{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 84

DET LYDER MÅSKE LIDT PLADDERROMANTISK, MEN VI FØLER, DET ER VIGTIGT AT FÅ SAGT, AT DET HER MED AT MØDE LEJERNE DER, HVOR DE ER – DET ER NOGET, FOLK SKAL KUNNE MÆRKE Parret har kendt hinanden siden 1996, og det var med Pias ord ”Bondetøsen og Bondeknøsen fra landet, der mødtes og flyttede på stenbroen”. Tilsammen har de tre børn, hvoraf Mads på 22 år nu er ansat i firmaet. Hans startede sin karriere som bilforhandler tilbage i 1983, men da muligheden bød sig for at købe en række ejendomme, begyndte et nyt karrierespor at tegne sig. Tiden gik. Erhvervet med biler var der stadig, men arbejdsmængden svarede nu til to fuldtidsjobs, og valget blev truffet om at hellige sig renoveringen af ejendomme og udlejning af samme. Pia er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men da tiden med børnene blev for knap, valgte hun at sige sit job op og blev efterhånden mere og mere en del af firmaets projekter. - Det, jeg brændte mest for som sygeplejerske, var alle de her ting med planlægning, kommunikation og empati. Jeg har det virkelig godt med kontakt med mennesker, og jeg fandt hurtigt ud af, at lejerne er dem, jeg brænder for. Det er dem, jeg mødes med, når vi indgår en aftale, og hvis jeg kan, er jeg også ude at fremvise. Jeg har den første kommunikation med dem, og når kontrakten skal gennemgås, så sidder jeg personligt med dem og får en snak.

At drive virksomhed med hjertet

Pia fortæller, at det til de første samtaler er vigtigt, at kommende lejere får et kendskab til både Hans, hende selv og firmaet. At de får kendskab til værdierne, og at de får en bevidsthed om, at når de lejer en lejlighed hos City-Ejendomme Aalborg, så er de en del af virksomheden og ikke blot tilfældige kunder. - Det lyder måske lidt pladder-romantisk, men vi føler, det er vigtigt at få sagt, at det her med at møde lejerne der, hvor de er - Det er noget, folk skal kunne mærke. Det skal ikke bare være noget, man kan læse på vores hjemmeside. Vi skal have hjertet med i det, vi gør, og det er også det, vi prøver at integrere hos vores medarbejdere. Det gælder ikke kun os på kontoret, men alle vores medarbejdere. Mellem de to ægtefæller er tingene delt fast op i firmaet. Pia tager sig af udlejninger og kommunikation, og Hans tager sig af de erhvervsmæssige ting og nye tiltag. - Min rolle er meget at være ”problemknuser”, siger Hans. Det er en rolle, han har det godt med, og det betyder også, at der som oftest ikke er langt fra problem til løsning. - Jeg er jo chefen her, og der er ingen mellemled. Så vi er generelt ret hurtige til at finde løsningerne i fællesskab med vores gode og

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement