten in striemende regens en tegenwinden was voor de

veren en stofwolken dwarrelde Winkie omhoog. Z’n snavel zat vol stof.

meesten teveel gevraagd.

Z’n verenkleed was verfomfaaid. Hij had moeite om overeind te blijven. Met z’n kleine vleugels was ie geen partij voor de andere vogels.

Hoog in de lucht ging het er heel anders aan toe. Terwijl daar beneden

In de eerste minuten raakte hij al hopeloos achterop. Hij kon nauwe-

gezwoegd werd, zeilde de arend hoog boven alle wisselende weers-

lijks boven de bomen uit komen. Maar dat was ie ook niet van plan. Hij

omstandigheden door de lucht. De koning onder de vogels scheerde

keek omhoog naar de bergen en gaf een minimaal hoorbaar signaal.

voorwaarts en liet al z’n concurrenten ver, ver achter zich.

Daar kwam een schaduw naar beneden gegleden. Een enorme vogel

Het eindpunt kwam in zicht. Wink de vink voelde in z’n maag dat de

kwam als een goudkleurig vliegdekschip naderbij. Een arend. Hij dook

arend aan de afdaling was begonnen. Hij wipte uit ‘t verenkleed van

onder Wink de vink en tilde ‘m op z’n rug. De kleine vogel voelde de

zijn drager. De arend zwenkte af en verdween. De juryleden (pinguïns

stille kracht van de opwaartse beweging van de arend en vouwde z’n

in zwart-witte pakken) zagen ‘n klein vogeltje over de finish fladderen:

vleugeltjes dicht. Hij verborg zich in de vorstelijke kraagveren van de

een donzen bolletje met vleugels bros als berkenblaadjes.

reuzenvogel, terwijl die met wijd uitgespreide vleugels hoger en hoger

“Ik ben d’r!” riep Winkie. “Gewonnen!”

cirkelde, gedragen op ‘n stroom onzichtbaar stijgende warme lucht.

En zo was het. De jury vulde de formulieren in. Wink de vink. Overwinnaar.

Ver voor hen uit vloog in de diepte de menigte marathonvliegers. “Niet meer gezien, die vink,” zeiden ze tegen elkaar.

Kijk ook een

s op: w w w .s u r fb ij b e l.n l w w w .j o z e fi n d e b ij b e

l.n l

W is t je d a t ... Er een dvd -s e r ie is o v er de eers gemeente? te

Story keep ers voor meer in fo r m a t ie : h t t p :/ / w w w .ib b n l.o r g / s k .h t m

bron : willemdevink.nl

“Zeker verongelukt. In botsing gekomen met ‘n vlieg of ‘n mug.” “Of een windvlaag.” Nog steeds zweefde de arend hoger en hoger, met ‘t vinkje op z’n rug. Ze lieten de wolken ver beneden zich en stegen op de thermiek onder

Kleurplaat

‘n strakblauwe hemelkoepel omhoog. Toen draaide de arend z’n slagpennen. Zoef! Wink de vink voelde in z’n buik dat ze met duizelingwekkende snelheid vooruit schoten.

Lager klauwden de andere vogels door weer en wind, verkrampt en kromgebogen in hun strijd tegen de elementen. Steeds meer van hen raakten achterop. Vooral de dikkere exemplaren en kleintjes hielden het niet langer vol: de koekoek, de huismus en allerlei soorten stadsvogels. Maar ook de postduif moest afhaken, als eerste van een hele reeks professionele topsporters die van hun hobby hun beroep hadden gemaakt. Allerlei kanshebbers gaven het op. De knobbelzwaan zakte terug, de havik, de hop, en zelfs de gierzwaluw, die toch z’n hele leven lang vliegt en nauwelijks ‘n poot aan de grond zet. De afvalrace was begonnen. Er bleef een kopgroep over met alleen maar echte, doorgewinterde lange-afstandsvliegers. Daarin zaten de albatros, dat vliegwonder met ‘n vleugelspanwijdte van wel drie meter, de stormvogel, die het zelfs midden op zee meestal vol weet te houden, de noordse stern, die ieder jaar van pool tot pool vliegt, en de goudplevier natuurlijk, die als geen ander gaat voor goud. Ze kenden allemaal de hindernissen die de natuur kan opwerpen. Ze kenden de krachtsinspanning die vereist wordt om overeind te blijven. Ze kenden het uit eigen ervaring. Het waren volhouders, kanjers, doorbijters. Maar kijk hoeveel moeite ook deze vliegers hadden met de marathon. Op volle

14 • “Baptisten gemeente Doetinchem”

“Baptisten gemeente Doetinchem” • 15


Ochtend-Alpha in Wilhelminaschool Start: 10 september 10x op vrijdagochtend en 1x op zaterdag Adres: Wilhelminaschool, Verdilaan 14a, Doetinchem Tijd: 08.45 - 11.15 uur Opgeven voor introductie op 10 september: Angela Bruil (0314-436000 / angela@wilhelminabasisschool.nl) Annemarie Colenbrander (0314-333615 / annemarie@ninave.nl)

Magazine 01 - Baptisten Gemeente Doetinchem  

Het eerste nummer van het magazine van baptisten gemeente Doetinchem.

Magazine 01 - Baptisten Gemeente Doetinchem  

Het eerste nummer van het magazine van baptisten gemeente Doetinchem.

Advertisement