Page 24

PORTRÆT I TINNA & BETINE

HVERKEN BETINE ELLER TINNA GÅR OP I FANCY TITLER. FOR DEM ER DET OPGAVERNE OG KONTAKTEN MED KUNDERNE OG SAMARBEJDET MED HINANDEN, DER TÆLLER. ALLIGEVEL ENDTE DET MED, AT BETINE BLEV „DIREKTØREN FOR DET HELE“

Scan siden

af dem, der stadig læser trykte bøger, og jeg gider slet ikke

Det pinligste øjeblik

læse en bog på en skærm. Jeg sidder meget bag en skærm

Betine giver hende ubetinget ret.

her på jobbet og har brug for at bladre. Der er en kvalitet i

- Tinna er dejlig umiddelbar og en gang imellem er hun altså

at mærke papiret i hænderne. Det er en tendens jeg kan se,

virkelig sjov. Det værste jeg har oplevet var, da hun stod på

at også mange unge mennesker går op i – se bare på alle

scenen foran et hav af mennesker til vores ’APPETIZE Prisen’ ud-

dem, der interesserer sig for bagning og madlavning helt fra

deling sidste år. Jeg mener… Vi var i Europahallen, der var nær-

bunden. Alle har brug for off-time – væk fra skærmene, siger

mest sådan en smuk ’Oscar’ stemning og DR’s Mads Steffensen

Tinna.

var vært. Tinna skulle åbne en kuvert og afsløre en vinder, og så

Direktøren for det hele Hverken Betine eller Tinna går op i fancy titler. For dem er det opgaverne og kontakten med kunderne og samarbejdet med

Betine og slår ud med armene, brister i en stor latter og viser med hele sin mimik, hvor sjovt situationen var.

hinanden, der tæller. Alligevel endte det med, at Betine blev

Det bliver over mit lig

’direktøren for det hele.’

APPETIZE-pigerne er enige om, at de er gode til at blive enige

- Vi skulle stifte det hersens selskab, og der skulle jo være en

igen, når de er uenige.

adm. direktør. Jeg ringede til Tinna, der gik og handlede i Føtex

- Det foregår ofte sådan, at jeg foreslår noget. Så tordner Be-

og forelagde hende sagen. ”Du er ældst, så det er dig,” sagde

tine: ’Det bliver over mit lig!” Og så går der lige nogle timer, og så

hun hen over køledisken. Sådan blev det, og så blev Tinna krea-

kommer hun og siger, at det måske ikke var helt dumt alligevel,

tiv direktør, husker Betine.

og så finder vi en vej frem. Vi er begge passionerede, og dem

- Betine er også langt bedre end mig til det med at tegne firmaet udadtil, for jeg kommer nemt til at sige noget mærkeligt, og når det sker kan jeg se, at Betines briller begynder at dugge, og så ved jeg, at den er gal, griner Tinna.

24

valgte hun at sige noget ret sjofelt… Jamen altså…, halvråber

APPETIZE.DK

der er omkring os bliver uden videre draget ind i det. Det må de finde sig i. Sådan er det, konstaterer Tinna. - Folk der ringer spørger engang imellem: ”Er det den gamle eller den unge, jeg snakker med…?’” Og det er sjovt, men det kan

»

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement