Page 27

PORTRÆT I TINNA & BETINE

Tinna Feifer Møller Født Den 23. september 1980 Bopæl Biersted Opvokset i Arentsminde Gift med Michael Feifer Møller, der er indehaver af 2M Ståldesign Børn Frederik (13) og Josefine (11)

fakta

Yndlingsret Alt godt fra Havet Yndlingsmusik Jeg er især helt vild med Volbeat og Kim Larsen Det vildeste jeg har gjort At stå på scenen foran flere hundrede mennesker til APPETIZE Prisen – og så endda sammen med Mads Steffensen – og Betine

tit kan se, hvilket bureau, der har lavet hvad, fordi bureauet ofte

neret og ringede og spurgte, om han mon kunne få magasinet til-

sætter sit eget aftryk på opgaverne. Jeg synes ikke, man kan se,

sendt. Så det får han da man godt kan abonnere på magasinet.

når vi står bag, fordi det er kundens eget aftryk – og ikke vores der skinner igennem.

Tinna forstiller sig aldrig Og hvad så med Tinna - hvad er der sket med hende undervejs:

Det vildeste - Det vildeste vi har lavet er ubetinget arrangementet med APPETIZE Prisen. Idéen var at lave et nordjysk Oscarshow, og det lykkedes over al forventning. Vi tog udgangspunkt i alle de mange

- Jeg ser en kvinde, der er vokset sindssygt meget. Hun får stadig

kendte personer, vi havde portrætteret i magasinet, så vores

grineflip, og det er hende der bringer den gode og uhøjtidelige

konferencier var Mads Steffensen og underholdning fra bl.a. Dor-

stemning med sig. Tinna forstiller sig aldrig. Samtidig kan jeg se,

the Gerlach, Lasse Rimmer, Emilie Esther, BS Christiansen, Dan Ja-

at hun i dag tror mere på de fantastiske kreative evner, hun har,

cobsen, kendt som danmarks mindste mand og Aalborgs Drag

og hun har udviklet en empati med kunderne, der betyder, at vi

Queen Morgana Le Fay. Nede i salen sad de kendte sammen

rammer, hvad kunderne har brug for. Jeg har lagt mærke til, at

med gæsterne ved runde borde. Det hele var så vellykket. Men

man tit kan se, hvilket bureau, der har lavet hvad, fordi bureauet

også mega hårdt. At man kan få sådan en idé, og så rent faktisk

ofte sætter sit eget aftryk på opgaverne. Jeg synes ikke, man kan

føre den ud i livet på få måneder. Hvis nogen i mine unge dage,

se, når vi står bag, fordi det er kundens eget aftryk – og ikke vores

havde fortalt mig, at jeg en dag ville sidde her og drive APPETIZE

- der skinner igennem.

og at Dirch Passers datter ville skrive artikler for mig, og at BS Chri-

APPETIZE er vellidt

stiansen ville tilbyde at hjælpe med vores pris-event… Det er så fedt og vildt, siger Betine.

Både Tinna og Betine føler, at de bliver mødt med åbenhed og

- Fremtidsplaner? Fremtiden er spændende, og vi udvider hele

interesse, hvor de end kommer med Creativum og APPETIZE. Be-

tiden med flere kunder i reklamebureauet. Vi sætter en ære i at

tine forklarer:

være ’på’ over for kunderne. Vores store erfaring inden for mar-

- Vi har virkelig fået opbakning, og APPETIZE er et vellidt produkt – også ud over Aalborgs bygrænse. Vi har mødt mennesker fra flere

kedsføring – og det er jo over tilsammen 50 år – er ikke til at tage fejl af, siger Tinna.

dele af Danmark, der kender magasinet. Og sågar en mand fra

- Ofte vælges vi til, fordi vi har nogle gode løsninger. Løsninger,

Nordsjælland, der plejede at læse magasinet, når han var på for-

der kan realiseres, og som man ikke er træt af at se på efter to

retningsrejse og boede på hotel i Aalborg. Han var blevet pensio-

måneder, afslutter Betine.

APPETIZE NR. 6 | 2019

»

27

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement