Page 52

TILBAGEBLIK I B.S. CHRISTIANSEN

LIVET HAR LÆRT BS CHRISTIANSEN, AT DET MESTE KAN VINDES TILBAGE: MATERIELLE GODER, JOBS, SÅGAR TABT KÆRLIGHED. MEN NOGET, VI ALDRIG KAN FÅ RETUR, ER TIDEN, OG DERFOR INSISTERER HAN PÅ AT BRUGE HVERT ENESTE ØJEBLIK MED OMTANKE tekst NELLY SANDER  | foto CLAUS PEUCKERT & PRIVAT  | layout BETINE HVIDBERG BRIX

For et par år siden lagde BS jævnligt vejen forbi hospitalet for

For på den måde frigør jeg min energi til det, der er væsentligt.

at besøge en rigtig god jægerkammerat. De to talte blandt

Det liv, jeg kan leve. De gøremål, hvor jeg har indflydelse og kan

andet om livet.

gøre en forskel.

Vennen havde altid levet sit liv med 120 kilometer i timen. Men på den gode måde. Uden stress. - Han havde set så meget, suget så meget til sig og gjort sig flere erfaringer i livet end de fleste, og han ville så gerne have haft lov til at leve nogle flere år, fortæller BS. Sådan skulle det desværre ikke være, og det vidste vennen godt. Han ikke havde lang tid tilbage. - ”Du,” sagde jeg til ham en dag, da jeg sad ved hans syge-

taknemmelighed. Og det er taknemmelighed både til de mere indlysende ting i livet som familie og helbred og til noget, som mange nok er tilbøjelige til at overse. – Jeg er taknemmelig for alt fra smagen af en god kop kaffe til en sød hilsen fra en god ven. Eller når jeg opholder mig i naturen. Hvis man ser på verden med taknemmelige øjne, går det op for én, hvor stort et mirakel blot en mælkebøtte eller et blomstrende

seng. ”Du burde jo faktisk være 200 år med alt det, du har op-

æbletræ i virkeligheden er, siger han.

levet. Der er mange mennesker, som bliver 90 eller 100, men de

Og han er ikke i tvivl om den gode effekt. Et taknemmeligt

har jo ikke oplevet nær det halve af, hvad du har.” Det smilede

grundsynspunkt spreder positivitet og glæde som ringe i vandet.

han meget af. Jeg tror, det var ham en trøst at have det perspektiv med, da han døde nogle dage senere, siger BS.

Miraklet i en mælkebøtte

Dannelsen og dyderne, der blev væk Til gengæld er BS godt gammeldags ærgerlig over, at begreber som dannelse og gode dyder er gledet ud på et sidespor. Et

Tiden er det mest kostbare, vi mennesker har. Det er et faktum,

ordentligt, venligt menneske, der i dagligdagen passer sin ger-

64-årige BS altid bærer med sig, og han er derfor fokuseret på,

ning, betaler sin skat og stiller op for vennerne, er usynligt i dag.

at det, han laver, skal give mening. At vi skal gøre os umage

De dyder giver ikke rigtig ”street credit”, som han udtrykker det.

med at få det bedste ud af den største gave, vi nogensinde får.

Han bryder sig ikke om, at fokus i stedet ligger på dem, der ikke

Nemlig livet. Samtidig skal vi blive bedre til at slippe det, som ikke

opfører sig ordentligt. Han vil derfor gerne bruge den sidste tred-

giver mening.

jedel af sit liv på at bidrage til at gøre det in at være et ordentligt

– De ting i tilværelsen, som jeg ikke kan gøre noget ved eller æn-

menneske:

dre på, bruger jeg ikke tid på at spekulere over. Jeg slipper det.

52

En af de ting, der fylder meget i den tidligere jægersoldats liv, er

APPETIZE.DK

- Det gør mig eksempelvis rasende, når jeg ser nogle, der kas-

»

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement