The Big Draw 2015

Page 1

01-0 4 OKTOBER 2015 EINDHOVEN

SAMEN WAT BETEKENEN

Artwork by Hope Gangloff

INTERNATIONAAL TEKENFESTIVAL

DONDERDAG - ZONDAG

www.thebigdraweindhoven.nl


2

Festivalkrant The Big Draw Eindhoven | Uitgave 2, 2015

The Big Draw 040 SAMEN

BETEKENIS GEVEN HET VERSCHIL MAKEN

“Een man wandelt langs het strand als zijn blik valt op een jonge vrouw, die bezig lijkt met een soort rituele dans. Ze bukt zich, richt zich helemaal op en werpt vervolgens haar arm uit. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat het strand bezaaid ligt met zeesterren, en ze gooit ze één voor één in zee. Hij zegt, een beetje plagerig, tegen haar: “Er liggen zeesterren zover je kunt zien, kilometers en kilometers. Wat maken deze paar, die je nu redt, nu voor verschil?”. Ze glimlacht, bukt zich en gooit nog een zeester terug het water in. Dan zegt ze heel kalm: “Het maakt in ieder geval verschil voor deze.” Uit: ‘De kunst van het mogelijke’, Benjamin Zander (2004)

Samen betekenis geven en samen het verschil maken. Hoe klein ook. Elk verschil telt. Omdat ieder mens telt. Een crea eve en fijne samenleving zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt. Tijdens The Big Draw is er speciale aandacht voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Via de ac viteiten jdens deze week wordt geld ingezameld om voor de kinderen in Eindhoven het verschil te kunnen maken. Een week die bol staat van de crea viteit zorgt op die manier dat alle kinderen hun crea viteit kunnen ontwikkelen. WAT WIL HET LANDELIJKE JEUGDCULTUURFONDS? Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposi es de kans te geven om mee te doen door middel van ac eve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds s muleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Het Jeugdcultuurfonds draagt daarmee bij aan een crea eve en innova eve samenleving.

EFFECTEN VOOR KINDEREN Het ontwikkelen van je eigen crea viteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je lee , hee grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentra evermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposi es. Hun zel ewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om ac ef aan kunst te doen.

JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN JCFE Volgens scha ngen leven er in Eindhoven ruim 4.000 kinderen onder de zogeheten ‘armoedegrens’. Voor hen is je ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het ac ef beoefenen van kunst kost geld. Naast de lessen is er materiaal nodig zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden. Ook in Eindhoven zi en veel kinderen in deze vervelende situa e. En daar kunnen we met ons allen iets aan doen. We kunnen het verschil maken. Hoe klein ook. HOE KOMT JCFE AAN BIJDRAGEN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven ontvangt bijdragen van het landelijke jeugdcultuurfonds, de gemeente Eindhoven en gi en van bedrijven en par culieren. Jeugdcultuurfonds Eindhoven hee de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het is daarmee (fiscaal) extra aantrekkelijk om een gi te geven aan het fonds. Om te zorgen dat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de kinderen, werken het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en S ch ng Leergeld en het Jeugdspor onds Eindhoven op vele vlakken samen.

WAT WORDT ER MET DE BIJDRAGEN GEDAAN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is bestemd voor kinderen en jongeren in de lee ijd van 4 t/m 18 jaar en richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteduca e verzorgen. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Eindhoven kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt al jd door een intermediair aangevraagd, die werkt in de omgeving van het kind (bijvoorbeeld een leraar of iemand van Bureau Jeugdzorg). Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuur­ fonds stuurt. Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Eindhoven laagdrempelig, ouders/ verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren. WAT KUNT U BETEKENEN VOOR HET JEUGDCULTUURFONDS? Uw morele en financiële steun helpt deze kinderen zich verder te kunnen ontwikkelen. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65 RABO 0153425628 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Elke steun is welkom. Elke steun maakt het verschil.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens alle kinderen. En namens het bestuur van Jeugdcultuurfonds Eindhoven Relinde Janssen, Frederiek van der Ploeg, Margreeth Broens, Paul Peters en Giel Pastoor Meer informatie over de deelnemers, het programma en de kunstenaars vindt u op de website www.thebigdraweindhoven.nl


3

OPROEP / NIEUWS ©

SAMEN WAT BETEKENEN SAMEN eken mee en maak WAT samen het BETEKENEN

t

Geef uro aub 1 e t voor he doel !

verschil

1 euro voor het doel

Voor ruim 4.000 kinderen in Eindhoven is actieve kunstboefening niet weggelegd. The Big Draw steunt het Jeugdcultuurfonds. Daarom staat op elke locatie een donatiebox! We willen € 1,- per workshop aan u vragen als u deelneemt aan een tekenactiviteit. Deze opbrengst komt geheel ten goede aan het fonds. The Big Draw Eindhoven. Een tekenfestival dat co-creatie stimuleert bij jong & oud en het Jeugdcultuurfonds ondersteunt.

Adverteerders nodig Om dit festival te kunnen blijven organiseren zijn adverteerders & sponsoren nodig. Spreekt dit festival u aan? Help ons. Neem contact op.

Vrijwilligers gevraagd The Big Draw Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers die van aanpakken weten. Per dag komen tientallen mails en telefoontjes binnen. Alle aanvragen dienen te worden beantwoord en afspraken moeten worden vastgelegd binnen de deadline. Iets voor jou? Mail naar info@creativehabitat.nl

Het INTERNATIONALE TEKENFESTIVAL THE BIG DRAW vindt voor de tweede maal plaats in Eindhoven en duurt ditmaal 4 dagen. Van 1 tot 4 oktober kan jong & oud overal in Eindhoven leuke tekenworkshops volgen, meestal gratis. The Big Draw is in 2000 ontstaan in Londen en is al jaren een daverend succes in meer dan 20 landen, in steden als Londen, Berlijn, Barcelona, Gent, Los Angeles, Sydney en Singapore e.a. In Eindhoven zamelen geld in voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Op de website van Internationaal tekenfestival The Big Draw vindt u uitgebreidere informatie over dit festival. Bij Hoppenbrouwers en op andere hotspots in de stad kunt u programmabrochures halen in NL of ENG. Welke hotspots? Kijk achterop deze krant. Het programma staat ook online. www.thebigdraweindhoven.nl

The Big Draw Eindhoven Fotografie door Saskia Holtjer © www.saskiaholtjer.nl

The Big Draw. Niet om te leren tekenen! Maar tekenen om te leren. Dit festival brengt een ode aan de tekening en heeft een educatieve missie | We leven in een cultuur waar we denken dat woorden en cijfers belangrijk zijn. Maar er zijn honderden voorbeelden dat een tekening veel beter communiceert. Tekenen helpt mensen hun denkwereld te visualiseren en communiceren en stimuleert ons bij de ontwikkeling van ideeën. We pleiten er dan ook voor dat de tekening weer moet worden ingebed in ons leerstelsel in alle fasen van het primair en voortgezet onderwijs.

THE BIG DRAW DENKT DAT IEDEREEN KAN TEKENEN. U OOK! | Alles wat je tekent heeft een betekenis en alles wat je tekent ben jezelf. Ook kijk je met meer aandacht naar je omgeving. Tekenen vormt een hulpmiddel bij het leren op alle leeftijden! Vraag een kind te tekenen waar zijn of haar dromen over gaan. Vraag een ingenieur zijn ideeën uit te leggen. Daarom voeren wij campagne. We willen de waarde van tekenen onder ieders aandacht brengen. The Big Draw nodigt u uit om mee te tekenen.

Lees meer op www.thebigdraweindhoven.nl

Een week vol workshops en tekenactiviteiten | Er zijn tekenprojecten op scholen en zorginstellingen, workshops in ateliers en bedrijven, en activiteiten buiten; in de natuur of op straat voor jong & oud. Bekijk het programma! Come and draw with us! Yvon van Rijswijk Organisator - The Big Draw Eindhoven


4 The Big Draw 040

The Big Draw Eindhoven | Uitgave 2, 2015

ADMIRANT SHOPPING PRESENTEERT

DE WERELDBEFAAMDE

3D-chalk kunstenaar

LEON KEER 1-4 OKT. IN

ADMIRANT SHOPPING EINDHOVEN Kinderworkshop tekenen met een 3D printerpen! OP ZATERDAG & ZONDAG

ADMIRANT SHOPPING vormt tijdens festival The Big Draw Eindhoven 2015 het decor voor het 3D KRIJT artwork van de wereldbefaamde kunstenaar LEON KEER. Donderdag 1 oktober start hij bij de BLOB zijn 3D krijttekening! Watch “the making of” gedurende het festival. Ben jij erbij?

Za. 3 okt. 18 septemberplein

WINDOW WALK op de Bergen

Hope Gangloff | presentatie

Door Twinkelbel & Summa Welzijn | Kinderopvang

Zaterdagmorgen 3 okt. om 11:00 uur start The Big Draw op het 18 septemberplein! Er is een krijtwedstrijd voor het Jeugdcultuurfonds/CKE. Tien kunstenaars + PIT 040 betekenen mega ballonnen. Het plein wordt betekent met krijt en we nodigen kinderen en ouders, scholen een leerlingen uit om mee te doen. Er is Henna bodyart, schminken, dans en ... een krijtauto! Mis het niet. www.thebigdraweindhoven.nl

Op de Kleine Berg wordt vanaf 25 sept. tot 5 okt. een “Big Window Walk” georganiseerd! De route langs de kunstzinnig betekende etalages vormt een leuke aanvulling op de Lichtjesroute Eindhoven en wordt gerealiseerd in een samenwerking met Twinkelbel; creatief atelier van Lunet zorg en i.s.m. de studenten van de opleiding Summa Welzijn | Kinderopvang. www.lunetzorg.nl | www.summawelzijn.nl

Donderdag 1 okt. en vrijdag 2 okt. zal er bij Mr. Brown in het Admirant gebouw aan de Nieuwe Emmasingel 16, een presentatie worden gegeven door Galerie Nasty Alice over Contemporary Art & Hope Gangloff de New Yorkse kunstenares die het artwork leverde voor alle Big Draw Eindhoven uitingen. Van 11:00 tot 12:00 uur. U bent zeer welkom! www.mr.brown.nl | www.hopegangloff.com

De kunstenaars op zaterdag 3 oktober 2015 : PIT 040 | Sandra van Dijk | www.tonsmitshuis.nl & Illustrator Pim van de Heuvel |Striptekenaar John Heijink | Illustrator Rudolf Matulessya | Henna artists Ibtissamma Kadda & Payal Puthran | Vormgever/kunstenares Juliette Verberk | Tekendocente Yvonne van Meteren | Cartoonist Wil Wils van www.enprofil.nl


HET BIG DRAW PROGRAMMA 5 Het programma van 1 tot 4 okt. Donderdag 1okt. Hier volgt het overzicht van alle Big Draw activiteiten die eerder starten/langer duren. Here you will find activities that start before 1 october and/or last longer.

08

BIG WINDOW WALK | 25 sept. tot 5 01 THE okt.| Creatief betekende etalageroute op

De Kleine Berg & de Bergstraat (deels). Erg leuk om te bezoeken & bekijken. Deze route wordt gerealiseerd onder de creatieve begeleiding van Twinkelbel van Lunet zorg en in samenwerking met de opleiding Summa Kinderopvang & de Tekenspeciaalzaak Hoppenbrouwers Meer info: www.hoppenbrouwers.info

terrein | Raamsilhouetten expo | 02 GGzEWaar? Etalage van Ketelhuis & Trefhove

09

10

Boschdijk 771, Eindhoven | Donderdag 1 oktober t/m vrijdag 16 oktober. Tijdens kantooruren te bezichtigen. www.ggze.nl

03 Boeiende Kunst | Raamsilhouetten expo| Kruissttraat 53, Eindhoven | Donderdag 1 oktober t/m vrijdag 16 oktober. Tijdens kantooruren vrij te bezichtigen. Meer info: www.boeiendekunst.nl

College | Kunst op de deur | De 04 Novalis leerlingenraad van het Novalis organiseert

tekenactiviteiten en een kunstwedstrijd. Leerlingen ontwerpen fraaie WC binnendeuren. Het beste ontwerp wordt gekozen door deen vakjury en door publiek. De uitslag is op 2 oktober. Meer informatie op de website van www.novalis.nl

Hogeschool Kind en Educatie, 05 Fontys PABO Eindhoven | The story in your eyes

Locatie: Lismortel 25 Eindhoven| TU/e terrein | Beschildering glazen wand van de aula in het Big Draw thema ‘Every drawing tells a story’. Het werk zal heel de maand oktober te zien zijn. | Kinderen bekijken de wereld om hen heen met een heel open en frisse blik. Studenten van de Pabo vertalen deze kijk op de wereld symbolisch via een groot ogen-venster: ieders persoonlijke blik krijgt daarin een plek. U bent welkom om te komen kijken. Meer info op www.fontys.nl/fhke

Vloed | Veerstraat 17, Son en 07 Archipel Breugel | Ma. 28 september | 14.00 tot

16.00 u. | Activiteit: Levensboom vullen samen met schoolkinderen tijdens de creatieve inloop. Op 2 oktober wordt de levensboom onthuld. Meer info op de website www.archipelzorggroep.nl

TON SMITS HUIS | INKTSPOT | Expositie van de beste politieke tekeningen van Nederland | Vanaf woensdag 30 sept. tot 1 jan. 2016 te bezichtingen bij het Ton Smits Huis | Voor iedereen toegankelijk | Toegangsprijs: € 2,50 p/persoon | Data & openingstijden op www.tonsmitshuis.nl

Dagbestedingscentrum De Spaken | Depuislaan 2, Eindhoven | Cliënten van dagebestedingscentrum De Spaken van Lunet Zorg gaan met leerlingen van de Islamitische school Tarieq aan de slag met verf en stoepkrijt. De activiteit vindt plaats op wo. 30 september en vrijdag 2 oktober. Aanvang woensdag vanaf: 8.3011.30 en van 13.00-14.30 uur en vrijdag van 9.30-11.30 uur. U bent welkom om te komen kijken. Meer info op de website www.lunetzorg.nl

14

15 16

4 dagen: 1-4 okt. Hier vindt u alle Big Draw activiteiten die 4 dagen lang duren. Here you will find all the activities that last 4 days: 1-4 october.

11

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar Leon Keer zal 4 dagen lang aan het werk zijn. Hij tekent naast de Blob een spektaculaire 3D illusie op straat!| In de etalages van de Admirant winkels is overal artwork te zien van LEON KEER | MIS DIT NIET ! | Van do. 1 okt. tot zo. 4 okt. meer weten? Ga naar www.admirant.nl

12

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden op alle 4 dagen. Met Luc Sponselee en Eindhovense kunstenaars. De langblijvers kunnen rekenen op een lekkere maaltijd! Doe mee. Meer weten? www.artspaceflipside.nl

06 Archipel Kanidas | Molenveste 1, Best |

Ma. 28 september | 14.00 tot 16.00 uur | Activiteit: Levensboom vullen samen met schoolkinderen tijdens de creatieve inloop. Op 2 okt. wordt de levensboom onthuld. Meer info op de website van www.archipelzorggroep.nl

Archipel Dommelhoef | Parklaan 97 & Drosserstraat 1, Eindhoven | Dinsdag 29 september van 10.15 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur | Workshop: met oude boeken kunstwerken maken. Kosten voor externen: € 2,50 euro. Meer info www.archipelzorggroep.nl

13

TAC | Temporary Art Center | Montage exihibition under the theme IDENTITY. Featured artists: Ioana Tamas - Romania (Ceramics), Patricia Franco - Perù (Acryl on Canvas), Ruxandra Darie - Romania (Mixed Media & Acrylic) Ankitha Kini - India (Animation). Adress: Vonderweg 1, Eindh. TAC openinghours: Thursday: closed Friday: 5 -12 pm Sat/Sun:1-12 pm ww.tac.nu | 040-2461325

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! In de etalages van de Admirant winkels is overal artwork te zien van LEON KEER MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Meer weten? www.artspaceflipside.nl TON SMITS HUIS |Speechwedstrijd Charlie Hebdo | Locatie Café De Oude Rechtbank | 12 studenten van 4 middelbare scholen presenteren hun visie op de aanslag in Parijs d.d. 7 januari. Jury bestaat uit redacteur Eindhovens Dagblad en Ton Smits Huis. Deelnemende scholen; Sint Joris College, Stedelijk College, het Lorentz Casimir Lyceum en Novalis College. Presentatie door de politiek cartoonist Joep Bertrams | Op donderdag 1 oktober van 16:00 tot 18:00 uur. Entree € 3,- euro p/p. | Opbrengst is voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Tickets zijn te koop bij Café De Oude Rechtbank, Stratumseind. www.ouderechtbank.nl | www.tonsmitshuis.nl

17

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Rondleiding archiefkluis ‘MEISJES VAN TOEN’ | Do. 1 okt. van 14:30 tot 15:30 u. Voor groep van 15 personen | Locatie Raiffeisenstraat 18, Eindhoven | Een unieke collectie! | Kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog vroeg kunstenaar en tekenleraar Karel Vermeeren een groep leerlingen van het Sint Catharinalyceum te tekenen wat hun het meest was bijgebleven van die oorlog. Dit resulteerde in ruim veertig prachtige tekeningen, welke worden bewaard in het RHCe. De tekeningen vertellen verhalen over angst, verdriet, terreur en schaarste. U bent van harte welkom voor deze unieke rondleiding. We nemen u mee naar de archiefkluis van RHCe | Webexpo en informatie op www.meisjesvantoen.nl

18

Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Locatie : Willemstraat 39, Eindhoven Tekenworkshop voor alle leeftijden door Jeanneke Hoppenbrouwers | Do. 1 okt. 15:00 - 16:30 uur | We gaan op zoek naar jouw verhaal, naar tegenpolen en spelen met “mooi” en “niet mooi” | Doe mee! Kom tekenen. www.atelier7sprong.nl

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.


6 HET BIG DRAW PROGRAMMA Donderdag 1okt. Vrijdag 2 oktober Vrijdag 2 oktober 19

GGzE | Raamsilhouetten actionpainting Locatie: Etalage van het Ketelhuis + de Trefhove, Boschdijk 771, Eindhoven. Op donderdag 1 oktober | van 13.00 tot 16.00 uur | Kunstenaars, publiek, clienten, medewerkers van Boeiende Kunst zijn van harte welkom om samen “silhouetten” te komen schilderen. Materiaal aanwezig. Iedereen welkom. info: www.ggze.nl

20

Mr. Brown| Presentatie Hope Gangloff Van 11:00 - 12:00 u. zal Galerie Nasty Alice een presentatie geven over Hope Gangloff & Contemporary Art | Nw. Emmasingel 16 www.mrbrown.nl - zie advertorial pag. 9.

21

Urban Sketching | Harold Hugenholz Karikatuur.nl | Harold Hugenholz neemt u mee op trektocht door de stad, voor “Urban Sketching”. Aanmelden via info@ karikatuur.nl | Vertrek om 10:00 uur vanaf de Stratumsedijk 10. | Duur max 3 uur. Bijdrage van € 5,- waarvan € 1,00 voor Jeugdcultuurfonds. Krukjes aanwezig. Zelf tekenspullen meenemen. Voor volwassenen. www.karikatuur.nl

22

23

24

25

26

27 28

29

Van Abbemuseum | The Big Draw | Publieksactie tekenen “lange donderdag” Kunstenares Gam Bodenhausen nodigt iedereen uit om mee te tekenen. Donderdag 1 oktober - van 17:00 tot 21:00 uur | Normale toegangsprijzen. Alle leeftijden | Verschillende locaties in het museum. www.vanabbemuseum.nl (On)breekbaar | Kunstproject over kwetsbaarheid & kracht | Workshops kastjes bewerken | Locatie: VITALIS Berckelhof restaurant | Donderdag 1 okt. | 09:00 tot 19:00 uur | Materialen aanwezig | Werk mag meegenomen worden | Voor jong & oud | www.onbreekbaar.com [ ook een workshop op zondag : ander tijdstip ] Project i.s.m. Vitalis Berckelhof - het Salon Lumens in de Buurt - BS de Driesprong Summa College | Verpleegkunde. Meer info op www.onbreekbaar.com Atelier Cindy | Elandsgang 7 | Eindhoven Buiten schetsen in de natuur Donderdag 1 okt - 13:00 tot 15:00 uur Voor volwassenen. Tekenmateriaal is aanwezig. www.atelier-cindy.blogspot.com Big Draw Blacklight Party | Club Rouge [stratumseind] | Fun & freaky dance party waarbij je jezelf gaat betekenen met speciale lichtgevende verf | Bodypaint demo’s met als thema blacklight. Dansmuziek van Carlo. Gratis entree. Aanvang 20:00 uur. Info op: www.rouge-eindhoven.nl

30

31

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl

32

Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Tekenworkshop “Ritmieken” voor alle leeftijden door Marian de Graaff | Vr. 2 okt. 15:00 - 16:30 uur | Tijdens deze workshop kom je “in de flow”, met materiaal en je handen worden dessintekeningen gevormd. Atelier De Hop - 2e etage. Meer info via email graaffmd@xs4all.nl

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Meer weten? www.artspaceflipside.nl

33

Archipel Gagelbosch | Gagelboschplein 200 | Workshop glaskunst door Josette Pijnenborg, kunstenares en eigenares van glas in lood atelier Blue Horse | Aanvang 14.00 uur | Kosten voor externen: € 5,euro | Graag aanmelden via de website. Meer info op www.archipelzorggroep.nl

34

Archipel Eerdbrand | Waddenzeelaan 2 | Cre-actieve ontmoeting van basisschoolleerlingen en ouderen waarbij reisverhalen worden verteld en geïllustreerd met tekeningen. Gratis! Aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur. Externen aanmelden via de website: www.archipelzorggroep.nl

35

Van Abbemuseum | Mini rondleiding langs getekende werken & tekenaars in de collectie van het Van Abbemuseum. Do. 1 okt. - Normale toegangsprijzen. Voor volw. | www.vanabbemsueum.nl

Mr. Brown| Presentatie Hope Gangloff Van 11:00 - 12:00 u. zal Galerie Nasty Alice een presentatie geven over Hope Gangloff & Contemporary Art | Nw. Emmasingel 16 www.mrbrown.nl - zie advertorial pag. 9

The WILHELMINA DRAW & ART FAIR| Wilhelminaplein | 16:00 tot 21:00 uur | Voor jong & oud | Striptekenen-Graffiti workshops-Zandtekenen-Henna tekenenTassen & T-shirts betekenen | Bij Payal Puthran/Hoppenbrouwers kun je je hand, arm of schouder met HENNA art laten betekenen. Striptekenaar John Hejink gaat striptekenen met publiek - ‘t Snabbeltje gaat ballonnen betekenen - DYNAMO is aanwezig met een grafitti workshop - Artspace FLIPSIDE gaat zandtekenen - Lunet Zorg is aanwezig met atelier Twinkelbel en Kunst & Ko en geven tekenworkhops en verkopen art - Hoppenbrouwers gaat tassen betekenen Summa Projects gaat T-shirts betekenen The Expats Art Community laat allerlei ARTWORK zien | Meer informatie op: www.hoppenbrouwers.info

36

Dagbestedingscentrum De Spaken | Depuislaan 2, Eindhoven | Cliënten van dagebestedingscentrum De Spaken van Lunet Zorg gaan met leerlingen van de Islamitische school Tarieq aan de slag met verf en stoepkrijt. Vrijdag 2 oktober. Van 9.30-11.30 uur. www.lunetzorg.nl Tante Netty | i.s.m. basisschool ‘t Palet & kunstenaar Toon Rooijmans | Samen wordt er een levensgrote kleurplaat ontworpen die we op het bordes van het Spilcentrum gaan inkleuren, samen met kinderen en inwoners uit de wijk. | Wenckenbachstraat 42, Eindhoven | van 13:00 tot 17:00 uur | Iedereen is welkom om mee te doen! Materiaal is aanwezig. Info op www.tantenetty.nl

DRINK & DRAW at HUB | With artist Laura Carter | The Hub - livingroom for Expats | Vestdijk 25 | On friday 2 october | starting 17:00 untill 19:00 there will be a ‘creative social event’ at THE HUB FOR EXPATS: This will be the first of many DRINK & DRAW sessions at the HUB - with live model. | A workshop by Laura Carter | Drawing materials are available, or bring your own. Fee: 5,- euro. | More info on www.lauracarter.co.uk | www.thehubeindhoven.nl

37

GLOBAL CITY EINDHOVEN event | By Expat Spouses Initiative at the High Tech Campus Conference Center | At High Tech Campus Conference Center Eindhoven, we will celebrate the passion, desire and zeal of the PEOPLE who make Eindhoven a hotbed of possibilities - the global citizens of Eindhoven. Speakers, panels, workshops and an exposition will combine experiences about being a professional across continents and looking with us into the future of Eindhoven region.| Friday 2nd october. From 16:30 untill 21:00 h |Reservations & info: http://globalcityeindhoven.com

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.


HET BIG DRAW PROGRAMMA 7 Zaterdag 3 okt. Zaterdag 3 okt. Zaterdag 3 okt. KEER 3D kunstenaar | Nieuwe 38 LEON Emmasingel | Admirant Shopping [naast

43

Vitalis | Wilgenhof krijgt kleur | Schalmstraat 2, Eindhoven | van 13:00 tot 16:00 uur | Muziek, twee wonderbaarlijke tekenmachines, de zwevende schilder, een mechanisch behangtekenaar, maar ook silhouet tekenaars en schilders i.s.m. Centrum voor de Kunsten | Voor cliënten, wijkbewoners en geinteresseerden van Vitalis Wilgenhof. www.vitalisgroep.nl

44

Iris Verbakel, Marijke Liefting & Caroline Peeters | Circle Painting | Atelier Kanaalstraat 8 in Eindhoven | za. 3 okt. | 14:00 tot 16:00 uur. Jong en oud werken aan 1 groot doek waarin de circel centraal staat als symbool voor verbondenheid | Toegang gratis | Materialen zijn aanwezig Tip: Bekijk de route naar het atelier op Kanaalstraat 8 - op www.kunstjuf.net

de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl

BIG DRAW EINDHOVEN 2015 39 THE 18 septemberplein | Grote krijtwedstrijd

met het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en Centrum voor de Kunsten i.s.m. met schoolkinderen van 6 basisscholen. Er staat een Citroen AMI KRIJTAUTO op het plein die je helemaal mag bekrijten! PIT 040 + kunstenaars betekenen MEGA ballonnen samen met publiek en hangen deze in de middag hoog in de lucht aan een touw. HENNA ART met Payal Puthran In het kader van dierendag is er een kleurrijke tekenactie voor Stichting Kattenhulp Griekenland (met infostand aanwezig) i.s.m. Juliette Verberk & Yvonne van Meteren | ‘t Snabbeltje gaat schminken | Annette Waterschoot van StepbyStep Dansschool gaat flash dances opvoeren op diverse momenten | Kom naar de stad op zaterdag!| Iedereen kan tekenen!

45 46

47 40 Philips Museum Eindhoven | 3D Printer-

pen | Leer tekenen met een 3D Printerpen Workshop door 3D printerpen; de 3D specialist van Nederland. Zaterdag 3 okt en zondag 4 okt. - van 13:00 - 17:00 uur. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Iedereen kan meedoen. Zie pag. 8. www.3dprinterpen.nl www.philips-museum.com

48

& architect John Körmeling 41 Kunstenaar Schetsen op A4 | Ketelhuisplein | Strijp-S

Eindhoven | Ketelhuis | 14:00 tot 15:00 uur. Deze les is onder voorbehoud, check de week vooraf nog even de site. Zelf papier, potlood en kartonnetje als onderlegger meenemen. Voor volwassenen.

49

42 Openbare Bibliotheek Eindhoven i.s.m.

Studio Kind | Tekenworkshop met muziek voor kinderen van 6-12 jaar | Za. 3 okt. van 14:00 - 16:00 uur | Kinderen gaan met div. muziekstijlen tekenen om hun gevoelens te uiten. Begeleiding door ervaren kindercoach Tamara van Wijgereden van Studio Kind | Vrije inloop| Meer info www.studiokind.nl

50

51

Van Abbemuseum | Kinder Kunst Club Spannende en leerzame tekenavonturen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Locatie: leslokaal Van Abbemuseum | Aanmelden via website verplicht. Fee: € 6,- per kind maar geen kosten voor entree. Volwassenen betalen normaal museum entree maar mogen gratis meedoen bij KKC of zelf het museum ontdekken. Info: www.vanabbemuseum.nl

52

Van Abbemuseum | De Woenselse Poort | GGzE | Vernissage tentoonstelling “Every drawing tells a story” | Opening door De Woenselse Poort dir. Lucian van Heumen om 14:00 uur | 13 portretten & de presentatie van een uniek boek | Kunstenares Carolien de Brouwer is aanwezig Zij begeleidde in het voorjaar van 2015 negen cliënten en vier begeleiders van De Woenselse Poort in het maken van ‘het zelfportret’. Opdracht: kijk in de spiegel, schilder of teken ‘wie je was, of wie je bent, of wilt zijn. | Locatie: studio Van Abbemuseum | Gratis Toegankelijk. Iedereen welkom. Bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld | Info: www.dewoenselsepoort.nl | www.ggze.nl

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Info: www.artspaceflipside.nl Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Creatieve uitdagingen met aquarelverf Door Nelleke Hoppenbrouwers | Za. 3 okt. 15:00 - 16:30 uur | Alle leeftijden. Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Met verschillende technieken in vorm en kleur ontstaan verrassende beelden en vertel je je eigen verhaal ! Meer info: www.hoppenbrouwers.info Zen Zien Tekenen | Za 2 okt & Zo 3 okt.| Atelier Hemelrijken 77, Eindhoven | Voor volwassenen | Inloop van 10:00 tot 16:00 uur | Zen kennismakings workshop met potlood en papier | Een tekensessie over vergankelijkheid; het verwelken van een bloem getekend. Begeleiding door Leo van Vegchel en Gentiana Kerkhof | Meer info via mail: info@zenzientekenen.nl | www.zenzientekenen.nl | T 0628341339 Galerie Nasty Alice | Portfoliomiddag | Sint Antoniusstraat 10 | Eindhoven | Zaterdag 3 okt. 2015 | Van 11:00 - 17:00 uur | Kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk te presenteren. Kosten € 5,euro. Opbrengst voor Jeugdcultuurfonds. Drankje aanwezig. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Info op www.galerienastyalice.nl

Zondag 4 okt. 53

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping | De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! zie pag.4.

54

Van Abbemuseum | De Woenselse Poort | GGzE | 2e dag van de tentoonstelling “Every drawing tells a story” | 11:00 tot 17:00 uur | 13 portretten & publicatie van een uniek boek | Kunstproject door Carolien de Brouwer met negen cliënten en vier begeleiders van De Woenselse Poort. Zie ook nummer 48. In Studio Van Abbemuseum | Gratis | Iedereen is welkom. Bijdrage voor Jeugdcultuurfonds . www.ggze.nl | www.dewoenselsepoort.nl

55

Citydwellers | TEKEN, DANS & DRAWDIO in de Heuvel | Zo. 4 okt | 12:00 - 17:00 uur | Citydwellers presenteert moderne dans en high-tech tekenen. Danseres Annette Waterschoot van StepbyStep geeft 4 voorstellingen geinspireerd op tekenen. Drawdio: -middels tekeningen een echt licht- en geluidsspektakel creëren + we maken op 1e etage een muurschildering. Winkelcntr. HEUVEL 235-237 | 1e etage & Forum | 8-88 jaar | www.citydwellers.nl

56

Zen Zien Tekenen | Hemelrijken 77, Ehv 10:00 tot 16:00 u. Een tekensessie over vergankelijkheid. Zie ook nummer 47! www.zenzientekenen.nl | T 0628341339

Atelier Cindy | Teken met dobbelsteen een… cartoonfiguur! | Elandsgang 7 | Eindhoven. Za. 3 okt. 14:00 tot 15:30 uur Iedereen kan meedoen. Entree gratis. Tekenmateriaal is aanwezig. Meer info op www.atelier-cindy.blogspot.com Wooninitiatief Plu-s | Space-S bewoners en Plu-S jongeren gaan samen een schilderij mozaiek maken| 13:00 tot 17:00 u. Meer info op www.wooninitiatief-plu-s.nl

Meer informatie over de deelnemers, het programma en de kunstenaars vindt u op de website www.thebigdraweindhoven.nl


8 HET BIG DRAW PROGRAMMA Zondag 4 okt. Zondag 4 okt. Zondag 4 okt. 57

58

59

60

61

62

Tekenmeesters | “De Tekenmachine”. Ketelhuisplein Strijp-S | Eindhoven | Zondag 4 oktober 2015 | 11:00 - 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (Jeugdcultuurfonds) Onder begeleiding van “Tekenmeesters” Anneke Vervoort, Beerd Gieteling, Gemma Tegelaers en Hélène Aarts, wordt er met stoepkrijt een gigantisch grote machine getekend op het Ketelhuisplein. www.tekenmeesters.nl Hoppenbrouwers tekenen en schilderen BIG DRAW KINDERATELIER | in Atelier De Hop - 2e etage | Kinderworkshop tekenen door kunstenares Yvonne van Meteren | Zo. 4 okt. van 13:00 tot 15:00 uur | We gaan samen een verhaal tekenen en het wordt een echt BIG DRAW ! Misschien gaan we wel dieren tekenen, want het is dierendag! Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) Leeftijd 6-12 jaar | Info: www.hoppenbrouwers. en op de website: www.tekentraining.nl (On)breekbaar | Kunstproject over kwetsbaarheid & kracht | Workshops kastjes bewerken | Locatie Vitalis Berckelhof restaurant | donderdag 1 okt. | van 11:00 tot 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Materialen aanwezig | Werk mag meegenomen worden | Voor jong & oud [ ps. er is ook een workshop op donderdag: ander tijdstip ] Info: www.onbreekbaar.com Rochushofje | PRONK multi-family kunstproject | door Auke vd Kerkhof & Marlies van Weelden | Zondag 4 okt. 11:00 tot 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Meerdere gezinnen zijn welkom om bij het Rochushofje een kunstwerk te maken. We gaan kennismaken, leren en doen. Er wordt gewerkt met spuitverf, rollers en blokwitters op groot formaat plaatmateriaal. Elke gezin brengt een thema in beeld. Je kunt je ter plekke aanmelden. Het kunstwerk mag mee naar huis genomen worden. | Meer informatie op www.aukepraktijkbeeldend.nl Zorgatelier Pinnokio | Sporkenhoutlaan 37 in Schuttersbos | Inwoners maken kennis met ZORGATELIER PINOKKIO op zondag 4 oktober, van 10:00 tot 16:00 uur. | Leuke creatieve middag | Voor inwoners van het Schuttersbos | Samen met kunstenaars zijn we bezig in het atelier & rondleiding! Meer info op www.zorgatelierpinokkio.nl PIT 040 Play in Town | 1000m2 stoepkrijt challenge. In de oude Vestdijk garage gaan we met bezoekers een grote vloertekening maken. Begeleidt door designers en een bak vol stoepkrijt. Ook gaan we digitaal kleuren met kussengamecontroller PILLO op een heel groot scherm. 12:00-17:00 u. Meer info op www.facebook.com/pit040

63

64

65

66

Rochusbuurt Buurthuis De Buut | Draw & Food Fair | door kunstenares en illustrator Josje Godschalk | Van 12:00 tot 17:00 uur | Tal van leuke tekenactiviteiten bij Buurthuis De Buut. We gaan de meest bijzondere recepten tekenen en delen. | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Eventueel aansluitend Buut-Eet-Tafel. Meer info op Facebook page ‘Draw & Food Fair’ van J.Godschalk. Plein Air tekenen en aquarelleren Locatie 18 septemberplein & Philips Lichttoren door Peter Rooijakkers i.s.m. Maarten de Kok | Zo. 4 okt 13:00 tot 17:00 uur | Gelieve zelf uw krukje en tekenmateriaal mee te nemen | www.peterrooijakkers.nl Buurthuis ‘T Trefpunt | Woensel Noord The Big Draw middag | Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven | van 12:00 tot 17:00 uur | Tal van creative activiteiten | striptekenen met John Heijink | Dansstudio Valentijn doet een dans met kwasten voor kleuters & maken een samen een schilderij | ‘t Snabbeltje komt schminken en nog veel meer. www.t-trefpunt.dse.nl ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Info: www.artspaceflipside.nl

Dikketje Dap dierenkliniek | Orpheuslaan

67 29-A, 5631 BR, Eindhoven | Open dag

en cartoontekenen | Zondag 4 oktober van 13:00 tot 17:00 uur | Jong en oud is welkom | Cartoonist Bezano is aanwezig. Meer info: www.dikketjedap.com

Museum Eindhoven | 3D Printer68 Philips pen | Leer tekenen met een 3D Printerp-

en Workshop door 3D printerpen; de 3D specialist van Nederland. Zaterdag 3 okt en zondag 4 okt. - van 13:00 - 17:00 uur. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Iedereen kan meedoen. Meer info op www.3dprinterpen.nl en www.philips-museum.com

Cindy | Elandsgang 7 | Eindhoven 69 Atelier Teken met een dobbelsteen een monster! Zondag 4 oktober van 14:00 tot 15:30 uur. Iedereen kan meedoen. Entree gratis. Tekenmateriaal is aanwezig. Bijdrage Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Info: www.atelier-cindy.blogspot.com

Draw Blacklight BURLESQUE Party | 70 Big Club Rouge [stratumseind] | Het teken-

festival The Big Draw 2015 eindigt met een BURLESQUE show & dance party waarbij je jezelf gaat betekenen met speciale lichtgevende verf | vanaf 20:00 uur Meer info: www.rouge-eindhoven.nl

3D Printer Voor kinderen van 8 - 14 jaar

pen

workshop

Het Philips museum is een ideale locatie om kinderen op een leuke manier in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. Tijdens het tekenfestival The Big Draw gaan we aan de slag met iets heel nieuws en bijzonders: tekenen met 3D kunststof draad. Je leert te tekenen wat je verbeelding maar ingeeft. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de meest bijzondere constructies ontstaan. Je tekent jouw idee met de gesmolten plastic, op een oppervlak of in de lucht! Lijkt het jou leuk om 3D tekenen uit te proberen? Doe mee. Zaterdag 3 okt. en zondag 4 okt. 13:00 - 17:00 uur. Voor kinderen van 8 -14 jaar. Philips Museum | Emmasingel 31 | 5611 AZ | Eindhoven | T 040 235 9030

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.


Creativity is contagious .... pass it on.

Albert Einstein

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM

9

A closer view on the work of artist

HOPE GANGLOFF VERNISSAGE Za 3 okt. en Zo. 4 okt. 2015 | Van Abbemuseum | | Aanvang 14:00 uur |

Thursday 1 october & Friday 2 october

ART TALK about Hope Gangloff and influences of other artists by Gallery Nasty Alice From 11:00 - 12:00 h

Kunstproject De Woenselse Poort met kunstenares Carolien de Brouwer

TEKENEN & SCHILDEREN

Visit this presentation: Mr.Brown | Nieuwe Emmasingel 16 Hope Gangloff’s expo will last 4 days

HOPPENBROUWERS WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74

kt.

0 2 o 1:0

vr. :00-2 DESIGNER EYE GLASSES | COFFEECORNER | HOTSPOT EINDHOVEN www.mrbrown.nl | Nieuwe Emmasingel 16 | Eindhoven | T 040 - 8200063

16

Wilhelmina Wilhelminaplein Eindhoven

Draw & Art Fair

Payal Puthran komt HENNA ART zetten. Laat jij jezelf betekenen? Bij Hoppenbrouwers op vr. 2 okt van 16:00 tot 21:00 uur. Kom!

Met o.a. DYNAMO: grafitti workshops. FLIPSIDE maakt zandart op het plein. 2015 SUMMA/040-PROJECTS betekent T-shirts. HOPPENBROUWERS betekent tassen met jou.

4 dagen lang zijn er bij HOPPENBROUWERS tal van leuke tekenworkshops. Bekijk de website: www.hoppenbrouwers.info

Meer informatie over de deelnemers, het programma en de kunstenaars vindt u op de website www.thebigdraweindhoven.nl


10 New event at High Tech Campus > THE BIG DRAW: NIET LEREN OM TE TEKENEN, MAAR TEKENEN OM TE LEREN laten zien wat een verhaal betEkent? Dat vinden wij bijzonder normaal! Vorig jaar samen de wereld gevormd, dit jaar vertelt ieder zijn eigen verhaal. Op eigen en creatieve manier weer te geven in een kunstwerk. De verhalen worden door ons (op)getekend in een gezamenlijk Archipel boekwerkje. Creativiteit verbindt mensen De gedachte van The Big Draw past bij de visie van Archipel. Want creativiteit speelt altijd een belangrijke rol binnen de activiteiten die we bij Archipel voor de mensen organiseren. Het ontdekken van het verborgen talent leidt tot ontplooiing en mooie verhalen. Door co-creatie leggen we de verbinding tussen mensen. Met onze deelname aan The Big Draw Eindhoven dragen wij bij aan het belang van kunst voor kinderen die in financiële armoede leven.

Katten tekenen voor

erk liette Verb tenaars Ju eteren Met kuns van M en Yvonne

het goede doel .

Kom jij naar he zaterdag 3 oktot 18 septemberplein op tekenen? Ieder ber om kattenportretten te een mag meedo en! Twee beeldend ku ns te na ressen Juliette Verberk begeleiden dit & Yvonne van Meteren Big Draw “dieren dag”project.

Za. 3 okt. 18 septe mberplein, 10:00 - 16:30

uur.

Illustratie door Rob Tornoe

Meer info? archipelzorggroep.nl/agenda

samen iets betekenen VOOR

kattenhulp griekenland.NL

Stichting Kattenhulp Griekenland, inmiddels ook wel Greek Cat Rescue genoemd, zet zich sinds eind 2010 in, voor de zwerfkatten in Griekenland. Ze proberen zoveel mogelijk zwervende katten en -kittens te helpen door middel van sterilisaties, het opvangen van zieke en/of verzwakte katten en kittens en weeskittens, het geven van diergeneeskundige verzorging, het voeren van zwerfkatten tot en met het regelen van adopties.

Steun ons | www.kattenhulpgriekenland.com | Maak een gift over op NL71 INGB 000 5 826 890 |

KUNST OP DE DEUR

De leerlingenraad van het Novalis organiseert tekenactiviteiten en een kunstwedstrijd. Leerlingen ontwerpen fraaie WC binnendeuren. Het allerbeste ontwerp wordt gekozen door vakjury en publiek. De uitslag is op 2 oktober.

Donderdag 1 oktober | Café De Oude Rechtbank

THE BIG DRAW SPEECHWEDSTRIJD 12 mondige studenten gaan de competitie met elkaar aan. De uitdaging is een scherpe visie op de aanslag Charlie Hebdo ten gehore te brengen en hiermee de 1e prijs in de wacht te slepen. De jury bestaat uit een van NL’s bekendste cartoonisten Joep Bertrams, ED redactiechef Lucas van Houtert en Frans Bakermans, voorzitter van het Ton Smits Huis. Wil Wils maakt ‘live’ cartoons. Tickets € 3,- p/p > bij De Oude Rechtbank. Do. 1 okt. 15:50-18:00 uur | Stratumseind 32 | Eindhoven

Meer weten? Info: www.novalis.nl Meer informatie over de deelnemers, het programma en de kunstenaars vindt u op de website www.thebigdraweindhoven.nl


GLOBAL CITY EINDHOVEN 2nd OCT. 11 INSPIRING & SMART BIG-DRAW-WORKSHOPS @ GLOBAL CITY EINDHOVEN expat spouses initiative

Live art model is @Hub

@HUB EINDHOVEN

A LIVING ROOM SPACE FOR EXPATS & FAMILY FRIDAY 2nd OCTOBER

17:00 - 19:00 h

Drink & Draw Night @ Hub

DRINK, DRAW & HAVE FUN AT THE INTERNATIONAL DRAWING FESTIVAL THE BIG DRAW

From 1st untill 4th october 2015 the second edition of The Big Draw Eindhoven will take place. THE HUB FOR EXPATS is joining this festival with a Drink & Draw !

City Poet Eindhoven

Mixing drinking, socialising and drawing isn’t new, in fact, it’s getting more and more populair in cities all over the world. For it’s a great way to unwind after a busy week. And now the Drink & Draw trend has reached Eindhoven, at last ! How many of you liked ART at school, but lost touch with it? This is your chance to reconnect. And to meet new people !

inspiring & smart

Laura Carter, artist and art teacher is inviting you to join the first of many Drink & Draw sessions at The Hub for Expats.

2015

Friday 2nd october she will teach you the basics of drawing, how to outline, how to shade using pencils and other materials, & ... how to draw the human figure by observing a live model. Be there. Have fun. Everyone can draw! Entrance fee € 5,-

The New City Poet wil be chosen on Mail to: illustrator.laura@gmail.com the 29thMore ofinformation? october at Parktheater Websites: www.lauracarter.co.uk | www.thehubeindhoven.nl and is a guest on 2nd october at the W W W. T H E B I G D R A W E I N D H O V E N . N L the Global City Eindhoven event.

Hub for Expats Vestdijk 25 5611 CA Eindhoven T 040 845 1475

drawing workshops

More information about the Global City Eindhoven event on the High Tech Campus you will find on the website http://globalcityeindhoven.com


.

t

a sis tra

Tekenspullen bij bon op Kru Van Beek

6 08 -8

| www.thebigdraweindhoven.nl | Twitter: TheBigDraw040 | Facebook: TheBigDraw.nu | Pinterest: TheBigDraw040 |

20% korting op

THE Big DRAW

e

g ev rin

ez d n

va

le

j in i b r

e

1-

4

ob okt

Is SAMEN mogelijk WAT BETEKENEN Dankzij ©

Onze dank aan alle mensen en organisaties die de communicatie van The Big Draw 040 mogelijk maakten: • • • • • • • • • • •

Admirant Shopping Ondernemersvereniging Admirant Eindhoven (OASE) Archipel Zorggroep GGzE | De Woenselse Poort Hoppenbrouwers teken- & kunstschildersmaterialen Mr. Brown Specs & Beans Novalis College Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB) Philips Museum Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Ton Smits Huis

U hielp ons met diensten & middelen: Designburo Stoerrr Saskia Holtjer Fotografie Drukkerij Wilco Artbooks Cafe De Oude Rechtbank Kledingatelier 2BElse Studio De Rode Muis Citroen AMI vereniging Cafe De Oude Rechtbank Prokonpack.nl

Summa Welzijn Projects 040 Lunet zorg | Twinkelbel TAC | Projects 040 ED en Groot Eindhoven CKE | Dynamo | Edding Ton Smits Huis Expat Spouses Initiative Toneelgroep Proskenion

Hoofdsponsoren: Drukkerij Wilco Artbooks, Edding, Ton Smits Huis, Admirant Shopping, ED & Groot Eindhoven. Prokonpack leverde de Jeugdcultuurfonds donatieboxen.

Like & Volg ons op Facebook, Pinterest,Twitter en Youtube.

Extra programmaleaflets en kranten liggen bij: Parktheater, Van Abbemuseum, Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen, Centrum voor de Kunsten, Openbare Bibliotheek Eindhoven, TAC, Philips Museum. Piet Hein Eek Restaurant, Van Beek Art Supplies, Cafe De Oude Rechtbank. Torenallee Strijp-S: Caffee Allee, De Ontdekfabriek, Office At Work restaurant.

Stichting Jeugdcultuurfonds Eindhoven Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Email consulent.eindhoven@jeugdcultuurfonds.nl Telefoonnummer 06-13 19 73 17