Page 42

PORTRÆT I METTE FREDERIKSEN & KARSTEN LAURITZSEN

Karsten lauritzen · 35 år og single · Bor i København, men har sommerhus i Tversted · Opvokset i Vesthimmerland, hvor hans far, Jens Lauritzen, var Venstre-borgmester 1998-2010 · Bachelor i administration og samfund fra Aalborg Universitet · Landsformand for Venstres Ungdom 2005-07, næstformand 200305

fakta

· Medlem af Folketinget for Venstre i Hjørringkredsen fra 2007 · Venstres retsordfører 2011-15 · Tidligere medlem af finansudvalget, skatteudvalget og retsudvalget · Skatteminister fra 2015

Kan han slå Mette?

for at kunne opnå. Og så lykkedes det. Fordi andre mennesker tror

Gennem fire år har 35-årige Karsten Lauritzen været hele Danmarks

på en og satser på en. Viser dig en meget stor tillid. Selv om du er

skattefar – og stået med ansvaret for en gigantisk oprydning af

ung.

skattevæsenet. Skiftet direktører ud, skrottet IT-systemer og delt det gamle SKAT op i nye styrelser. Og ansat mere end 2.000 nye

Hvad føler man, når man får meddelelsen?

skattemedarbejdere over hele landet.

Jeg var selvfølgelig glad. Jeg var sammen med mine kammerater,

Skatteministerposten er svær – men også vejen til den absolutte

der havde ført valgkamp sammen med mig over hele Nordjylland.

top i dansk politik, hvis man er Venstre-politiker. Her startede tidli-

Det var rigtig mange af mine venner fra Venstres Ungdom. Vi havde

gere statsminister Anders Fogh og finansminister Kristian Jensen

alle sammen opnået det, vi gik efter. Det var en sejr for os alle sam-

deres opstigning.

men. Også for de mennesker i Nordjylland, der havde opstillet mig

Nu udfordres Karsten Lauritzen af Mette Frederiksen i kampen om nordjydernes stemmer. Kan han slå hende?

samme år, var det jo en sejr.

Hvordan var Christiansborg for den nyvalgte?

Du kommer fra en politisk familie. Din far var borgmester, mens du var barn og ung. Du blev selv formand for Venstres Ungdom, før du i 2007 kom i Folketinget. Hvad er det for et liv, der tiltrækker en ung mand som dig?

Christiansborg er stor. Og kringlet. Også på den måde hverdagen

- Det er først og fremmest et kæmpe stort privilegium at få lov til at

medlemmer også sidder. Men det man meget hurtigt finder ud af

repræsentere nordjyderne i Folketinget. Sådan så jeg også på det,

er jo, at du kun kan gennemføre noget, når du spiller sammen med

da jeg som barn og ung så min far, der var medlem af kommunalbe-

andre.

fungerer på. Det kom selvfølgelig ikke bag på mig. For jeg kendte jo politik. Havde været formand for Venstres Ungdom i to år og haft sæde i Venstres hovedbestyrelse, hvor ministrene og folketings-

styrelsen og blev borgmester. Det handler selvfølgelig om, at man

Og det med at gennemføre noget er faktisk det, jeg har lagt vægt på

gør sig selv klart, hvad man principielt selv står for. Men derud over

hele tiden. Det er ikke nok at komme i avisen. Du skal gøre nytte. Du skal

er det simpelthen en livsstil at være politiker. Det handler om, at

leve op til tilliden fra de mennesker, der har stemt på dig.

man repræsenterer andre. Møder andre, lytter til andre – og på bag-

Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er et særligt privilegium at være

grund af det, man hører fra de vælgere og den egn, man repræsen-

folketingsmedlem fra Nordjylland. For nordjyderne er både loyale,

terer – og det man selv har af principielt udgangspunkt – er med til

når du viser dem, at du lytter og gør dit arbejde. Men de er også

at forme Danmark.

gode til at holde dig fast. Det er stærke medspillere. Og det betyder faktisk, at du får skabt nogle forandringer. Du løber ikke alene rundt

Hvordan oplevede du at blive medlem af Folketinget? Det var meget stort. Jeg var jo ung. Og havde i det hele taget den der oplevelse af, at alt er muligt i livet. Men at blive medlem af Folketinget var virkelig en ambition, som jeg kæmpede meget hårdt

42

APPETIZE.DK

på de lange gange.

Er det et problem at folketingsmedlemmer bliver yngre og yngre?

Profile for Creativum ApS

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

Advertisement