{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

PORTRÆT I ALDIN HOCZIC

hjalp mig rigtig meget. Da jeg blev bedre og bedre, kunne jeg

og snakke med sine venner online gøre så meget. Det giver

mærke, at det gav mig ro, fordi jeg vidste, at jeg var god til et

virkelig ro for mig, fortæller Aldin.

eller andet. Jeg havde fundet det, som jeg godt kunne lide at

Ligesom de fleste andre spil, så er der selvfølgelig også menne-

lave, og det betød meget for mig.

sker, der ikke er så flinke, når man spiller Rocket League, men Aldin

- Jeg havde en psykolog, der hjalp mig virkelig meget, så jeg

fortæller, at det heldigvis også er nemt at finde gode venner i spillet.

fortalte om mit gaming, for der var ikke rigtig nogen, der forstod det. Men hun forstod det virkelig og hun var faktisk skyld i, at jeg

Genkendt i Aalborg

tog chancen og gik hele vejen. Så ja, jeg har fået selvtillid. For

Selvom han har begge ben solidt plantet på jorden, så har Aldin

nogle år siden kunne jeg næsten ikke engang gå udenfor døren,

faktisk oplevet at blive genkendt i hjembyen.

og nu rejser jeg jo verden rundt alene, fortæller han glad.

- Jeg gik ned ad gågaden i Aalborg, hvor jeg gik forbi en café,

Catrine er tydelig stolt af sin lillebror og fortæller, at det ikke

hvor der sad en norsk dreng, som råbte ’Ronaky’, fordi han var

er mere end to år siden, at han fløj alene til London, hvilket var

fan og på ferie med sin familie. Det var så sjovt. Hvad er chan-

hans første flyvetur nogensinde. Hun er imponeret over den store

cen seriøst for det?!

udvikling, han har været igennem.

Hele holdet er også blevet genkendt i Barcelona af en taxa-

- Det er jo mega flot. Man ved godt, at angst ikke er rationelt.

chauffør, som havde en søn, der fulgte dem.

Man ved aldrig, hvad der trigger det. Det kan komme ud af det

Så det er tydeligt, at esport, Rocket League og Aldin ’Ronaky’ er

blå. Så, at han bare har kunnet være så sej og sige ’fuck dig,

kommet for at blive. Det er spændende, hvad der sker i løbet af

angst!’ og skubbet den væk, det er jo super fedt.

de næste par år, både for sporten og for Aldin. Rocket League

- Nogle ældre mennesker forstår ikke, hvor meget det hjælper

er tæt på at opnå anerkendelse som olympisk sport til sommer,

på unge mennesker at spille, fordi vi kommer ind i en anden

når der bliver holdt Intel World Open i Tokyo i dagene inden OL

verden. Hvis vi har nogle dårlige tanker, så kan det at spille

starter. Måske bliver det endda med dansk deltagelse. ■

APPETIZE NR. 1 | 2020

77

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement