Page 1

e s a e l P rolling y a p r e v gazine o a m t n a spar een tran , 2013 2 r e m num

Ben Woldring “Groot denken�

Innoveren Het is een kwestie van doen

No guts, no glory 1


4 8

13

Column Marc Sluszny

14

Luis in de pels

Jan Willem Hoitsma

Toon lef!

Column Harry van Rooij

‘Doe mij ook zo’n Facebook-accountje’ Social media in een notendop

Hoe goed wil je zijn?

10 Innoveren Het is een kwestie van doen

2

26 Op naar de sterren en daar voorbij Arko van Brakel, de Baak

16 Vlees met een verhaal


25

Blijf ondernemen! Pleasology Deze editie van Please Magazine draait om lef (guts) en succesvol ondernemerschap (glory). Iedereen voelt wel aan dat die twee dingen samenhangen. Ondernemen en lef gaan hand in hand, zogezegd. Lef is voor een ondernemer heel belangrijk, omdat hij daardoor stappen zet die hij anders niet zou durven te nemen. Een nieuw product in de markt zetten. Een nieuw kantoor openen. Een concurrent overnemen. Of misschien wel gewoon een of twee nieuwe medewerkers in vaste dienst nemen. We hebben in dit nummer een aantal erkende ‘ondernemers met lef’ geïnterviewd. Wat mij daarbij echt is opgevallen is dat zij stuk voor stuk ‘lef’ toch vooral definiëren als ‘visie’. Je moet als ondernemer op de eerste plaats weten waar je naar op weg bent en

9 Please-nieuws 19 10 tips voor

een goede cashflow 

22 Groot denken 29 Juridisch 30 Een klacht moet je omarmen

31 Boeken

langs welke weg en welk tijdspad je daar wilt komen. Als die focus op zeker moment verdwijnt, kan lef maar zo omslaan in roekeloosheid. En dat is, zoals ondernemer Arko van Brakel het formuleert, levensgevaarlijk. Een tweede ding dat me opviel – en wat ik ook uit eigen ervaring kan bevestigen – is dat elke nieuwe onderneming letterlijk een nieuwe onderneming is. Je begint van voor af aan, of je nu een beginnend ondernemer of een gevestigd ondernemer bent. De jonge Groningse ondernemer Ben Woldring geeft daarover een paar interessante inzichten in dit nummer van Please Magazine. Als payrollorganisatie helpen wij ondernemers met lef hun risico’s te managen. Ondernemen met Please getuigt, kortom, van visie. Weten wat je wel en wat je niet wilt doen als ondernemer, en welke risico’s je wel en welke je niet wilt en kunt dragen. Misschien helpen we onze klanten ook wel te vertrouwen in hun eigen kracht. En om hun dromen waar te maken. Iedereen weet dat ook dáár lef voor nodig is. Hoe dan ook: ik wens je als lezer alle lef en wijsheid van de wereld toe. En blijf ondernemen!

Colofon Please is een uitgave van Please Payroll

Jan Franken

T 0492-388888 E info@please.nl W www.please.nl

directie Please Payroll

Eindredactie: Hans van de Ven en Jan Franken, Please Payroll Concept en redactie: Creative Venue PR, Public-i Writers Ontwerp en productie: Jeannet Keijzer, DesignKracht Fotografie: Hollandse Hoogte, 123rf Drukwerk: Van Stiphout Grafische Communicatie

3


L

pensioenen

uis in de pels

Geen slaapverwekkender onderwerp dan pensioenen. Behalve als Jan Willem Hoitsma van Brand New Day aan het woord is. Hij ervaart veel onvrede bij werk­gevers als het gaat om de traditionele pensioenver­zekeraars met hun hoge tarieven, intransparante rekenmodellen en ondermaatse service. “Onze insteek is: als het goed is voor de klant, is het uiteindelijk ook goed voor ons.” >>

4


Jan Willem Hoitsma, commercieel directeur Brand New Day: “We doen wat we doen en dat doen we vervolgens zo goed, transparant en goedkoop mogelijk� 5


pensioenen

B

rand New Day. De naam klinkt als een belofte: hier gebeurt iets nieuws, elke dag weer. “Klopt ook wel een beetje”, zegt Jan Willem Hoitsma, sinds vorig jaar commercieel directeur van deze premiepensioeninstelling. “Wat wij doen is relatief nieuw en de manier waarop we het doen is dat zeker.” Eerst maar eens dat ‘wat’. Brand New Day biedt werknemers de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen via een persoonlijke pensioenrekening, een soort bankspaarrekening. Op die persoonlijke pensioenrekening wordt iedere maand geld gestort door de werkgever en dat geld wordt vervolgens door Brand New Day belegd in een mix van aandelen en obligaties. Als de werknemer met pensioen gaat komt het geld uit dit spaarpotje vrij. Met dat bedrag kan dan een pensioenvoorziening worden gekocht bij een verzekeringsmaatschappij. Hoitsma: “Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar aan deze constructie zitten twee grote voordelen. Een: wij beleggen het geld niet alleen heel veilig in indexfondsen, maar ook heel goedkoop zonder fondsmanagers en

Actie voor klanten van Please Payroll Please was in 2012 ‘launching partner’ van Brand New Day. Vanwege de bijzondere relatie met Please biedt Brand New Day ondernemers die zakendoen met Please daarom een extra korting van 10% op de admini­stratiekosten! Vraag een offerte aan voor de beste regeling voor uw medewerkers in vaste dienst, of laat u voorlichten over de mogelijk­ heden voor uw persoonlijke pensioen­opbouw.

6

“Eigenlijk beschermen we werknemers voor het nemen van onnodige risico’s met hun pensioengeld” tussenpersonen. Dat levert heel lage kosten op, maar ook veel zekerheid in het rendement. Twee: je kunt met je pensioenkapitaal ‘shoppen’ en kiezen voor die aanbieder die de  hoogst mogelijke maandelijkse pensioen­uit­­ kering voor jou kan regelen. Geen gedwongen winkelnering dus: je kiest wat voor jouw oude dag het beste is.” Voor de goede orde: het Nederlandse pensioen­­ stelsel bestaat voor het grootste deel uit gedwongen winkelnering. Zo’n 80% van alle werknemers is namelijk verplicht aangesloten bij een ‘bedrijfspensioenfonds’ in de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. Hoitsma: “Op die markt zijn wij dus niet actief. Wij bieden een alternatief aan voor werkgevers en werknemers die vrij zijn te kiezen voor een pensioenaanbieder die het best past bij hun wensen. Dat zijn in potentie overigens toch nog zo’n 30.000 tot 40.000 bedrijven in Nederland.”

Goed, transparant en goedkoop En dan de manier waarop Brand New Day opereert. Ook die verschilt hemelsbreed van de traditionele partijen, zegt Hoitsma. “Natuurlijk kunnen andere marktpartijen een vergelijkbaar product aanbieden, en dat doen ze ook. Hun probleem is echter dat ze per definitie te veel overhead hebben en met IT-systemen werken die vaak al tien jaar oud zijn, zo niet ouder. Omdat wij alles ‘from scratch’ konden ontwerpen hebben wij een

heel modern IT-platform waarop heel veel geautomatiseerd is. We hebben ook duidelijke keuzes gemaakt in wat we wel en niet willen aanbieden. Kortom: we doen wat we doen en dat doen we vervolgens zo goed, transparant en goedkoop mogelijk. Onze klanten waar­ deren die duidelijkheid.” Een voorbeeld van die transparantie is het gegeven dat elke werknemer 24/7 online toegang heeft tot zijn pensioenrekening en kan zien wat hij heeft gespaard aan pensioenkapitaal, zegt Hoitsma. “Hij kan zelfs zien wat dat bedrag op zijn pensioendatum aan uitkering oplevert bij de huidige rentestand, en hoeveel dat is bij een andere rentestand. Want de rente is sterk bepalend, reden waarom we dat renterisico ook afdekken.” Op de vraag of een werknemer niet ook gewoon zelf zijn pensioen bij elkaar kan sparen zegt Hoitsma: “Wij zeggen hier intern altijd: bij een spaarrekening weet je gegarandeerd dat je te weinig krijgt. Gewoon sparen voor je pensioen is absoluut geen alternatief, omdat je hier praat over de lange termijn. Wij hebben vorig jaar een rendement van gemiddeld 13% gerealiseerd – op een veilige manier, want we bouwen zekerheid in door naarmate de pensioendatum nadert steeds meer in vastrentende obligaties te beleggen. Eigenlijk beschermen we werknemers voor het nemen van onnodige risico’s met hun pensioengeld.”


Ook de directeur kan veilig met pensioen De meeste directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) zijn geen ‘werknemer’ in de zin van de Pensioenwet en mogen daarom niet binnen een premiepensioen­ instelling pensioen opbouwen. Hoitsma: “Alleen de DGA’s die bij de introductie van de Pensioenwet in 2007 al opgenomen waren in een collectieve pensioenregeling én gebruikgemaakt hebben van de eenmalige ‘opting’ destijds, gelden

Ambassadeurs

als gewone werknemer. Alle andere DGA’s moeten hun pensioen in eigen beheer

Brand New Day is sinds de oprichting in 2010 snel gegroeid: inmiddels bedient de onder­ neming 45.000 klanten en is er sprake van een half miljard euro aan belegd vermogen – en de groei is er bepaald nog niet uit. Dat betekent dat er duidelijk behoefte is aan nieuwe aanbieders, zegt Hoitsma. “Ik heb zelf bij Aegon en Zwitserleven gewerkt, dus ik ken ook de andere kant. Ik denk dat de pensioenfondsen en verzekeraars wel wat meer uitgedaagd zouden mogen worden. Je ziet de traditionele partijen nu Brand New Day-achtige producten in de markt zetten, bij wijze van verdediging. Heel begrijpelijk, maar dat is natuurlijk nog geen echte vernieuwing. Wij denken eigenlijk niet in termen van aanval of verdediging, wij willen gewoon hele lage kosten én hele goede service voor onze klanten. Want daar zijn we eigenlijk het meest trots op. Bij ons krijg je meteen antwoord en anders word je dezelfde dag nog teruggebeld. Als we zeggen dat de klant woensdag de stukken in huis heeft, proberen we ze er dinsdag al te hebben. We proberen onze klanten steeds weer te verbazen. Vandaar dat we ook een heel eenvoudige insteek hebben: als het goed is voor de klant, is het uiteindelijk ook goed voor ons.” Als commercieel directeur is Hoitsma te benijden, want Brand New Day verkoopt zich in zekere zin zelf. “We worden heel veel actief benaderd door werkgevers die goede dingen over ons gehoord hebben. Onze klanten zijn echt onze ambassadeurs en veel business komt uit het mond-tot-mondcircuit. Wat daar zeker bij helpt is dat we klanten specifiek de mogelijkheid bieden om pensioengeld maatschappelijk verantwoord te beleggen. Organisaties als Artsen zonder Grenzen en Warchild hebben mede daarom bij ons hun pensioenregeling ondergebracht.”

opbouwen.” Overigens kan Brand New Day ook voor deze groep ondernemers veel betekenen, benadrukt Hoitsma. “Voor een DGA die ervoor kiest een pensioen­toezegging in eigen beheer op te bouwen, wordt op de balans van zijn bv een voorziening getroffen die jaarlijks aangroeit. De jaarlijkse aangroei van deze voorziening is een aftrekpost voor de bv. Echter: er is geen verplichting dit geld ook daadwerkelijk apart te zetten. De DGA kan ervoor kiezen om het liquiditeitsvoordeel dat door deze reservering ontstaat op een beleggingsrekening bij Brand New Day Vermogensopbouw te storten. Speciaal daarvoor hebben we de Brand New Day DGA pensioenrekening in het leven geroepen.” Even opletten: aangezien een DGA in fiscale zin wél een gewone werknemer is, moet de pensioenregeling die in eigen beheer wordt opgebouwd wel voldoen aan de regels die gelden volgens de Wet op de loonbelasting. Daarmee is het aantal mogelijkheden nog niet uitgeput. Hoitsma: “Net als iedere particulier kan een DGA gebruikmaken van de fiscale faciliteiten in de Wet op de Inkomstenbelasting om een inkomensvoorziening op te bouwen. Bij Brand New Day Vermogensopbouw kan hiervoor individueel een lijfrente­ beleggingsrekening worden geopend: de Brand New Day Pensioenrekening. De jaarlijkse inleg op deze rekening kan als uitgave voor inkomensvoorzie­ ningen in de aangifte in aftrek worden gebracht.”

Wie zitten er achter Brand New Day? Brand New Day is opgericht door Kalo Bagijn en Thierry Schaap, de ondernemers achter internetbroker Binck en later BinckBank - inmiddels de grootste onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers. Bagijn en Schaap richten zich met hun initiatieven bij voorkeur op sectoren die worden gedomineerd door gesloten, intransparant werkende gevestigde partijen. Voor de verzekeringsproducten heeft Brand New Day een alliantie gesloten met verzekeraar ASR.

7


COLUMN

Toon lef! Bij het thema van dit nummer - vrij vertaald: geen lef, geen roem moest ik opeens denken aan een verhaal dat de ronde deed op mijn middelbare school. Een eindexamenklas moest een opstel schrijven aan de hand van een aantal opgegeven thema’s. Een daarvan luidde kortweg: ‘Lef’. Een van de leerlingen die er erg slecht voor stond dacht even na, en besloot toen slechts drie woorden op zijn examenblad te schrijven: ‘Dit is lef.’ Daarna leverde hij zijn opdracht in, zijn klasgenoten in totale verbazing achterlatend. Zijn leraar gaf hem een tien. De tweede corrector was het daarmee helemaal niet eens en verklaarde het opstel ‘nietig’. Uiteindelijk oordeelde de examencommissie dat de examenkandidaat wel degelijk een tien had verdiend. De commissieleden vonden dat nog nooit iemand zo goed een thema had verwoord. Door dit hoge cijfer slaagde de kandidaat alsnog. Zeer waarschijnlijk is het een ‘broodjeaapverhaal’, maar ik vind het een geweldige anekdote. Door ‘guts’ te tonen volgde er voor deze examenkandidaat ‘glory’. Het verhaal laat ook zien dat je risico loopt als je lef toont. Immers, het had ook heel anders kunnen aflopen: de examencommissie had het examen inderdaad ‘nietig’ kunnen verklaren. Soms pakt het niet uit zoals je had gehoopt. Met andere woorden: ‘glory’ volgt niet altijd op de ‘guts’! Sterker nog: soms blijft die helemaal uit. De glory bestaat dan alleen uit het feit dat je iets met volle overtuiging hebt geprobeerd. En alleen al daardoor heb je een verschil gemaakt. En hoe vaak is het niet zo dat onze meest gewaagde acties ons het meeste energie geven? Wanneer iemand lef toont komt er een bijzondere energie vrij – een energie die vaak niet alleen jezelf, maar ook anderen in beweging zet. Juist in deze onzekere tijd van crisis is deze energie belangrijk. In een tijd waarin niet iedereen guts durft te tonen, de politiek blijft ‘hangen’ in nog meer bezuinigingen en velen de komende tijd met een zekere angst tegemoetzien. Weet dat spannende momenten nu eenmaal vragen om spannende beslissingen. Daarom zeg ik: toon lef! No guts, no glory! Harry van Rooij

8

mr. Harry van Rooij (1969) is notaris bij Van Thiel & Van Rooij Notariaat in Beek en Donk. Hij drijft een allround-praktijk, waarbij hij zich tevens heeft gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.


NIEUWS

Ook tussen kerst en oud & nieuw staat Please gewoon voor u klaar op de gebruikelijke openingstijden. We verwachten de jaarafsluiting van 2013 als het gaat om uren en vergoedingen - uiteraard met uw hulp - in de eerste week van januari af te kunnen ronden. Rest ons nog u alvast prettige kerstdagen en een hele fijne jaarwisseling te wensen.

Please Payroll verwelkomt ... Linda van der Burgt-van Willigen en Roel Cuppen  in hun functie als Financieel Medewerker.

Onder­nemersdag Amsterdam Aan­ gepaste CAO Zoals u wellicht weet heeft Please een unieke CAO, waar werknemers en werkgevers op terug kunnen vallen. Deze overeenkomst liep eind september 2013 af. De afge­ lopen maanden hebben we een nieuwe CAO afgesloten. De herziene CAO bevat geen grote wijzigingen, maar is wel duidelijker geformuleerd, zodat ze eenvou­ diger te begrijpen is voor de lezer. Ga naar www.please.nl voor een digitale versie van de nieuwe CAO.

Helpdesk Telefoon Wij zijn telefonisch voor iedereen bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur op 0492-388888 en ons gratis nummer 0800-2357532. UurOnline UurOnline is de online personeelsafdeling van Please Payroll, speciaal voor relaties en medewerkers. Via UurOnline kunnen relaties met de meest diverse vragen op personeelsgebied terecht, zoals salaris- en contract­vragen maar ook juridische of verzuimvragen. Daarnaast hebben relaties altijd toegang tot hun eigen gegevens (salarisstroken en arbeidsovereenkomsten) en kunnen zij zelf online administratieve zaken snel afhandelen. Wij zijn een full-service dienstverlener die zowel medewerkers als ondernemers helpt op personeelsgebied.

In navolging van de succesvolle ondernemersdag in Eindhoven organiseerde Please dit najaar opnieuw een ondernemersdag. Ditmaal in Amsterdam. Op 29 oktober verzamelden meer dan 80 ondernemers zich in de Amsterdam Arena voor een inspirerende middag. De deelnemers kregen, met uitzicht op de middenstip, een workshop ‘Slim debiteurenbeheer’ van JonkersCeelen, alles over personeelszaken van Milla van de Laar en uitleg over bedrijfshulpverlening van BHV Nederland. In de middag praatte ‘onze’ marketinggoeroe Jos Burgers de aanwezigen bij over No Budget Marketing. Vooral MKB-bedrijven kunnen profiteren van deze inzichten en technieken en daarmee beter bestaande klanten behouden en nieuwe klanten winnen. Uiteraard werd de dag afgesloten met een drankje en hapje én voor de liefhebbers met een rondleiding door het Amsterdamse stadion.

Klanten geven Please een dikke 8,5 Elke twee jaar laat Please door een externe partij onderzoek doen naar de klanttevredenheid. De resultaten van het laatste onderzoek (oktober 2013) laten zien dat onze klanten zeer tevreden zijn met onze dienstverlening. Bijna 9 op de 10 klanten (88%) beoordelen de algemene tevredenheid met een 8 of hoger. Onze klanten waarderen de service van onze verzuimafdeling het meest (als het gaat om vriendelijkheid/hulpvaardigheid). Daarnaast zijn ze zeer tevreden met de UurOnline-omgeving. Op deze digitale omgeving kunnen klanten onder meer uren inboeken, contracten opstellen, vragen stellen aan Please en overzichten downloaden. Onze klanten beoordelen de overall service van Please met een 8,5.

9


de ondernemer

r e m e n r e d n o e s n e v o p p a Eindh a c e r o h e w u e i n t ontwikkel

n e r e v Inno e i t s e w k n is ee n e o d n a v

10


Een ondernemer die een gat in de markt ziet, moet volgens Stijn Ooievaar niet te lang wachten met springen. “Als ik andere onder­nemers over mijn nieuwe Kroegengids APP vertel, hoor ik regelmatig dat ook zij met een dergelijk idee rondliepen.”

S

tijn Ooievaar (31) is wat je noemt een  archetypische ondernemer: innovatief, gedreven en bereid om risico's te nemen. In 2006 richtte hij zijn eerste bedrijf op, EHV Promotions. Nu, zeven jaar later, runt Ooievaar met een compagnon Eighty 2 Concepts, een bv waar meerdere bedrijfjes onder vallen. Het zijn vooral start-ups die een niche bedienen in de markt van promotionele producten. “Zie het als een vorm van risicospreiding”, zegt Ooievaar. “Een bedrijf als Tifoshop kan nog niet zelfstandig overleven, maar al die

start-ups samen leveren wél een gezond bedrijfsresultaat op. Zo krijgen innovatieve concepten de tijd om hun marktwaarde te bewijzen zonder dat de lat meteen torenhoog ligt.” In april lanceerde Ooievaar een nieuw concept: Kroegengids, een platform waarop uitgaansgelegenheden hun activiteiten of aanbiedingen bekend kunnen maken aan (potentiële) gasten. Begin oktober volgde de officiële introductie van de Kroegengids APP. “Met deze mobiele app zie je wat er in de dichtstbijzijnde kroegen te beleven is”, zegt

Ooievaar. “De app biedt altijd de meest actuele informatie. Op Facebook zie je toch dat een bericht na een half uur weer flink op de timeline gezakt is. Bovendien lezen alleen volgers je Facebook-pagina, met deze app bereik je iedere kroegganger in de stad.”

Groeiproces Het idee voor Kroegengids kwam niet zomaar uit de lucht vallen. “Toen de crisis uitbrak, zag ik al snel dat kroegen meer activiteiten moesten organiseren om zich in hun vechtmarkt te onderscheiden”, vertelt Ooievaar.

>>

11


de ondernemer

>> “In 2010 heb ik met een zakenpartner en 16 Eindhovense cafés een kroegentocht opgezet. We kregen enthousiaste reacties, maar kampten met onevenredig hoge marketingkosten. We lieten bijvoorbeeld magazines drukken om de kroegentocht te promoten. Een magazine is duur en beperkt de actualiteit en flexibiliteit van je agenda. Als er dan na een paar maanden ook nog een café wordt overgenomen, moet je opnieuw naar de drukker. Ik wilde die valkuilen vermijden en zag mogelijkheden om online een groter publiek te bereiken. Mijn zakenpartner wilde daar echter niet in mee. Een breuk was helaas onvermijdelijk. Toch kijk ik met voldoening terug op deze periode, uit dit proces is immers de Kroegengids APP voortgekomen.” De afgelopen twee jaar stak Ooievaar veel tijd, energie en geld in het ontwikkelen van dit nieuwe concept. Wist hij vooraf of mensen bereid zouden zijn een dergelijke app te gebruiken? “Nou, nee, dat was een beetje lastig, want mijn voormalige zakenpartner is doorgegaan met het concept van de kroegentocht ...”, antwoordt Ooievaar aarzelend. “Laat ik het zo zeggen: je moet een goed idee niet te vroeg wereldkundig maken. Door heel veel gesprekken was ik ervan overtuigd geraakt dat

J e moet een goed idee niet te vroeg wereldkundig maken

kroegbazen én kroeggangers echt behoefte hadden aan een dergelijke app. Maar uiteindelijk was het wel een sprong in het diepe. Goed, je kunt een businessplan schrijven, marktonderzoek laten doen en alles een half jaar laten bezinken. Voor mij werkt dat niet. Als ik een idee heb, wil ik weten of het levensvatbaar is en stort ik me erop. Bovendien wil ik natuurlijk iets nieuws op de markt brengen. Consumenten die nu van de app horen, reageren vaak verbaasd: 'Was deze app er nog niet dan?' Van andere ondernemers hoor ik regelmatig dat ook zij met dit idee rondliepen. Tja, innoveren is een kwestie van doen.”

dienst. Oproepkrachten schakelt hij al jaren in via Please. Recentelijk heeft hij een fulltimemedewerker aangesteld voor Kroegengids. “Vooralsnog doen alleen kroegen in Eindhoven mee, al zitten enkele andere steden in de pipeline”, zegt Ooievaar. “Het is afwachten of deze start-up aanslaat. Daarom heb ik mijn nieuwe medewerker via Please ingeschakeld. Ze hebben me goed geadviseerd en aangeraden met korte contracten te beginnen, zodat ik mijn financiële risico's beperk. Aan de andere kant: mochten meer steden zich bij Kroegengids aansluiten, dan kan het platform dankzij de flexibiliteit van Please ook snel doorgroeien.”

Opschalen Behalve een parttime commercieel medewerker heeft Ooievaar zelf geen personeel in

De Kroegengids APP is beschikbaar voor iPhone en Android.

12


COLUMN

Het is niet hoe goed je bent, maar hoe goed je wilt zijn Toen Sir George Mallory zich in 1924 opmaakte om als eerste Brit de hoogste berg van de wereld te beklimmen, vroeg een reporter hem: "Why do you want to climb Mount Everest?" Mallory antwoordde kort en bondig: "Because it’s there." Dit lijkt een uiterst eenvoudig antwoord, maar ik heb er jaren over gedaan om te begrijpen wat hij hiermee bedoelde. Elk individu beschikt over een bepaalde hoeveelheid energie die het mogelijk maakt om zijn of haar dromen te verwezenlijken - op voorwaarde dat hij of zij beschikt over genoeg moed, doorzettingsvermogen en focus. Toch zoeken wij allen het gemakkelijkste en minst zware pad. Waarom afzien? Waarom pijn of ongemak verduren? Is het niet eenvoudiger om gewoon te doen wat je altijd hebt gedaan? Onze natuur lijkt ons te dicteren dat we het best in onze comfortzone kunnen blijven. Met zijn legendarische respons bedoelde Mallory dat niet zozeer de berg de uit­ daging was, maar het feit dat hij een keuze maakte, een doel stelde en zijn eigen pad koos. Daarom had hij zich uitstekend voorbereid en zorgvuldig de mogelijk­ heden gecreëerd om deze hachelijke onderneming tot een succesvol einde te brengen. Het ging niet om geld, roem of glorie, maar om persoonlijke groei! Als mens hoef je geen ‘natuurlijk talent’ te hebben om je dromen te verwezenlijken. Als je echt iets wilt bereiken, zijn er een paar vereisten: je moet je genoeg willen inzetten, je angsten durven overwinnen en gefocust blijven. Gun jezelf de tijd om (zelf)kennis te vergaren, werk dagelijks bewust aan je fysieke en mentale ontplooiing en haal het beste uit jouw capaciteiten. Ga op zoek naar inspiratie en zorg ervoor dat je gemotiveerd blijft. Gooi jezelf in de uitdaging; geef tweehonderd procent en wie weet waartoe jij in staat bent. Ook in jou zit er een Mallory! Maar waarom is dit dan voor velen zo moeilijk? Het antwoord heet: angst. Angst is het grootste struikelblok op het pad naar de verwezenlijking van onze dromen. Alles wat ons ervan weerhoudt om onze doelen of objectieven te bereiken, is gebaseerd op angst. We kampen allemaal met angsten, ze horen bij het dagelijks leven. Ze bepalen mede wie we zijn, waar we naartoe gaan en wat we doen. Echter: pas als we onze angsten in de juiste context kunnen plaatsen en de psychologische herkomst ervan doorgronden, kunnen we deze hindernis overwinnen. De meeste mensen hebben de neiging onbekende situaties te vermijden, om zich zo te distantiëren van alle onzekerheden.

Marc Sluszny (1962) is een avonturier, sportman en auteur. Hij probeert steeds mentale en fysieke grenzen te verleggen door middel van extreme sporten. Hij behoorde tot het nationale Belgische team in verschillende sportdisciplines en verbrak meerdere records.

Als het je lukt om je geest vrij te maken van angsten en je negatieve gedachten uit te bannen, dan kun je een zen-toestand bereiken, waarin je geest één is met je lichaam. Pas als geest en lichaam harmonieus functioneren kun je je doel bereiken en je leven ten volle benutten! Het is niet hoe goed je bent, maar hoe goed je wilt zijn.

Marc Sluszny

13


social media

‘Doe mij ook zo’n Social media. Je houdt ervan of je haat het. Maar één ding staat als een paal boven water: deze platforms zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Want: social media are here to stay. Zo speelt ons leven zich in privésituaties steeds meer online af. Waar we vroeger vanaf het vakantieadres een ansichtkaart stuurden naar het thuisfront, appen, pingen, posten en tweeten we er nu de hele dag lustig op los, ongeacht waar we zijn. En ook onze houding als consument verandert ingrijpend door deze stormachtige maatschappelijke ontwikkeling. Levert een bedrijf niet wat is beloofd? Dan is het vandaag de dag nog slechts een kwestie van een tweet uitsturen inclusief de hashtag #epicfail en de klantenservice van menig groot concern komt direct met een reactie.

Er is dan ook geen organisatie meer die niet inziet dat het nodig is om ‘iets’ te betekenen op het terrein van social media. De vraag is alleen: wat? Want wat heb ik als ondernemer nou aan een Facebook-account voor mijn zaak? En wat kan Twitter nu eigenlijk opleveren behalve dan er vooral veel tijd aan kwijt zijn? Nieuwe technologie betekent onzekerheid, en nogal wat ondernemers lijken hierdoor dan ook verlamd te zijn. Hoewel ze misschien wel zouden willen, zitten ze vaak alsnog hun tijd uit, wachtend tot de storm van de social media weer gaat liggen. En dat is zonde. Want door de juiste afwegingen te maken en je organisatie of je eigen agenda ook online te organiseren, kan de online revolutie een onderneming juist ontzettend veel brengen. Er is in de markt voldoende bewijs te vinden dat online participatie wel degelijk een bijdrage levert aan de prestaties van ondernemingen. En niet alleen bij de grote consumentenmerken. Zie de online wereld dan ook als een gratis reclamebord dat 24/7 uithangt boven de doelgroep. Een plek waar unieke feedback op producten of diensten voor het oprapen ligt, zonder dat daar direct een duur marktonderzoeksbureau voor hoeft te worden ingehuurd.

de belangrijkste socialmedia-kanalen op een rij Facebook

Hét socialmediaplatform, dat vooral interessant is voor bedrijven op de B2C-markt, en voor interne doeleinden (Facebook-groepen). Een goed medium voor marketing­ doeleinden, om merkbeleving te creëren en als (extra) verkoopkanaal.

Google+

Het antwoord van Google op Facebook. Dankzij de kringen (‘hangouts’) die je kunt aanmaken of waar je aan kunt deelnemen om in dialoog te zijn met een bepaalde doelgroep. Nadeel: in Nederland staat het medium nog in de kinderschoenen en zijn het vooral trendsetters die hier actief zijn. Vooral inzetbaar voor webcare en crowdsourcing.

14

Instagram

De mobiele app waarmee je foto’s deelt met je vrienden. Razend populair onder jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Zeer geschikt om ook zakelijk de wereld rond je bedrijfsactiviteiten visueel te maken en producten te promoten.

Linkedin

Het zakelijke netwerk online. Staat ook wel bekend als ‘het digitale bakje visitekaartjes’. De ultieme netwerktool en hét hulpmiddel voor HR-doeleinden. Sterk ondergewaardeerd medium in het bedrijfsleven als het gaat om voorlichting en promotie van de eigen bedrijfsactiviteiten.


Facebook-accountje’ Een manier om zichtbaar te worden bij een groot publiek en waarmee subtiel kan worden onderstreept dat je als onderneming bij de tijd bent en gebruikmaakt van ‘cutting-edge’ techniek. Maar om bovenstaand effect te behalen, is het wel belangrijk om weloverwogen te werk te gaan. Want zonder vooropgezet plan alleen even ‘een Facebook-accountje opzetten’, daar heeft nog nooit iemand de oorlog mee gewonnen. Het kiezen van het juiste platform, passend bij de doelgroep, is essentieel. En die doelgroep wordt op zijn beurt weer bepaald door de (commerciële) doelstellingen van de zaak. De ideale inzet van sociale media zal voor iedere ondernemer volstrekt anders zijn. Bij een horeca-onderneming zal een goedlopende community bijvoorbeeld vooral draaien om de beleving van de bezoeker in de zaak. Een kapper of eigenaar van een kledingzaak zal zich logischerwijze sterker richten op het geven van advies, want daar zit ook tijdens een knipbeurt of winkelbezoek de toegevoegde waarde voor de klant. Een Facebook-pagina in combinatie met een Pinterest- en Instagramaccount zijn in dit geval het meest effectief,

omdat hiermee een belevingswereld gecreëerd kan worden rondom de laatste trends en eigen producten. Voor een ondernemer in de financiële dienstverlening zal Linkedin daarentegen een belangrijk medium zijn om in te zetten. Vooral vanwege de netwerkfunctie van het platform, en al helemaal in combinatie met een eigen blog. Zo is er voor iedere onderneming een effectieve online mix te vinden. Dan is het daarna alleen nog een kwestie van structureren en inbedden in de organisatie. Waarbij er legio mogelijkheden zijn om de druk op de organisatie en de volle agenda’s minimaal te houden. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van vooraf uitgewerkte socialmedia-kalenders, zodat er niet dagelijks nagedacht hoeft te worden over een nieuwe posting. Door vooraf duidelijke kaders te stellen waar wel en waar vooral niet over gepost wordt. En door met regelmaat vaste momenten in te plannen om een nieuw verhaal te posten en de reacties bij te houden.

Marianne Aalders Managing partner van Socialite Online PR

Kortom: wees niet bang voor social media maar maak er slim gebruik van. Dan levert het altijd wat op. En als je het goed en weloverwogen doet, zelfs heel veel.

Tumblr Pinterest

Het nieuwste vrouwenplatform. Een digitaal en openbaar moodboard, waarop mensen laten zien welke producten, sfeer of items ze mooi vinden. Ideaal hulpmiddel voor ondernemingen om producten te promoten, voor storytelling en om de wereld rondom je zaak te showcasen.

The new kid in town in Nederland. In Amerika al langere tijd in opkomst. Een social blog dat gebruikt kan worden om tekst, foto’s en video te publiceren en te delen. Vooral jongeren tussen de 20 en 30 maken steeds meer gebruik van dit platform, omdat het ze meer anoni­miteit biedt dan media als Facebook. Ondernemingen kunnen Tumblr gebruiken om meer zichtbaarheid rondom hun merk te creëren en als voorlichtingsmiddel om kennis te delen.

Twitter

Oorspronkelijk bedoeld als online tegengeluid voor de sms. Een medium waarin gebruikers in 140 tekens hun gedachtes, ideeën, oproepen of weetjes delen. Razend populair in Nederland, van jong tot oud. Inmiddels bijna een noodzakelijk medium voor ondernemingen om in te zetten als onderdeel van hun online klan­ten­ service. Ook te gebruiken als middel om campagnes of events tot gespreksonderwerp van de dag te maken.

15


uitgelicht

16


Vlees met een verhaal   Please-directeur Jan Franken wil niet alleen ondernemers helpen ondernemen – hij onderneemt ook zelf. Naast zijn werk voor Please runt hij De Croy Hoeve, een agrarisch bedrijf met bijzondere Marchigiana-koeien, Ên een aantal restaurants onder het label De Smaak van Croy. Hoe een Gooise jongen een Croyaan in hart en nieren werd.

>>

17


uitgelicht

W

at is de overeenkomst tussen Apple, Google, Disney, Amazon en Please Payroll? Precies: ze zijn allemaal in een garage begonnen. Dat heeft in al deze gevallen overigens niet heel lang geduurd. Ook Please groeide al snel uit zijn jasje en bij toeval hoorde Jan Franken dat er een bedrijfsruimte te huur was in Kasteel Croy, gelegen op het gelijknamige landgoed tussen Aarle-Rixtel en Stiphout in Noord-Brabant. Franken was direct gecharmeerd van het middeleeuwse gebouw, maar vooral van de prachtig groene omgeving. Hoewel het landgoed al decennia niet publiekelijk toegankelijk was, wist hij de stichting die het landgoed in eigendom heeft te overtuigen: waarom geen ‘open dag’? Franken: “Daar kwam zo ontzettend veel volk op af dat ik direct de potentie zag van dit gebied. Het was een ruwe diamant waar niemand iets mee deed.”

Samen met anderen richtte Franken vervolgens de stichting Streekontwikkeling Croy op, met als doel het landgoed en de daarop gevestigde agrarische ondernemingen te promoten. Franken: “Ik ben van oorsprong een Gooise jongen van de stad, maar langzaam begon bij mij het Croy-gevoel te groeien en ben ik een echte ‘Croyaan’ geworden.” Hij twijfelde dan ook niet lang toen een van de boerderijen op het landgoed ter overname werd aangeboden. Er was alleen één maar: Franken was verplicht er een agrarische bestemming aan te geven. Na enig wikken en wegen besloot hij in De Croy Hoeve vleeskoeien te gaan houden.

5-sterrenhotel

deze restaurants te verkopen. Maar om een hogere verkoopprijs te rechtvaardigen moest hij dan wél bijzonder vlees leveren – vlees met een verhaal, zoals Franken het zelf noemt. “Dat verhaal bestaat uit een aantal hoofdstukken”, vertelt Franken. “Het begint met het ras. We houden hier Marchigiana-koeien, een Italiaans ras uit de Marken met vlees met een buitengewoon fijne smaak, goede marmering en mooie structuur. Daarnaast hebben we samen met de universiteit van Wageningen een speciaal kruidengras laten ontwikkelen dat we hier ingezaaid hebben. Dat smaakrijke gras draagt bij aan de smaak van het vlees. De koeien leven bovendien in soort 5-sterrenhotel met heel veel licht, lucht en ruimte. We hebben een zogeheten hellingstal laten bouwen met een automatische mestafvoer, zodat ze altijd in droog stro kunnen liggen. Naast kruidengras krijgen ze ook speciale voeding, waaronder bierborstel, bietenpulp, maïs en hooi. Het allerbelangrijkste is echter dat we ze kleinschalig en stressvrij laten slachten. Als dieren gestresst zijn voor het slachten zit er te veel adrenaline in het vlees, en dat is slecht voor de kwaliteit.”

“Ik zag direct de potentie van dit gebied”

“Dat was het enige waar ik enige ervaring mee had, omdat ik in de wei naast mijn vorige woning als hobby wat Blonde d’Aquitaine-runderen had laten grazen”, zegt Franken. “Ik wist daarom echter óók dat vlees­ productie nauwelijks rendabel is te krijgen. Ik moest dus eerst een gezond businessmodel ontwikkelen, met mijn eigen dieren als basis.” Aangezien Franken tevens eigenaar is van een aantal restaurants onder het label De Smaak van Croy, besloot hij zijn vlees exclusief aan

Vierkantsverwaarding De productie van De Croy Hoeve wordt volledig verwerkt in de Croy-restaurants, waar jaarlijks zo’n 300.000 mensen komen eten. Franken: “We doen aan vierkantsverwaarding, dus we gebruiken alles van het dier.  We maken onze eigen hamburgers, onze eigen boeuf bourguignon, onze eigen stooflappen. Goed vlees van dieren die een goed leven gehad hebben.” Please is inmiddels opnieuw uit zijn jasje gegroeid en verhuisd naar een groter pand in Helmond. Jan Franken is het Croy-virus echter niet meer kwijtgeraakt. “Niets mooier dan na een lange werkdag op het terras zitten en luisteren naar het grazen van die schitterende witte beesten.”

Meer weten over landgoed Croy en de Croy Hoeve? Kijk op www.landgoedcroy.nl

18


â‚Ź

10 tips voor een

goede cashflow Succesvol ondernemen staat of valt met een goede cashflow. Toch kampt driekwart van de ondernemers met een tekort aan liquide middelen. Adviseur John Wassink van de KvK Brabant geeft 10 tips om het huishoudboekje weer op orde te krijgen.

>>

19


ondernemen €

1

2

Ken jezelf

Ondernemen begint met zelfkennis. Kijk kritisch naar jezelf en besteed uit waar je niet goed in bent. Dat geldt vooral voor de financiën: een accountant kan het verschil maken tussen een gezond bedrijf of faillissement.

3

Check regelmatig je ondernemersplan Een ondernemingsplan is eigenlijk je beste en goedkoopste adviseur. Het is een ideaal instrument dat je snel inzicht geeft in de punten waarop je eventueel bij moet sturen om je doelstellingen te halen.

Voer een strikt debiteurenen crediteurenbeheer

Houd goed bij welke rekening er bij wie uitstaat. Doe je zaken met een ander bedrijf of de overheid? Dan geldt een wettelijke betalingsverplichting van dertig dagen. Je mag in een overeenkomst een ruimere termijn afspreken, maar ook dan geldt een maximum: zestig dagen. Zit debiteuren achter de broek als ze in gebreke blijven. Of besteed het debiteurenbeheer uit aan een factormaatschappij. Wees niet bang dat het je een klant kost, zeker niet als je goed werk levert. Een strikte naleving van de betalingstermijn is gewoon reëel. Heb je als ondernemer veel crediteuren? Verdeel ze dan in groepen op basis van prioriteit. Betaal belastingen en lonen als eerste.

4

Ken je debiteuren

Maak een overzicht van de klanten die een betalingsrisico inhouden en neem dit mee in je debiteurenbeheer. Controleer regelmatig hun status in het register van de KvK. Als de rechtsvorm van een bv naar eenmanszaak is gewijzigd, zou dit kunnen duiden op een verminderde omzet. Maar het zou ook om fiscale redenen kunnen  zijn. Alleen grote bureaus kunnen echter beoordelen of een bedrijf kredietwaardig is of niet. Het loont absoluut om zo'n bureau in te schakelen voordat je een klus ter waarde van enkele tienduizenden euro's aanneemt.

5

Volg je geld

Houd minutieus bij welke onkosten je maakt, ook als het gaat om een nieuwe ledlamp of theedoek. Die vele kleine uitgaven kunnen samen een onverwacht gat in je balans slaan. Kijk in het verlengde hiervan ook kritisch welke uitgave écht noodzakelijk is. En onderhandel regelmatig met leveranciers. Ook een bedrijf waar je al jarenlang in goed vertrouwen zaken mee doet, kan op een gegeven moment te veel vragen.

6

Stel betalings­ voorwaarden

Zonder betalingsvoorwaarden zul je zelden een zakelijk conflict winnen. Een proces? De rechter zal je eisen meteen van tafel vegen. Bovendien betaal je tot vijf keer zoveel premie om je voor rechtsbijstand en bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren. Op de site van de KvK zijn betalingsvoorwaarden voor verschillende soorten leveringen te downloaden – gratis.

20


7

Zoek alternatieve vormen van financiering

Geen beweging in de bank te krijgen? Probeer bij Qredits een microkrediet (tot 50.000 euro) aan te vragen. Naar verwachting gaat deze overheidsorganisatie per 1 november ook het zogenoemde MKB-krediet verschaffen, een zakelijke lening tussen de 50.000 en 100.000 euro. Ook crowdfunding is een mogelijkheid. En vergeet de veelheid aan regionale, landelijke en Europese subsidies niet. Informatie hierover is onder meer te vinden op de overheidssite www.agentschap.nl.

Samen staan we sterk Personeelskosten willen wel eens hoger uitvallen dan geraamd. Ook vervelend: een dip in de liquiditeit als het vakantiegeld uitbetaald moet worden. Payrolling voorkomt dit soort nare verrassingen. “Van vakantiegeld tot pensioenen: in onze factor zijn echt alle arbeidskosten verrekend”, vertelt Hans van de Ven van

8

Please. “Een ondernemer hoeft alleen

Zorg voor een strakke planning

Kun je een orderportefeuille aanleggen? Zet dan geld opzij voor de periodes dat je weinig verdient. En maak dan werk van acquisitie of de boekhouding. Werk je projectmatig?  Regel dan in de betalingsvoorwaarden een aanbetaling of facturering in termijnen, zeker  als je zelf inkopen moet doen voor een klus. Zo voorkom je dat je na maanden werk achter het net vist als je opdrachtgever onverhoopt failliet gaat.

9

maar zijn uurloon met die factor te vermenigvuldigen om te weten wat een werknemer werkelijk kost. Zo ziet hij snel de waarde die arbeid toevoegt aan zijn product of dienst.”

De markt voor payrolling is booming. Please groeit en laat zijn ruim 750 klanten meeprofiteren. “Wellicht dat de onderhandelingen met het kabinet tot een geringe lastenverzwaring voor het MKB

Houd je voorraad op het juiste peil

Koop niet te veel voorraad in, hoe verleidelijk die bulkkorting ook mag zijn. Na een tijdje komt er wellicht een ander product dat beter of hipper is, zodat je een deel van je voorraad af moet schrijven. Houd bovendien de marktbehoefte goed in het oog. Toen de markt voor vrachtwagens inzakte, ging DAF failliet vanwege een te grote voorraad.

zullen leiden”, vertelt Van de Ven. “Omdat onze vaste lasten over steeds meer verloonde uren worden uitgesmeerd, kunnen wij een dergelijke kleine verhoging eventueel voor eigen rekening nemen. Zo houden we ons tarief scherp, maar versterken we ook de concurrentiekracht van onze klanten ten opzichte van

10

bedrijven die zelf personeel in dienst hebben. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om een collectief factoring-

Durf te vragen

Er bestaan meerdere mogelijkheden om gratis of tegen geringe kosten deskundigen te raadplegen. Op de site van de KvK is bijvoorbeeld veel informatie te vinden. Daarnaast bieden we nu nog gratis spreekuren voor vragen over financiën, personeelszaken, subsidies of juridische kwesties. Doe er je voordeel mee.

contract af te sluiten. Onze klanten – veelal bedrijven met maximaal tien FTE – komen in hun eentje niet voor factoring in aanmerking. Via een collectief lukt het wellicht wel om werkkapitaal vrij te maken voor groei. Zo staan we samen sterk.”

21


de ondernemer

Ben Woldring startte het succesvolle Bellen.com als dertienjarige als opdracht voor school 22


Groot denken Ben Woldring geldt als de Mozart onder de Nederlandse ondernemers. Als jonge tiener al startte hij met de vergelijkingssite Bellen.com. Dat werd een instantsucces en leverde hem min of meer de status van BN’er op. Inmiddels geeft hij als twintiger leiding aan een miljoenenbedrijf met 35 medewerkers en onderneemt hij vrolijk door – sinds kort ook op de Duitse consumentenmarkt. Een portret in acht steekwoorden. Lef “Ik heb de eerste versie van Bellen.com gemaakt als opdracht voor school. Toen ik las dat het programma Kassa een uitzending wilde wijden aan goedkoper bellen, heb ik een mailtje gestuurd. Een dag later belden ze of ze langs konden komen. Uiteindelijk ben ik ook in de uitzending geweest en daar heb ik in mijn jeugdige naïviteit van alles geroepen in het bijzijn van allemaal directeuren van mobiele aanbieders. Als je dertien bent, dan voel je geen angst. Dan ben je niet bezig met juristen of met legal of dat soort zaken. Je zegt gewoon waar het volgens jou op staat. En het klopte ook nog eens. Een dertienjarige die uitlegt dat het eigenlijk allemaal heel eenvoudig is. En na afloop kwamen al die directeuren naar me toe om me een visitekaartje te geven. De een die wilde adverteren, de ander wilde klanten binnenhalen via de website. Toen besefte ik wel: Hé, dit is iets moois wat ik in handen heb. Maar ik werd er niet zenuwachtig van: ik moest nog helemaal uitzoeken hoe je überhaupt een offerte moet maken, maar dat heb ik gewoon gedaan en voorstellen opgestuurd. Toen werd het plotsklaps een serieus spel.”

Ondernemerschap “Ik herinnerde me laatst een voorval uit mijn jeugd. Op de tennisclub was een actie georganiseerd in samenwerking met Intersport: wie negen doppen van 7Up-flessen inleverde, kreeg een blik tennisballen. Nu dronken wij thuis helemaal niet zoveel 7Up, dus dat schoot niet op. Op een zeker moment waren we op vakantie in Friesland. We reden wat rond en ineens

“Ik wilde hoe dan ook door”

zag ik een distributiecentrum met enorme stapels kratten op het terrein. Ik heb me daar laten afzetten, even wat gepraat met de mensen daar en een uur later had ik een paar tassen vol met 7Up-doppen. Het kostte nog heel wat overreding om Intersport zover te krijgen, maar een week later stopte er een vrachtwagen voor de deur en die leverde hier honderden blikken tennisballen af. Die heb ik vervolgens vrijwel allemaal aan de club geschonken. Ik wil maar zeggen: het ondernemerschap en het groot denken, op de een of andere manier zat dat er van jongs af aan al in.”

Drive “Toen ik met Bellen.com begon rond 1998, trapten mijn ouders aanvankelijk flink op de rem. Ze vonden dat ik gewoon mijn school moest afmaken en maakten me duidelijk dat het ook financieel absoluut niet nodig was om een bedrijf te starten. Maar ik had echt het gevoel dat ik letterlijk goud in handen had en heb net zolang gepraat tot ze overstag gingen. Drive is essentieel voor een ondernemer. Mijn eerste tegenslag was de Kamer van Koophandel. Daar zeiden ze: “Leuk. Kom maar terug als je 18 bent.” Nou, ik wist zeker dat er dan iemand anders met mijn idee vandoor zou zijn. Andere tieners zouden misschien gedacht hebben: jammer dan, maar ik heb mijn moeder ervan overtuigd dat ze Bellen.com op haar naam moest registreren. Ik wilde hoe dan ook door. Mijn ouders hebben me daarna altijd gesteund, ook toen op een zeker moment de brievenbus dag in, dag uit uitpuilde en er bij wijze van spreken 20 meter aan faxen lag als we een weekendje weg waren geweest.” >>

23


de ondernemer

geldt alleen vandaag.’ Daar gaan mijn haren rechtop van staan. Andersom werkt dat ook: in het kader van het Nationaal Comité Inhuldiging heb ik afgelopen half jaar regelmatig met Joop van den Ende gesproken. Dat was een en al genieten, omdat we met dezelfde passie ondernemen. Ik heb ook op het podium gestaan met Richard Branson, tijdens de Big Improvement Day in Amsterdam. Branson is voor mij ook een groot voorbeeld als het om ondernemen gaat.”

“Ik heb al die jaren rustig geslapen, behalve kort na het knappen van de dotcom-bubble” >> Mazzel “Je moet soms ook mazzel hebben. Ik weet nog goed dat ik de bouw van de eerste grote database die achter de site moest komen, heb uitbesteed aan een bedrijf in Arnhem. Per e-mail, let wel. We hebben elkaar nooit ontmoet. Dat moet heel apart geweest zijn voor dat bedrijf, om zaken te doen met een veertienjarige die precies weet wat voor database hij wil hebben, die je een factuur stuurt en die dan ook nog betaalt. Ik had de mazzel dat ze hun nek wilden uitsteken en niet zeiden: Stuur je vader maar, jongen.”

Angst “Ik doe nooit wat overhaast of zonder na te denken, maar ik zie vooral de kansen. Ik laat me niet echt afleiden door de risico’s: die kun je managen. Ik heb al die jaren rustig geslapen, behalve kort na het knappen van de dotcom-bubble. Toen bleken echt heel grote klanten van ons ineens hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Het was in een periode dat de bomen tot in de hemel leken te groeien en sommige adverteerders voor astronomische bedragen advertentieruimte inkochten. Natuurlijk is dat slikken als je 16 jaar bent en je denkt allemaal werelddeals te hebben gemaakt die dan vervolgens niks waard blijken

24

te zijn. Gelukkig heb ik van huis uit meegekregen: ga niet bij de pakken neerzitten en stop geen energie in negatieve dingen. Natuurlijk liepen de vaste kosten wel door, maar ik had gelukkig geen grote voorraden spullen of zo. Dan was het veel erger geweest. Dus ik ben gewoon weer nieuwe partijen gaan benaderen. Eigenlijk is dat mijn businessattitude: trek je lessen uit tegenslag. Niet te lang achterom blijven kijken, maar vooral in de toekomst die bagage meenemen. Ook al zijn het de grootste namen in de branche die zaken met je willen doen, gewoon zeggen: prima, maar wel een deel vooruit betalen. Ik ben heel blij dat ik die lessen zo vroeg al heb geleerd.”

Intuïtie “Ik heb een goed ontwikkeld onderbuikgevoel. In de loop van de jaren hebben zich hier meerdere snelle jongens gemeld die op zaterdagmiddag met hun Porsche kwamen aanrijden en dan zeiden: ‘Je moet nu tekenen, want dit

Doorzettingsvermogen “Ik start steeds weer met nieuwe initiatieven. Maar waar veel mensen zich in vergissen, is dat ook voor een gevestigd ondernemer elk nieuw avontuur begint met een enorme berg werk waar je doorheen moet zien te komen. En die enorme berg werk die vertaalt zich niet alleen in leuke dingen, daar zitten ook zaken bij waar je echt met hele creatieve oplossingen uit moet zien te komen of waar je met tegenslag te maken krijgt. Het enige nadeel is dat je als beginnend ondernemer een klein schepje hebt en als gevestigd ondernemer is je schep wat groter. Maar die berg werk is identiek en de problemen die je tegenkomt zijn elke keer weer hetzelfde. Uiteindelijk komt het dus heel erg aan op je doorzettingsvermogen, om juist bij tegenslag door te gaan. Successen in het verleden geven geen garanties voor de toekomst.”

Transparantie “Ik wil dingen echt snappen. Toen ik klein was werd mijn vader daar nog wel eens gek van, dat ik weer vroeg: ‘Hoe zit dat dan?’ Maar dat is tegelijkertijd mijn kracht, of de kracht van mijn onderneming: wij laten zien hoe het echt zit. Als je bij ons als beste uit de bus wilt komen, moet je het beste aanbod in de markt zetten. Een hoge positie in onze ranglijsten is niet te koop, wat wij doen is totaal transparant. Dat zit gewoon in het DNA van het bedrijf, dat wij continu denken vanuit de gebruiker; de inkomsten staan echt op de tweede plaats. Partijen die bij ons klagen dat ze zoveel geld kwijt zijn aan marketingacties houden we een spiegel voor: niet wij, maar jullie zitten aan de knoppen. Het is aan jullie om te komen met een verliesgevende of een winstgevende propositie. Waar wij voor staan is de consument helpen de beste keuze te maken met de Bencom-vergelijkingssites.”


PLEASOLOGY

When poverty comes in at the door, love f lies out of the window Ondernemers onderscheiden zich in meerdere opzichten van mensen in loondienst. En het belangrijkste onder­­ scheid is zonder meer dat ze veel beter kunnen dealen met onze­ker­heid en tegenslag. Een echte ondernemer raakt niet ontmoedigd van het gegeven dat hij niet weet of hij volgend kwartaal nog wel winst maakt. Hij raakt niet verlamd bij de gedachte dat hij misschien nog maar drie maanden verwijderd is van een faillissement. Sterker: ik ken veel ondernemers die net dan op hun best zijn. Een situatie van onzeker­heid prikkelt hun geest, zet hen op scherp, ‘makes them feel alive’. Passen op de winkel is nu eenmaal niet iets dat onderne­mers bijzonder uitdaagt. Daar kun je mensen voor aannemen. De basis van deze mentaliteit is zelfvertrouwen: ondernemers zijn mensen die letterlijk op zichzelf kunnen vertrouwen. En daar begint tevens de ellende, want de vraag is nogal eens: deelt je directe omgeving dat vertrouwen? En dan in het bijzonder je partner. Ik heb in mijn praktijk vaak stellen met  typische man/vrouwverschillen. Van die koppels die zonder problemen model hadden kunnen staan voor een sketch in Huub Stapels onemanshow Mannen Komen Van Mars, Vrouwen Van Venus. Waarbij de man dan het ondernemende type is, levend volgens het adagium: no guts, no glory. En de vrouw in de eerste plaats zekerheid zoekt … bij een man die daar nu net helemaal niet mee bezig is. Het is geen wonder dat het programma ‘Boer zoekt vrouw’ zo’n succes is: zelfstandig én met een bedrijf dat je 100% opslokt, vind daar maar eens de juiste partner bij! Het is goed als een ondernemer lef heeft en een  gezonde mate van zelfvertrouwen. Dat trekt hem door tegenslagen heen. En het is nog beter als zijn partner uit hetzelfde hout is gesneden. Dan ligt tenminste niet permanent het risico op de loer dat ‘When poverty comes in at the door, love flies out of the window.’  Stel uzelf en uw partner eens op de proef met deze gedachte-oefe­ ning in onzekerheid. Stel: uw dochter wil gaan samenwonen met

een aardige, intelligente  man. Er is alleen één ‘maar’: hij heeft geen vast inkomen en denkt erover om een online shop te b   eginnen in ‘Indian Antiqua Arts’ (ofwel hippiemeuk). Wat zou u doen? Heet u hem beiden van harte welkom in de familie? Besluit u eensgezind een anti-campagne te bedenken? Of … krijgt u onderling ruzie?

Monica Kievid

Drs. Monica Kievid (1961) is psycholoog-psychotherapeut bij de Clavisgroep in Haarlem. Naast individuele psycho­ana­ly­tische psychotherapie heeft ze zich gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie.

25


ondernemen

Op naar de sterren

en daar voorbij 26


Succesvol ondernemen wordt vaak geassocieerd met lef hebben. Maar voor een goede onder­nemer is lef vooral gecalculeerd risico nemen en kritisch durven zijn, zegt Arko van Brakel. Zeven vragen aan een onder­nemer die hoge pieken en diepe dalen heeft gekend, en wiens persoonlijke doel het is om van Nederland het meest ondernemende land ter wereld te maken. No guts, no glory. In hoeverre beschouw jij ‘lef’ als een voorwaarde voor onder­nemers­ succes? “Wat voor de buitenwereld lijkt op lef hebben, is voor iemand die er middenin zit helemaal geen kwestie van lef. André Kuijpers is een goed voorbeeld: jezelf de ruimte in laten schieten, heb je daar lef voor nodig? Zeker, maar hij ging niet zomaar de ruimte in. Alles was tot in het kleinste detail voorbereid, gepland, geoefend, zodat nagenoeg alle risico’s waren uitgesloten. Of kijk naar Joop van den Ende. Zeker een ondernemer met lef, maar tegelijkertijd iemand die precies weet waar hij mee bezig is. Hij kent zijn klanten, kent zijn producten, weet wat hij wil en neemt geen risico’s die hij niet kan nemen. Dus no guts, no glory is waar, maar je moet je guts vooral gebruiken om te doorvoelen waar de echte problemen zitten. En die moet je durven oplossen.”

Moet je als ondernemer jezelf een bescheiden, haalbaar doel stellen of juist op naar de sterren en daar voorbij? “Mensen die heel succesvol zijn hebben een heel hoog doel. Dat doel is zo hoog dat de problemen erbij in het niet vallen. Over sterren gesproken: neem Richard Branson – een van mijn favoriete ondernemers – met zijn ruimtevluchten. Er zijn tienduizenden redenen te verzinnen om het niet te doen, waarvan de meeste met veiligheid te maken hebben. Maar zijn droom is zó groot, dat hij zich als het ware uit al die problemen heeft geïnnoveerd. Maar neem maar van mij aan dat dat geen gemakke­ lijk traject is geweest: ook voor een succesvol entrepreneur als Branson begint de weg naar de top gewoon weer aan de voet van de berg.”

Wat is belangrijker voor een ondernemer: lef of zelfkennis? “Misschien is het echte lef wel om heel kritisch naar jezelf te zijn. Dat lef is essentieel voor een ondernemer. En ik spreek uit ervaring: ik had op zeker moment twee bedrijven succesvol verkocht en dan ga je geloven dat je goed bent. Je ego neemt het stuur over en je luistert niet meer naar het stemmetje van­­ binnen dat zegt dat je niet goed bezig bent. Dan wordt het roekeloos ondernemen en dat gaat altijd mis. Het vraagt lef om te luisteren naar dat stemmetje, om je ego opzij te schuiven, afstand te doen van die veel te grote auto en dat veel te dure pand, een stap terug te doen. Dus als je het over lef hebt, dan denk ik dat de succesvolste ondernemers tijdig het lef hebben om naar kritiek te luisteren, om kritische mensen om zich heen te verzamelen, zich kwetsbaar op te stellen en op tijd een stap terug te doen. Dat is ook lef, en daar hoor je bijna nooit iemand over.”

>>

27


ondernemen

>>

Succes trekt de aandacht, maar het aantal mislukkingen in het ondernemerschap is veel groter. Hoe zie jij dat? “Er is altijd een reden dat iets niet lukt. ‘De markt zat tegen’, hoor je dan. Dat is een slap excuus, want er bestaan geen slechte markten, wel slechte ondernemers. Voor elke markt is een vorm van ondernemerschap te vinden die bij die situatie past. Wel is het zo dat je soms domweg geluk kunt hebben. Toen wij met Euronet Internet begonnen boden we de juiste oplossing op precies het goede moment op de juiste plek. Ons product was redelijk visionair en ook technisch goed, maar de setting, dat was gewoon mazzel dat ik daarin terecht kwam.” Je ontmoet erg veel ondernemers, groot en klein. Hoe is jouw beeld van de gemiddelde zzp’er? “Ik vind dat veel zzp’ers zich onvoldoende als ondernemer gedragen. Ze zijn te weinig bezig met hun strategie, hun marketing, met de vraag: wie wil ik zijn en waar wil ik heen? Waar wil ik over tien jaar staan, en wat heb ik nodig om daar te komen? Je mag je plannen

“Misschien is lef wel heel kritisch naar jezelf zijn. Dat lef is essentieel voor een ondernemer ” best bijschaven, maar je doel moet wel vastliggen. Verder merk ik dat zzp’ers te vaak te snel afhaken. Mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen bereiken, maar onderschatten wat ze in tien jaar kunnen bereiken. Je hebt als zpp’er maar zelden alles in een, twee jaar op de rit. Dat is veel te kort. Maak voor jezelf een groeipad, ook financieel, heb geduld, maar hou je doel scherp voor ogen. Je moet voortdurend zorgen dat alles wat je doet, je een stapje verder brengt.” Hoe zie je jezelf als ondernemer? Er zijn in mijn ogen drie archetypes ondernemer. Om te beginnen de echte entrepreneurs, mensen die uit het niets iets kunnen creëren. Daarnaast heb je de manager- ondernemers, mensen die een managementbuy-in doen en vervolgens succesvol uitbouwen wat in aanleg al aanwezig is. Tot slot heb je wat ik noem de ‘skilled talents’, mensen die heel erg vanuit een bepaald talent ondernemen. Dat kan een banketbakker zijn of een topadvocaat, dat maakt niet uit. Dat laatste past bij mij: ik ben een vakidioot, kennisgedreven, met

ondernemerschap als thema. Ik wil mensen in het land ondernemend maken, dat is mijn maatschappelijk doel. En we zien elke dag dat dat verdomd hard nodig is.” Je bent tevens algemeen directeur van opleidings- en kennisinstituut de Baak. Wat heeft dat met ondernemen te maken? “Alles! Ik voel me daar absoluut ondernemer, maar dan in een stichting. Maar ik snap wat je bedoelt: toen ik voor deze functie gevraagd werd was mijn eerste reactie ook: dat moesten we maar niet doen. Maar ik ben toch gaan praten en uiteindelijk ben ik verliefd geworden op de club, de mensen, de doelen, de maatschappelijke rol, de visie op leren. De Baak is na de Tweede Wereldoorlog opgericht in het kader van de Marshallhulp, om in gezamenlijkheid de wederopbouw van Nederland ter hand te nemen. Dat oude DNA, daar gaan we nu weer meer naar terug: ik wil dat Nederland zich weer uit de crisis onderneemt. Zo bezien past de overstap naar de Baak voor 100% bij mijn persoonlijke doel en waar ik wil staan in de toekomst.”

Arko van Brakel (1968) is sinds 2012 algemeen directeur van de Baak. De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en onder­ nemerschap en bestaat dit jaar 65 jaar. Ondernemerschap en innovatie vormen de rode draad in Arko’s leven. In 1994 was hij op 25-jarige leeftijd een van de oprichters van Euronet Internet, de eerste commerciële internetprovider van Nederland. Hij startte het bedrijf in 1994 samen met Simon Cavendish. Euronet Internet was het eerste bedrijf ter wereld dat internet in een doos deed en in computerwinkels te koop aanbood. In 1998 werd het bedrijf verkocht aan France Telecom. Van Brakel startte daarna nog meerdere ondernemingen, waarvan sommige succesvol waren, andere ten onder gingen. Nieuwe Helden is een van die bedrijven en tevens de titel van zijn eerste boek. In januari 2009 kwam een tweede boek van Van Brakel uit onder de titel Iedereen Ondernemer. Dit boek werd genomineerd voor de titel ‘managementboek van het jaar’. Tegenwoordig is hij naast algemeen directeur van de Baak ook actief als trainer, spreker, inspirator, columnist en coach en is hij actief in diverse adviseurschappen en bestuursfuncties.

28


JURIDISCH

Onbepaalde tijd Ondernemers associëren payrolling doorgaans met flexibiliteit. Dat klopt natuurlijk ook wel, maar flexibiliteit is niet het enige dat telt. Soms is een medewerker zo goed of zo waardevol voor de onderneming dat je 'm als werkgever helemaal niet kwijt wilt. Dan is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een prima optie. Please Payroll heeft in haar CAO dan ook de mogelijkheid opgenomen om zowel flexibele arbeidsovereenkomsten als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dat laatste gebeurt ook – sterker: het aantal medewerkers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd stijgt. Getuigt het van lef om in deze economische tijden arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan medewerkers aan te bieden? Wij denken van niet. Als een succesvolle ondernemer ons vraagt een bepaalde medewerker in vaste dienst te nemen, zien wij dat eerder als een bijdrage aan de zekerheid en de continuïteit van diens onderneming. Natuurlijk: we gaan niet over één nacht ijs. Het moet duidelijk zijn dat zowel de werkgever als de werknemer uit het juiste hout gesneden zijn en dat het een werkrelatie betreft met toekomst. Maar als aan die voorwaarden is voldaan (waarbij de leeftijd van de werknemer nadrukkelijk géén rol speelt!), dan ‘investeren’ wij graag mee en bieden we een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan.

Ilse Vermeulen (1972) is als bedrijfsjuriste verbonden aan Please Payroll. Ze adviseert werkgevers én werknemers dagelijks over arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Eén opmerking moet ik als jurist wel even maken: ook al staat de betreffende medewerker bij ons op de loonlijst, u kunt er niet meer zomaar van af. Zelfs als er gegronde reden is om het vaste contract alsnog te beëindigen (u hebt bijvoorbeeld minder opdrachten), dan nog geniet deze medewerker ontslag­ bescherming. Er zal dus enige tijd overheen gaan voordat het contract kan worden ontbonden en gedurende die periode zal Please de loonbetalingen doorfactureren. Reden om er dan maar vanaf te zien? Geenszins. Een echte goede kracht is onbetaalbaar en een goede ondernemer zal altijd eerst naar andere creatieve oplossingen zoeken, alvorens te bezuinigen op personeel. Wie vertrouwt in de eigen onderneming, kan dus prima (een deel van de) mede­ werkers via Please een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bieden. 29


medewerker

“EEN KLACHT MOET JE OMARMEN” Wim Thijsen Manager Advies en Front- & Backoffice Wim Thijsen was twaalf jaar horecaondernemer. Nu leidt hij bij Please een gevarieerd team van adviseurs en medewerkers van de front- en backoffice. Vier observaties van een man die ondernemers en hun medewerkers maximaal wil ontzorgen. Helder communiceren “Helder communiceren staat voor mij hoog op de agenda. Een ondernemer wil een brief niet drie keer doorlezen, de boodschap moet in één keer helemaal duidelijk zijn. Ook de manier waarop we met feedback omgaan is voor mij een speerpunt. Een klacht moet je omarmen. Daar is lef voor nodig: meestal zie je toch dat mensen heel defensief reageren. Ik vind dat je juist dankbaar moet zijn als een klant de moeite neemt een klacht te uiten. Zo geeft hij je de kans te groeien.” Veilig investeren “Op dit moment worden er veel tijdelijke klussen van twee à drie maanden in de markt gezet. Hoe lucratief zo'n opdracht ook is, kleinere ondernemers laten ze vaak lopen. Ze moeten er extra mensen voor aannemen en verkeren in de veronderstelling dat de minimale contracttijd een half jaar is. Dan blijkt weer dat de mogelijkheden van payrolling bij deze groep nog onvoldoende bekend zijn. Wij bieden namelijk alle soorten contracten – van een

30

weekcontract tot vast dienstverband. Als kleine ondernemer kun je met Please dus veilig in tijdelijke klussen investeren. Door een ondernemer keuze te geven in de duur van een arbeidsovereenkomst creëren we werkgelegenheid. Je biedt een werknemer immers kans om aan de slag te gaan. En wie weet mondt een weekcontract op den duur uit in een vaste baan. In goed overleg met de ondernemer maar ook zeker met de medewerker komen we samen sneller uit de crisis.” Echt ontzorgen “Bij Please nemen we zaken als wetgeving en administratie voor onze rekening. Daarin gaan we behoorlijk ver, al zeg ik het zelf. Het draait echt om maximaal ontzorgen. Dus als een medewerker een werkgeversverklaring nodig heeft voor het kopen van een huis, dan wordt die door ons correct en zonder gedoe geleverd. Ook hebben we een budgetcoach in de arm genomen om medewerkers te helpen die met een loonbeslag te maken krijgen. We hopen dat ze met die hulp uit de geva-

renzone komen én blijven, zodat ze stressvrij kunnen werken. Daarnaast bieden we medewerkers scholing aan, in samenwerking met opleidingsinstituut NTI. Immers, hoe vaak staan mensen eigenlijk stil bij hun persoonlijke ontwikkeling?” Passie “Het draait allemaal om passie. Als je werkt vanuit het hart, kom je er altijd. Ik spreek uit ervaring: vier jaar geleden ben ik als ondernemer gestopt. Ik voelde dat ik een andere weg in moest slaan. Als je iets met passie doet, hoef je aan het einde van de rit geen spijt van je keuzes te hebben. Daarom vraag ik mensen geregeld of ze hun werk nog leuk vinden. Voor sommigen is dat een behoorlijk confronterende vraag. Je moet lef hebben om toe te geven dat je werk je niet inspireert, zeker in deze tijd. Voor mijzelf geldt dat ik bij Please weer heerlijk in mijn vel zit.”

30


BOEKEN

Durf !

Wanneer was de laatste keer dat je iets voor het eerst deed? Wacht niet op een routebeschrijving of opdracht. Ga zelf aan de slag en gebruik je talenten. Doordat mensen zich aanpassen, verliezen ze hun creativiteit. In dit boek houdt Seth Godin, een van de meest bekende business-bloggers ter wereld ondernemers en werk­nemers een spiegel voor. Zijn motto? “Go!, Go!, Go!”

Auteur: Seth Godin Adviesprijs: € 9,95

Calimeromarketing 3.0 Durf te doen! Slimme online en offline marketing voor ondernemers en zzp’ers Karen Romme, auteur van de bestseller  Calimeromarketing, komt met een update van het bekende boek. Recente ontwikkelingen in de economie en de online wereld zorgen ervoor dat je je marketingstrategie moet aanpassen. Calimeromarketing 3.0 laat zien waar de kracht en kansen van de ondernemers anno 2014 liggen. Het is daarom een must voor elke ondernemer.  

Via social media naar de netwerksamenleving

Klanten komen altijd van rechts!

Sommige bedrijven zijn heel succesvol met de inzet van social media. Maar hoe kunt u succesvol gebruikmaken van de nieuwe media? Petra de Boevere, op Twitter ook bekend als ‘het meisje van de Slijterij’, geeft tips aan iedereen die enthousiast geworden is om zelf met social media aan de slag te gaan, maar niet goed weet waar te beginnen en waarop te letten. Aan de hand van praktijkcases geeft ze inzicht in de sleutel tot succes in social media.

Verhoog de klantgerichtheid mét je medewerkers

 Het is belangrijk om de verwachtingen van de klant steeds te overtreffen. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich ook klant­ gericht gedragen? Dit praktische boek is niet alleen gericht op de werkgever, maar ook op de werknemer. Het boek is interactief, helder en herkenbaar geschreven met voorbeelden, opdrachten en concrete tips.

Auteur: Karen Romme

Auteur: Petra de Boevere

Auteur: Maria Boelens Zweep

Adviesprijs: €19,99

Adviesprijs: €17,95

Adviesprijs: €19,95 31


Please Magazine  

een transparant magazine over payrolling nummer 4 - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you