Jaarboek 2012 Stichting LightRec

Page 1

2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland


2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Inhoud

Voorwoord 4 Bestuur 6 Het product doorgelicht

8

Het gebruik doorgelicht

10

De inzameling doorgelicht

12

De recycling doorgelicht

18

De markt doorgelicht

24

Gebruik QR-codes

26

Inzamelcijfers 27 Baten & lasten

30

Deelnemers 34 Summary 36 Colofon 38

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

3


Voorwoord

Collectief verantwoording nemen In het afgelopen jaar hebben 48 nieuwe deelnemers zich aange-

het hoogste niveau van efficiency en effectiviteit, er zal altijd geld

sloten bij ons inzamelsysteem voor energiezuinige verlichting.

nodig zijn. Zeker als geëist wordt dat 85% van alle afgedankte lampen

LightRec neemt nu namens 400 producenten en importeurs

en armaturen ook daadwerkelijk ingezameld moet worden voor recycling.

verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van gebruikte lampen en armaturen.

Om de continuïteit te kunnen garanderen en de verantwoordelijkheid van de deelnemers in alle gevallen waar te kunnen maken, is een

De wettelijke verplichting om oude spaarlampen, ledlampen,

gezonde financiering vereist. Dat is niet eenvoudig. De toekomstige

tl-buizen en armaturen in te zamelen en te laten verwerken bestaat

finan­ ciering wordt verzekerd door een vaste bijdrage per ver-

sinds 2005. Dit gaf destijds meteen de aanzet tot een collectieve

kochte lamp opzij te zetten om de toekomstige kosten te dekken.

aanpak onder de regie van LightRec. De keuze voor het collectief

Deze voorziening zal over de komende decennia flexibel moeten

blijft aantrekkelijk, nu vooral voor nieuwe toetreders die ledverlich-

­worden ingezet, om de verschillende golven nieuwe lichtbronnen

ting op de Nederlandse markt brengen. Een inzamelcollectief

- die steeds meer geïntegreerd worden in hun armaturen -

werkt kostenefficiënter dan een individueel inzamelsysteem en

goed te kunnen verwerken. Niet voor niets plant LightRec haar

we leveren bovendien een recyclingresultaat dat ruim boven het

kasstromen inmiddels twintig jaar vooruit, met alle aannames

wettelijk vereiste ligt: uit de lampen en armaturen wordt 94% van

en voorbehouden die daarbij horen!

alle grondstoffen teruggewonnen. In dit jaarboek volgen we de levensloop van verlichting, van productie De Europese Unie heeft de doelstellingen voor de vereiste inza-

via gebruik tot inzameling en recycling. Daarbij stippen we de uitda-

melingspercentages in het afgelopen jaar drastisch opgeschroefd. Dat

gingen aan die opdoemen en de antwoorden die we daarop in overleg

vraagt een verdere groeiversnelling van LightRec. Daarbij verandert de

met onze deelnemers formuleren. De betrokkenheid van onze deelnemers

markt in hoog tempo en daarmee op termijn de stroom lampen en armaturen

groeit, zo bleek onder meer uit de grote opkomst tijdens de Deelnemersdag

die we laten verwerken. Van de laatste generatie gloeilampen gaan we naar

2012. Gesteund door die betrokkenheid zetten

de eerste generaties spaarlampen en dan door naar ledlampen, waarvan

wij ons in bij de Nederlandse overheid, om de

de eerste golf over een jaar of tien aan het einde van zijn levensduur komt.

nieuwe Europese richtlijn zo vast te leggen in nationale wetgeving dat wij onze verantwoorde-

Hoe kostbaar de kritische stoffen als zeldzame aardmetalen in moderne

lijkheid optimaal waar kunnen maken.

verlichting ook mogen zijn, ze worden in zulke kleine hoeveelheden

4

gebruikt dat de opbrengst van recycling de kosten van handling en logistiek

Martin de Jager

niet kunnen dekken. Ook al vindt de inzameling en recycling plaats met

Voorzitter Stichting LightRec

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Hoofdstuk 1


Bestuur

Focus op professionele markt

6

Het bestuur van LightRec zal zich in 2013 gezien de uitdagende, nieuwe

Van links naar rechts: Julian Schaub (Osram), Tony Everett (Havells-

Europese doelstellingen voornamelijk richten op de verhoging van de gere-

Sylvania), Judith Keirsemaekers (Etap), Martin de Jager (Philips), Paul

gistreerde, verantwoorde inzameling van lampen en armaturen richting 2014.

Rotteveel (Ikea), Jeroen Bartels, Angela Ramdhan (bestuurssecreta-

Daarbij zal de focus voor het bestuur liggen op de professionele markt.

resse), Frank Wensink (GE Logistics), Gied van Hoorn (Erco Lighting).

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Hoofdstuk 2


Het product doorgelicht

Lang leve de ledlamp

Wat waren de trends en ontwikkelingen op het gebied van verlichting in 2012? Gloeilamp passé

Led gaat leiden

Nederland heeft afscheid genomen van de gloeilamp. De consument is

Nederlanders kopen steeds meer ledlampen, blijkt uit onderzoek dat GfK

niet massaal peertjes gaan hamsteren nadat winkeliers sinds september

Panel Services uitvoerde in opdracht van LightRec. De helft van de huis-

2012 geen gloeilampen meer mochten inkopen. Wel maakt hij eerst zijn voorraad op: naar schatting liggen er bij Nederlandse huishoudens nog zo’n 60 miljoen gloeilampen in de kast.

houdens bezit er minimaal één. Dit was 20% in 2008. In de periode 2010-2012 steeg het aantal ledlampen in huishoudens met 178% tot 17,3 miljoen. Rond 2016 zal de led waarschijnlijk de meest verkochte lamp zijn: de prijs gaat dalen en door

Sfeervol sparen

strengere wetgeving zal de spaarlamp rond 2020 zelfs van

Volgens de Nederlandse Lichtassociatie (NLA) kleeft er nog

de markt zijn verdwenen.

steeds een ‘ongezellig’ imago aan energiezuinige verlichting. Ten onrechte, want de nieuwste generatie spaar- en ledlampen

Licht leasen

is ook in warme tinten te verkrijgen én dimbaar. De ledlamp

Door de crisis investeren bedrijven minder in zuinige verlich-

is bovendien erg functioneel. Zo bracht Philips in 2012 een ledlamp op de markt waarbij de gebruiker de kleur en intensiteit van het licht met een smartphone kan instellen.

ting. Ze missen daarmee de kans om op termijn hun energiekosten flink te verlagen. Innovatieve ondernemers bieden een oplossing voor dit probleem met creatieve constructies als het verhuren van een bepaalde hoeveelheid lichtverbruik. Als bedrijf

Hippe armaturen Nederlanders hebben samen 202 miljoen verlichtingsarmaturen in

hoeft er dan geen investering te worden gedaan. De kosten worden gedekt door de verminderde energie- en onderhoudskosten.

huis, waarvan de meeste zijn ontworpen met het oog op de klassieke gloeilamp. Spaarlampen met schroeffitting werden in 2012 dan ook het meest verkocht. Volgens de NLA zijn hippe armaturen met geïntegreerde ­ledverlichting echter sterk in opmars.

8

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

Achtergrondinformatie bezitsmeting huishoudens


Hoofdstuk 3


Het gebruik doorgelicht

De lamp is zuinig, nu de mens nog LightRec onderzocht in 2012 hoe Nederlanders met verlichting omgaan Het licht in huis

Nieuw licht

Nederlanders hebben samen 449 miljoen lampen in huis, zo blijkt uit

Consumenten mogen dan een voorkeur hebben voor energiezuinige ver-

onderzoek van GfK Panel Services. Een huishouden bezit gemiddeld

lichting, ze laten zich bij de aanschaf van een nieuwe lamp niet alleen

60 lampen, waarvan er 44 in gebruik zijn. Ruim 85% van de

leiden door duurzaamheid. Vooral de prijs en functio-

Nederlanders gebruikt het liefst een energiezuinige lamp

nele afwegingen als lichtsterkte bepalen uiteindelijk de

in de woonkamer. 22% verlicht de woonkamer graag met

keuze voor een lamp. Het kopen van nieuwe verlichting

kaarsen. We draaien steeds minder gloeilampen in: het aandeel peertjes daalde van 73% in 2008 naar 66% in 2012.

is geen uitgesproken taak voor de man of vrouw des huizes. Het vervangen van een lamp is dat wel: vooral manlief draait hier voor op, een kwart van de vrouwen laat deze taak

Als het baasje van huis is…

zelfs exclusief over aan hun partner.

Ruim 60% van de Nederlanders laat een lichtje aan terwijl er niemand thuis is. De meesten doen dit om inbraak te voorkomen. Ongeveer de helft van de mensen vindt het bovendien prettig thuis te

Mag het licht uit? De helft van de Nederlanders laat zijn buitenlamp de hele avond

komen in een verlichte woning. Opvallend: één op de vijf Nederlanders

branden, ongeacht het seizoen. Ze voelen zich veiliger met een verlichte

laat een lampje branden voor de thuisblijvende hond of kat.

tuin. De andere helft pakt het zuiniger aan en gebruikt een buitenlamp met bewegingsmelder. Scheelt in de portemonnee én de buren hebben er minder last van. Eén op de tien Nederlanders ervaart namelijk overlast van de buitenverlichting van de buren.

Achtergrondinformatie bezitsmeting huishoudens

10

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Hoofdstuk 4


De inzameling doorgelicht

Lampen nieuw leven inblazen Uitvoeringsorganisatie Wecycle verstevigde in 2012 haar samen-

zich in haar campagnes op consumenten ĂŠn professionals om de

werking met gemeenten en het bedrijfsleven. Ook richtte Wecycle

inzameling van lampen en armaturen te verhogen.

Producenten

Detailhandel/Groothandel

Consumenten

Detailhandel

Kinderboerderijen

Professioneel gebruik

Gemeente/ Milieustraat

groothandel

Wecycle

Overslagcentra

Recyclefabrieken

12

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

Bouwplaatsen

installateurs


Samenwerking detailhandel

Detailhandel neemt meer lampen in

In samenwerking met verschillende winkelketens heeft Wecycle inzamel-

LightRec stuurde mysteryshoppers op pad om te testen in hoeverre

bakken ontwikkeld, waar consumenten hun klein e-waste en lampen altijd

de detailhandel haar wettelijke verplichting nakomt om een oude

kwijt kunnen, zonder aankoop van een nieuw product (oud-voor-niets).

spaarlamp in te nemen voor recycling bij aankoop van een nieuw

Deze winkels gaan dus nog een stap verder dan de wet voorschrijft. In 2012

exemplaar. In totaal voldeed 83% van de 523 bezochte winkels aan

heeft Wecycle inzamelbakken neergezet bij alle vestigingen van Gamma,

deze wettelijke verplichting, een stijging van 20% ten opzichte van

Media Markt, Saturn, Blokker en Hornbach. Zo zijn er steeds meer zicht-

het jaar ervoor. Toen bleef de juiste inzameling steken op 63%. Vooral

bare inzamelpunten ‘before the counter’ om de drempel om in te leveren

de gespecialiseerde verlichtingszaken, bouwmarkten en woonwinkels

voor de consument te verlagen.

scoorden goed.

Fotoslideshow inzamelbakken bij winkels

Samenvatting onderzoek mysteryshopping

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

13


Gemeenten Wecycle heeft een convenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten

12 gemeenten (0-1,9 kg/inw)

(VNG) en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement

180 gemeenten (2-4,9 kg/inw)

(NVRD). Hierdoor ontvangen gemeenten een onkostenvergoeding als zij

201 gemeenten (5-7,9 kg/inw)

alle e-waste, inclusief energiezuinige verlichting, bij Wecycle inleveren.

16 gemeenten (8 of meer kg/inw)

De meeste gemeenten (84%) houden zich aan de contractuele afspraken. Met degenen die dat niet doen wordt indringend gesproken.

Benchmark Wecycle voerde in 2012 voor de tweede keer een benchmarkonderzoek uit onder gemeenten waar zij een afgiftecontract mee heeft. Milieustraten bleken gemiddeld 4,8 kilo e-waste per inwoner af te dragen aan Wecycle. Per gemeente liep de afgifte uiteen van 1,0 tot 21,4 kilo per inwoner. De provincie Zeeland levert het meeste in: gemiddeld 7,8 kilo per inwoner. De volledige benchmark is online te raadplegen: wecycle.nl/benchmark.

Ga direct naar de benchmark

14

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Publiekscampagnes Ook in 2012 lichtte Wecycle consumenten voor over het inzamelen en

inleveren van verlichting bij de detaillisten centraal. In Noord-Brabant

recyclen van e-waste en lampen, onder meer via tv-spotjes en grote

verrasten Wecycle en de Milieubende meer dan 1.250 leerlingen uit

consumentenbeurzen. In samenwerking met gemeenten hield Wecycle

groep 8 met educatief theater.

inzamelacties rondom Koninginnedag en Sinterklaas. Met kerst stond het

Tv-spots voorlichting over het inleveren van lampen

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

15


Bakkie voor professionele gebruikers Wecycle richt zich bij de professionele markt op twee groepen. Bij gebouw-

Bij installateurs was de campagne gericht op de uitvoering. Via de

eigenaren en -beheerders focuste de campagne zich op bewustwording

zogeheten Bakkie-campagne stimuleerde Wecycle installatiebedrijven

van hun bijdrage aan de verantwoorde inzameling en recycling van energie-

om zoveel mogelijk energiezuinige verlichting in te zamelen. Deel-

zuinige verlichting op beleidsmatig niveau. Deze groep zou dit op moeten

nemende installateurs, detailhandelaren en professionele eindgebruikers

nemen in het MVO-beleid en bij de aanbesteding van opdrachten.

die opvallend presteerden maakten kans op het winnen van de Gouden Bakkie-award. Deze campagne wordt in 2013 voortgezet.

Met stands bij onder meer de Vakbeurs Gebouwbeheer en de Vakbeurs

16

Facilitair probeerde Wecycle facilitair managers die in opdracht van

In het komende jaar zal Wecycle in opdracht van LightRec meer de

gebouweigenaren werken, bewust te maken van hun verantwoordelijk-

aandacht leggen op de professionele ontdoeners. Meer informatie:

heid bij de inzameling van energiezuinige verlichting.

wecycle.nl/bakkie.

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Hoofdstuk 5


De recycling doorgelicht

Een arbeidsintensief proces

18

Spaar- en tl-lampen bevatten het vluchtige metaal kwik.

apart opgevangen. Van de gerecyclede lampen wordt momen-

Het recyclen van deze gasontladingslampen is daarom een

teel meer dan 90% van de materialen hergebruikt. Armaturen

arbeids足intensief proces. In een hermetisch afgesloten instal-

worden tegelijk met andere soorten elektrische apparaten

latie wordt het kwik van de andere materialen gescheiden en

verwerkt.

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


De walsbreker > Recycling van rechte tl-buizen Direct terug naar fabrikant Zo’n 65% van alle ingezamelde gasontladingslampen bestaat uit rechte tl-buizen. In tegenstelling tot spaarlampen zijn tl-buizen gemaakt van hoogwaardig kalkglas. Door rechte tl-lampen apart te verwerken, kan het kalkglas in zuivere vorm teruggewonnen worden. Lampenfabrikanten kunnen dit glas dan direct opnieuw inzetten voor hun productie. Daarmee levert kalkhoudend glas een zogenoemd gesloten circuit-recycling op.

Goed gesorteerd De rechte tl-buizen worden met de hand gesorteerd. Alleen schone lampen gaan de tl-installatie in. Buizen die kapot, vet, vuil of gekleurd zijn of op een andere manier afwijken worden alsnog via de algemene installatie voor overige lampen verwerkt. De rechte tl-buizen worden met de hand naast elkaar op de transportband gelegd. Dit voorkomt dat de buizen op elkaar komen te liggen, waardoor ze niet optimaal zouden breken.

Gesloten installatie De tl-buizen rollen het afgesloten deel van de breekinstallatie in dat continu in onderdruk staat. Hierdoor wordt voorkomen dat kwikdamp ontsnapt. Een wals breekt vervolgens de tl-buizen. Ze vallen daarbij uiteen in kalkglas, in de metalen elektroden (kapjes aan beide uiteinden) en in het fluorescentiepoeder dat verantwoordelijk is voor het kenmerkende tl-licht.

Fotoslideshow proces

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

19


Kwik De kwikdampen worden middels de afzuiging die de onderdruk genereert weggezogen via een koolstoffilter dat ge誰mpregneerd is met zwavel. Dit filter zet het kwik chemisch om naar de stabiele en veilige, niet-vluchtige vorm het kwiksulfide. Het kwiksulfide wordt uiteindelijk opgeslagen in een deponie voor gevaarlijk afval.

Fluorescentiepoeder Het fluorescentiepoeder wordt weggezogen naar een zogenoemd ontstoffingsfilter en in speciale vaten opgevangen. Aan het einde van de transportband bevindt zich nog een trilzeef om de laatste restjes poeder te scheiden. Sinds kort is het technisch mogelijk om uit dit poeder zeldzame aardmetalen als europium, yttrium en terbium terug te winnen. Deze aardmetalen kunnen dan ingezet worden voor de aanmaak van nieuwe fluorescentiepoeders.

Metaal Vlak na het breken van de tl-buis trekt een magneet zoveel mogelijk metalen elektroden, waarin zich onder meer ijzer bevindt, naar zich toe. Even verderop herhaalt een tweede magneet dit proces om de laatste resten metaal uit de stroom te halen. Aan het einde van de band scheidt een trilzeef de eventueel nog resterende uiteindes van het kalkglas. De verzamelde elektroden worden naar een metaalrecycler gebracht voor verdere verwerking.

Glas Het kalkglas verdwijnt via de transportband in big bags. Een gevulde zak weegt 600 tot 700 kilo. Uit de big bags wordt regelmatig een monster genomen om te controleren of er nog kwik of fluorescentiepoeder op het glas zit. De goedgekeurde zakken worden aan verschillende lampenfabrikanten verkocht.

Video over het recyclingproces

20

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


De breekzeef > Recycling van spaarlampen en kromme tl-buizen Alles op één hoop

Trommelzeef

Alle spaarlampen, kromme en vuile rechte tl-buizen en overige lampen

Een magneet vist de ijzerhoudende onderdelen van de transportband.

verdwijnen in één recycle-installatie. Deze machine schudt automatisch

Daarna gaan alle materialen door een trommelzeef met verschillende

een grote bak lampen leeg in een toevoertrechter. Vervolgens komt de in-

lagen. Iedere laag heeft een eigen maasgrootte. Achtereenvolgens

houd terecht in het afgesloten deel van de machine dat continu in onderdruk

scheidt de zeef non-ferro metalen, kunststof, glas en glaspoeder.

staat. Hier vermaalt een shredder alle lampen. Het kwik en het fluorescentiepoeder worden meteen weggezogen en verwerkt zoals eerder beschreven.

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

21


Metaal Het verzamelde metaal bestaat voornamelijk uit ijzer, aluminium en koper. Het wordt, samen met de elektroden van de rechte tl-buizen, naar een 足metaalrecycler gebracht voor verdere verwerking.

Kunststof De gescheiden kunststofonderdelen zijn te verschillend van samenstelling voor hergebruik. Daarom wordt dit niet-gevaarlijke restmateriaal ingezet als brandstof in officieel erkende R1-installaties: ovens die energie produceren met een vergelijkbaar rendement als steenkool- of gasinstallaties. Dankzij deze herwinning van energie bereikt Wecycle voor al het e-waste een nuttige toepassing van 96% inclusief de materiaalrecycling van 94%.

Glazen pels Het glas uit de installatie voor de recycling van alle lampen behalve 足tl-buizen is te heterogeen om als grondstof terug te keren naar lampenfabrikanten. Het kan echter wel industrieel gebruikt worden, bijvoorbeeld om de vuurvaste stenen van de binnenwand van afvalovens te bekleden. Het silicium in deze glazen pels beschermt de ovenstenen dan tegen de chemische inwerking die ontstaat tijdens de verbranding van gevaarlijk afval. Deze toepassing is officieel erkend als recycleoplossing en telt mee als materiaalhergebruik.

Mens- en milieuvriendelijk Wecycle werkt alleen met recyclingbedrijven die voldoen aan de geldende ISO-normen. Dit houdt onder meer in dat deze bedrijven over een streng monitoringprogramma beschikken. Ze controleren bijvoorbeeld regelmatig de luchtkwaliteit op hun locatie. Voor het personeel gelden strikte veiligheidsvoorwaarden. Om blootstelling aan kwikdampen te voorkomen, dienen werknemers bij het betreden van de recycle-installatie een beschermende Tyvek-overall en een gezichtsmasker met luchtfilter te dragen. Vanaf 2013 dienen de recyclingbedrijven te voldoen aan de WEEELABEX-normen die strenger zijn dan de huidige wettelijke normen.

22

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Hoofdstuk 6


De markt doorgelicht

Razendsnelle ontwikkelingen op alle fronten Dalende verkopen van verlichting door de ingezakte vast-

Voor een organisatie die de inzameling en recycling voor haar deelnemers

goedmarkt, een verrassend snelle switch naar ledlampen,

verzorgt, lijkt het een rustgevend idee dat de groei van de verlichtings-

intensivering van de jacht op oude verlichting én nieuwe

voorraad even stokt. Dan wordt er straks ook minder afgedankt. Er zijn

wettelijke doelstellingen voor inzameling en recycling. 2012

afgelopen jaar 12% minder lampen en armaturen verkocht onder invloed

was een bewogen jaar, zegt LightRec-manager Jeroen Bartels.

van het economisch klimaat. Er is minder nieuwbouw en onderhoud

“De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op en de onzeker-

wordt uitgesteld. Dit resulteert ook in lagere inkomsten voor LightRec

heden over de toekomst zijn zo groot, dat we enorm op onze qui

dan begroot.

vive moeten zijn.” Ondanks dat heeft Wecycle in opdracht van LightRec dit jaar evenveel verlichting ingezameld als in 2011. Daarmee neemt het inzamelpercentage toe. Dat betekent dat er aanzienlijk minder tl-buizen, spaaren ledlampen in de vuilnisbak of in het sloopafval terecht zijn gekomen. Dat is mede te danken aan publiekscampagnes van Wecycle en de nieuwe inzamelpunten in winkels, waardoor het de consument makkelijker wordt gemaakt om oude spaarlampen in te leveren. Ook acties in de professionele hoek, zoals de Gouden Bakkie-campagne, handige inzamelcontainers en slimme retourlogistiek stimuleren de inzameling.

Opkomst en transitie naar led LightRec moet rekening houden met een markt die razendsnel verandert. Afgelopen jaar is de verkoop van gloeilampen gestaakt en is de markt definitief overgenomen door energiezuinige alternatieven. Met name in de professionele markt gaat de opkomst van led razendsnel. “Die transitie naar led gaat veel sneller dan verwacht”, zegt Jeroen Bartels, “met name op de professionele markt, die 80% van alle energiezuinige verlichting voor

24

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


zijn rekening neemt. Een jaar geleden dachten we dat het nog tien jaar

geen specifieke doelstelling voor verlichting vaststellen. Het ministerie

zou duren voor TL door led zou worden vervangen, nu denken we dat het

van Infrastructuur & Milieu werkt deze nieuwe regelgeving uit.

al over drie jaar zover is.” Steeds vaker gaat het om een ledlichtbron die geïntegreerd is in de armatuur - een ‘led luminaire’ of kortweg ‘ledinaire’ -

Uitdagingen

die als één verlichtingselement worden geïnstalleerd en vervangen.

Specifiek voor verlichting zijn er enkele concrete punten die in de uitwerking de aandacht verdienen. Allereerst is het essentieel om alle

De transitie van gasontladingslampen naar led vraagt om

armaturen onder de regelgeving te brengen. De Europese richtlijn

aanpassing van de organisatie, werkwijze en financiering

maakt tot 2018 een uitzondering voor consumentenarmaturen.

van de inzameling en recycling. In de eerste plaats ontstaan

Dit gegeven gebruiken sommige producenten om professio-

er golfbewegingen: eerst komt er een berg spaarlampen en

nele lampen en armaturen aan het inzamelsysteem en de

tl-buizen, die massaal vervangen worden door led. En aan het

financiering daarvan te onttrekken. LightRec overweegt om de

einde van een levensduur van 10 jaar of meer volgt er een

consumentenarmaturen al eerder in het systeem te brengen.

nieuwe golf ledlampen en ledinaires. In de tweede plaats verandert het speelveld en het aantal spelers dat daarin

Een tweede punt is het kunnen blijven financieren van het

actief is. Sommige partijen werken in alle segmenten van

systeem. LightRec pleit er daarbij voor om de overheid de

de verlichtingsmarkt, anderen doen alleen in armaturen,

doelen vast te laten stellen, maar de keuze van de middelen

ledlampen of ledinaires.

bij de producenten neer te leggen.

Solidariteit Bartels: “Het opvangen van deze golven bij de inzameling

“We staan voor grote uitdagingen”, zegt Jeroen Bartels. “Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet

en recycling vraagt flexibiliteit van het systeem. Zeker ook

om daar in eensgezinde samenwerking met producenten, impor-

omdat alle aannames zo snel achterhaald blijken te zijn. En het

teurs en overheid een antwoord op te vinden.”

vereist solidariteit van alle deelnemers om een verantwoorde inzameling en recycling te blijven verzekeren.” Daarom heeft LightRec de afvalbeheerbijdrage verhoogd van 12 naar 14 cent per verkochte lamp. Ook streeft de stichting naar een algemeen verbindend verklaring (AVV) om de continuïteit te waarborgen. De

Volg het @LightRec op Twitter om op de hoogte te blijven

ambitie om zoveel mogelijk in te zamelen blijft daarbij overeind. LightRec zal zich namens de sector ten volle inzetten om het inzamelpercentage op te voeren van 45% van het aantal op de markt

Jeroen Bartels

gebrachte producten in 2016 tot 65% in 2019, ook al zou de overheid

Manager Stichting LightRec

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

25


Gebruik QR-codes

Van offline naar online;

bekijk extra informatie bij de teksten in dit Jaarboek De QR-code, de mobiele streepjescode, kan met de camera van een telefoon of tablet ‘gescand’ worden. De QR-code is een directe link naar bijvoorbeeld een webpagina. De QR-codes in dit Jaarboek linken naar een mobiele webpagina of andere digitale informatie. Daarop staat de volgende inhoud: • Samenvatting rapport bezitsmeting van GfK Panel Services • Onderzoek mysteryshopping 2012 • Fotoreportage inzamelbakken bij winkels • Benchmark afgifte door gemeenten 2012 • Wecycle TV-spots ter voorlichting inzameling lampen • Fotoreportage recyclingproces • Video recycling proces Een QR-code werkt op iOS (iPhone/iPad) en Android. Stappen: 1 Download een QR-code app Om een QR-code te kunnen bekijken heeft u een app nodig die de codes kan scannen. Download de app ‘Scan’ in de Appstore of Google Play. 2 QR-code scannen Open de app ‘scan’ op uw telefoon of tablet. Met de camera scant u de code. De zoeker kleurt groen als de code gelezen is. 3 Mobiele webpagina bekijken U komt nu op de mobiele webpagina terecht. Hier kunt u een keuze maken in de informatie die u wilt bekijken.

26

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


Inzamelcijfers

Pas op de plaats Afgelopen jaar is hard gewerkt om de inzameling van energie-

verhoudt tot de verkopen. Die relatieve benadering is het uitgangspunt

zuinige verlichting op peil te houden, terwijl woningmarkt en

van de vorig jaar vastgestelde Europese richtlijn voor e-waste (afgedankte

vastgoedmarkt verder inzakten en onderhoud werd uitgesteld.

elektrische apparaten en energiezuinige lampen). De doelstelling wordt

Het ingezamelde volume afgedankte lampen en armaturen

uitgedrukt in het percentage ingezamelde kilo’s ten opzichte van wat de

bleef onveranderd 3,43 miljoen kilo. De aanhoudende recessie

voorgaande drie jaren op de markt is gebracht (in jargon: ‘Put on Market’

vraagt naar verwachting ook in 2013 veel creativiteit om de

of PoM). Over zes jaar moet dat percentage 65% zijn.

inzameling op peil te houden. Wecycle heeft zich in opdracht van LightRec in 2012 flink ingespannen om de inzameling te bevorderen. Samen-

In bijgaande grafiek is de ingezamelde hoeveelheid, conform de nieuwe Europese systematiek, afgezet tegen de ge-

werkingsverbanden met winkelketens als Blokker,

middelde verkopen over de drie voorgaande jaren. Dit

Gamma en MediaMarkt maken het voor winkelend

levert een heel ander beeld op dan de vergelijking van

publiek gemakkelijker om energiezuinige verlichting

het aantal kilo’s. Geen stabilisatie na jaren van snelle

in te leveren. Aanvullend organiseerde Wecycle diverse publiekscampagnes om de noodzaak van inzameling

stijgende inzameling, maar al jaren een stabiele, licht naar beneden neigende trend. Hier blijkt dat de inza-

onder de aandacht te brengen via tv- en radiospots en aan-

meling in voorgaande jaren de groei in nieuw verkochte

wezigheid op verschillende consumenten- en vakbeurzen.

spaarlampen nauwelijks kon bijhouden. Alleen de sterke stijging van ingezamelde armaturen blijft ook in relatieve

Ondanks alle inspanning is een einde gekomen aan de groei

termen overeind.

van de inzameling in de voorgaande jaren. Het volume energiezuinige lampen is met 2,5% gedaald, tot 1,7 miljoen kilo. Deze daling is gecompenseerd door een lichte groei van het volume armaturen, dat voor het eerst een fractie groter is dan dat van de lampen.

Uit deze grafiek blijkt ook dat de inzameling van lampen in Nederland nog niet voldoet aan de nieuwe Europese doelstelling. De afgelopen drie jaar is van alle energiezuinige lampen een derde ingezameld van wat de voorgaande drie jaren op de markt is gebracht. De Europese richtlijn eist dat in 2016 ten minste 45% wordt ingezameld

Gewicht zegt niet alles. Zeker zo belangrijk is welk deel van alle

wat oploopt naar 65% in 2019.

afgedankte verlichting ingezameld wordt voor verantwoorde verwerking. Of, omdat het volume afgedankte lampen nauw samenhangt met

Deze doelstelling geldt vooralsnog voor alle e-waste gezamenlijk, niet

de nieuw verkochte verlichting: hoe de ingezamelde hoeveelheid zich

voor specifieke productgroepen. LightRec wordt dus nog niet afgerekend

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

27


op deze algemene doelstelling. Verlichting maakt, door het relatief lage

consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen en wordt getemperd als

gewicht van lampen, maar enkele procenten van het totale e-waste uit

de bestedingen terugvallen.

en heeft daarom slechts beperkte invloed op het totale inzamelresultaat. Niettemin heeft LightRec de ambitie om de ten doel gestelde 65%

Wellicht wordt het jaar 2013 een eerste stap in de richting van de nieuwe

uiteindelijk wel te bereiken.

Europese doelstelling gezet. Als Wecycle er in slaagt de inzameling van verlichting op peil te houden, dan buigt de trend in het inzamelpercen-

In plaats van één uniforme norm voor alle lidstaten, hangt het ver-

tage naar boven. De dalende verkoop van verlichting in 2012 drukt dan

eiste aantal in te zamelen kilo’s in elk land dus af van wat daar nieuw

immers de gemiddelde ‘PoM’ over de voorgaande drie jaar en de inzame-

wordt verkocht. Dat betekent meer kilo’s per inwoner in Nederland

ling neemt dan in verhouding tot die gedrukte verkopen toe. Het moet

dan in Bulgarije. Verder reageert de inzameldoelstelling op het markt-

de eerste stap worden op weg naar de vereiste verdubbeling van het

klimaat: het vereiste aantal kilo’s gaat rap omhoog bij groeiende

inzamelpercentage die LightRec voorstaat.

Inzamelcijfers in tonnen 2007 - 2012 TL-buizen Andere lampen Armaturen Geregistreerd (mogelijk incidenteel) In OWEB In bulk Armaturen zijn in 2011 en 2012 ook gedeeltelijk ingezameld via OWEB en registratie. Deze verschillende bronnen zijn in de grafiek weergegeven.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2009

28

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

2010

2011

2012


Aantallen op de markt gebracht TL-buizen Spaarlampen Armaturen

25.000

20.000

Andere lampen

Gemiddeld gewicht TL-buizen 133 gram Spaarlampen 80 gram Armaturen 2,4 kilo Overige lampen 84 gram Alle lampen 195 gram

15.000 x 1.000

Ledlampen

10.000

5000

0 2009

2010

2011

2012

Inzamelingspercentage in procenten 45%

TL-buizen Alle lampen samen* Andere lampen Armaturen Gebaseerd op 133 gram voor TL, 82 gram voor andere (119 gram gemiddeld) en 2423 gram voor armaturen. Gemiddelde over alle lampen.

*

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009

2010

2011

2012

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

29


Baten & lasten

Minder inkomsten, hogere transportkosten De inkomsten van LightRec zijn in 2012 achteruit gegaan. De

om energiezuinige verlichting gescheiden in te leveren, wat weer voor-

verkoop van nieuwe verlichting viel terug en als gevolg daar-

waarde is om de ambities voor inzameling en recycling te kunnen

van droegen de deelnemers minder aan afvalbeheerbijdragen

realiseren. Dat geldt ook voor de onderzoeks- en advieskosten die in

af. Waar de begroting nog uitging van een lichte groei, bleken

2012 op peil zijn gebleven.

de beheerbijdragen over het hele jaar 14% lager uit te komen. Om het resulterende inkomstenverlies van

Vooruitzichten 2013

bijna 1 miljoen euro te compenseren, heeft LightRec

De markt voor nieuwe verlichting toont nog geen herstel.

de kosten waar mogelijk gedrukt om uiteindelijk op

LightRec gaat er dan ook van uit dat de inkomsten dit jaar

het beoogde nul-resultaat uit te komen.

op hetzelfde niveau blijven als in 2012. De druk op de

De kosten van inzameling en verwerking van spaarlampen,

afvalbeheerbijdrage van 12 naar 14 cent per lamp, die

baten krijgt enig tegenwicht door een verhoging van de tl-buizen en armaturen is voor het eerst in jaren gestegen. Scherpe inkoop van diensten die achter de daling van voor-

per 1 april is doorgevoerd. Uitgangspunt blijft ook in 2013 een nul-resultaat.

gaande jaren zat, doet nog steeds zijn werk. Maar daar staan beduidend hogere transportkosten tegenover als gevolg van de steeds fijnmaziger inzameling bij de detailhandel. In het kader van

Voorziening ledrevolutie

nieuwe samenwerkingsverbanden met winkelketens wordt afge-

LightRec heeft over de jaren een voorziening gevormd voor de

dankte verlichting steeds vaker op de winkelvestigingen afgehaald, in plaats van in bulk op het distributiecentrum of bij de milieustraat.

inzameling en recycling van energiezuinige verlichting die al voor haar oprichting in 2005 op de markt is gebracht. Volgens afspraken met de belastingdienst is deze voorziening vanaf 2011 alleen nog aangewend

De belangrijkste besparing is gevonden in de kosten voor marketing en

voor armaturen, omdat spaarlampen en tl-buizen van vóór 2005 dan

inzamelcampagnes van Wecycle. Voor een deel wordt dit veroorzaakt

allemaal zijn afgedankt. De huidige voorziening van 18 miljoen euro wordt

door de eenmalige kosten voor het thuisinzamelmiddel Jekko niet terug-

ingezet om de resterende ‘Altlast’ op verantwoorde wijze te verwerken.

keerden. Overigens stak LightRec in 2012 nog steeds een substantieel

30

bedrag van 3 miljoen euro in marketing en campagnes, meer dan de helft

Het bestuur van LightRec heeft inmiddels besloten een nieuwe voor-

van de totale kosten. Naar het oordeel het bestuur is deze inspanning

ziening te vormen, om de uitfasering van de spaarlamp en de tl-buis

nodig om consument en professional te doordringen van de noodzaak

op te kunnen vangen. De professionele markt schakelt veel sneller over

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


op ledlampen, dan producenten en marktkenners verwachtten. Als de

die nooit actief zijn geweest in spaarlampen of tl-buizen. De vorming

consumentenmarkt volgt zodra de winkelprijs van ledlampen een

van een nieuwe voorziening is inmiddels opgenomen in de deelnemers-

acceptabele prijs heeft bereikt, kan dit de omschakeling naar een nieuwe

overeenkomsten en heeft de zegen gekregen van de belastingdienst.

generatie verlichting verder versnellen. In dat geval worden er geen of weinig spaarlampen en tl-buizen meer verkocht, maar worden ze nog wel

De komende tijd leidt dit naar verwachting niet tot grote verschuivingen

jaren daarna afgedankt.

op de balans of in de baten en lasten van LightRec. Terwijl de bestaande voorziening voor ‘Altlast’ vrijvalt en gebruikt wordt ter financiering van

In de kosten voor inzameling en verwerking van die golf spaarlampen

actuele inzameling en recycling, wordt de voorziening voor de uitfasering

en tl-buizen gaat LightRec nu voorzien, om te voorkomen dat de laatst

van tl en spaarlampen gevormd. De bedragen die vrijvallen, respectievelijk

overgebleven producenten deze kosten in het geheel zouden moeten

gedoteerd worden, zullen van een vergelijkbare omvang zijn zodat per

dragen. Dit temeer omdat met de opkomst van led ook het deelnemers-

saldo geen grote plussen of minnen ontstaan.

bestand van LightRec verandert, door toetreding van ledproducenten

Balans per 31 december 2012 Activa

Passiva 31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa

31-12-2012

31-12-2011

Langlopende schulden

FinanciĂŤle vaste activa

5.762.807

8.684.257

Toekomstige kosten van inname en verwerking

24.087.661

26.091.448

Totaal vaste activa

5.762.807

8.684.257

Totaal langlopende schulden

24.087.661

26.091.448

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Overige vorderingen en overlopende activa

2.480.812

2.539.629

Crediteuren

265.717

469.181

Liquide middelen

11.701.988

9.043.555

Overige schulden en overlopende passiva

174.155

212.118

14.182.800

11.583.184

439.872

681.298

4.581.926

6.505.305

4.581.926

6.505.305

24.527.533

26.772.746

24.527.533

26.772.746

Totaal vlottende activa Negatief eigen vermogen

Totaal activa

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

31


Staat van baten en lasten over 2012 Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Baten Verwijderingsbijdragen Beheerbijdragen Onttrekking voorziening inname en verwerking

Totaal baten

1.019.626

5.789.990

7.110.000

5.707.038

80.407

5.870.397

7.110.000

6.726.664

Operationele lasten Kosten inzameling en verwerking

1.803.138

2.260.000

1.532.317

Kosten Wecycle inzamelcampagne / marketing

3.053.786

2.900.000

3.926.431

Dotatie voorziening inname en verwerking

Totaal

1.140.000

271.815

4.856.924

6.300.000

5.730.564

Overige operationele lasten Kosten Wecycle

426.000

445.000

453.137

Kosten Vereniging NVMP

90.723

95.000

101.147

Reis, verblijf en vergaderkosten

26.764

28.000

30.739

Bijdragen en lidmaatschappen

7.849

476

Accountants- en advieskosten

96.935

8.000

54.439

Diensten derden

506.999

345.000

506.138

Onderzoekskosten

200.731

105.000

191.292

Overige bureaukosten

21.829

13.000

10.811

Publiciteit

62.474

83.000

87.447

Bestuurskosten

28.282

38.000

35.166

Totaal overige operationele lasten

1.468.586

1.160.000

1.470.792

Totaal operationele lasten

6.325.510

7.460.000

7.201.355

-455.113

-350.000

-474.692

455.113

350.000

474.692

Saldo baten en lasten

Belastingen

RESULTAAT

Saldo baten en operationele lasten Saldo financiële baten en lasten

32

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belichtDeelnemers 360 Concepts 3M Nederland B.V. A.J. Steenkist - Rooymans B.V. ADJ Supply Europe BV Aerolux Nederland BV AGK Elektro v.o.f. Agmi Traffic B.V. AGP Trading BV Agrilight B.V. Agrolux Nederland B.V. Albert Heijn B.V. Alcochem Hygiene BV Aldi Inkoop B.V. Alisun BV All Voltage Supply BV Amazon EU S.a.r.l. Andreas Stihl N.V. Ansorg GmbH Anticimex Benelux B.V. Anticopy! Aquadistri BV Arpalight Projektverlichting BV Artdelight International B.V. Astrimex Asuro B.V. ASWO Service Nederland B.V. Atag Nederland BV Atexlicht Atomis b.v. Aura Light GmbH Bailey Electric & Electronics BV BB-Lightconcepts Bell Licht BV Bell Lux BV Benèl BV Berla BV Berner Produkten B.V. BESLI Import / Export B.V. Bestron Nederland BV BI Select BV Bimex B.V. Bio Enterprise Bordurama-Daylightshop Bos Elektro BV Bradford & Hamilton B.V. Brands Nederland BV Breda Lighting International B.V. Bruins Visscher Licht BV Catter BV CDE Technology BV Cecla Benelux BV Chinelux

34

Conelgro B.V. Conite NV Conrexx Technology B.V. Cooper Crouse-Hinds B.V. Cooper Safety B.V. Cuprohaag Lichttechniek v.o.f. cYn International B.V. DBL Verlichting De Jong Verlichting BV De Nood BV Decathlon Benelux Dekker Zevenhuizen BV Dekkers Visual Communication BV Delta Light Nederland bv Delta Pro Lighting BV DENNERLE GmbH Dentalair Products BV Dentsply Lomberg B.V. Derksen benelux Lichttechniek Discountlight.com B.V Doeco B.V. Dongemond Elektronica v.o.f Dutch Electro B.V. Dutch International Lightgroup BV E. Group BV E.T. Electric BV Ecolight BV EDCO Eindhoven BV Edialux Nederland B.V. Eglo Verlichting Nederland B.V. Ehrbecker Schiefelbusch BV ELAR BV Elauma/Waagmeester BV Elbo Technology B.V. Electro Cirkel BV Electro Groothandel Snoeck Electrolicht Electromach BV ElectronicPartner Nederland B.V. Elektroshop.nl Elephant Dental B.V. E-light Almelo BV Elofer Elpro B.V. Emilux BV Emmlight B.V. Energizer Group Holland BV Energy Sense Benelux Entech Europe BV ERCO Lighting B.V. ESYLUX Nederland B.V. ESZET Lighting B.V.

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

Etaloid verlichtings Techniek BV ETAP BV ETK BV Euromac Eurosolar Eurotronic B.V. Fa. Heinrich Heine, Abteilung REE Factor Licht Fagerhult B.V. Famostar Emergency Lighting BV FD-LUX B.V. Feltor Lighting Ferplast Benelux BV First Light BV Flamingo B.V Foetsie! by Wiep’s BV Foreverlamp B.V. Formlite BV Franssen Verlichting Fri-Jado Super Service BV Gavita Holland B.V. Gavita Nederland BV GE Powercontrols Nederland BV GEA Farm Technologies Nederland B.V. Gem Led B.V. GHM Eclatec B.V. Global Warehouse BV Go2Led B.V. Gouweloos Electrotechniek B.V. Grimex Licht Groenendijk-Licht BV Groothandel Smulders B.V. Gunneman B.V. H.K. Electric B.V. Hala Nederlandsche Lampenfabriek Handelsonderneming Keraf BV Handelsonderneming van der Aa/hagro Hapro International BV Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming Hato B.V. Lighting Hato lighting Solutions BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV HBI Bisscheroux B.V. Hema BV Hemmink BV - Zwolle Herin Lichttechniek Hertek BV Hesdo B.V. Highlight B.V. Highlite International BV

HIT Trading B.V. Hitachi Power Tools Nederland B.V. Hoffmann Bedrijfsuitrusting B.V. Honeywell B.V. Hoogaerts lichttechniek BV Hope Verlichting B.V. Hornbach Bouwmarkt Nederland BV Horst Elektro Grossier Hortilux Schréder BV House of Light HVL Armada Outdoor BV I.A.T. BVBA IGO Post iGuzzini Illuminazione Spa - Dutch Office Ikea BV Nederland Ilfari Licht Design / Munsters Illumisound B.V. IMT B.V. Indulite Indulux Nederland B.V. Industria Technische Verlichting BV Industrielicht BV INL BV Innolumis Public Lighting BV InstallerDirect.com GmbH Inter Ikea Systems BV Intergamma BV Internova Professional Lighting BV Intertoys Holland B.V. Intra Lighting Benelux BV IP Led BV / IP Letters BV Isca Nederland BV Isis BV ISNL B.V. Ixilum Lichttechniek B.V. J.G Trading BV Jac’s Koopman Eelectrotechnische Agenturen B.V. Jansen Poultry Equipment JK-Nederland BV JM Bruneau Belgium NV JML Benelux B.V. Jysk BV K.S. Verlichting BV Kaemingk BV KARELS BV Kelpa B.V. Kemner Lighting B.V. KenWell Trading B.V. Kerger & Co B.V. Key Light International B.V.


Kijkshop BV Killgerm Benelux NV Klemko Techniek BV Koevering Koeling & Airconditioning Konitech Electronics BV Koopman International B.V. Koreman Lichtonderhoud BV Koula & Dikkers BV Kroon light & Maintenance Kwantum Nederland BV Lagotronics Lamp & Licht BV Larix Dental Concepts BV Leco International Led Groothandel Bergen LED Import BV LED Medemblik Led Supply Europe B.V. Leddux B.V. Ledeshi Europe B.V. LedLight Europe BV LedsgoGreener B.V. LEDSHINE BV Leen Bakker Nederland BV Lemax-Europe BV Lemnis Lighting B.V. Less Energy B.V. LG Electronics Benelux Sales BV Licht NL B.V. Licht Service Zaanstad Lichtplanners B.V. LichtStudio Kwadraat Lichtvisie Lichtwijzer Lidl Nederland BV Light4U.COM Lightco Nederland B.V. Lighting Science Group BV Lightronics BV Limatel v.o.f. Lixero Retail BV Lucky Light projectverlichting BV Lumi Parts B.V. Lumilab B.V. Lumission B.V. Lumoluce B.V. Lunoo NV LUXimprove BV Luxor Licht M.R. van Groeningen BV MacBright BV Mail Order Finance GmbH

Maretti Projectverlichting BV MATO Verlichting Meba Trading BV Meerlicht Doetinchem Megaman - Hapé Electric B.V. Melis Lighting bv Messner Benelux B.V. Metalmek Lighting BV Metro Cash & Carry Nederland BV Microsoft Ireland Operations Limited Mid Ocean Group BV Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch M-Light international Modernista Modular Lighting Nederland Monac B.V. Moooi BV Moujen Europe BV Multicare Lichttechniek C.V. Multiline Nederland B.V. N Light BV N.D.F Special Light Products BV Neckermann BV Nikon Instruments Europe B.V. Nugteren Verlichting OASE BVBA/BV Oligo Nederland BV Olman Handelmaatschappij B.V. Oostendorp Nederland BV Optica Lichtarchitectuur Optim-Import B.V. Ormalight BV OSRAM Benelux B.V. OT Lightsystems Benelux Otto BV Overhuys Verlichting Pakano Lighting BV Panasonic Energy Europe PECE Pet Supplies Holding BV PF Concept International BV Philips Consumer Relations B.V. Philips Electronics Nederland BV Plaagdierprobleem.nl PLT Groothandel BV Powerlight International B.V. Prandina BV Praxis Doe Het Zelf Center BV, Hoofdkantoor Present International BV Pro Elektro B.V. Prolicht Nederland BV

PromAction BV Q-Cat Trading b.v. QL Company RAW Minerals B.V. Raymax BV Regoort BV Reptilia V.O.F. RetailProducts BV Rexx Trading B.V. RIWA Nederland BV Robin Hood Produkties BV Rocalux Rofianda Consultancy B.V. Rolight Theatertechniek Romex B.V. Samson Urban Elements BV SCALO NV Scandinavia Trading - Double Lux Schaer Luderitz Nederland BV Schiefer Signaal- en Speciaallampen Schippers Bladel BV Schréder BV SCS Industrie Componenten BV Selux Benelux N.V. Semecs Netherlands B.V./ Lioris Operations Serutrade International Light B.V. Shada B.V. Sibo BV Signcomplex Nederland B.V. Simcas Electro BV Sligro Food Group Nederland BV Smart Energy Products BV Smartwares Safety & Lighting B.V. Smartwares Safety & Lighting Eindhoven B.V. Solar Nederland BV Soloan BV Spaapen Handelmaatschappij BV Special Industrial Lighting Spectrus Licht en Advies Spil Lighting Steenwellewitgoed Steinhauer BV Sunworld Bruincentrum BV Super de Boer Supermarkten BV Superkeukens Broek op Langedijk Suzo International bv Switch Made Nederland B.V. Switchtron BV Tabata Europe Corporation BV Targetti Poulsen Holland BV

Tasmania Handel-Maatschappij B.V. TCJ-Techniek Techmar BV Technische Unie THOMAS & BETTS NETHERLANDS BV Tieman Trading B.V. TL Besparen B.V. Toko International BV Tool Technic Systems Total Energy Solutions BV (TES) Totallux BV TRILUX CV Trimhuur Tristar Europe BV Tronios B.V. Tronix Europe BV Ubbink Garden B.V. Unique Lights Nederland B.V. Unired Lighting BV United International B.V. Utilicht BV Utrecht Dental UV-Power Licht GmbH Valkenpower BV Van Cranenbroek ELC BV Van den Hurk verlichting metaal Van der Meer Wonen Van Dijk en Partners b.v. Van Doorn Verlichting BV Van Gastel Import Van Lith Licht & Lucht B.V. Van Opstal Nederland B.V. Van Spijk B.V. VariTech Varta B.V. VASCO keukens NV Veeneman BV Veko Lightsystems International BV Venta B.V. Ventec Verkerk Groep Vezalux BV Vijselaar BV Vink Lisse B.V. Vistaprint B.V. Waldmann BV Wittur B.V. Wolfs Verlichting B.V. Xindao BV Zumtobel Lighting NV

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

35


Summary

2012 Yearbook Summary The year 2012 started a new era for LightRec. Now that retailers

20% compared to the year before (63%) and 40% compared to the year

are not permitted to sell incandescent lamps anymore, consumers

before that. Wecycle is working closely together with a number of retail

can no longer get around energy-efficient lighting. Low-energy

chains in order to make the collection of small e-waste even more

and fluorescent lamps are still the most widely sold, although the

accessible. Together they have developed special bins where consumers

popularity of LED lighting is growing unexpectedly fast. In 15 to

can deposit their discarded lamps – without needing to purchase a new

20 years the collection and recycling volume will thus primarily

product at the store (old for nothing). Wecycle again conducted several

consist of LED lamps. LightRec is already working on a policy for

public campaigns in 2012, including via TV spots and booths at popular

flexibly shaping this future transition. Wide support is needed for

consumer fairs. With the professional users, the information was aimed

this policy. That’s why LightRec is happy to announce that the

at collecting as much energy saving lighting as possible. Participating

number of participants in the collective collection and recycling

installers, retailers and professional end-users with a remarkable track

system increased by 48 new participants to 403.

record had a chance to win the Gouden Bakkie award. This campaign is being continued in 2013 – after all, more than 80% of all discarded lamps

Fast growth of LED lighting sales

and luminaires come from the professional circuit.

Consumers did not start hoarding the phased-out incandescent light bulb en masse. On the contrary, they definitely embraced the energy

Decreasing sales

saving lighting. Research by GfK Panel Services showed that 85% of

In the past year LightRec and Wecycle worked hard to increase, or at least

consumers prefer to use energy saving lamps to illuminate their living

stabilize, the collection of low-energy lighting, while the housing and real

rooms. The increase of LED sales in the professional market is very steep.

estate market continued to slump and maintenance on buildings and

The transition from gas discharge lamps to LED requires adjustments to

public spaces was postponed. Despite this, Wecycle collected just as

the organisation, working method and financing of the collection and

much lighting on behalf of LightRec in 2012 as in 2011. The collected

recycling programmes. If very few gas discharge lamps are sold while

volume of discarded bulbs and fittings remained unchanged at 3.43

collection continues at the same levelfor a few more years, then the

million kilos. In addition, another 543,000 kilos of luminaires could be

financing for this has to be arranged well in advance.

registered as recycled. And because fewer lamps were sold, this means that significantly fewer fluorescent tubes and energy saving and LED

The important role of the business world

lamps ended up in the garbage can or at the dump.

A study conducted by LightRec with mystery shoppers showed that the

36

retail is doing an increasingly better job at taking in energy saving lamps.

Increasing costs

Of the 523 stores visited, 83% complied with the legal requirements

Recycling low-energy, fluorescent lamps is a labour-intensive process.

to collect an old lamp when a new one is purchased, an increase with

Gas discharge lamps must be processed under strictly controlled

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


conditions. Wecycle only hires companies for this that comply with the

any recovery. LightRec is therefore assuming that the revenues in 2013

applicable, strict ISO standards. As of 2013 these companies must also

will remain at the same level as in 2012 and is adjusting the budget

comply with the WEEELABEX standards, which are even stricter than the

conformingly.

current legal requirements. LightRec and Wecycle will then achieve a recycling percentage that is well above the legal obligation: 94% of all

Ambition

materials used will be recycled. This concerns primarily glass, but also

During the past three years, one-third of all energy saving lamps that were

plastics, copper, iron and aluminium and recently also some rare earth

put onto the market on average over the three preceeding years were

metals that are reclaimed from the fluorescent powder. As successful

recycled. According to the new European objective, by 2019 65% of all

as it may be, recycling yields too little to cover the costs of handling

e-waste must be recycled. This objective does not apply to specific

and logistics. These costs increased a little for the first time in years. In

product groups. Due to the relatively low weight of lamps and luminaires,

addition, LightRec’s revenues sagged due to decreasing sales of new

lighting only comprises a few percent of the total e-waste and therefore

lighting. Although the budget assumed a slight growth in revenues, the

its collection has a limited influence on the total result. Nevertheless,

waste management fees over the entire year turned out to be 14% lower.

LightRec’s ambition is to achieve the 65% objective.

In order to compensate for the resulting loss of revenue, LightRec squeezed costs where possible in order to ultimately arrive at the aimedfor zero result.

Facility Over the years LightRec has created a provision for the collection and recycling of lighting that was brought on the market before its founding in 2005. According to agreements with the tax authorities, since 2011 this provision only covers luminaires because low-energy lamps predating 2005 are all considered to have been disposed of. The current EUR 18 million provision is being used to responsibly process the remaining ‘old waste’. A provision is also being created for newer gas discharge lamps, so that the costs will not be at the expense of other product groups in the long term. Also for this reason LightRec has increased the waste management fee somewhat as of 1 April 2013: from 12 cents to 14 cents per lamp sold. The market for new lighting is not yet showing

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht

37


Colofon Stichting LightRec Nederland Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer info@lightrec.nl

Helpdesk Wecycle Telefoon: (079) 7600 630 E-mail: deelnemers@wecycle.nl

Online adressen www.lightrec.nl www.wecycle.nl www.nieuweverlichting.nl www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Tekst Public-i Writers, Amsterdam

Concept & Vormgeving Han Snel, Utrecht

Fotografie Gerard van Bree

lightrec.nl

wecycle.nl

producenten-verantwoordelijkheid.nl

38

2012 Doorgelicht Inzameling en recycling van lampen belicht


2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belichtMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.