Page 91

KLUMME | JOSEFINE FRA PORTRÆT SOLSIDENI

JEG KAN GODT FORSTÅ DEM, DER IKKE KAN MERE. ALLE DE KNUSTE HJERTER DER LUKKER SIG OM SIG SELV, SÅ DE IKKE FØLER DE FORBLØDER, MEN KÆRLIGHEDEN VIL ALTID VÆRE HELENDE. DET KAN DOG GODT VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ, FAVNE OG SE NOGLE GANGE

og kærligheden. En kærlighedshistorie af dimensioner om be-

drink. Ofte har jeg erfaret, at det faktisk er de mest slidte hjerter,

tingelsesløs kærlighed, der samtidig giver os en endnu større

dem med alle de små bitte huller og ridser og sammensyede

forståelse for, hvorfor vi er sat her på jord, hvordan vi overvinder

sår, der går i front. Går i front og bliver ved med at lade både

frygten som vores sværd, og udskifter det med kærlighed, uni-

troen på noget bedre, håbet om noget større og lader den alt

versel kærlighed. En anden bog fyldt med tro, håb og kærlighed der lige har

favnende kærlighed, der minder om et stort kageudstillingsvindue i Montmartre, Paris, tale igen og igen.

set dagens lys er ’De uledsagedes Bog’. Bogen giver 10 uled-

Jeg kan godt forstå dem, der ikke kan mere. Alle de knuste

sagede flygtningebørn- og unge en stemme til at fortælle de-

hjerter, der lukker sig om sig selv, så de ikke føler de forbløder,

res historier. Et historisk vigtigt dokument. Historier om krig, flugt,

men kærligheden vil altid være helende. Det kan dog godt

angst, afslag og sorg – men også tro og håb om et bedre liv.

være svært at forstå, favne og se nogle gange. Jeg er vok-

10 ufatteligt modige sjæle, der evnede at forcere de hårde-

set op, og har gennem livet levet i et stort sammensurium af

ste forhindringer, det næsten umulige. Historierne er samlet og

følelser, som de fleste af os gør. Både kulde og kærlighed. El-

nedskrevet af forfatter Mads Nygaard og filminstruktør Michael

skelige væsner, der alle gjorde deres bedste, og blandt de helt

Graversen i stor, fuldkommen uselvisk, kærlighed til alle disse

store helte var og er dem, der ubønhørligt lod hjertet gå forrest,

børn. Al overskud fra bogen, der udgives på forlaget Jensen &

uanset prisen. Nogle bukkede under, og jeg føler stadig deres

Dalgaard, går ubeskåret til De uledsagedes Rejsehold der hjæl-

smerte og deres passion indeni. Flere af dem er her stadigvæk,

per med logistik og økonomi, når en uledsaget får godkendt

og flere kommer til. Heldigvis.

familiesammenføring, som de selv skal betale. Hvilket oftest er

At kunne finde rundt i budgetkonti og pensionskasser og kun-

nærmest umuligt for dem. Derfor har alle også arbejdet gratis i

ne stave til Bruttonationalprodukt er rigtig vigtigt, men lad det

tilblivelsen af bogen. En oplagt julegaveidé hvis du også er en

ikke fylde hele livet, og være den største vitaminkilde. Bevar

af dem, der tænker og handler med hjertet.

livskilden. Den kilde der strømmer fra de små magiske huler og

Igennem et halvlangt liv har jeg snart studeret og mødt rigtig

klippefremspring med tro, håb og kærlighed, gerne suppleret

mange hjerter. Mange små nybagte hjerter fødes med store

med friskpresset appelsinjuice og verdens mest silkebløde og

udstrakte og omfavnende arme, og de går igennem hele li-

varmblodige chokoladekage.

vet med en stor madpakke på ryggen, og en ekstra sæk til at rumme og favne alle de møder på deres vej. Jeg blev også, allerede i en ung alder, konfronteret med det modsatte. Hjerter

Kærlig hilsen

man havde kunne plukke direkte og bruge som isklumper i sin

Josefine

APPETIZE NR. 6 | 2019

91

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement