Page 62

DER ER RUMMELIGT, LYST OG ROLIGT PÅ KONTORET, HVOR VI SIDDER, MEN UDEN FOR LOKALETS FIRE VÆGGE SUMMER DET AF LIV. VI ER I AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER, OG LYDEN AF TRAVLE SKRIDT, VOGNE DER KØRES PÅ GANGENE, BRUDSTYKKER AF SAMTALER, OG DEN UNIVERSELLE LYD AF MENNESKESUMMEN HAR OMGIVET OS, INDEN VI SÆTTER OS FOR AT FÅ EN SNAK MED STEDETS DIREKTØR, NICOLAJ HOLM. tekst CECILIE WENNERLIN  | foto JOHNY KRISTENSEN|  Layout NANNA OTVALD

I maj 2017 tiltrådte Nicolaj stillingen som direktør efter den folkekære Ernst Trillingsgaard, der i 32 år var manden bag, at AKKC fik en plads på både danmarks- og verdenskortet. Et væld af interna-

svarer han: ”Jeg bygger en katedral.” Nicolaj forklarer, at det for ham er helt essentielt, at hver enkelt medarbejders motivation ligger sidstnævnte sted.

tionale stjerner, Cirkusrevy, syngende træer og et hav af messer

- For mig er det lykkes i det øjeblik, at alle medarbejdere går på

og konferencer har gjort, at centret den dag i dag er et af landets

arbejde for mere end kroner og ører – og sådan er det heldigvis også

vigtigste event-steder.

i dag. Vi lever i … hvad… 80 år? Og de 45 år af dem lægger vi på vores

Lige nu er der travlt. Der afholdes en større kongres, og alle har meget at se til. Alligevel er der på Nicolajs kontor en atmosfære af,

arbejdsplads. Der skal simpelthen være anden værdi end kroner og ører.

at vi har tid nok. - Hver dag tager jeg lige en tur rundt og siger godmorgen til

Inden vi taler videre, rejser han sig for at finde en Pepsi Max i det lille

Walking, og mit eget skrivebord er ikke bordet, jeg sidder mest ved.

kontor-køleskab.

Man styrer simpelthen ikke et hus, hvor der er liv 24 timer i døgnet, ved at sidde bag sit skrivebord. Nicolaj byder os på noget at drikke, inden han selv sætter sig til

- Det er min svaghed… Køleskabet er fyldt af dem og champagne. Og det sker faktisk ikke sjældent, at der bliver skålet i champagne i kantinerne, for man skal fejre sine succeser – og man skal fejre, når

rette ved det store glasbord. En snak om bl.a. moderne ledelse, bæ-

man er blevet klogere. F.eks. er jeg ikke den type leder, som skæl-

redygtighed, klima og familieliv har taget sin begyndelse.

der ud. Jeg er mere den type, der siger, ”Okay. Hvordan gør vi det så

- Jeg tror på en tankegang om, at tingene skal være i balance.

bedre næste gang?”. Når man har lavet en fejl – og dem laver jeg

Du skal uddelegere nogle arbejdsopgaver, men du må aldrig udde-

selv - så er man sin egen største kritiker. Du ved godt, hvad du har

legere mere ansvar, end folk kan bære. Den menneskelige bære-

gjort forkert… så vi behøver ikke snakke så meget om det. Du skal

dygtighed er på alle mulige måder udgangspunktet for, hvordan jeg

selvfølgelig ikke lave den samme fejl tre gange, men det er kun, når

tænker og praktiserer ledelse.

vi laver fejl, at vi bliver klogere.

Netop begrebet menneskelig bæredygtighed taler ind i grundværdierne hos den 37-årige direktør, og snakken falder naturligt på emnet motivation.

Han sætter sig igen, tager en slurk af colaen og fortsætter. - Men selvfølgelig er man også nødt til at reflektere over tingene… og det går egentlig over i en ret væsentlig anden side af mig, for én

- Vi bruger enormt mange timer af vores liv på at gå på arbejde.

ting er, at du som leder skal gå ind og analysere en situation. Finde

Og arbejder man i AKKC bruger man endnu flere timer, fordi der hele

ud af, at der ligger et problem, nå frem til en løsning og herefter im-

tiden sker noget. Der handler det for mig om, hvor værdien ligger

plementere den. Men når man så er nået dertil, så er vi ikke færdige.

henne.

Den fejl, man så ikke må lave, er at stoppe der, for næste skridt

Mit yndlingsbillede på det er de her to brødre, der tilbage i middelalderen sidder og hugger sten. De er tvillinger, men den ene ser markant mere træt og ældre ud end den anden. Når man spørger ham, hvad han laver, er svaret: ”Jeg hugger sten.”På den anden side

62

At fejre sine fejl

folk. Der er faktisk rigtig meget her i huset, der er Management by

hedder refleksion. Den er for mig et af de vigtigste parametre som leder og som menneske generelt. Privat har Nicolaj bopæl midt i Rold Skov, og netop naturen er nøglen til refleksion for ham.

sidder hans tvillingebror, der ser meget mere frisk ud, og med en

- Når løsningen er fundet, skal vi tænke over bagefter, om vi har

stenbunke der er meget større. Da han bliver spurgt, hvad han laver,

gjort det rigtigt. For mit vedkommende, så er vejen til dét at tage

APPETIZE.DK

»

Profile for Creativum ApS

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

Advertisement