Page 67

TILBAGEBLIK I MADS STEFFENSEN PORTRÆT I

Mads Steffensen Født 8. juni 1970 Opvækst I Gistrup sammen med sine forældre og to brødre, Mads er den midterste

fakta

Bopæl Flyttede til København 1997 og bor nu i Brønshøj Civilstatus Gift med hustruen Marianne Foldberg Steffensen, der er jurist, siden 2003. Sammen har de tre sønner på 14, 18 og 20 år. Hunden Messi er også en del af familien Karriere Journalist, primært kendt fra en række tv-programmer på DR og for radioprogrammet Mads & Monopolet på P4

Nordjylland er ikke glemt

vennerne samledes omkring en helt bestemt ting, nemlig sport.

Mads har slået rødder i København. Det er der ingen tvivl om.

-Jeg tror ikke, at jeg lavede andet, da jeg var barn, end at spille

Men den nordjyske lune og de første mange leveår i Nordjylland

fodbold og dyrke sport. Hele tiden. Og hvis vi ikke spillede i klub-

har bestemt sat sine spor.

ben, så spillede vi oppe ved min ven Flemming, der havde en

-Jeg kan mærke mine nordjyske aner, når jeg står i pressede

bane. Det er faktisk det, jeg husker. Og så tog vi på stadion og

situationer. Når man laver et stort live underholdningsshow, som

så AaB Fodbold, og vi tog i skøjtehallen og så AaB Ishockey. Alt

da vi lavede Alle mod 1 på DR1 for eksempel, og det hele bimler

handlede om sport. Da vi så blev lidt ældre, så handlede det

og bamler, så er der tusind ting, der skal gå op i en højere enhed.

hele om piger og sport, siger han med et skævt smil.

Så finder jeg ligesom ind til et lille rum i mig selv, og tænker, at jeg sgu er nordjyde, og jeg kan mine ting, og nu slapper vi bare

Den helt rigtige pige

af. Jeg finder sådan en ro i det, og bliver ikke rigtig nervøs og

For Mads viste det sig, at der var én pige, der gjorde særligt stort

duperet over ting, men kan forholde mig roligt og fattet. Jeg ved

indtryk. Han havde på det tidspunkt sin daglige gang på han-

ikke om det generelt er en speciel nordjysk egenskab at have,

delsskolen i Saxogade i Aalborg, og da der kom en ny pige ind i

men det er det for mig.

klassen, blev det bemærket.

Det er ikke sjældent, at nordjyder bliver omtalt som et folke-

- Hun var fra Silkeborg og talte midtjysk, helt anderledes end

slag, der er ’meget nede på jorden’, og den tese er Mads med

alle os andre, der var fra Aalborg og omegnskommunerne. Men

på.

der kom hun og virkede næsten helt eksotisk. Hun havde en kæ-

-Ja, og det er jo netop det gode ved nordjyder og det irri-

reste på det tidspunkt, og det var jo fint nok, men så sidste sko-

terende ved nordjyder. Man kunne godt nogle gange sige: Vis

ledag, der fandt vi sammen. Vi kan ikke rigtig finde ud af hvem,

nu lidt begejstring! For et eller andet. Synes nu at noget er helt

der scorede hvem, men vi scorede hinanden. Så begyndte ek-

vildt fedt. Kom nu med nogle komplimenter i stedet for bare at

samenerne og alt det der, og vi blev vist lidt uvenner og skulle

tænke det. Sig nu noget af det højt. Det er tit mine forældre har

begge ud at rejse. Det gik i hvert fald op i hat og briller.

mødt nogen, jeg kender, og så har de rost mig for et eller andet. Men hver gang jeg er hjemme i Nordjylland, så er der sgu aldrig nogen, der siger noget, griner han. Og netop Mads’ forældre er bindeleddet til Nordjylland i dag. De bor stadig i barndomshjemmet i Gistrup, hvor Mads slog sine folder sammen med sine brødre og alle kammeraterne. Der var altid gang i hjemmet, men især husker Mads, hvordan han og

Men den midtjyske pige skulle...

LÆS MERE

LÆS RESTEN AF ARTIKLEN PÅ APPETIZE.DK ELLER DOWNLOAD VORES APP PÅ DIN MOBIL OG SCAN SIDEN FOR AT LÆSE MERE...

Scan siden

APPETIZE NR. 6 | 2019

67

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement