Page 23

PORTRÆT I TINNA & BETINE

20

19

UDG

IVELSE

10

0

100 0 A PPETIZE 2

02

-

SÅ ER DET FIRE ÅR SIDEN, AT BETINE HVIDBERG BRIX OG TINNA FEIFER MØLLER GIK FRA AT VÆRE ’BARE GRAFIKERE’ TIL HARDCORE REKLAMEBUREAU- OG MAGASINEJERE. FIRE FANTASTISKE ÅR MED MASSER AF OPLEVELSER tekst SUSSI VINKEL   | Foto JOHNY KRISTENSEN  | layout CATRINE KNØSGAARD

Det har været fire år med fart på, hvor Betine og Tinna har lært

både ’nye’ og ’gamle’ kreative hjerner i Aalborg muligheder, og

meget.

det er vi stolte af at medvirke til. Vi er altid åbne for samarbejde

- For at holde omkostningerne nede i starten, valgte vi at have kontor i Biersted, hvor Tinna bor. I februar 2018 flyttede vi så her til Strandvejen i Aalborg, hvor vi er en del af Fokus Huset. Det

med mennesker, der ligesom vi, har en passion for det, de laver, siger Betine.

er skønt at være en del af så alsidigt et hus. Her er både Kaf-

Fra hvidt palæ til gummistøvler

feFair, undervisning af udsatte unge, møbelpolstring, yoga og

Basen for produktionen af APPETIZE er reklamebureauet Crea-

garncafé – og det passer os fint med masser af liv og forskellige

tivum, som Tinna og Betine etablerede, kort tid før de købte ret-

mennesker, fortæller Betine over kaffen.

tighederne til magasinet.

Lille Aalborg og Miehe-Renard

afsindigt forskellige kunder: Fra en stor byggematador til en fa-

Der er en dejlig, åben karma i APPETIZEs kontor, hvor der tyde-

miliedrevet vingård, en kartoffelavler, en bækkenklinik, cykelta-

ligvis er travlhed med at producere jubilæumsudgaven af ma-

xaer og et laboratorium. Vi elsker forskelligheden i kunderne, og

gasinet. Man er i gang med at planlægge et interview med

at vi det ene øjeblik er til møde i et hvidt palæ, og det næste står

Camilla Miehe-Renard, der var redaktør på magasinet i den

vi på en mark i gummistøvler. Vi laver alt fra logoer til foldere og

spæde start for 17 år siden. Alle er enige om, at det var noget af

messemateriale – alt hvad der kan trykkes på – og selvfølgelig

et scoop dengang at have denne københavnske kendis med,

hjemmesider, forklarer Tinna. Betine tilføjer:

- Vi er slået godt igennem som reklamebureau, og vi har så

og hen over frokosten, planlægges der spørgsmål om, hvad der

- Vi er eksperter i at lave trykte og online magasiner, og vi har

egentlig fik Camilla med på den idé, og om hun har fulgt med

fundet ud af, at vi er utrolig effektive og gode til alt, hvad der

i magasinet siden. Der hersker en slående god og åben atmos-

handler om planlægning og produktionen. Vi er lige nu i gang

fære i kontoret. Det er tydeligt, at her siger alle, hvad de mener,

med at producere et magasin for City Ejendomme Aalborg, og

hvornår og hvordan de har lyst.

vi har lavet en række andre – for eksempel et i samarbejde med

Vi er en arbejdsplads for virkelig mange mennesker

A. Enggaard omkring Østre Havn.

- Vi har vores fastansatte grafiker, Catrine Knøsgaard, og derud-

Man har brug for at bladre

over har vi vores webredaktør, Christina Svendsen, her en fast

Man kan spørge sig selv, om der virkelig stadig er en værdi i tryk-

dag om ugen og lidt ind imellem. Udover disse to har vi tilknyttet

te magasiner og i de trykte medier?

et virkelig stort net af freelancere, herunder fotografer og journa-

- Jamen det er der helt bestemt. Et fysisk magasin giver én ro

lister. På den måde er vi blevet en ’stor’ arbejdsplads, der giver

og en fordybelse, som man ikke finder på en skærm. Jeg er en

APPETIZE NR. 6 5 | 2016 2019

»

23

Profile for Creativum ApS

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

APPETIZE 06 - EFTERÅR 2019 - UDGIVELSE #100  

Kultur- og Livsstilsmagasin, der handler om Aalborg og Nordjylland. Denne udgave: Tinna & Betine, APPETIZE fire år efter - Camilla Miehe-Ren...

Advertisement