Page 1

g n i r o s Spon Bedankt!

www.winterparadijsudenhout.nl


Een warm welkom voor t u o h n e d U s ij d a r a p r e t Win Udenhout heeft nu twee jaar - tot grote spijt van Stichting Winterparadijs Udenhout (WPU) - geen ijsbaan in haar dorp gehad. Inwoners, jong en oud, van Udenhout, Biezenmortel, Berkel-Enschot en andere dorpen hebben dit geweldige gezellige evenement enorm gemist. WPU wil daarom alles op alles zetten om in 2017 de ijsbaan weer in Udenhout te hebben. WPU is een laagdrempelig winterevenement voor Udenhout en omgeving gedurende drie weken in de winterperiode, volledig georganiseerd door vrijwilligers. Een schitterende schaatsbaan met daaromheen verschillende winterse activiteiten en evenementen die alle inwoners, jong en oud, dichter bij elkaar brengt. Naast vermaak richt Winterparadijs Udenhout zich ook op educatie, sport en beweging; zo komen gedurende de eerste week alle basisscholen in Udenhout en BerkelEnschot schoolschaatsen. Kortom, WPU brengt winterpret voor heel Udenhout en omstreken! Om dit te bereiken zijn vele vrijwilligers nodig om het evenement te organiseren en financiële middelen om het evenement te kunnen bekostigen. WPU is van mening dat het bekostigen van het evenement van diverse bronnen moet komen. Om te beginnen van de bewoners zelf. Dit probeert zij te bereiken met verkoop van kaarten bij evenementen, die WPU organiseert. Het verkopen van onder meer Zweedse fakkels. Een loterij en natuurlijk alle vrijwillige bijdragen. Verder probeert WPU financiële ondersteuning te ontvangen vanuit fondsen, subsidies en dergelijke. Maar helaas is dit alles nog niet voldoende om het geweldige evenement, dat drie weken lang plaats vindt, in zijn geheel te bekostigen.

Dit brengt WPU bij u als ondernemer. Hoogstwaarschijnlijk kent u het evenement, maar mocht dat niet zo zijn, mag u het absoluut niet missen. Kent u het evenement, dan weet u ook wat WPU betekent voor alle inwoners van Udenhout, Biezenmortel, Berkel-Enschot en daarbuiten. Het evenement heeft nu 5 keer plaats gevonden. Waarbij iedere keer er bijna 7000 bezoekers naar toe gekomen zijn. Om iedereen op de hoogte te brengen van de ijsbaan en te laten weten wat er 3 weken lang georganiseerd wordt op en rondom de ijsbaan, verspreidt WPU een programmaboekje met een oplage van 10.000 stuks. Dus er kan wel gezegd worden dat Udenhout met WPU 3 weken lang een groot evenement rijk is met veel bezoekers. Voor u ligt het aanbod wat WPU u biedt, wanneer u met een financiële bijdrage dit geweldige evenement een warm hart toedraagt. WPU is u ontzettend dankbaar als u een van de financiële steuners bent, die er mede voor zorgt dat Udenhout weer de zo gemiste ijsbaan krijgt!

Geweldige warme wintergroeten, Stichting Winterparadijs Udenhout

Rob Swaans

www.winterparadijsudenhout.nl


Platinum et 1

k k a p r o s Spon

• Extra groot zeildoek op exclusieve zichtlocatie* • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterparadijs Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook • 10 rittenkaart voor toegang tot de ijsbaan • 4 vrijkaarten voor de sponsoravond inclusief 16 consumptiebonnen • Vermelding van 1/2 pagina in het huis-aan-huis verspreide programmablad

€ 999,= * afmeting en zichtlocatie is afhankelijk van locatie en m2 ijsbaan.

www.winterparadijsudenhout.nl


Goud kket 2

a p r o s n Spo

• Groot bord of groot doek aan, boven of rond de ijsbaan • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterparadijs Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook • 5 dagkaarten voor toegang tot de ijsbaan • 4 vrijkaarten voor de sponsoravond inclusief 8 consumptiebonnen • Vermelding van 1/4 pagina in het huis-aan-huis verspreide programmablad

€ 499,= Alle bedragen zijn exclusief bord of zeildoek. Deze kunnen wij tegen kostprijs voor u laten maken: Zeildoek groot 300 x 65 cm € 75, = Bord groot 300 x 65 cm € 175, = Alleen van toepassing als er geen bord of doek is met de juiste afmeting of juiste informatie

www.winterparadijsudenhout.nl


Zilver pakket 3

Sponsor

• Klein bord of klein doek aan, boven of rond de ijsbaan • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterparadijs Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook nen • 2 vrijkaarten voor de sponsoravond inclusief 4 consumptiebon

€ 299,= Alle bedragen zijn exclusief bord of zeildoek. Deze kunnen wij tegen kostprijs voor u laten maken: Zeildoek klein 150 x 65 cm € 60, = Bord klein 150 x 65 cm € 125, = Alleen van toepassing als er geen bord of doek is met de juiste afmeting of juiste informatie

www.winterparadijsudenhout.nl


Brons et 4

k k a p r o s Spon

• Uw naam samen met anderen op zeildoek • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterparadijs Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook • 2 vrijkaarten voor de sponsoravond

€ 149,=

www.winterparadijsudenhout.nl


e v e i t a n r e t Al g n i r o s n o Sp Heeft u een eigen bord of doek met afwijkende maten?

per m2

199,=

Deze kunnen we in overleg plaatsen; 2 verrekening vindt plaats per m : € • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube dijs • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterpara Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook • 2 vrijkaarten sponsoravond elheid • Afhankelijk van sponsorbedrag ook bepalen eventueel hoeve vrijkaarten schaatsen

Vermelding in het huis-aan-huis programmablad? 1/ pagina voor € 4

99,=

huis Dit blad bevat het programma van de ijsbaan en wordt huis-aanverspreid in Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. • Plaatsing van uw logo op scherm(en) in de Stube dijs • Plaatsing van uw logo op de website van Stichting Winterpara Udenhout voor 1 jaar • Uw onderneming wordt vermeld op Facebook • 2 vrijkaarten sponsoravond

Maatwerk Heeft u zelf leuke sponsor ideeën, die niet in ons standaard sponsorpakket staan, dan staan wij open voor alternatieven. Wilt u bijvoorbeeld een afwijkend bedrag sponsoren, kunnen we met u kijken hoe we dit het beste voor u kunnen invullen.

www.winterparadijsudenhout.nl


Voorwaarden van deelname: 1. Betaling van het sponsorbedrag dient binnen twee weken na verzending van de factuur, die digitaal verstuurd wordt, te geschieden op het rekeningnummer vermeld op de factuur. 2. Over de inhoud van het pakket platina, goud, zilver of brons is niet te corresponderen. Wijzigingen of uitzonderingen in deze pakketten zijn niet mogelijk. Eventueel, indien daarvoor naar de mening van Winterparadijs gegronde redenen zijn, kan een afwijkend sponsorpakket overeen worden gekomen in de vorm van een maatwerkpakket. 3. Bij sponsoring met een eigen bord of doek met een afwijkende maat, is over de inhoud van de sponsorpakketten platina, goud, zilver of brons niet te corresponderen, ongeacht de grootte van het doek of bord. 4. Alle overeengekomen sponsorpakketten, zowel ‘maatwerk sponsorpakketten’ als ‘reguliere sponsorpakketten’, worden bevestigd per e-mail in een bevestigingsmail (“de bevestigingsmail”). In deze bevestigingsmail wordt aan de sponsor verzocht om door middel van beantwoording van de bevestigingsmail te bevestigen dat het weergegeven sponsorpakket akkoord is. Indien de sponsor niet binnen 14 dagen na verzending van de bevestigingsmail op de bevestigingsmail reageert, gaat de sponsor akkoord met het in de e-mail weergegeven sponsorpakket. De sponsor ontvangt tijdens de sponsoravond, dat is de avond die voorafgaand aan opening van Winterparadijs wordt georganiseerd en waarvoor de sponsor uitgenodigd is, de consumptiebonnen voor de sponsoravond en de schaatskaarten waar de sponsor op grond van het overeengekomen sponsorpakket recht op heeft. Wanneer de sponsor op de sponsoravond verhinderd is en derhalve voornoemde schaatskaarten niet in ontvangst kan nemen, kan de sponsor de kaarten gedurende het evenement bij de kassa alsnog in ontvangst nemen. De sponsor dient hiervoor de bevestigingsmail bij de kassa te overleggen. Winterparadijs zal de schaatskaarten niet naar de sponsor brengen, opsturen of bezorgen. De consumptiebonnen voor de sponsoravond die niet zijn opgehaald, komen te vervallen. 5. Bij sponsoring in natura of door het ter beschikking stellen van een prijs voor een loterij zal de sponsor geen factuur ontvangen of bevestigingsmail ontvangen. De onderhavige voorwaarden van deelname zijn desondanks ook op sponsoring zoals bedoeld in dit artikel van toepassing. Ook hierbij geldt dat over het sponsorpakket ‘natura’ of ‘loterij’ niet valt te corresponderen; de pakketten zijn bindend. 6. De sponsor dient binnen 1 week na ontvangst van de bevestigingsmail het logo van de sponsor als .eps of .ai bestand full colour aan te leveren via het e-mailadres communicatie@winterparadijsudenhout.nl. Dit in verband met de gebruikmaking van het logo door Winterparadijs voor de bekendmaking van de sponsoren. 7. Wanneer de sponsor een doek of bord wil laten maken door Winterparadijs, is de sponsor verplicht om het logo en de juiste gegevens aan te leveren die de sponsor op het bord

of doek wil laten plaatsen. Voornoemde gegevens dienen bij Winterparadijs in het bezit te zijn binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Indien de factuur niet tijdig is betaald, dan wordt het bord of doek niet gemaakt. De factuur blijft wel verschuldigd. Het bestand met logo en/of gegevens moet aangeleverd worden als .eps of .ai bestand. 8. Over de plaats waar het bord of doek komt te hangen, valt niet te corresponderen met Winterparadijs; deze plaats wordt bepaald door Winterparadijs. 9. Heeft de sponsor reeds een bord of doek in eigen beheer, dan dient de sponsor dit bord of doek, na betaling van de factuur, uiterlijk de maandag voor aanvang van het evenement te hebben gebracht bij de locatie waar de ijsbaan wordt neergelegd. Is de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn, dan wel uiterlijk maandag voor aanvang van de opening ijsbaan, betaald, dan zal het bord of doek niet worden opgehangen. 10. Is het bord of doek van de sponsor in bewaring bij Winterparadijs zal Winterparadijs zorg dragen voor het correct ophangen van het bord of doek. Is de factuur niet binnen het gestelde betalingstermijn, dan wel uiterlijk maandag voor aanvang van de opening ijsbaan, betaald, dan zal het bord of doek niet worden opgehangen. 11. Is het bord of doek van de sponsor in gedurende de bewaring bij Winterparadijs beschadigd, dan zal Winterparadijs er zorg voor dragen dat het bord of doek wordt hersteld dan wel dat een nieuw bord of doek wordt gemaakt, zulks ter beoordeling van Winterparadijs. De kosten hiervoor komen voor rekening van Winterparadijs. 12. Is het bord of doek van de sponsor in bewaring bij Winterparadijs verouderd waardoor logo en/of gegevens niet meer kloppen en er een nieuwe bord gemaakt moet worden, dan dient dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden bij Winterparadijs. Tevens dient bij Winterparadijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het juiste logo en/of juiste gegevens aangeleverd te worden als .eps of .ai bestand, zodat Winterparadijs kan zorg dragen voor een nieuw bord of doek. De kosten hiervan worden bij de sponsor in rekening gebracht. Wanneer de factuur van sponsoring en/of de factuur voor de kosten van het bord of doek niet tijdig zijn betaald, zal er geen nieuw bord of doek worden gemaakt en opgehangen. 13. Aangezien Winterparadijs pas doorgang kan vinden indien er voldoende sponsorgeld bijeen is gebracht, is het ten tijde van het overeenkomen van de sponsoring nog niet zeker of Winterparadijs komende winter daadwerkelijk doorgang zal vinden. De bevoegdheid tot het nemen van de beslissing over de definitieve ‘go’ ligt uitsluitend bij het bestuur van Stichting Winterparadijs Udenhout. Indien Winterparadijs komende winter geen doorgang vindt, zal de sponsorovereenkomst worden ontbonden en zullen partijen elkaar niet aansprakelijk stellen voor schade en kosten in de ruimste zin van het woord. 14. Winterparadijs is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de zijde van de sponsor.


Stichting Winterparadijs Udenh out sponsorcommissie@winterpardijs udenhout.nl • Alle bedragen in dit sponsorpa kket zijn exclusief BTW. • Alle rittenkaarten of dagkaarte n is inclusief schaatsverhuur.

Bedankt!

www.winterparadijsudenhout.nl Winterparadijs Udenhout is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typfouten – versie 2017-02.1

Winterparadijs sponsorpakket 2017