Page 38

PORTRÆT I CAMILLA MIEHE-RENARD

Da det allerførste nummer af APPETIZE så dagens lys for 17 år

ikke havde taget stilling til før i mit normale arbejde. Det var en

siden, var det med en højtprofileret chefredaktør bag roret. TV-

enormt fed udfordring at lære, hvordan man bygger sådan et

værten Camilla Miehe-Renard var blevet hyret til at stå for ret-

blad op.

ningen bag Aalborgs nye ambitiøse kulturmagasin. På trods af

Stillingen som chefredaktør var dog ikke den eneste grund til at

både byen og arbejdsopgaverne som chefredaktør var ukend-

Camilla befandt sig en del i Aalborg.

te for Camilla, så gik hun til opgaven med masser af nysgerrig-

deroppe, som var jagerpilot og derfor boede i Aalborg. Derfor

En fed udfordring

dage i Aalborg. Der havde jeg jo bare fri, men jeg er sådan en

At være med til at starte et nyt magasin op fra bunden i en

rastløs type, der ikke er god til at sidde stille, så det var rigtig fedt

fremmed by i et job, man aldrig har prøvet før, kunne nok lyde

at have sådan et projekt og have noget arbejde deroppe også,

skræmmende for de fleste, men Camilla har heldigvis aldrig væ-

fortæller Camilla.

ret bange for udfordringer

38

- Jeg boede der ikke permanent, men jeg havde en kæreste

hed, for hun har altid hilst nye udfordringer velkomne.

tilbragte jeg stort set hver weekend og nogle gange også hver-

- Jeg var virkelig glad for Aalborg. Den har en vidunderlig blan-

- Jeg kan huske, at det var enormt sjovt. Jeg havde jo skrevet

ding af at være en stor og en lille by. Den er lille i forhold til Kø-

artikler, klummer og alt muligt andet, men havde aldrig stået

benhavn på den måde, at du ikke kan gå en tur igennem byen

med det overordnede ansvar for et magasin. Så det var mega

uden at møde rigtig mange du kender, selv ikke mig, som ikke

spændende. Jeg måtte jo trække på min TV-erfaring; altså hvor-

engang boede der permanent. Man kan ikke gå og putte sig

dan bygger du en dramaturgi op, hvordan bygger du sådan

og være anonym i Aalborg. Man møder altid nogen man ken-

et blad op, så du får den rigtige krog ind i læserne, så kroppen

der, hvis man bare kender nogen. Der er en dejlig ’hænge-ud’-

folder sig ordentligt ud, og så du får et ordentligt svirp med halen

mentalitet. Når man ringede rundt, var der altid nogen, der gad

til sidst. Derudover var der jo alle mulige andre hensyn at tage,

og havde tid til at hænge ud. Det gik ikke så stærkt. I København

der handlede om annoncer og sådan nogle ting, som jeg slet

skal man planlægge ting flere uger i forvejen. I Aalborg var det

APPETIZE.DK

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement