{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

PORTRÆT I CLARA ELLEGAARD PORTRÆT & ILUE JENS STØVELBÆK GAARDBO

DE FORKLARER, AT ESSENSEN AF DEN GODE ENSEMBLESKUESPILLER ER, AT DER INTET SOM KARAKTEREN IKKE KAN GØRE. SELVOM DET IKKE PASSER IND I TIDEN, SÅ FÅR MAN DET BARE TIL AT PASSE

arbejdsproces. Lue fortæller, at de i dag har spillet scenerne

ge stille et øjeblik, hvorefter Lue roder sig i håret og smiler skævt.

igennem for at kunne gennemgå om alt giver mening, eller om

- Det er både det fine og lorten ved at være skuespiller. På den

noget skal skrives om

ene side kan det være svært at finde sig tilrette i uvisheden om

- Det er et nyskrevet stykke, baseret på en stor roman. Det er

næste job, og på den anden side, hvornår i alverden skulle jeg

en spændende proces at koge den ned til to en halv times

ellers være så heldig at få lov til at bo tre måneder i Lønstrup!

skuespil, fortæller Lue.

Clara har været tilknyttet forskellige teaterforestillinger i Dan-

Stykket kan opleves på Vendsyssel teater fra 20. februar - 28.

mark samt medvirket i tv-serien DNA. Før hun kom til Vendsyssel

marts 2020.

medvirkede hun i forestillingen Intet, som var et samarbejde mel-

Både det fine og lorten ved at være skuespiller

lem teater V og Nordkraft. Er jeres kalender så booket lang tid frem, eller lever I mere fra job til job lige nu?

Imens de to skuespillere spiller på teatret, er de indlogeret i lej-

- For mit vedkommende har jeg netop afsluttet en masse ar-

ligheder teatret har tilknyttet. Clara bor midt i Hjørring og Lue

bejde, som snart har premiere bl.a. teaterforestillingen Skam og

er flyttet ud til Lønstrup, hvilket må siges at være noget af en

serien Badehotellet samt filmen De Forbandede År, men når vi

kontrast til København

er færdige med at spille på Vendsyssel Teater, har jeg kun en

- Ja, jeg skal liiige vænne mig til, at der er så stille, fortæller Lue,

masse måske‘er, hvilket godt kan være lidt frustrerende, ikke at

mens han gnasker på et æble.

kunne planlægge eller at have nogen vished, fortæller Lue og

Men hvordan er det egentlig at skulle flytte rundt fra job til job og

trækker på skuldrene.

leve et freelanceliv, hvor intet er givet på forhånd? De sidder beg-

I Danmark er det normalt at skuespillere er tilknyttet en teater-

APPETIZE NR. 1 | 2020

»

17

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement