The Big Draw Eindhoven | Fotoalbum 2014

Page 1

SAMEN WAT BETEKENEN |

www.thebigdraweindhoven.nl |


SAMEN WAT BETEKENEN


FOTOALBUM

2014

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0641535595


SAMEN

BETEKENIS GEVEN HET VERSCHIL MAKEN

“Een man wandelt langs het strand als zijn blik valt op een jonge vrouw, die bezig lijkt met een soort rituele dans. Ze bukt zich, richt zich helemaal op en werpt vervolgens haar arm uit. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat het strand bezaaid ligt met zeesterren, en ze gooit ze één voor één in zee. Hij zegt, een beetje plagerig, tegen haar: “Er liggen zeesterren zover je kunt zien, kilometers en kilometers. Wat maken deze paar, die je nu redt, nu voor verschil?”. Ze glimlacht, bukt zich en gooit nog een zeester terug het water in. Dan zegt ze heel kalm: “Het maakt in ieder geval verschil voor deze.” Uit: ‘De kunst van het mogelijke’, Benjamin Zander (2004)

Samen betekenis geven en samen het verschil maken. Hoe klein ook. Elk verschil telt. Omdat ieder mens telt. Een crea eve en fijne samenleving zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt. Tijdens The Big Draw is er speciale aandacht voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Via de ac viteiten jdens deze week wordt geld ingezameld om voor de kinderen in Eindhoven het verschil te kunnen maken. Een week die bol staat van de crea viteit zorgt op die manier dat alle kinderen hun crea viteit kunnen ontwikkelen. WAT WIL HET LANDELIJKE JEUGDCULTUURFONDS? Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposi es de kans te geven om mee te doen door middel van ac eve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds s muleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Het Jeugdcultuurfonds draagt daarmee bij aan een crea eve en innova eve samenleving.

EFFECTEN VOOR KINDEREN Het ontwikkelen van je eigen crea viteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je lee , hee grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentra evermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposi es. Hun zel ewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om ac ef aan kunst te doen.

JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN JCFE Volgens scha ngen leven er in Eindhoven ruim 4.000 kinderen onder de zogeheten ‘armoedegrens’. Voor hen is je ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het ac ef beoefenen van kunst kost geld. Naast de lessen is er materiaal nodig zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden. Ook in Eindhoven zi en veel kinderen in deze vervelende situa e. En daar kunnen we met ons allen iets aan doen. We kunnen het verschil maken. Hoe klein ook. HOE KOMT JCFE AAN BIJDRAGEN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven ontvangt bijdragen van het landelijke jeugdcultuurfonds, de gemeente Eindhoven en gi en van bedrijven en par culieren. Jeugdcultuurfonds Eindhoven hee de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het is daarmee (fiscaal) extra aantrekkelijk om een gi te geven aan het fonds. Om te zorgen dat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de kinderen, werken het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en S ch ng Leergeld en het Jeugdspor onds Eindhoven op vele vlakken samen.

WAT WORDT ER MET DE BIJDRAGEN GEDAAN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is bestemd voor kinderen en jongeren in de lee ijd van 4 t/m 18 jaar en richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteduca e verzorgen. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Eindhoven kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt al jd door een intermediair aangevraagd, die werkt in de omgeving van het kind (bijvoorbeeld een leraar of iemand van Bureau Jeugdzorg). Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuur­ fonds stuurt. Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Eindhoven laagdrempelig, ouders/ verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren. WAT KUNT U BETEKENEN VOOR HET JEUGDCULTUURFONDS? Uw morele en financiële steun helpt deze kinderen zich verder te kunnen ontwikkelen. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65 RABO0153425628 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Elke steun is welkom. Elke steun maakt het verschil.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens alle kinderen. En namens het bestuur van Jeugdcultuurfonds Eindhoven Relinde Janssen, Frederiek van der Ploeg, Margreeth Broens, Paul Peters en Giel Pastoor


INTERNATIONAAL TEKENFESTIVAL

THE BIG DRAW EINDHOVEN VOORWOORD | MEDIA FOTO’S

INTERNATIONAAL 2014

TEKENFESTIVAL W W W. T H E B I G D R A W E I N D H O V E N . N L

HET INTERNATIONALE TEKENFESTIVAL THE BIG DRAW is in 2000 ontstaan in Londen en is al jaren een daverend succes in meer dan 20 landen, in steden als Londen, Berlijn, Barcelona, Gent, New York, Los Angeles, Sydney, Singapore e.a. Na een succesvolle eerste editie van het tekenfestival The Big Draw in Eindhoven in 2014, zijn we alweer druk met de editie 2015. Zet do.1 okt. tot zo. 4 okt. 2015 alvast in uw agenda. Wie zelf iets wil organiseren kan zich bij ons aanmelden. - In dit magazine blikken we terug op enkele tekenworkshops ; een kleine selectie uit de meer dan 100 activiteiten die er in 2014 zijn georganiseerd ! We zijn heel erg blij dat we in 2014 de kans hebben gekregen om samen met het Parktheater een inspirerende conferentie te organiseren over creativiteit. Ook hier geven we een terugblik op. Ik wens u veel kijkplezier. Yvon van Rijswijk Organisator www.thebigdraweindhoven.nl www.creativehabitatconference.nl

Fotografie www.saskiaholtjer.nl

27 03

SEPTEMBER

> OKTOBER EINDHOVEN

SAMEN WAT BETEKENEN

| www.thebigdraweindhoven.nl |


OPENING VAN THE BIG DRAW 2014 OP 18 SEPTEMBERPLEIN EINDHOVEN


10 MEGA BALLONNEN BETEKENEN SAMEN KRIJTEN OP HET PLEIN


ETALAGEROUTE BIG WINDOW WALK IN HET WINKELGEBIED ‘DE BERGEN’

THE BIG WINDOW WALK | Creatie door Lunet Zorg i.s.m de illustratoren Marvin Corneille, Paul Lakwijk en drie Lunet Zorg Ateliers; Twinkelbel | De Driester | Kunst & Ko. Gerealiseerd in samenwerking met de ‘The Big Draw Eindhoven’ organisator en Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB). Creatief betekende etalages op de Kleine Berg. Een week lang liep er een prachtige route van creatief betekende etalages langs de Kleine Berg en nog enkele andere adressen in het centrum van Eindhoven. Wie in september de Lichtjesroute reed kon de fietsroute uitbreiden en al de prachtige etalages komen bewonderen! Van zaterdag 27 september tot vrijdag 3 oktober 2014.

www.lunetzorg.nl


Kunst & Ko | Twinkelbel | De DrieSter i.s.m. Marvin Corneille & Paul Lakwijk


ETALAGEROUTE BIG WINDOW WALK IN HET WINKELGEBIED ‘DE BERGEN’


Kunst & Ko | Twinkelbel | De DrieSter ETALAGEROUTE BIG WINDOW WALK i.s.m. Marvin Corneille & Paul Lakwijk IN HET WINKELGEBIED ‘DE BERGEN’

THE BIG WINDOW WALK | Creatie door Lunet Zorg i.s.m de illustratoren Marvin Corneille, Paul Lakwijk en drie Lunet Zorg Ateliers; Twinkelbel | De Driester | Kunst & Ko. Gerealiseerd in samenwerking met de ‘The Big Draw Eindhoven’ organisator en Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB). Creatief betekende etalages op de Kleine Berg. Een week lang liep er een prachtige route van creatief betekende etalages langs de Kleine Berg en nog enkele andere adressen in het centrum van Eindhoven. Wie in september de Lichtjesroute reed kon de fietsroute uitbreiden en al de prachtige etalages komen bewonderen! Van zaterdag 27 september tot vrijdag 3 oktober 2014.

www.lunetzorg.nl


ETALAGEROUTE BIG WINDOW WALK IN HET WINKELGEBIED ‘DE BERGEN’

THE BIG WINDOW WALK | Creatie door Lunet Zorg i.s.m de illustratoren Marvin Corneille, Paul Lakwijk en drie Lunet Zorg Ateliers; Twinkelbel | De Driester | Kunst & Ko. Gerealiseerd in samenwerking met de ‘The Big Draw Eindhoven’ organisator en Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB). Creatief betekende etalages op de Kleine Berg. Een week lang liep er een prachtige route van creatief betekende etalages langs de Kleine Berg en nog enkele andere adressen in het centrum van Eindhoven. Wie in september de Lichtjesroute reed kon de fietsroute uitbreiden en al de prachtige etalages komen bewonderen! Van zaterdag 27 september tot vrijdag 3 oktober 2014.

www.lunetzorg.nl
LUNET ZORG i.s.m. Drents Dorp Moestuin kunstwerken & tekeningen

THE BIG DRAW ‘moestuin kunstwerken & tekeningen’ Lunet Zorg | atelier Halve maanstraat i.s.m Drents Dorp Op zaterdag 27 septemer 2014 konden publiek en bewoners uit de wijk Drents Dorp meedoen aan een ‘groene’ Big Draw activiteit. Inhakend op het thema van The Big Draw werden er IT”S OUR WORLD kunstwerkjes gemaakt, die in de moestuin werden geplaatst. Voor iedereen. Zaterdag 27 september, de hele dag.

www.lunetzorg.nl


LUNET ZORG i.s.m. Drents Dorp Moestuin kunstwerken & tekeningen

THE BIG DRAW ‘moestuin kunstwerken & tekeningen’ Lunet Zorg | atelier Halve maanstraat i.s.m Drents Dorp Op zaterdag 27 septemer 2014 konden publiek en bewoners uit de wijk Drents Dorp meedoen aan een ‘groene’ Big Draw activiteit. Inhakend op het thema van The Big Draw werden er IT”S OUR WORLD kunstwerkjes gemaakt, die tussen de planten werden geplaatst. Voor iedereen. Zaterdag 27 september, de hele dag.

www.lunetzorg.nl‘Special guests’ tekenworkshop Van Abbemuseum & Lunet Zorg

www.vanabbemuseum.nl


THE BIG DRAW ‘special guests’ workshops i.s.m. atelier De Driester van Lunet Zorg Op dinsdag en woensdag gaven clienten van Lunet zorg atelier ‘De Driester’ inspirerende Big Draw schilder- en tekenworkshops voor speciale gasten. Opdrachten stonden in het teken van ‘loslaten’ Voor genodigden. Zaterdag 27 september, de hele dag.


‘Special guests’ tekenworkshop Van Abbemuseum & Lunet Zorg

THE BIG DRAW ‘special guests’ workshops i.s.m. atelier De Driester van Lunet Zorg Op dinsdag en woensdag gaven clienten van Lunet zorg atelier ‘De Driester’ inspirerende Big Draw schilder- en tekenworkshops voor speciale gasten. Opdrachten stonden in het teken van ‘loslaten’ Voor genodigden. Zaterdag 27 september, de hele dag.


www.vanabbemuseum.nl


‘Special guests’ tekenworkshop Van Abbemuseum & Lunet Zorg

www.vanabbemuseum.nl


THE BIG DRAW ‘special guests’ workshops i.s.m. atelier De Driester van Lunet Zorg. Op dinsdag en woensdag gaven clienten van Lunet zorg atelier ‘De Driester’ inspirerende Big Draw schilder- en tekenworkshops voor speciale gasten. Opdrachten stonden in het teken van ‘loslaten’ Voor genodigden. Zaterdag 27 september, de hele dag.


NICO SCHELVIS Tekenworkshops Van Abbemuseum & Stadskantoor

VAN ABBE MUSEUM | NICO SCHELVIS Workshop Mirror-mirror | Bezoekers van het Van Abbemuseum werden uitgedaagd een zelfportret (selfie) te tekenen, zó, dat ze in een handzaam spiegeltje naar de reflectie van hun hoofd kijken terwijl ze tekenen op een vierkant blad ZONDER te kijken wat ze tekenen, en met een zo min mogelijk onderbroken lijn. De kop die zo ontstaat wordt ‘aangekleed’ met patronen of arcering. | Zaterdag 27 sept. & zondag 28 sept. van 11:00 tot 16:30 uur. STADSKANTOOR EINDHOVEN | NICO SCHELVIS Workshop ‘Talk to me’ | Deelnemers kregen de opdracht een kop - en - profil zó uit te werken dat uit de mond een communicatiestroom komt in beeld en symbool en woord. Maandag 29 en dinsdag 30 september 2014 gedurende openingstijden van het stadskantoor Eindhoven.

Nico Schelvis www.nicoschelvis.nl


www.vanabbemuseum.nl


Happy Street World Expo Shanghai 2010 www.johnkormeling.nl


JOHN KORMELING Tekenworkshop LOCATIE KETELHUIS OP STRIJP-S

KETELHUIS | JOHNKORMELING.NL | EHV. Tekenworkshop | door John Kormeling op locatie Ketelhuis Amaro op Strijp-S Eindhoven. Zaterdag 27 sept. 2014 van 14:00-15:00 uur konden belangstellenden deelnemen aan een tekenworkshop onder begeleiding van beeldend kunstenaar en architect John Kormeling. Leren kijken naar objecten, lijnen, licht en verhouding. Entree was gratis. Mensen werden verzocht zelf papier, potlood en een kartonnetje als onderlegger mee te nemen.

John Kรถrmeling www.johnkormeling.nl


SERVICE BIOSCOOP ZIEN Kleurwedstrijd & Animatietekenen

SERVICE BIOSCOOP ZIEN | The Big Draw kleurwedstrijd + animatiefilmkarakters tekenen | Zo. 28 sept. 14:30-17:00 uur. Samen met illustrators Marloes Kiezebrink en Ramona Treffers kon je figuren uit bekende animatiefilms gaan tekenen. Aan de hand van werkbladen werd stap voor stap uitgelegd hoe je een karakter kunt maken. Wie de stappen volgde had uiteindelijk de hoofdpersoon uit zijn of haar favoriete film zelf getekend! PLUS : Ter gelegenheid van The Big Draw had ZIEN ook een speciale kleurwedstrijd uitgeschreven voor kinderen van KOREIN Kinderplein. De meest originele kleurplaten werden beloond met een uitnodiging voor een speciale prijswinnaarsvoorstelling.

www.zienbioscopen.nl
HOPPENBROUWERS Tekenworkshops i.s.m. div. kunstenaars | Willemstraat 39

HOPPENBROUWERS Tekenen en schilderen | Willemstraat 39 Tijdens The Big Draw kon iedereen bij Hoppenbrouwers aan de meest uiteenlopende, inspirerende tekenactiviteiten deelnemen. Verschillende kunstenaars gaven les. Nelleke Hoppenbrouwers gaf een workshop “Van lijn naar vis of vogel?” een tekenoefening die zich bewoog tussen de abstractie van MC Escher en circels van de Mandala. Kunstenares Ihlja Verouden begeleidde mensen terwijl zij een “Print of The World” ontwierpen. Susan Brinkmann gaf een workshop ‘hyperrealistisch tekenen in zwart-wit’. Onder leiding van Marian de Graaf konden mensen een Handdans tekenworkshop volgen. Tekendocente Yvonne van Meteren gaf dagvullende tekenworkshop op het thema It’s Our World. En Jeanneke Hoppenbrouwers verzorgde een doorlopende kinderworkshop met een focus op het werk van kunstenaar Hundertwasser als inspiratiebron.

www.hoppenbrouwers.info


FONTYS PABO | Kind & Educatie Dynamisch Panorama met studenten

FONTYS Hogeschool Kind en Educatie | It’s Our World | Dynamisch Panorama | Lismortel TU terrein | hele week. “Studenten van de Hogeschool Kind en Educatie beschilderen de glazen wand van de aula met afbeeldingen uit hun eigen kindertekeningen. Tekeningen uit hun jeugdfase werden uitvergroot op de vele grote ramen tot een aangroei-tekening en met elkaar verbonden tot een ‘dynamisch panorama’. De kracht van kindertekeningen is volgens Fontys immens: puur, direct, eerlijk. Kinderen over de hele wereld hanteren dezelfde soort symbolen. Het is de manier waarop kinderen hun beleving van zichzelf en de wereld communiceren met de buitenwereld. Daarmee sluit de reuzen-kinder-tekening aan bij het thema ‘Its our world’ van het tekenfestival The Big Draw 2014.

www.fontys.nl
CENTRUM VOOR DE KUNSTEN Red de Droedel i.s.m. Potlood en Penseel

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN in samenwerking met teken- en schildervereniging ‘Potlood en Penseel’. The Big Draw activiteit “Red de Droedel” vond plaats op zondagmiddag 28 sept. van 13:00-16:00 uur. Een lange vergadering, een eindeloos telefoongesprek. Je luistert en maakt droedels: tekeningen, krabbels of geometrische patronen die spontaan uit je vingers groeien. Je kent ze wel. Dat droedelen is belangrijk. Wetenschappers ontdekten dat gedachteloos krabbelen goed is voor de concentratie. Kunstenaars ontdekten dat droedels een bron zijn van creativiteit. Daarom koos CKE voor Red de Droedel ! Iedereen was welkom om mee te doen aan de grote Droedel tekening buiten op het CKE terrein.

www.cke.nl


JOHN 2bElse KORMELING Patroontekenworkshop Teken wrkshop Wouters | Galileistraat 2 | Ehv. S BIJEls HET KETELHUIS OP STRIJP-

KLEDING & NAAIATELIER 2BELSE | GALILEISTRAAT 2 | Big Draw Modepatroonteken-workshop Els Wouters gaf in haar kleding- en naaiatelier 2b Else aan modeliefhebbers een bijzondere workshop mode-patroontekenen. Verzocht werd om je lievelingskledingstuk(ken) mee te nemen. Deelnemers gingen tijdens de patroontekenworkshop onderzoeken welke lijnen en belijning kleding tot een lievelingskledingstuk maken. Men leerde een werktekening te maken en patroondelen op ware grootte te tekenen. | Dinsdag 30 sept. van 19:30 tot 22:00 uur |

www.2belse.nl
BOEKHANDEL VAN PIERE | Kunst Workshop i.s.m. Eduardo Durdin

VAN PIERE BOEKHANDEL | Centrum Op zondagmiddag 28 september presenteerde Van Piere Boekhandel een werkelijk prachtige performance waarin modelschilderen, mythologische volksverhalen en mysterieuze hang drum muziek in elkaar versmelten. Mensen konden kijken, luister, genieten van live model schilderen, inclusief een vertelling door de kunstenaar Eduardo Durdin & een optreden van hang drum muzikant Rob Verheul. Zo. 28 sept. Aanvang 12:00 uur tot 17:00 uur.

www.libris.nl/vanpiere.nl


FLIPSIDE ARTSPACE | Woensel Luc Sponselee i.s.m. kunstenaars

FLIPSIDE ARTSPACE | TARWELAAN 56A | Tekenen met een grote T Tijdens The Big Draw organiseerde Artsopace Flipside een Open teken werkplaats onder de begeleiding van een groep Eindhovense kunstenaars: Erik Vermeulen, Rik van Iersel, Sjoerd Lankveld, Jeroen Vrijsen, Aagje Linssen. Samen met de wooncooperatie Woonbedrijf zorgt Flipside voor een culturele injectie in de noord Eindhovense wijk Vaartbroek. Meer weten over Artspace Flipside? Bezoek de website.

www.artspaceflipside.nl
BIBLIOTHEEK EINDHOVEN i.s.m. Karikatuur.nl | Wacom Eur. | Adobe.nl

BIBLIOTHEEK EINDHOVEN | Digital Drawing Workshops | Wacom Cintiq schermen & Adobe Creative Suite Onder de deskundige begeleiding van illustrator Harold Hugenholz van Karikatuur.nl werd tijdens The Big Draw digitaal tekenen gedemonsteerd, waarna deelnemers zelf aan de slag konden gaan. Er werd gewerkt met maar liefst 8 WACOM CINTIQ schermen, voorzien van ADOBE Creative Suite. In de ochtend voor studenten/volwassenen, aanvang 10:30 uur. In de middag voor kinderen, aanvang 14:00 uur. Entree was gratis.

www.bibliotheekeindhoven.nl


BIBLIOTHEEK EINDHOVEN i.s.m. Mad Emergent Art Center | madlab.nl

www.bibliotheekeindhoven.nl


BIBLIOTHEEK EINDHOVEN i.s.m. Karikatuur.nl | Wacom Eur. | Adobe.nl

BIBLIOTHEEK EINDHOVEN | “Tover je Toekomst� Workshop in samenwerking met MAD emergent art center oftewel www.madlab.nl | Dit was een workshop waarbij kinderen een eigen toekomst mochten bedenken. Iedereen werkt mee aan de toekomst, daarom willen we ook kinderen hieraan laten bijdragen. Opdracht: teken je toekomstvisie voor komende 25 jaar. Dat is Science Fiction tekenen! Interactief programma voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. (tekenen en knutselen) De toekomst visualiseren/realiseren met hulp van een illustrator, en/of knutselen met electronika. De resultaten werden gefotografeerd en zijn te bekijken via de website www.madlab.nl


IT’S OUR WORLD TEKENACTIVITEIT

Summa Welzijn | Korein | Vluchtelingwerk

SUMMA WELZIJN | KOREIN | VLUCHTELINGENWERK Eerstejaars bol-studenten van de opleiding Sociaal cultureel werk (SCW) organiseerden do.middag 2 okt. diverse Big Draw workshops voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Summa werkte samen met Korein Kinderplein en Vluchtelingenwerk. Beide organisaties kwamen met kinderen naar de workshops. Doel was om de kinderen al tekenend kennis met elkaar te laten maken. Onder leiding van de studenten gingen zij stripfiguren tekenen, houtskooltekeningen maken en aan de slag met wasco. Verder konden zij deelnemen aan dansworkshops, stoepkrijten en zich uitleven op het springkussen. Voor ouders waren er wereldse hapjes die gemaakt door ouders van Vluchtelingenwerk in samenwerking met studenten van het Summa College. De workshops vonden plaats op het Ketelhuisplein op Strijp-S.

www.summa-welzijn.nl
VITALIS WOONZORG GROEP MIJN HANDTAS | MIJN WERELD

VITALIS | ‘MIJN HANDTAS MIJN WERELD’ Vrouwen en tassen. Ze blijven onafscheidelijk. Groot, klein, sjiek van slangenleer, met diamanten, een echte Louis Vuitton of een namaak Hermes. De ene helemaal volgestouwd, de ander bijna leeg. Maar bijna elke vrouw geeft met haar tas iets prijs over haar eigen identiteit. En al zijn deze vrouwen nog maar net 20 of juist al bijna 90 en niet meer al te snel ter been, de tas gaat nog altijd mee. Grafische ontwerper Willemijn Schellekens tekende het verhaal op van het verhaal achter tasjes. Dat doet ze via een ‘Open Venster Dicht, Raamvertelling’. Vincent van den Hoogen, fotograaf legde een reportage vast op de gevoelige plaat. Deze foto’s waren te zien en te bekijken bij Yksi Expo, torenallee 22-04 op Strijp S in Eindhoven.

www.vitalisgroep.nl


ANNE RENSEN TEKENWORKSHOP JOHN KORMELING Teken wrkshop Landschapstekenen BIJ HET KETELHUIS Dommel/Tongelreep OP STRIJP-S

ANNE RENSEN | Landschapstekenen Eindhoven Vier dagen lang, te weten zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag konden belangstellenden een workshop landschapstekenen volgen onder de begeleiding van beeldend kunstenares Anne Rensen. Het weer was prachtig. De groepen wandelden samen een fraaie route langs de Dommel, het beekje de Tongelreep en door het Genneperpark om daarna de klapstoeltjes neer te zetten en heerlijk ontspannen te gaan schetsen. De resultaten werden aan het einde v/d workshop bewonderd en besproken.

www.annerensen.nl


Anne RensenARCHIPEL i.s.m. LA CITTA MOBILE Locatie Gagelboschplein in Gestel

Archipel Zorggroep is tijdens The Big Draw een samenwerking aangegaan met beeldend kunstenaar Tijs Rooijakkers van het kunstenaarscollectief La Citta Mobile (LCM) Eindhoven. Samen met ouderen en met kinderen ging Tijs aan de slag en verbeeldde hij het internationale thema “It’s Our World”. De kunstenaar ontwikkelde eeen grote wereldbol, welke bestond uit losse puzzelstukken. De puzzelstukken werden kleurrijk betekend, waarbij de ouderen het ‘verleden’ verbeeldden en de kinderen ‘de toekomst’. De expositie vond plaats bij Archipel Zuiderpark, Gagelboschplein op di. 29 sept. en zo. 3 okt.

www.archipelzorggroep.nl


Peter Rooijakkers en Maarten de Kok Tekensessies in centrum | Kleine Berg

PETER ROOIJAKKERS & MAARTEN DE KOK Aquareltekenen in het Centrum | Locatie Kleine Berg Op zondagmiddag konden belangstellenden kijken naar ‘live aquareltekenen’ door 2 kunstenaars Peter Rooijakkers en Maarten de Kok op locatie Kleine Berg. Wie dat wilde mocht ter plekke een kruk, penseel, verf en een vel aquarelpapier pakken en meeschilderen. Deze passanten (foto) kozen er echter voor om over de schouders van beide kunstenaars mee te kijken. Zondag 28 september 2014 | Kleine Berg | Eindhoven


www.peterrooijakkers.nl

|

www.maartendekok.comBOEIENDE KUNST | GGzE | i.s.m. ARCHIPEL i.s.m. LA CITTA MOBILE Carolien Brouwer & Ineke Doorn Locatiede Gagelboschplein invan Gestel

BOEIENDE KUNST | GGZE | Kruisstraat Eindhoven Tijdens The Big Draw gaf Carolien de Brouwer samen met Ineke van Doorn op zondag 28 september een tekenworkshop bij GGzE De Boei (Boeiende Kunst) op de Kruisstraat. Mensen konden spontaan aanschuiven aan een lange tafel op straat & tekeningen die deels waren opgezet, afmaken. Carolien de Brouwer (Eindhoven 1964) is sinds 2000 actief als beeldend kunstenaar. Haar werk is sterk autobiografisch. Ze schildert hoofdzakelijk vrouwfiguren. Ineke van Doorn (Utrecht 1961) volgde de academie St. Joost Breda. “Tekenen is voor mij het volgen van een lijn. Maar ook een wisselwerking tussen luisteren en tekenen, zo ontstaat het uitgesproken beeld.”

www.ggze.nl www.boeiendekunst.nl www.inekevandoorn.nl www.caroliendebrouwer.nl


IT’S OUR WORLD TEKENACTIVITEIT Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven

LORTENTZ CASIMIR LYCEUM | EINDHOVEN Meer dan 200 derde klassers gingen als project voor The Big Draw Eindhoven aan de slag. De leerlingen maakten prachtige creatieve tekeningen die het thema It’s Our World verbeeldden. Daarna werden de tekeningen samengevoegd tot een groot kunstwerk uitgelegd als een loper, aan de overzijde van het schoolgebouw, mooi gelegen rondom een natuurlijke waterplas. Het door 200 leerlingen gemaakte kunstwerk was tijdens The Big Draw voor iedereen te bezichtigen.

www.lorentz-casimir.nlCREATIVE HABITAT CONFERENCE | PARKTHEATER Op woensdag 1 oktober realiseerde Parktheater i.s.m. The Big Draw Eindhoven (Creative Habitat) voor de eerste maal een conferentie over creativiteit in Eindhoven. Er was een goed doel aan verbonden: Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Gastsprekers waren: Neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder Wetenschapsjournalist Mark Mieras Citymarkeer Peter Kentie GZ Psycholoog GGzE Senne Pol Beeldend Kunstenaar Tijs Rooijkakkers Docent tekenen TU/e Bouwkunde Hélène Aarts Voorzitter Capital C/DDW Ad van Berlo Bestuurslid Jeugdcultuurfonds Margreeth Broens


parktheater.nl

Spreekstalmeester: Joris van der Waart

www.creativehabitatconference.nl

Coachingact ‘Samen Wat Betekenen’: Tom van Straaten Theatervoorstelling: Orde van de Dag Na afloop vond in de foyer een kunstveiling plaats ten bate van het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Rik van Iersel beschilderde en signeerde vier unieke keramische evoluons voor dit doel. Frank Eerhart, voormalig directeur van CBK De Krabbedans was veilingmeester. Tijdens de 1e editie van The Big Draw is meer dan € 1.600,- euro opgehaald voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven.


CREATIVE HABITAT CONFERENCE 1 OKT. 2014 CREATIVE HABITAT CONFERENCE

CHCE 2014

CREATIEVE STAD

WWW.CREATIVEHABITATCONFERENCE.NL EINDHOVEN SAMEN WAT Dank voor uw aanwezigheid op deze eerste editie van de


|

PARKTHEATER EINDHOVEN

|

Eindhoven. De stad met een enorme hoeveelheid creatief talent. Met design lopen we voorop. We willen steeds een stapje verder. We werken aan concepten, verleggen grenzen, experimenteren. De stad investeert in mensen, in quality of life, in de beleving van evenementen zoals Glow, Design Week en The Big Draw. Hoe zien we de toekomst? Wat verdient uw en onze aandacht?

parktheater.nl

Het Parktheater in Eindhoven vormde op woensdagavond 1 oktober 2014 het decor voor een exclusieve, inspirerende en uitdagende bijeenkomst. The Creative Habitat Conference geeft een podium aan inspirerende sprekers, geeft een beschouwing op kunst en cultuur in Eindhoven en gaat op onderzoek naar de creatieve vermogens van de mens. Programmering: Prof. Erik Scherder, bekend van zijn colleges over de werking van het menselijk brein, gaf een presentatie over onderwijs & creativiteit. Wetenschapsjournalist Mark Mieras maakte tastbaar dat we niet zonder een speelse cultuur kunnen. Niet zonder theater, dans, literatuur en beeldende kunst die onze hersenen creatief houden. Om 18:00 uur was er in het Parktheater een heerlijk buffet.

Prof. Dr. Erik Scherder

De makers van De Orde van de Dag brachten een speciale editie van hun theatrale actualiteitenshow geïnspireerd op alles wat er tijdens de Creative Habitat Conference aan de orde kwam. Zoals elke show van Orde van de Dag, bevatte de speciale editie tal van theaterscènes, muziek, sketches en columns en werd deze in één dag tijd gemaakt.

Mark Mieras

Om 22:10 uur vond in de foyer van het Parktheater een bijzondere kunstveiling plaats ten bate van het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Veilingmeester Frank Eerhart bracht 4 keramische evoluons onder de hamer; vervaardigd door keramisch Atelier de Drie-ster van Lunet zorg en beschilderd door beeldend kunstenaar Rik Van Iersel. Rik van Iersel

We willen heel graag een tweede editie realiseren van deze conferentie. Zo niet in 2015 dan in 2016. Heeft u interesse om deze conferentie mogelijk te maken of heeft u ideeen die u wilt delen? Mail naar: yvon@creativehabitat.nl Tip: bekijk de VIDEO terugblik op www.creativehabitatconference.nl !

Presentaties tijdens de conferentie van: Peter Kentie - Eindhoven365 - Citymarketeer Senne Pol - GGzE - Psycholoog Tijs Rooijakkers - Beeldend Kunstenaar

Fotografie © Willem Popelier

Hélène Aarts - Docent tekenen TU/e Faculteit Bouwkunde Ad van Berlo - Prof. TU/e - Voorzitter Capital D/Dutch Design Week Margreeth Broens - Bestuurslid Jeugdcultuurfonds Eindhoven

INCL. KUNSTVEILING TEN BATE VAN JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN


De hele week

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

THE BIG WINDOW WALK | Creatief betekende etalages op De Kleine Berg | door Lunet zorg | Leuke route om met de hele familie te wandelen. Aan degenen die de Lichtjesroutes fietsen, raden wij zeker aan de route uit te breiden met een bezoekje aan dit event! Info: www.thebigdraweindhoven.nl. The Big Window Walk & tekenworkshops | Kunst & Ko, De Drie-ster en Twinkelbel gaan deelnemen. Daarnaast geven verschillende locaties invulling aan The Big Draw. Meer info op www.lunetzorg.nl en www.thebigdraweindhoven.nl. IT’S our world dynamisch panorama | TU/e terrein | Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Beschildering glazen wand van de aula in het thema ‘It’s Our World’. Studenten vergroten elementen uit hun kindertekeningen, die met elkaar worden verbonden. Locatie: Lismortel 25. U bent welkom om te komen kijken. Info op www.fontys.nl/fhke Novalis College | Sterrenlaan 16 | Novalis gaat tijdens The Big Draw tekenen in de Indiase traditie; vormtekenen, oftewel Kolam of Rangoli. U bent welkom om te komen kijken. Info op www.novalis.nl. Zie ook de advertorial op pag. 10. Dommelhoef en Landrijt | Archipel ‘Teken je eigen Selfie’ Bij de receptie van Dommelhoef en De Landrijt kun je voor 50 cent een tekenvel ophalen met daarop een leuk lijstje afgebeeld. De bijdrage is voor het goede doel ‘Jeugdcultuurfonds Eindhoven’. Teken thuis je zelfportret en lever het voor 26 sept. weer op de locaties in. Kans op bon van € 50,-. Meer info op www.archipelzorggroep.nl. ‘The Big Puzzle’ | Op alle Archipel locaties wordt door de bewoners op eigen wijze 1 stuk van een grote puzzel creatief ingevuld. De feestelijke onthulling van één groot verbindend Archipel kunstwerk vindt plaats op vrijdagmiddag 3 okt. op het Gagelboschplein. Meer info op www.archipelzorggroep.nl. Ontwerp & schrijf je ansichtkaart | Regionaal Historisch Centrum | Leuke tekenactiviteit op de Raiffeistenstraat 18 waar iedereen aan mee kan doen. Kom langs & doe mee! Gratis deelname. Meer info op www.rhc-eindhoven.nl. Vitalis Berckelhof en Vitalis Residentie Petruspark presenteren tijdens The Big Draw “Mijn handtas, mijn wereld” Verhalen van damestasjes, hun inhoud en bazinnen staan centraal. Grafisch ontwerper Willemijn Schellekens tekent het verhaal op middels een “Open Venster Dicht, Raamvertelling”. U bent van harte welkom om de tekeningen van deze verhalen te bekijken. Info over de exacte tijd en locatie vindt u op www.vitalisgroep.nl Tekenen met de grote T | ArtSpace Flipside | Tarwelaan 56A Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden onder begeleiding van kunstenaars Erik Vermeulen, Rik van Iersel, Sjoerd Lankveld, Jeroen Vrijsen, Aagje Linssen en Luc Sponselee. Gratis deelname. Info op www.artspaceflipside.nl. Workshop dieren tekenen voor groepen | Dierenrijk Nuenen O.b.v. Monique v/d Ploeg. Enkel op aanvraag. Max. 15 pers. € 10,- p/pers. plus een geldig entree bewijs voor Dierenrijk. Vooraf aanmelden via pico@dierenrijk.nl o.v.v. ‘Big Draw’. Meer info: www.dierenrijk.nl/thebigdraweindhoven. Iedereen kan tekenen | Bij Hoppenbrouwers zijn de gehele week leuke tekenworkshops te volgen. Bekijk het per dag. Er is een doek opgesteld waarop doorlopend getekend kan worden. Acryl-stiften en verf van Talens Amsterdam liggen klaar. Willemstraat 39. Gratis deelname. Meer info op The Big Draw website en op www.hoppenbrouwers.info. Tekendemo door Karikatuur.nl | Willemstraat 39 Za-di-do-vr geeft Harold Hugenholz tekendemo’s in de winkel op de Willemstraat 39. Meer informatie is te vinden op www.karikatuur.nl. Teken de landkaart van je verbeelding bij de Landschapsreisboekwinkel | Kleine Berg 3 | Vindt u het leuk om landkaarten en mappen te tekenen? In de winkel is een tekentafel ingericht. Voorbeeldboeken ter inspiratie. Hele week, behalve op zondag. Uw deelname is gratis. Meer informatie op www.landschapsreisboekwinkel.nl. Expositie/kennismaking met Mirjam Abraas | Charlotte Store sieraden | Kleine Berg 34a | Abraas’ werk en aandacht voor detail trekt de kijker dieper de tekening in. Hele week expositie. Op vrijdag kunt u Mirjam Abraas ontmoeten, van 15 tot 20 u. Meer info op www.charlotte-eindhoven.nl en www.mirjamabraas.com. Tekenwedstrijd op Big Draw placemats | Restaurant Welp Kleine Berg 35 | Op elke tafel een ‘Big Draw’ placemat en tekenspullen. 1 ticket voor dierentuin Best Zoo te winnen! Op zo. 5 okt. = uitslag. Expositie tot 10 okt. Meer info op www.restaurantwelp.nl. Project ‘De Bergen in de Box’ | Bewonersvereniging De Bergen | Teken-knutselproject voor kinderen woonachtig in De Bergen. Teken je wereld in een kijkdoos. Project start medio 3 sept. om 13.30 uur. Daarna voortzetting op 10+17+24 sept. De diarama’s/kijkdozen worden geëtaleerd tijdens The Big Draw periode. Informatie over locatie & openingstijden is te vinden op www.bvdebergen040.nl. Expositie en live schilderen | Juwelier van Toen | Kleine Berg 49 | Hele week expositie van kunst en er is een kunstenaar live aan het werk in de winkel. Meer info: www.juwelier-vantoen.nl Javaans eetcafe | Gezellig uit eten terwijl de kinderen mogen tekenen op The Big Draw placemats | Kleine Berg 34 Op elke tafel een ‘Big Draw’ placemat en er zijn volop tekenspullen. Meer informatie op www.javaanseetcafe.nl. Reserveren? T 040-2450097. Expositie in het thema ‘tekeningen’ & ‘kleur’ | Galerie Borchgreve | Kleine Berg 72 | Litho’s, etsen en zeefdrukken van o.a. Anton Heijboer, Ton Schulten, Hans Innemée, Sjoerd Bakker e.a. Openingstijden do 13-17 u., vr. 13-20 u. en za. 10-17 u. Gratis entree. Info www.galerieborchgreve.nl Tekenwedstrijd ‘maak kans op je eigen bedel’ | Marlou Hoefsloot Sieraden |Bergstraat 13 | Maak kans op een zilveren bedel met daarop jouw tekening gegraveerd. Teken in zwart-wit je favoriete gebouw in Eindhoven, favoriete sport, dier etc. en lever je tekening - voorzien van je naam, leeftijd, tel.nr. - voor 2 okt. in in de winkel. Uitslag 3 oktober. Meer info op www.marlouhoefsloot.nl.

De hele week

21 22 23

Mandala tekenen | De Heremiet | Bergstraat 36 | Hele week Mandala tekenen. Een tafel met materialen staat voor u klaar! Voor jong en oud. Gratis. Info op www.heremiet.nl. Service Bioscoop ZIEN | The Big Draw kleurwedstrijd | Keizersgracht 19 | Hele week | Speciale kleurwedstrijd voor kinderen van KOREIN in de leeftijd van 4-13 jaar. Winnaars ontvangen een uitnodiging voor een speciale voorstelling. Veel kleurplezier! Meer info op www.zienbioscopen.nl of www.koreinkinderplein.nl. Lunet zorg | Dagbesteding De Spaken gaan met islamitische school Tarieq tekenen op het grasveld a/d Rodinstraat. Meer informatie is te vinden op www.lunetzorg.nl.

Zaterdag 27 sept. 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

THE BIG DRAW OPENINGCEREMONIE OP HET 18 SEPTEMBERPLEIN | Officiële plaatsing van het Big Draw potlood op het plein. Start v/d krijttekenactiviteit en de mega-ballon tekenact met 10 kunstenaars [sponsoring door EDDING]. Schminken voor kinderen door ‘t Snabbeltje. Ballonnen van Flowballoons worden uitgedeeld. Muziek! Krijt is aanwezig. Deelname is gratis. De opening start precies om 11:00! Kom op tijd en doe mee! Voor jong & oud. Tot 16:30 uur. Meer info zie www.thebigdraweindhoven.nl. Lunet zorg | Dagbesteding Halvemaanstraat 108 In de moestuin van Drents Dorp worden “It’s Our World” kunstwerken gemaakt. Teken je eigen meubelstuk of kledingstuk | Citydwellers Pop-up/Taylor Made | 11:00-16:00 uur | De Heuvel 235237 Heuvelgalerie, naast Intertoys | Naast tekenmateriaal mag je gebruik maken van stoffen, draad en naald. Entree gratis. Voor iedereen. Materiaal aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.citydwellers.nl. Hyperrealisme tekendemonstratie | Hoppenbrouwers Kunstenares: Susan Brinkmann werkt aan een zeer realistische portrettekening. Maak kennis met Susan en de verfijnde techniek tussen 13:00 en 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.susanbrinkmann.nl. It’s Our World tekenworkshop | Hoppenbrouwers | Docent: Yvonne van Meteren. Samen delen we de wereld, samen iets (be)tekenen op papier (± 1 uur). Walk in workshop tussen 10 - 16 u. Leeftijd: 6 - 10 6jr. Gratis deelname. www.tekentraining.nl. Info op www.hoppenbrouwers.info Gossip Art workshop | Van Abbe Museum | met Nico Schelvis | Za.-zo. van 11:00 tot 16:30 uur. Max 10 pers. tegelijk U tekent na elkaar, elkaars tekening na, n.a.v. een werk uit de Van Abbe collectie (10 min. werk). Elke serie omvat 9 tekeningen en een reproductie van het origineel. Leuk onderzoek hoe het doorvertellen van beeld het beeld verandert. Meer informatie op www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Mirror Mirror workshop | Van Abbe Museum | met Nico Schelvis | Za-zo van 11:00 tot 16:30 uur. Max. 10 pers. tegelijk. Selfie tekenen m.b.v. een spiegeltje-in een ononderbroken lijn. Geen aanmelding nodig. Info op www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Kinderkunstclub: ieder kind een tekenaar | Van Abbe Museum | Nico Schelvis | Entree € 6,- pp. Za. van 14:00 tot 16:00 uur. Max. 10 pers. Selfie tekenen m.b.v. een spiegeltje in een ononderbroken lijn. Geen aanmelding nodig. Info op www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Een teken- en luister verrassingbijeenkomst met de dichter Arnoud Richter | Boekhandel Spijkerman | Kleine Berg 5 Een hele bijzondere middag bij Boekhandel Spijkerman. Arnoud Richter is aanwezig, draagt gedichten voor. Aanvang 14:00 uur. Gratis deelname. www.boekhandelspijkerman.nl PICTIONARY GAME | Grand Cafe Berlage | Kleine Berg 16 Op zaterdagmiddag 27 sept. en op zondagmiddag 28 sept. is iedereen welkom om een gezellig potje Pictionary te spelen. Je neemt het op tegen andere creatieve deelnemers in de zaak. Doe mee! Gratis deelname. Aanvang is om 15:00 uur. Voor iedereen. Meer informatie op www.berlage.nl. Workshop landschapstekenen met Anne Rensen | Vertrek vanaf Helmerslaan 11 | Tekenen op locatie Gennep/ Dommel/Tongelreep. Van 13:00 tot 17:00 uur. Op 4 dagen: za-zo-di-wo. Gratis deelname. Voor volwassenen. Materiaal aanwezig. Zelf krukje en goede gum meenemen. Bij slecht weer gaat het niet door. Info op www.annerensen.nl/bigdraw. Gossip Art workshop | Van Abbe Museum | met Nico Schelvis | Za.-zo. van 11:00 tot 16:30 uur. Max. 10 personen tegelijk. Leuk onderzoek hoe het doorvertellen van het beeld het beeld veranderd. Geen aanmelding nodig. Meer info op www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Mirror Mirror workshop | Van Abbe Museum | Nico Schelvis | Za.-zo. van 11:00 tot 16:30 uur. Max. 10 personen tegelijk. Selfie tekenen m.b.v. een spiegeltje in een ononderbroken lijn. Geen aanmelding nodig. Deelname is gratis. Info www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Kinderkunstclub: ieder kind een tekenaar | van Abbe Museum | Nico Schelvis | Entree € 6,- pp. Za. van 14:00 tot 16:00 uur. Max. 10 pers. Selfie tekenen m.b.v. een spiegeltje in een ononderbroken lijn. Geen aanmelding nodig. Info op www.nicoschelvis.nl en www.vanabbemuseum.nl/bigdraw. Mega-raam betekenen | Juwelier van Toen | Kleine Berg 49 | Kinderen mogen een mega-raam betekenen. Doe ook mee! Gratis entree. Materiaal aanwezig. Meer informatie op www.juwelier-vantoen.nl. Ton Smits Huis Cartoonmuseum| Jacob Reviuslaan 25 Op zaterdag, zondag en woensdag leert Pim van den Heuvel u de beginselen van het emotietekenen tussen 13:00 en 17:00 uur. Gratis Entree. Voor volwassenen en kinderen. Meer informatie is te vinden op www.tonsmitshuis.nl Color your style | kleur en stijladvies | LABEL modezaak | Kleine Berg 30 | Tussen 12:00 en 16:00 uur. Schets je stijl en ontdek je kleur samen met styliste Jola Wouterse. Laat je adviseren bij Label. Gratis deelname. Meer info op facebook.nl/labeleindhoven.

Zaterdag 27 sept.

41 42 43

Tekenworkshop door John Kormeling | Ketelhuis | Strijp-S Zaterdag van 14:00 tot 15:00 uur. Deze les is onder voorbehoud, check de week vooraf nog even de site! Zelf papier, potlood en een kartonnetje als onderlegger meenemen. Gratis deelname. Meer informatie is te vinden op www.johnkormeling.nl en www.ketelhuis.com. Workshop dieren tekenen voor volwassenen bij Dierenrijk Nuenen | Van 10:00 tot 13:00 uur. O.b.v. Monique v/d Ploeg Vanaf 15 jr. Kosten € 10,- p/p. plus een geldig entreebewijs voor Dierenrijk. Vooraf aanmelden via pico@dierenrijk.nl o.v.v. ‘Big Draw’. Meld even welke worskhop je kiest. Workshop dieren tekenen voor kinderen bij Dierenrijk Nuenen | Van 13:30 tot 16:30 uur. Vanaf 8 jaar. Kosten € 10,- p/p. plus een geldig entree bewijs voor Dierenrijk. Vooraf aanmelden via pico@dierenrijk.nl o.v.v. ‘Big Draw’. Meer info op www.dierenrijk.nl/thebigdraweindhoven.nl.

Zondag 28 sept. 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Modelschilderen, mythologische verhalen en hang drum muziek | Boekhandel VAN PIERE | Van 12:00 tot 17:00 uur. Een prachtige performance. Duo optreden van beeldend kunstenaar en schilder Edoardo Durdin en hang drum muzikant Rob Verheul. Edoardo leest volksverhalen voor. Zijn vertellingen zijn volledig engelstalig. Na elk verhaal werkt Edoardo aan zijn schilderij. Een model zal voor hem poseren. Rob Verheul begeleidt de middag met zijn sprookjesachtige hang drum muziek. Kijk, luister en geniet. Gratis entree. www.libris.nl/vanpiere. Zie ook advertorial op pagina 8. Service Bioscoop ZIEN | Keizersgracht 19 | Japanse animatiefilm The Tale of The Princess Kaguya | Zo. 11:00 uur en zo. 18:30 uur kun je de film The Tale of The Princess Kaguya bekijken. Op vertoon v/d festivalkrant krijg je 2 toegangsbewijzen voor € 13,-. Actie is geldig van 27 tot 30 sept. voor het gehele programma (excl. 3D toeslag). Meer informatie op www.zienbioscopen.nl of via T 040-2974747. Service Bioscoop ZIEN | Animatiefilm-karakters tekenen | Keizersgracht 19 | Zo. 14:30-17:00 uur. Workshop animatiefilmkarakters tekenen met Marloes Kiezebrink en Ramona Treffers. Voor beginners en gevorderden. Deelname gratis. Zelf tekenmateriaal meenemen. Meer informatie op www.zienbioscopen.nl of via T 040-2974747. Van Abbe Museum | Gratis rondleiding in kader van getekende werken uit de collectie. Zo. 28 sept. 11:00-16:30 uur. Entree gratis. Info op www.vanabbemuseum.ml/bigdraw. Van Abbe Museum | Nico Schelvis | Gossip Art | Za.-zo. van 11:00 tot 16:30 uur. Deelnemers tekenen na elkaar elkaars tekening na. leuk onderzoek naar verloop van vorm (hoe het ‘doorvertellen’ van het beeld het beeld verandert). Voor iedereen. Entree gratis. Max. 10 personen tegelijk. Meer info op www.vanabbemuseum.nl/bigdraw en www.nicoschelvis.nl. Van Abbe Museum | Nico Schelvis | Mirror Mirror Za.-zo. van 11:00 tot 16:30 uur. Bezoekers worden uitgedaagd een zelfportret (selfie) te tekenen m.b.v. handzaam spiegeltje in een onondebroken lijn. Uitgebreide informatie op de website van The Big Draw. Voor iedereen. Entree gratis. Max. 10 pers. tegelijk. Meer info op www.vanabbemuseum.nl/ bigdraw en www.nicoschelvis.nl. Red de droedel | Centrum voor de Kunsten | Van 13:00 tot 16:00 uur. I.s.m. Atelier Potlood en Penseel daagt CKE je uit om een droedel te tekenen. Kunstenaars ontdekten dat droedels een bron zijn van inspiratie. Maar die bron dreigt te verdwijnen, want tablets verdringen de pen en het papier. Scan of fotografeer je droedel en mail deze voor 23 sept. naar frits.achten@cke.nl. Zo. 28 sept. gaan we er iets heel moois mee doen! Info www.cke.nl of www.potloodenpenseel.dse.nl Tekenworkshop onder leiding van Carolien de Brouwer en Ineke van Doorn | Boeiende Kunst GGzE | Kruisstraat 53 Er zijn 6 basistekeningen die door mensen kunnen worden aangevuld. Deelname gratis. Materiaal aanwezig. Van 12:00 tot 14:00 uur. Meer info op www.caroliendebrouwer.nl en www.inekevandoorn.nl-www.ggze.nl. Schetsen van de Philips Lichttoren | Jan Metz | Op locatie: schuin tegenover de Philips Lichttoren. Zelf schetsmateriaal meenemen, zoals papier, potlood, penseel, aquarel en krukje. Voor belangstellenden en studenten. Deelname is gratis. Van 13:00 tot 17:00 uur. Meer info op www.janmetz.nl Perspectieftekenen op Kleine Berg | Van 13:00 -17:00 uur. Peter Rooijakkers en Maarten de Kok geven een tekendemo op straat ‘en plein air’ op de Kleine Berg. Wie wil leren perspectieftekenen en aquarelleren is welkom. Zelf schetsmaterialen en een krukje meenemen. Geschikt voor studenten met interesse in perspectieftekenen en aquarel. Info: www.peterrooijakkers.nl | www.maartendekok.com Workshop landschapstekenen met potlood | Anne Rensen Tekenen outdoor, locatie Gennep/Dommel/Tongelreep, op za.-zo.-di.-wo. Startlocatie Helmerslaan 11. Vertrek 13:00. Tot 17:00 uur. Voor volwassenen. Gratis deelname. Materiaal aanwezig. Gum meenemen en krukje. Bij slecht weer kan het helaas niet doorgaan. Meer informatie op www.annerensen.nl/bigdraw. Ton Smits Huis Cartoonmuseum| Jacob Reviuslaan 25 Op zaterdag 27 september, zondag 28 september en woensdag 1 oktober van 13:00 tot 17:00 uur is er bij het Ton Smits huis een expositie en leert u m.b.v. uw eigen smartphone de beginselen van het emotietekenen. Gratis Entree. Voor iedereen. Meer informatie op www.tonsmitshuis.nl. PICTIONARY GAME | Grand Cafe Berlage | Kleine Berg 16 Op zaterdagmiddag 27 september en zondagmiddag 28 september, aanvang 15:00 uur, is iedereen welkom om een gezellig potje Pictionary te spelen. Je neemt het op tegen alle andere Pictionary deelnemers in de zaak! We organiseren en begeleiden het tekenspel en garanderen iedereen volop plezier en gezelligheid! Deelname is gratis. Materiaal is aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.berlage.nl.


Maandag 29 sept. Dinsdag 30 sept.

57 58 59 60 61 62 63 64 65

Krijtekenen op de Kruisstraat| Boeiende Kunst | GGzE Op maandag 29 september van 10:00 tot 15:00 uur gaat GGzE Boeiende Kunst een spectaculaire publieke krijtactiviteit uitvoeren op de Kruisstraat. Een groep van 10 medewerkers van Boeiende Kunst start. Daarna mag iedereen die graag meekrijt, aansluiten en meekrijten. Voor alle leeftijden. Doe je mee? Gehele Kruisstraat. Meer info op www.ggze.nl. Stratum | Seringenstraat | Woonstichting ‘thuis |CKE | GGzE | Op maandag 29 sept., aanvang 10:00 uur, in samenwerking met Schildersbus GGzE, wordt - tijdens The Big Draw - de gevel van het studentenhuis van woonstichting ‘thuis op de Seringenstraat in Stratum, kunstzinnig betekent door Centrum voor de Kunsten. Iedereen - met name de leerlingen van basischool De Talisman - is van harte welkom. Meer info op www.mijn-thuis.nl, www.ggze.nl en www.cke.nl. Talk to me workshop | Stadskantoor | Nico Schelvis Ma.-di. gedurende openingstijden, 10:00 tot 16:30 uur. Deelnemers worden uitgedaagd een kop-en-profil zó uit te werken dat uit de mond een communicatiestroom komt, in beeld en symbool en woord. Koppen worden aangekleed met auralijnen, of deelfacetten in patroon of arcering. Meer info op www.nicoschelvis.nl of www.eindhoven.nl. Strijp-S | Torenallee 20 | Geanimeerde voorstelling bij animatiestudio Matte! Nande? | U bent welkom van 15:00 tot 17:30 uur voor een demonstratie in de wereld van animatie. Zie onze advertorial op pagina 9. Meer info op www.matte-nande.nl. Van lijn naar vis of vogel? | Hoppenbrouwers Op maandag, dinsdag en vrijdag kun je onder leiding van Nelleke Hoppebrouwers een workshop volgen die zich beweegt tussen de abstractie van MC Escher en de cirkels van de Mandala. Werk wordt 1 week geëxposeerd. Daarna zijn de werken op te halen. Entree gratis. Locatie: Willemstraat 39. Van 15:00 -18:00 uur. Materiaal aanwezig. Meer informatie op www.hoppenbrouwers.info. Centrum | Print of The World| kunstenares Ihlja Verouden Hoppenbrouwers | Op maandag 29 sept. begeleidt kunstenares Ihlja Verouden u terwijl u een “Print of The World” ontwerpt. De kunst die Ihlja maakt is bijzonder, ze richt zich op natuur, dieren, bloemen. Van 15:00 tot 17:00 uur. Entree gratis. Locatie: Willemstraat 39. Materiaal aanwezig. Meer info op www.illeke.nl en www.hoppenbrouwers.info. Urban Sketching | Harold Hugenholz | Karikatuur.nl Op maandag kunt u met Harold Hugenholz mee op een tekentrektocht door de stad, oftewel deelnemen aan “Urban Sketching”. Aanmelden via info@karikatuur.nl. Vertrek om 10:00 uur vanaf de Willemstraat 39. Deelname is gratis. Krukjes zijn aanwezig. Zelf tekenspullen meenemen. Voor volwassenen. Meer informatie is te vinden op www.karikatuur.nl. Lorentz Casimir Lyceum | Celebeslaan 20 | Een outdoor kunstwerk met 200 leerlingen | Samen met ca. 200 leerlingen maakt het Lorentz Casimir Lyceum een “It’s Our World” kunstwerk aan de overzijde v/h schoolgebouw, mooi gelegen rondom een natuurlijke waterplas. Te bezichtigen tot do. 2 oktober. Meer weten? Ga naar www.lorentz-casimir.nl. Archipel Zuiderpark Gagelboschplein | Di. 29 sept. en zo. 3 okt. van 14:00 tot 16:30 uur. O.b.v. Beeldend Kunstenaar Tijs Rooijakkers van La Citta Mobile beschilderen kinderen samen met ouderen ‘wereldbollen’. De ouderen verbeelden het verleden en de kinderen de toekomst. Kom kijken! Meer informatie is te vinden op www.archipelzorggroep.nl.

Dinsdag 30 sept. 66 67

68 69 70

Torenallee 55 | Mandala tekenen | Futuris Zorg en Werk | Jongeren (clienten) van Futuris gaan op di. en do. middag samen met tekendocente Yvonne van Meteren grote zeshoeken betekenen met fantasiebeelden uit hun eigen ‘binnenwereld’. De tekeningen worden erna samengevoegd tot één groot kunstwerk. Van 13:00 uur tot 17:00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.futuriszorgenwerk.nl en www.tekentraining.nl. TU-BOUWKUNDE | AnARCHI | Tekenworkshop | De ruimte op een intuïtieve manier weer(ge)geven | TU-terrein | Den Dolech 2 (Gebouw Vertigo, ruimte 2.52) Van 13:00 tot 15:00 uur. Tekenworkshop door Hélène Aarts in samenwerking met AnARCHI. Ervaar de discrepantie tussen het waarnemen van de ruimte en de verbeelding daarvan op het platte vlak. Max. 25 personen. Aanmelden voor ma. 29 sept. via h.m.t.aarts@bwk.tue.nl. Zelf tekenmaterialen meenemen dat goede lijnen afgeeft. Zie voor meer informatie de website www.anarchi.bwk.tue.nl of op ga naar de website van www.thebigdraweindhoven.nl. Workshop landschapstekenen met Anne Rensen | Vertrek vanaf Helmerslaan 11 | Tekenen op locatie Gennep/ Dommel/Tongelreep, 13:00 -17:00 uur op zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag. Gratis. Voor volwassenen. Materiaal aanwezig. Krukje en gum meenemen. Bij slecht weer gaat het niet door. Meer informatie is te vinden op de website www.annerensen.nl/bigdraw. Woensel | Galileistraat 2 | Kleding & naaiatelier 2BELSE Dinsdag 30 sept. van 19:30 - 22:00 uur. Els Wouters geeft een workshop modepatroontekenen. Verzocht wordt enkele lievelings kledingstukken mee te nemen. Deelnemers gaan ontdekken welke lijnen het tot je lievelingskledingstuk maken. Tekenmateriaal aanwezig. Deelname is gratis. Meer informatie op www.2Belse.nl. Talk to me workshop | Stadskantoor | Nico Schelvis Maandag en dinsdag gedurende openingstijden van 09:00 tot 16:30 uur. Deelnemers worden uitgedaagd een kop-en-profil zó uit te werken dat uit de mond een communicatiestroom kom, in beeld en symbool en woord| Koppen worden aangekleed met auralijnen, of deelfacetten in patroon of arcering. Meer informatie op www.nicoschelvis.nl of op www.eindhoven.nl.

71 72 73 74 75

Centrum | Van lijn naar vis of vogel? | Hoppenbrouwers Op maandag, dinsdag en vrijdag kun je van 15:00 tot 18:00 uur onder de leiding van Nelleke Hoppeborouwers een workshop volgen die zich beweegt tussen de abstractie van MC Escher en de cirkels van de Mandala. Werk wordt 1 week geëxposeerd. Daarna zijn de werken op te halen. Gratis. Willemstraat 39. Materiaal aanwezig. Info op www.hoppenbrouwers.info. Centrum | Print of The World| kunstenares Ihlja Verouden Hoppenbrouwers | Op ma. 29 sept. van 15:00 tot 17:00 uur begeleidt kunstenares Ihlja Verouden u terwijl u een “Print of The World” ontwerpt. Ihlja richt zich op natuur, dieren, bloemen. Entree gratis. Willemstraat 39. Materiaal aanwezig. Meer info op www.illeke.nl en www.hoppenbrouwers.info. Van Abbe Museum | Workshop Lunet zorg “special guests’’ Van 09:00 tot 17:00 uur geven cliënten van Atelier De Drie-ster tekenworkshops. Alles staat in het teken van ‘loslaten’. Meer info op: www.vanabbemuseum.nl/bigdraw en op de website van www.lunetzorg.nl. Ton Smits Huis Cartoonmuseum| Jacob Reviuslaan 25 Op zaterdag 27 september, zondag 28 september en woensdag 1 oktober van 13:00 tot 17:00 uur is er bij het Ton Smits huis een expositie en leert illustrator Pim van den Heuvel u de beginselen van het emotietekenen. Gratis entree. Voor iedereen. Meer info is te vinden op www.tonsmitshuis.nl. 2 Workshops mensfiguren “tekenen” | Vivaldistraat 95, Gestel, onder de creatieve begeleiding van Marja Verhagen. Tekenen met handen en voeten, met kleding, natuurlijke materialen, potloden, pastel, lijm etc. | Voor jong en oud. 1e workshop van 14:00-15:30 uur. 2e van 16:00-17:30 uur. Zelf kleding meenemen om te ruilen. Kinderen uitsluitend onder begeleiding van volwassenen. Info: glimlach@dse.nl

Woensdag 1 okt.

89 90 91

Donderdag 2 okt.

92

Woensdag 1 okt.

93

76

94

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Creative Habitat Conference | Partkheater | Wo. 1 okt. van 17:00 tot 22:00 uur. Incl. buffet. Sprekers Erik Scherder en Mark Mieras en theater “Orde van de Dag”. Tickets zijn te verkrijgen via www.parktheater.nl. Meer informatie is te vinden op www.creativehabitatconference.nl. Bibliotheek Eindhoven | 2 ‘Digital Drawing Workshops’ met maar liefst 8 Wacom Cintiq schermen, Adobe Creative Suite. Harold Hugenholz demonstreert digitaal tekenen, waarna deelnemers zelf aan de slag gaan. Studenten en volwassenen: aanvang 10:30 u. Kinderen: aanvang 14:00 u. Locatie: Emmasingel 22. Gratis entree. Meer informatie op www.bibliotheekeindhoven.nl of zie advertorial pagina 4. Boekhandel VAN PIERE | Raamschilderen met illustrator Bertil v/d Putten van het boek OODJE | 14:00-16:00 uur Kinderen tussen 4 en 12 jaar mogen samen het hele raam beschilderen. Bekijk de wereld van www.oodje.nl. Meer info op www.libris.nl/vanpiere. Strijp-S | Torenallee 20 | ‘Teken je thuis’ bij Verse Verf Communicatie | Vastgoed en visualisatie | Kom woensdag om 13:30 uur naar onze workshop. Samen tekenen we jouw toekomstige huis! Aanmelden kan via info@verseverf.com of kijk op www.verseverf.com/thebigdraw. Zie ook onze advertorial op pagina 5. Kleine Berg 7 | Haarstudio NEW AGE | Voor ouders met kinderen. Samen met uw kind een grappige lijntekening maken van u beiden, tekenend OP de spiegel. Stiften zijn aanwezig. Afspraak maken? T 040-2447263 of kijk op www.newagehaarstudio.nl. Geef je favoriete huisdier ‘n eigen jas! | Dierenkliniek Stratum | Met Pieternel Elsen | Past. Dijkmansstraat 44 Schilder je huisdier met een gekke, leuke of lieve jas. Je krijgt een foto van je werkje mee in een fotolijstje. Gratis. Van 12:00 tot 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.dierenkliniekstratum.nl en www.pieternel.info. Van Abbe Museum | Workshop Lunet zorg “special guests’’ Van 09:00 tot 12:00 uur geven cliënten van Atelier De Drie-ster tekenworkshops. Alles staat in het teken van loslaten. Meer info: www.vanabbemuseum.nl/bigdraw en www.lunetzorg.nl. Workshop landschapstekenen met Anne Rensen | Vertrek vanaf Helmerslaan 11 | Tekenen op locatie Gennep/ Dommel/Tongelreep. Van 13:00 tot 17:00 uur. Op 4 dagen: zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag. Gratis deelname. Voor volwassenen. Materiaal aanwezig. Zelf krukje en goede gum meenemen. Bij slecht weer gaat het niet door. Info op www.annerensen.nl/bigdraw. Ton Smits Huis Cartoonmuseum | Jacob Reviuslaan 25 Pim van den Heuvel leert u de beginselen van emotietekenen. Van 13:00 tot 17:00 uur. Gratis deelname. Voor iedereen. Meer info op www.tonsmitshuis.nl. Archipel Eerbrand | Schilderworkshop ‘It’s Our World’ met peuters, ouderen en deelnemers uit div. culturele achtergronden. Van 10:00 tot 11:30 uur. Meer informatie op www.archipelzorggroep.nl. Archipel Berkenstaete | Teken workshop met kunstenaar Stef Franken, vanaf 14:00 uur. Deelname € 10,- voor externen. Meer info op www.archipelzorggroep.nl. Archipel Kanidas | Leuke grafitti workshop voor iedereen! In jongerencentrum TODO van 14:00-15:00 uur. Meer info op www.archipelzorggroep.nl. Bibliotheek Eindhoven | ‘Tover je toekomst’ workshops In samenwerking met MAD emergent art center (oftewel madlab.nl). Van 13:00 - 17:00 uur. Locatie: Emmasingel 22. Gratis entree. Voor scholen en voor kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar. Max. groepsgrootte 6 kinderen per uur. Meer info op www.bibliotheekeindhoven.nl en www.madlab.nl.

www.thebigdraweindhoven.nl

Centrum | Kinderatelier | Het Raamrecht van kunstenaar Hundertwasser | Hoppenbrouwers | Van 14:00 - 17:00 uur. Door kunstenares Jeanneke Hoppenbrouwers. Kinderen van Eindhoven e.o. in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn hier welkom. Hoe zou jouw raam eruit zien als je het helemaal zelf mocht versieren; leuke workshop in de geest van Hundertwasser. Entree gratis. Locatie: Willemstraat 39. Info op www.atelier7sprong.nl en www.hoppenbrouwers.info. Handdans door Marianne de Graaff | Hoppenbrouwers Wo. en do. is er een tekenworkshop waarbij uw handen dansen over een vel tekenpapier op het ritme van Wereldmuziek. Kinderen van 13:30-15:00 uur. Volwassenen van 15:30-17:00 uur. Info? Mail graaffmd@xs4all.nl of kijk op www.hoppenbrouwers.info. Workshop dieren schilderen voor (groot)ouder met (klein)kind bij Dierenrijk Nuenen | Van 14:00 tot 17:00 uur. Vanaf 0 jr. Kosten: € 10,- p/p. plus een geldig entree bewijs voor Dierenrijk. Vooraf aanmelden via pico@dierenrijk.nl o.v.v. ‘Big Draw’. Meer informatie is te vinden op www.dierenrijk.nl/thebigdraweindhoven.nl.

95 96

Strijp-S | Korein-Summa-Vluctenlingenwerk | 15:30-17:30 uur | Ketelhuisplein | Tekenspektakel | Workshops verzorgd door studenten van Summa Welzijn voor kinderen van Korein kinderplein en Vluchtelingenwerk Nederland. Ouders zijn van harte welkom. Mogen wij u ook ontmoeten? www. koreinkinderplein.nl | www.summacollege.nl | www.vluchtelingenwerk.nl/brabant centraal. Zie Summa adv. op pag 9. Handdans door Marianne de Graaff | Hoppenbrouwers Op wo. en do. tekenworkshop waarbij uw handen dansen over een vel tekenpapier op het ritme van Wereldmuziek. Kinderen van 13:30-15:00 uur. Volwassenen van 15:3017:00 uur. Info? Mail graaffmd@xs4all.nl of kijk op www.hoppenbrouwers.info. Jouw wereld in blauw door Jeanneke Hoppenbrouwers In de ochtend/middag kunt een een leuke tekenworkshop volgen. Wie durft alleen te werken met de kleur blauw? In de ochtend tussen 10:00-12:00 uur, in de middag tussen 14:00-16:00 uur. Entree gratis. Willemstraat 39. Meer info op www.atelier7sprong.nl en www.hoppenbrouwers.info. Torenallee 55 | Mandala tekenen | Futuris Zorg en Werk Zie het programma op dinsdag. Van 13:00 uur tot 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.futuriszorgenwerk.nl en www.tekentraining.nl. Kleine Berg 48 | Kinderboekwinkel De Boekenberg | Leuke Tekeninspiratiewedstrijd | Do. 2 okt. 16:00 tot 18:00 uur. Boekenberg gaat voorlezen. U en uw kind krijgen een tekening waarop een detail staat dat met het verhaal te maken heeft. Uitdaging: samen afmaken! Alle deelnemers krijgen een leuk kadootje voor hun deelname. Het werk wordt in de etalage tentoongesteld. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zelf tekenmaterialen meenemen. Meer informatie op www.boekenberg.nl.

Vrijdag 3 okt.

97

98 99 100 101

Centrum | Hyperrealisme tekendemo | Hoppenbrouwers U kunt zich aanmelden voor een workshop “hyperrealistisch tekenen in zwart-wit”. Op vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur geeft kunstenares Susan Brinkmann inzicht hoe de hyperrealistische tekening tot stand komt. U gaat aan de slag en werkt een portrettekening uit. Kosten incl. materiaal € 25,- p/pers. Max. 12 personen. Vooraf aanmelden via info@susanbrinkmann.nl. Locatie: Willemstraat 39. Meer info op www.susanbrinkmann.nl. Centrum | Van lijn naar vis of vogel? | Hoppenbrouwers | Op 3 dagen: maandag, dinsdag en vrijdag, kun je onder de leiding van Nelleke Hoppebrouwers een workshop volgen die zich beweegt tussen de abstractie van MC Escher en de cirkels van de Mandala. Werk wordt 1 week geëxposeerd. Daarna zijn de werken op te halen. Entree gratis. Locatie: Willemstraat 39. Van 15:00 -18:00 uur. Materiaal aanwezig. Zie The Big Draw website en www.hoppenbrouwers.info. Centrum | Kennismaking & expositie met kunstenaar Mirjam Abraas | Charlotte Store (sieraden)| Van 15:00 tot 20:00 uur. Kleine Berg 34. Wie haar werk bekijkt treedt een microkosmos binnen, een domein vol verborgenheden. Op vrijdag kunt u kennismaken met Mirjam. Zij zal haar werk toelichten. Entree is gratis. U kunt bij ons uw sieraden zelf samenstellen. Meer info op www.charlotte-eindhoven.nl en www.mirjamabraas.com. Strijp | Drents Dorp hoofdkwartier | Tijdens The Big Draw exposeren bewoners uit de wijk samen met kunstenaars van ‘buiten’ hun beste werk. Ook is er een kersvers streetart project op het Strijps Bultje te bewonderen. Begeleiding door Valentina van Lierop, Ingrid Broer Grassere, Francien van Breemen en Wikke Peters. Vrijdag van 11:00-14:00 uur. Op zaterdag 12:00-15:30 uur. Voor iedereen. Meer info op www.drentsdorp.nl. Centrum | The Big Party of Colors | Eindfeest bij DYNAMO Op vrijdagavond 3 oktober, van 20:00 tot 01:00 uur, is er een eindfeest bij DYNAMO. Er zijn kunstenaars live aan het werk. Er is een DJ aanwezig. De opbrengst van de inzamelactie voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven wordt om 22:00 uur bekend gemaakt. PRIMEUR: Er wordt een streaming verbinding gelegd met The Big Draw in Londen! De leerling Merve Tonbaktepe van Summa Welzijn brengt een rapnummer ‘Samen Wat Betekenen’. Catharinaplein 21. www.dynamo.nl of www.summa-welzijn.nl

www.dynamo.nlSpeciale dank aan Modeatelier 2bElse voor het maken van een Big Draw dress & Designburo Stoerrr voor het maken van een Big Draw potlood

www.stoerrr.nl


The Big Draw Eindhoven ... is verbonden aan een collecte voor Jeugdcultuurfonds Eindhoven.


THE BIG DRAW 2015 IS GESTART! Doe mee! Meldt je aan via www.thebigdraweindhoven.nl | Inschrijven voor einde april 2015 |

SAMEN WAT BETEKENEN


Bedankt voor alle hulp! Het Big Draw team op zaterdag 27 september 2014, van links naar rechts, boven naar onder: Kunstenaars/ilustatoren: Rudolf Matulessya, Ihlja Verouden, Saskia Schreven, Miranda Vries, Marvin Corneille, Paul Lakwijk, Sandra van Dijk, Bertil van der Putten, Pim van de Heuvel, Anet van de Vorst, Juliette Verberk, Maarten van den Beemt, EliĂŤtte de Haas + collega (‘t Snabbeltje). Organisator Big Draw Eindhoven: Yvon van Rijswijk Big Draw fotografie: Ellen Kroon en Leo Schliekelmann.


Dank aan www.saskiaholtjer.nl


Organisatie door:

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0641535595


The Big Draw Eindhoven 1 oktober tot 4 oktober 2015. Kun je niet wachten? Maak hier gerust een tekening :-)


Follow Like Retweet

@thebigdraw040

thebigdraw.nu

SAMEN WAT BETEKENENIS SAMEN mogelijk WAT BETEKENEN Dankzij ©

Onze dank aan alle mensen en organisaties die de communicatie van The Big Draw 2014 mogelijk maakten: • • • • • • • • • • •

Archipel Zorggroep Centrum voor de Kunsten GGzE Hoppenbrouwers Novalis College Parktheater Summa Welzijn Vitalis WoonZorg Groep Wacom Europe Boekhandel Van Piere Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB)

U hielp ons in 2014 met diensten & middelen: Kledingatelier 2bElse Studio De Rode Muis Designburo Stoerrr Parktheater Saskia Holtjer Fotografie Dynamo Animatiestudio Matte! Nande? Drukkerij Lecturis Verse Verf Communicatie Lunet zorg ED en Groot Eindhoven Edding Hoofdsponsoren: OSDB, Dynamo, Drukkerij Lecturis, Parktheater, Eindhovens Dagblad en Groot Eindhoven.

Extra programmaleaflets en kranten lagen in 2014 bij: Het Parktheater, Van Abbe Museum, Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen, Grand Cafe Berlage, Centrum voor de Kunsten, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Torenallee Strijp-S: Caffee Allee, Yksi, De Ontdekfabriek, Office At Work restaurant, Piet Hein Eek Restaurant. Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch (Stratum), Wijkrestaurant In De Voortuin (Woensel), Effenaar.

Stichting Jeugdcultuurfonds Eindhoven Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Email consulent.eindhoven@jeugdcultuurfonds.nl Telefoonnummer 06-13 19 73 17