Page 43

Jeg synes, der skal være en sammensætning af Folketinget, så vi

nede på 6.500 mand til at komme op på omkring 9.000.

har folk fra alle aldersgruppe og alle dele af landet. Og jeg kom ind

-Det tager tid at få genoprettet skattevæsenet. Vi har lavet en

som 23-årig, så der er ingen tvivl om, at der er nogle, der har følt, at

kæmpe turn-around. Og vi er ikke helt færdige. Men i 2021 skulle

jeg var meget ung.

det fungere på alle ventiler.

Men det er først og fremmest et problem, hvis der kommer for mange, som ikke kender den verden, der ligger uden for Christians-

Hvad er forskellen på at være MF’er og minister?

borg. Eller kun kender den fra studiebøgerne.

Den største forskel er jo, at du har ansvaret for, at der bliver gjort

Jeg kan bare sige, at det er der bestemt ingen tvivl om, at man

noget ved de forandringer, du har lovet før valget. Dermed følger

kommer til at glemme, når du er opstillet af nordjyske Venstrefolk.

også ansvaret for at samle et flertal for nogle konkrete ting. Og når

De skal nok holde dig på sporet. De ved godt, hvorfor de har opstil-

det gælder om at genoprette skattevæsenet, så samlet et meget

let dig – og hvad du blev valgt på. Det får du ikke lov til at glemme.

bredt flertal.

Og jeg mener da også, at det er et kvalitetsstempel, at du bliver genvalgt, når du har haft en periode på Christiansborg.

Du bliver så skatteminister i 2015. Som den yngste minister – du er 31 år - får du Skatteministeriet – og overtager en kæmpe opgave. Hvordan har kan du gøre status efter fire år?

Men jeg har også dyrket nogle andre nordjyske sager. Som udflytningen af statslige arbejdspladser. Som en del af genopretningen af skattevæsenet har vi flyttet rigtig mange statslige arbejdspladser ud fra København. Og når du sidder i regeringens økonomiudvalg, sådan som jeg har gjort, så er du også med til at fordele andre af regeringens prioriteringer. Blandt andet har jeg været med til, at vi har tre-doblet lægeud-

-Det har været lærerigt! Det har jo været en stor opgave, at få ryd-

dannelsen i Aalborg. Men også været med til at sikre, at Koldkrigs-

det op i skattevæsenet. Og vi er heldigvis kommet rigtig langt med

museet i Rold Skov og flytningen af Rubjerg Knud Fyr er kommet på

at rette op på det, der var fejlet. Det har jeg kunnet gøre, fordi jeg

finansloven.

har haft hele regeringens opbakning. Og fordi vi har haft en bred løse den opgave sammen. Fordi ansvaret for, at de beslutninger, der

Er der en særlig nordjysk mentalitet, som du føler dig som en del af?

førte til de problemer, vi har set, også er spredt ud på alle partier,

-Jeg tænker i virkeligheden at Nordjylland skulle råbe lidt højere.

der har siddet i regering.

Og slås lidt mere – og kræve lidt mere. Det har jeg i hvert fald lært

politisk forståelse med de tidligere regeringspartier om, at vi skulle

-Jeg gik faktisk til valg på skattelettelser. Jeg er liberal. Men jeg

af at være politiker.

kan også efter fire år som skatteminister konstatere, at genopret-

-Jeg har i mange år haft et stort netværk uden for Nordjylland. Så

ning af skattevæsenet har været den største investering i kroner

jeg tror faktisk, at jeg som ung har været ret præget af andre. Men

og ører, som vi har lavet i regeringen siden 2015. Vi vil have brugt 13

min politiske indstilling og min nordjyske mentalitet tror jeg egentlig

milliarder på skattevæsenet, når vi går ud af 2019. Vi har ansat fle-

fra min tidlige ungdom har været præget af, at man skulle være aktiv,

re tusinde nye medarbejdere, så skattevæsenet øges fra at være

hvis der var noget, man ville have lave om. Og det har jeg gjort. Jeg

APPETIZE NR. 1 | 2019

»

43

Profile for Creativum ApS

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

Advertisement