Page 59

TILBAGEBLIK I B.S. CHRISTIANSEN

vil springe ud af en flyver eller rappelle ned fra et tårn, kunne jeg

beklager sig over, at der er én kammerat eller kollega, der ikke

aldrig finde på at skubbe dem. For det kan være akkurat lige så

er sød ved dem eller snyder etc., så prøver jeg altid at få dem til

fint, at de mærker deres grænse og beslutter, at det vil de ikke.

at se gaven i det, de oplever. ”Tænk engang”, siger jeg, ”hvor er

Og får sagt fra.

du heldig, at du får lov til at opleve det. For det gør dig jo klogere

BS fortæller, at han for nylig var ude at holde foredrag, hvor der

på mennesker. Og jo flere år du lever, jo flere erfaringer du gør

kom en mand hen til ham og begyndte at stille spørgsmål om ka-

dig, jo mere udviklet bliver din intuition og menneskeforstand.”

nindræberkurser. BS forklarede, at han ikke afholder kanindræ-

Man kan se på os mennesker som et kamera, forklarer han.

berkurser, men manden insisterede. - Jeg tror, han spurgte tre gange. De mennesker, der ikke ken-

- Jo flere erfaringer, vi får, jo flere målepunkter har vi i kameraet, og jo større er sandsynligheden for, at vi tager det bedste

der mig, eller måske kun sporadisk har set mine tv-programmer,

billede.

de har mange fordomme om, hvordan jeg er. At jeg er sådan

Og det bedste billede er ikke nået til BS endnu. Han samler sta-

én, der presser folk ud over deres egne grænser, og får dem til at

dig på nye målepunkter. Eller sagt med andre ord, han er slet

dræbe små søde dyr med de bare næver etc.

ikke færdig med livet, heller ikke det professionelle.

Han forklarer, at det ligger meget langt fra den virkelige BS, som ikke er særligt barsk. - Jeg er faktisk – i al beskedenhed – meget empatisk, nærværende og reflekteret, når jeg arbejder med mennesker.

- Jeg har overhovedet ingen ambitioner om at gå på pension. Tværtimod. Jeg har tænkt mig at blive ved med at arbejde og gøre mig umage for at bidrage til samfundet, lige til den dag, jeg dejser omkuld. Og så er det mit ydmyge håb, at jeg – med

De mange år i mediernes søgelys har lært ham ikke at lytte

min beskedne indsats – har bidraget til, at verden er blevet bare

til sladder, rygter og historier. Og så har han personligt gjort det

et lidt bedre sted. Hvis andre vil tænke sådan om mit liv og lev-

til en skik ikke at have en holdning til et menneske, han ikke har

ned til den tid, så kan jeg kun, med et smil på læben, sige: ”Mis-

mødt og haft lejlighed til at lære at kende.

sion completed!”

Godt motto: Intet uforsøgt Med hensyn til privatlivet har familien valgt ikke at være i offentlighedens søgelys. Det efterlever BS naturligvis, men det betyder ikke, at han ikke giver noget af sig selv. Han deler gerne ud af sine egne oplevelser, synspunkter og livserfaringer og er ikke bange for at tale om det, der er sårbart og svært. En af hans kæpheste er, at der ikke er nogen grund til at skabe kriser og konflikter selv – at vi i parforholdet eller familien ikke behøver bruge en masse energi på at bekæmpe hinanden. Det skal livet i sig selv nok tage sig af. - Det er ikke et spørgsmål om, hvordan man undgår de svære tider, men om hvordan man klarer sig igennem. For alle mennesker møder svære tider og modgang. Hvis man har gjort alt, hvad man kan for at få et parforhold til at fungere, og det ikke lykkes, så synes jeg det er fint, at man går fra hinanden. Jeg var en gang så heldig at være fotograf på en dokumentarserie om Forsvarets Redningshelikopter Eskadrille 722. De har et motto, der hedder: Intet uforsøgt. Det synes jeg er et meget fint motto, som også burde gælde parforholdet og ægteskabet.

Mennesket som kamera Når BS gør status over sit 64-årige liv, er det bestemt ikke med fortrydelse. Tværtimod: - Når jeg ser tilbage på mit liv med op- og nedture, kriser, even-

BS om Aalborg Jeg holder meget af Aalborg. Jeg har boet på egnen i 28 år af mit liv. Jeg elsker naturen i det nordjyske, som jeg synes er så skøn og har så mange facetter. Der er jo alt i Nordjylland, lige fra det smukke, storslåede hav og strandene til de dejlige uberørte områder ved fjorden og skovene. Og når jeg fra tid til anden kommer til Aalborg, for f.eks. at aflægge Jægerkorpset et besøg, oplever jeg en by, der har formået at holde trit, ja ligefrem være på forkant med udviklingen. Det har været rigtigt og meget visionært at satse på uddannelse af unge mennesker. Og kulturlivet har det også rigtig godt, oplever jeg. Det er i det hele taget en glæde for mig at se, hvordan Aalborg blomstrer, for en stor del af mit hjerte vil altid banke for Nordjylland, selvom jeg ikke selv bor der længere.

tyrlige oplevelser, kærlighed og job, så er jeg enormt glad og taknemmelig for det alt sammen. Det er alle de oplevelser, jeg har haft – på godt og ondt – der gør mig til det menneske, jeg er i dag. Og jeg har lært rigtig meget af de svære tider i mit liv også. Det er en indstilling, han forsøger at bringe videre til sine børn: - Hvis mine børn kommer hjem fra skole eller fritidsjobbet og

APPETIZE NR. 6 | 2019

59

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement