__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PERSONEELSMAGAZINE UITGAVE 02/2021

De Uitschieter

06

Rockfon in nieuwe rechtbank Amsterdam

12

Nieuw Rockpanel Metals-assortiment

21

Voorbereidingen ROCKWOOL Security Awareness Campagne


5

Redactioneel

DOE MEE AAN DE DUURZAME INZETBAARHEIDSINDEX (DIX)

8

DE VOORDELEN VAN GRODAN BIJ ‘TUINBOUW IN DE HOOGTE’

11

OPEN EN TRANSPARANTE COMMUNICATIE VAN DE OR

14

ONZE ISOLATIE-OPLOSSINGEN MAKEN HET VERSCHIL

18

ROCKFON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

20

MET NIEUWE ROCKPANELTRAILERS NOG DUURZAMER OP WEG

23

WORD JIJ ONZE NIEUWE VERTROUWENSPERSOON?

24

PERSONEELSVERENIGING

2

Dingen gedaan krijgen Wat opvalt als je door deze Uitschieter bladert is de ‘can do’-mentaliteit waarvan zoveel artikelen getuigen. Er ligt ergens – bij de klant of intern – een vraag, een probleem of een uitdaging en we vinden een oplossing. Meestal in vruchtbare samenwerking met (internationale) collega’s, klanten, leveranciers, aannemers, architecten, ontwikkelaars en andere stakeholders. “Hoe beter de relaties, hoe meer je samen gedaan krijgt,” zegt de Supply Chain afdeling van Rockfon. In die geest handelt onze hele organisatie. Met onze isolatieoplossingen maken we, van binnen en van buiten, het verschil voor toonaangevende bouwprojecten. Grodan faciliteert de veelbelovende ontwikkeling van ‘vertical farming’, Rockfon lost de akoestische uitdaging van de Amsterdamse rechtbank op en Rockpanel presenteert haar nieuw Metals-assortiment voor nieuwe mogelijkheden in gevelbekleding. Verder in deze Uitschieter onder meer aandacht voor actualiteiten vanuit de OR, de Personeelsvereniging, het gezond kwijtraken van coronakilo’s en een aanbod om de regie over je eigen gezondheid en inzetbaarheid te pakken. We wensen je veel leesplezier en alvast een fijne zomervakantie. De Redactie


Voorwoord

Flexibiliteit geeft vertrouwen Nu de definitieve jaarcijfers over 2020 bekend zijn, kunnen we vaststellen dat we ondanks alle coronaperikelen een mooie winststijging hebben gerealiseerd. Dat betekent niet dat we geen last hebben gehad van de coronamaatregelen. Maar weer bewijst zich hier de kracht van de diversiteit van ons Roermonds portfolio.

Het is de combinatie van onze isolatieoplossingen met de speciale producten, toepassingen en oplossingen van de Roermondse OPCO’s, die ons ook gedurende de coronacrisis heeft geholpen. Natuurlijk ging dat gepaard met de nodige uitdagingen. We hebben ploegendiensten in Operations aanvankelijk moeten afschakelen, en recent juist weer moeten opschakelen. Dat vergt veel flexibiliteit en commitment van onze medewerkers. Maar naast de druk die de coronamaatregelen legden op de normale bedrijfsvoering, bleken ze ook te leiden tot (tijdelijke) kostenbesparingen die substantieel bijdroegen aan de gerealiseerde winststijging. Zo hebben we bijvoorbeeld aanmerkelijk minder reis- en marketingkosten gehad, onder meer doordat beurzen niet doorgingen en veel klantcontacten via digitale kanalen konden worden gerealiseerd. Inmiddels stijgen de verkopen weer en verwachten we dit jaar dus meer volume te kunnen afzetten, echter wel met minder marge door stijging van de kosten. Dat betekent dat we een deel van de winst die we afgelopen jaar boekten weer kwijt gaan raken. Het geeft ook aan dat we alert en flexibel moeten blijven inspelen op marktontwikkelingen en wijzigende omstandigheden. Ook bij Rockpanel zien we dat de flexibele opstelling van medewerkers cruciaal is geweest. Sommige bouwsites bleven toegankelijk en konden we bezoeken, andere niet. Architecten werkten vaak thuis. Sommige landen waarin we actief zijn gingen helemaal of half in lockdown. Het was dus

zaak om voortdurend te kijken wat wel en niet mogelijk was en aan de hand daarvan bij te sturen. Een hele groep mensen is continu op kantoor geweest om klanten te voorzien van advies, monsters en marketingmaterialen. De flexibiliteit die we hier hebben laten zien zal ook de komende tijd gevraagd worden; er blijven veel onzekerheden. De dynamiek van gedeeltelijk thuiswerken en deels in het veld, vergt een heel andere aanpak dan we gewend waren. Ook op digitaal gebied heeft zich bij Rockpanel een versnelling voorgedaan. We bereiken steeds meer klanten via social media als LinkedIn en Facebook en met advertenties via digitale kanalen. In hoeverre beurzen ooit nog de rol gaan spelen die ze deden is maar de vraag. Er zullen een paar grote overblijven, maar de rol van digitale communicatie wordt alleen maar belangrijker. We realiseren dit jaar ook weer nieuwe toevoegingen aan ons portfolio, in lijn met de trends in de markt. Dat zijn ontwikkelingen die gedurende corona gewoon door zijn gegaan en die zeker zullen bijdragen aan de continue groei die we laten zien. Het aanpassingsvermogen dat we in het hele bedrijf en zeker ook in de productie hebben gezien is alleen mogelijk dankzij ieders grote commitment. Natuurlijk zijn er discussies als het gaat om af- of opschakelen van ploegendiensten, maar uiteindelijk gaat het erom dat we van elkaar weten dat er begrip is en ons realiseren wat de consequenties zijn van beslissingen. Waarschijnlijk blijft de veranderlijkheid van de markt het ook in de toekomst noodzakelijk maken om snel te

kunnen aanpassen. Waar we vroeger nog wel twaalf maanden vooruit konden kijken, zal dat steeds moeilijker worden. Door die snelheid van veranderingen, mede door digitalisering, is de wereld echt veranderd. De toekomst in Roermond ziet er goed uit dankzij ieders inzet en flexibiliteit. Steeds meer lijnen zijn weer opgeschakeld naar vier- of vijfploegendiensten. Wat het nieuwe normaal wordt, valt nog niet te voorspellen. Dat blijft dan ook de uitdaging. Welke verworvenheden en inzichten van het afgelopen jaar gaan een vast onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering? Veel mensen willen graag terug naar het oude normaal, maar is dat ook het meest effectief? In die zin heeft het afgelopen jaar voor een stroomversnelling gezorgd. Veel zaken waarover we al langer nadachten, zijn plotseling dagelijkse praktijk geworden. Het is zaak het goede daarvan ook in de toekomst te behouden, maar dat zal uiteraard ook afhangen van wat en hoe de klanten het willen. Zeker is dat we met onze bewezen flexibiliteit een streepje voor hebben in de markt en we de toekomst met vertrouwen ingaan. Dick Snellenberg Director Finance ROCKWOOL B.V. Jeroen Ebus Managing Director Rockpanel

3


Resultaten Q1 2021 ROCKWOOL International A/S Opmerkingen Ondanks het voortduren van de COVID-19 pandemie heeft de omzet zich in het eerste kwartaal verder hersteld. De omzet in lokale valuta is met 6% gestegen. De omzet in West-Europa bedroeg EUR 417 miljoen, een stijging van 5,4% ten opzichte van 2020. De omzet in Denmarken en UK steeg substantieel, Duitsland had een langzame start van het jaar, deels door de strenge winter. De omzet in Oost-Europa steeg met 8,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 en bedroeg EUR 105 miljoen. In deze regio groeide met name de omzet in Rusland, Hongarije en Roemenië.

Belangrijkste key-figures in miljoen EUR

EBIT (winst voor rente en belasting) in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg EUR 90 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van 2020. EBIT marge (EBIT in % van Net Sales) steeg met 1,0% punt tot 13,3%. Totale netto winst in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg EUR 68 miljoen, een stijging van EUR 7 miljoen ten opzichte van 2020. 1ste kwartaal 2021

1ste kwartaal 2020

Totaal 2020

671

649

2.602

EBIT

90

80

338

Winst na minderheidsbelangen

68

61

251

Operationele cash flow

29

13

438

Investeringen

83

110

362

11,470

11,731

11.448

Netto omzet

Aantal werknemers

4

In de rest van de wereld steeg de omzet met 5,8% tot EUR 149 miljoen met een sterke groei in Noord-Amerika en een daling in Zuid-West Azië.


Hé jij daar!

Doe mee aan de Duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) Pak jij de regie over jouw eigen gezondheid en inzetbaarheid? En weet je eigenlijk wat jouw rol hierin is? Dit is niet voor iedereen hetzelfde en daarom willen wij je graag helpen om hier inzicht in te krijgen.

Wij willen je dan ook de Duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) aanbieden. Dit is een online vragenlijst, ontwikkeld door TNO.

De DIX geeft inzicht in jouw: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gezondheid Vakkennis & Vaardigheden Motivatie & Betrokkenheid Werk- en privébalans Persoonlijk Leiderschap (Eigen regie) Belemmerende factoren Huidig functioneren Toekomstverwachting

* We hechten veel waarde aan jouw privacy. Vandaar dat de resultaten alleen voor jou zichtbaar zijn. Bij een deelname van meer dan 30 ontvangen wij een anonieme groepsrapportage. De resultaten zijn nooit herleidbaar op individueel niveau.

Wat levert het op? Door mee te doen krijg je helder inzicht in zowel jouw fysieke als mentale gezondheid, voor nu én over 3 tot 5 jaar. Daarnaast krijg je direct op jouw persoonlijk vitaliteitsportaal* passende tips, adviezen, begeleiding en interventies & faciliteiten aangeboden. Dit aanbod is op basis van jouw resultaten en dus helemaal passend bij jouw situatie! Je kunt dan zelf aan de slag met jouw persoonlijke doelen. Door het geheel anoniem* invullen van de belemmerende factoren waar je tegenaan loopt, geef je jouw stem en kunnen we samen komen tot een zo optimaal mogelijk werkklimaat!

Aanmelden Je zult binnenkort een uitnodiging in je mail ontvangen. Hierin vind je de link om je aan te melden. Als je het lastig vindt om je online aan te melden, dan kun je dit aangeven bij je leidinggevende. Er zijn verschillende mogelijkheden om je hierbij te helpen. We hopen natuurlijk dat je net zo enthousiast bent geworden als dat wij zijn en nodigen je dan ook van harte uit om mee te doen!

5


Naadloos plafond- en wandsysteem optimaliseert akoestiek in statig gebouw met hoge, publieke ruimtes

Rockfon Mono Acoustic lost akoestische uitdagingen op in nieuwe rechtbank Amsterdam Na jaren van voorbereiding en bouwwerkzaamheden, vonden in mei de eerste zittingen plaats in de nieuwe rechtbank in Amsterdam. In het statige en gezaghebbende gebouw is meer dan 25.000 m2 akoestische plafond- en wandoplossingen van Rockfon toegepast.

Niet alleen de buitenkant van de nieuwe rechtbank imponeert, ook de binnenkant van het gebouw is indrukwekkend. De nieuwbouw bestaat uit circa 47.250 m2 aan kantoren, zittingszalen, verhoorkamers en ruimtes voor de gehechten. Naast imponeren moet het gerechtsgebouw als hart van de juridische wereld de rechtspraak zo optimaal mogelijk faciliteren. Circa 1.200 medewerkers zijn hier dagelijks aan het werk. De publieke ruimtes hebben door hun forse hoogtes een eigen uitstraling en ruimtebeleving. Dit wordt nog versterkt door de imposante glazen en natuurstenen wanden en vloeren. Nadeel van deze harde materialen is wel dat hierdoor een onaangename nagalm en echo kan ontstaan. Voor het behoud van de juiste akoestische balans, zijn in verschillende ruimtes de plafonds en wanden voorzien van Rockfon Mono Acoustic panelen.

Consortium NACH De nieuwbouw van de rechtbank is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf door het consortium New Amsterdam Court House (NACH) uitgevoerd. Het Rotterdamse architectenbureau KAAN Architecten is een van de deelnemende partijen aan het consortium NACH. Voor het optimaliseren van de akoestiek kiest KAAN Architecten nadrukkelijk voor het naadloze plafond- en wandsysteem Rockfon Mono Acoustic, ook vanwege de strakke, monolithische uitstraling. Verwol Complete Interieurrealisatie uit Delft plaatste het systeem. Architect Luuk Dietz van KAAN Architecten was als projectleider dagelijks betrokken bij dit project. Hij legt uit dat de nieuwe rechtbank een functioneel, herkenbaar en ontzagwekkend gebouw is. “In het gebouw staat het primaire proces rondom de rechtspraak centraal en dit proces moet ongestoord verlopen”, zegt Dietz. “Ondanks de enorme dynamiek van deze rechtbank wil het gebouw aandacht voor een persoonlijke benadering uitstralen.” Gebruikers en bezoekers moeten zich gezien voelen.

6

Transparant en toegankelijk De rechtbank is niet alleen een indrukwekkend, maar ook een menselijk gebouw, waar veiligheid voorop staat. Het gebouw moet transparant en toegankelijk zijn. Bijzonder aan het ontwerp van het gebouw is dat de publieke foyer aan alle zijden direct aan de gevel van het gebouw ligt. “Deze gevel, die loopt van de begane grond tot aan de derde verdieping, is volledig transparant, waardoor je vanuit de foyer de stad in kunt kijken en vanuit de stad in de foyer kunt kijken”, zegt Dietz. “Het Rockfon Mono Acoustic plafond dient in de transparante foyer eigenlijk als blikvanger, omdat het een naadloos, vlak en fijnkorrelig strak systeem is, waarin allerlei installaties weggewerkt kunnen worden. Daarnaast voldoen deze systemen volledig aan de akoestische eisen waaraan deze hoge, publieke ruimte moet voldoen”, licht Dietz toe. Voor de spraakverstaanbaarheid gelden voor alle ruimtes in het gebouw namelijk strenge eisen voor de nagalmtijd”, zegt Dietz.


Verlaging nagalmtijd Om de nagalmtijd extra te reduceren zijn in de centrale vide van de foyer ook de wanden met Rockfon Mono Acoustic panelen afgewerkt. “In het hele pand liggen overal harde stenen vloeren, er is veel glas en de wanden zijn over het algemeen ook hard”, zegt Dietz. “De enige oplossing die we in de foyer passend vonden om aan de strenge eisen te voldoen die het Rijksvastgoedbedrijf heeft gesteld, was een dergelijk naadloos plafond- en wandsysteem”, zegt Dietz. In totaal zijn 13.500 m2 Rockfon Mono Acoustic panelen in de nieuwe rechtbank toegepast.

Rockfon Mono Acoustic panelen geplaatst. Daarnaast zijn 12.000 m2 modulaire Rockfon Blanka plafondplaten in diverse kantafwerkingen

Oplossing op maat

toegepast. “Deze platen zijn onder andere geplaatst in de zittingszalen,

Edgar Belonje, area sales manager voor Rockfon, vindt het gebouw een indrukwekkend referentieproject, vooral ook omdat op grote schaal diverse soorten wanden en plafonds van Rockfon zijn geplaatst. “Alle componenten aan het plafond, zoals sprinklers, speakers en rookmelders zijn in een regelmatig patroon gelegd”, zegt Belonje. Ook tegen de bovenste helft van de wanden in de zittingszalen, enquêtekamers en raadkamers in het gebouw zijn

verkeersruimten en het restaurant. Door de verschillende uitvoeringen, van een elegante verdekte X-kant tot een functionele A-kant, te combineren is in elke ruimte de gewenste uitstraling te realiseren met overal hetzelfde extreem witte en matte oppervlak”, zegt Belonje.

Samenwerking Erwin Verlegh, hoofd calculatie en inkoop bij Verwol Complete Interieurrealisatie, legt uit dat opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf hoge eisen stelt aan de nagalm en geluidsabsorptiewaarden in de verschillende ruimtes van de nieuwe rechtbank. “Voor dit project hebben we vaak in een soort scrumsessies en denktanksessies met KAAN Architecten en Heijmans gespard over de invulling en realisatie van de vele vierkante meters plafond- en wandafwerking, die moeten passen binnen de visie van de architect én het gestelde budget”, zegt Verlegh. “Het ideale aan de design and build-constructie is dat in korte teamverbandsessies met specialisten beslissingen worden genomen, die tot een succesvol eindresultaat leiden.” Ook Heijmans maakt deel uit van het consortium NACH voor het design, build, finance, maintain en operate traject. Bauke van der Goot van Heijmans is procesmanager van het NACH-project. Hij legt uit dat Heijmans voor de komende 30 jaar samen met Facilicom verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het gebouw, met name voor de bouwtechnische gebouwonderdelen. “Voor DBFMO-contractvormen zoekt Heijmans de juiste partners om mee samen te werken, zoals gespecialiseerde leveranciers die kennis en ervaring hebben van bepaalde producten.” Van der Goot geeft aan dat Verwol al vroegtijdig aangaf dat de Rockfon Mono Acoustic panelen akoestisch en esthetisch de beste oplossing vormen voor dit ontwerp. “Goede akoestiek is een belangrijk onderdeel in de publieke ruimtes van het gebouw, met name in de zittingszalen, waarvoor de plafond- en wandsystemen fors moeten bijdragen aan de juiste akoestische balans in deze ruimtes”, geeft Van der Goot aan. Dietz laat weten dat hij de intensieve samenwerking met de bouwpartners van dit project een van de mooiste dingen vindt om te benoemen. “Het gebouw is uiteindelijk tot in alle details zo goed gelukt omdat alle partijen gelijkgestemd zijn. Niet alleen Heijmans, maar ook alle onderaannemers, die als partners meedenken in het bouwproces. Samenwerking met partijen die op één lijn zitten maakt dit tot een geslaagd project”, zegt Dietz.

7


Vertical farming in opkomst

De voordelen van Grodan bij ‘tuinbouw in de hoogte’ Vertical farming, het telen van gewassen in gestapelde lagen, is over de hele wereld in opkomst. Van Noordwest-Europa en Noord-Amerika tot het Midden-Oosten en Azië. Verticale tuinderijen spelen in op de consumentenwens om producten uit eigen streek te kopen, want verticale tuinbouw gebeurt in volledig op zichzelf staande, gecontroleerde omgevingen die niet worden beïnvloed door het buitenklimaat.

Deze kunnen daarom vrijwel overal worden gebouwd. “Zelfs op afgelegen locaties of in grote steden,” zegt Tico van Leeuwen, Account Manager zuidoost-Nederland & Denemarken en Vertical Farming Specialist bij Grodan. “Dit maakt het mogelijk om de consument het hele jaar door van verse lokale producten te voorzien. Bovendien zijn deze producten duurzamer doordat veel minder transport nodig is met navenant minder uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt minder voedsel verspild doordat de producten minder lang onderweg zijn en daardoor langer houdbaar in de winkels.”

Beter voor de planeet Verticale tuinderijen zijn ook op andere manieren beter voor de planeet. “De tuinderijen kunnen in principe gebruik maken van zonne- of windenergie. En omdat ze ontworpen zijn om een groot volume te

8

produceren op een relatief klein oppervlak, wordt het land efficiënter gebruikt en de lokale biodiversiteit minder verstoord.”

Steenwol als groeimedium Essentieel voor de nieuwe teeltmethode is dat de planten precies datgene krijgen wat ze nodig hebben qua temperatuur, licht, vochtigheid, CO2 en voedingsstoffen. Tico: “Om de juiste balans van voedingsstoffen te bereiken, is het juiste groeimedium nodig. Er is een ruime keuze aan verschillende soorten groeimedia, variërend van biologische materialen zoals kokos en hennep tot ons eigen steenwolsubstraat. Ik heb gemerkt dat veel verticaal werkende tuinders – vooral nieuwkomers in de sector – nog niet goed weten wat de voordelen van Grodan substraat als groeimedium in de verticale landbouw precies zijn.” vervolgt hij. “Een van onze belangrijkste voordelen is dat

steenwol pH-neutraal is en geen natuurlijke voedingsstoffen bevat. Met steenwol begin je bij nul, waardoor je het water en de voeding voor de planten met 100% precisie en zekerheid kunt sturen.”

Homogeen Een ander voordeel is dat onze steenwol altijd dezelfde samenstelling heeft. In tegenstelling tot biologische groeimedia wordt de steenwol die wij produceren altijd met dezelfde dichtheid samengeperst. Dit zorgt ervoor dat onze producten identieke prestaties leveren en zo een gelijkwaardig gewas ondersteunen. Zo worden water en voedingsstoffen gelijkmatig en gecontroleerd rond de wortels verdeeld. Bovendien heeft steenwol een lage lichtdoorlatendheid, zodat het helpt voorkomen dat potentieel schadelijk licht in de wortelzone doordringt.”


Bijdragen aan een steriele omgeving Steriliteit is een andere essentiële factor in verticale landbouw – niet alleen aan het begin van elke gewascyclus, maar gedurende de gehele looptijd. Aangezien er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt in de verticale tuinbouw, is het erg moeilijk om van ziektes af te komen als een plaag of ziekte toeslaat. “De rol van het groeimedium hierbij wordt vaak onderschat,” stelt Tico. “Geen verontreiniging kan het productieproces van steenwol overleven – het is zo steriel als het maar kan!”

Duurzame optie De meeste ondernemers in verticale tuinbouwbedrijven willen graag laten zien dat ze voor een duurzame aanpak

kiezen. Soms nemen ze aan dat een biologisch groeimedium beter past bij hun marktpositionering dan bijvoorbeeld steenwol. “Maar steenwol is eigenlijk juist een heel duurzame optie”, legt Tico uit. “Ons basismateriaal basalt is een onuitputtelijke natuurlijke hulpbron. Bij Grodan hebben we fabrieken in heel Europa en in Noord-Amerika, dus onze producten hoeven niet de halve wereld over te worden verscheept. Daarnaast hebben we in 2019 als enige leverancier van steenwol het EU-milieukeurmerk gekregen voor

uitmuntende milieuprestaties gedurende de hele levenscyclus van het product. Onze focus op recycling, waarmee we een gesloten kringloop mogelijk maken, speelt hierbij een grote rol.”

Ondernemers ondersteunen Grodan’s pionierswerk op het gebied van recycling is slechts één voorbeeld van het innovatieve karakter van ons bedrijf. “We hebben meer dan 50 jaar ervaring en zijn al jarenlang voorkeursleverancier van hoogwaardige en betrouwbare groeimedia voor de hightech kassensector,” verklaart Tico. “Telers komen bij ons voor onze uitstekende technische begeleiding en ondersteuning, maar ook vanwege onze reputatie als probleemoplossende organisatie. We werken nauw samen met elke klant om de optimale teeltcondities voor hun specifieke situatie te vinden.” In die zin past Grodan goed bij het experimentele en ondernemende karakter van verticale tuinderijen. “We willen onze ervaring graag inzetten om bedrijven te helpen onderzoeken hoe we samen nieuwe gewassen in de verticale landbouwindustrie kunnen introduceren. Zo doen we momenteel bijvoorbeeld spannende proeven met aardbeien, naast de bekende bladgroenten en kruiden. De resultaten zien er veelbelovend uit,” besluit Tico.

9


Victor

Ambassadeurs Duurzame Inzetbaarheid In de vorige editie van De Uitschieter hebben we al een aantal ambassadeurs in het kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid aan jullie voorgesteld. In deze editie stellen we graag Bea Ramaekers – Cuijpers en Maurice Maar voor! Mocht je meer willen weten over wat duurzame inzetbaarheid voor jou kan betekenen, neem vrijblijvend contact met ze op! Wil je zelf ambassadeur worden? Neem dan contact op met de projectgroep

Bea Raemakers-Cuijpers Management Assistant Lapinus

Duurzame Inzetbaarheid via duurzameinzetbaarheid@rockwool.com of neem rechtstreeks contact op met Ralph Hodzelmans of Martijn Hoeben.

Maurice Maar Teamleader Site Logistics

Wat is jouw affiniteit met duurzame Inzetbaarheid?

Wat is jouw affiniteit met duurzame Inzetbaarheid?

De omgeving om ons heen verandert voortdurend, ook binnen ROCKWOOL zijn er al heel veel dingen veranderd en verbeterd in al die jaren dat ik er werk. Ik waardeer het dat er nu Bea Ramaekersvanuit ROCKWOOL veel informatie Cuijpers en tips worden gegeven om ons zo goed mogelijk door de coronatijd te loodsen. Het belangrijke onderwerp Duurzame Inzetbaarheid krijgt ook steeds meer aandacht en het wordt voor de medewerkers duidelijk welke faciliteiten er binnen ROCKWOOL zijn, zodat je zelf iets kunt doen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en privé en vind daarbij een gezonde levensstijl erg belangrijk. Wanneer je bewust bezig bent met je leefstijl, zal dat in mijn Maurice Maar optiek zeker bijdragen aan een vitaler en prettiger leven. Dit maakt mensen gelukkiger en stelt hen beter in staat om op een gezonde manier hun pensioen te halen.

Waarom doe je mee als ambassadeur? Ik heb me aangemeld als ambassadeur voor Duurzame Inzetbaarheid zodat ik collega’s de weg kan wijzen als er vragen zijn over dit onderwerp. Ook vind ik het belangrijk om ervaringen te delen en zodat we ons steeds ontwikkelen en gezond blijven, op deze manier kunnen we interessant werk doen en hebben we voldoende uitdaging in ons werk.

Wat is jouw tip aan collega’s? Ga aan de slag en probeer iedere week een actie op te pakken zodat je werkt aan je eigen gezondheid en werkgeluk. Deel je inspiratie of vragen met collega’s!

10

Waarom doe je mee als ambassadeur? Ik doe mee als ambassadeur omdat ik vind dat ik als leidinggevende een voorbeeldfunctie heb. Ik probeer vaker te lopen en te fietsen op het werk en eet gezond (veel fruit, geen frituur). Als ambassadeur hoop ik mijn steentje bij te dragen om iedereen gezond en vitaal op het werk te krijgen en te houden.

Wat is jouw tip aan collega’s? Mijn tip aan collega’s is om op wat voor manier dan ook mee te doen aan dit blijvende programma, wat bedoeld is voor iedereen. Het maakt niet uit hoe je mee wilt doen, als je maar een start gaat maken! Iedereen vult dit op zijn eigen manier in en ik sta als ambassadeur graag klaar om je hierin mee te nemen en te begeleiden.


OR Actueel

Beste collega’s, Middels een extra nieuwsbrief in april hebben we jullie geïnformeerd over de instemmingsaanvragen met betrekking tot het opschakelen van diverse productie-units en onze logistieke afdeling. Een verhoogde vraag naar onze producten ligt aan de basis van deze aanvragen.

Vanuit de vele reacties die wij van jullie hebben mogen ontvangen tijdens ons recent gehouden onderzoek, is vooral naar voren gekomen dat er een directe behoefte is aan gerichte informatie als zich actuele zaken voordoen die het melden meer dan waard zijn. Wij willen graag zo transparant mogelijk communiceren en dat doen wij met deze nieuwsbrieven op een efficiënte en open wijze. Naast deze instemmingsaanvragen zijn er ook nog andere ontwikkelingen waar wij als OR samen met onze bestuurders op dit moment aan werken. In deze editie van de Uitschieter willen wij graag deze informatie met jullie delen.

Gezonde en vitale collega’s leveren betere prestaties en werken met meer plezier Wij hebben onze acute en sterk toenemende zorg geuit over het hoge ziekteverzuim binnen enkele operationele afdelingen. Dit verzuim zorgt voor een hogere werkdruk voor de aanwezige collega’s en daarom dient dit probleem op korte termijn, met behulp van een goed stappenplan, constructief te worden aangepakt. Het hoge verzuim roept vragen op. De oorzaken van verzuim kunnen zowel werk- alsook privé gerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld een langdurige (chronische) ziekte, werkstress of een andere vorm van overbelasting. Of wellicht een combinatie van deze zaken? Komt hiermee de veiligheid van de afdeling en collega’s in gevaar? Onze CEO is hier heel duidelijk in: Veiligheid heeft absolute prioriteit! Een (te) hoog ziekteverzuim kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet alleen erg vervelend voor de getroffen werknemer, het is ook bijzonder kostbaar voor het bedrijf. Een zieke werknemer kost al snel 2 ½ keer de brutoloonkosten. Het is dus van groot belang dat de kern van het verzuim wordt aangepakt. Wij onderstrepen daarom het belang van duurzame inzetbaarheid en werken hier, op een constructieve wijze, samen met onze bestuurders aan om het welzijn van onze collega’s waar mogelijk te waarborgen.

Stof is niet meer van deze tijd! Uit het recent gehouden Rockpulse onderzoek is naar voren gekomen dat er werknemers zijn die veel hinder hebben van het aanwezige stof. Tijdens de productie van steenwol komt stof vrij en dit mag niet tot overlast leiden. Momenteel wordt op diverse locaties perslucht gebruikt om installaties en equipment schoon te blazen en te reinigen. Dit kan tot overlast leiden. ROCKWOOL heeft een project gestart om, samen met een aantal interne specialisten werkbare alternatieven te onderzoeken. Hiermee wil ROCKWOOL de overlast als gevolg van stof beperken. Op lijn 6 en Grodan zullen we binnenkort overschakelen op een andere manier van schoonmaken om te kijken of dit de gewenste resultaten oplevert. Er zal dan niet meer met perslucht worden geblazen, maar met krachtige vacuümunits (‘stofzuigers’) worden afgezogen.

Vakantieschema’s Samen met onze bestuurders kijken we verder naar het vakantieschema bij Rockfon en ROE8. Iedere collega heeft recht op vakantie. Het tijdelijk aanpassen van de ploegendienstroosters stelt alle collega’s in de gelegenheid om zijn of haar vakantie te plannen, zonder dat dit tot een te hoge werkdruk leidt voor de nog aanwezig collega’s. Als iedereen weer met een opgeladen accu aan het werk gaat, kan er weer omgeschakeld worden. Verder willen wij jullie graag informeren dat het kantoor van de OR (gelegen in de gang van L2/3 naar de kantine) op iedere woensdag bemand zal zijn. Loop gerust binnen mocht je vragen hebben. Buiten het fysieke bezoek aan ons kantoor, is de OR ook te bereiken via: secretariaat.or@rockwool.com T 3033 of 0475 - 35 30 33 Met vriendelijke groet, De OR

11


Herlancering en uitbreiding van populaire productlijn

Nieuw Rockpanel Metals-assortiment: een nieuwe standaard in metallic gevelbekleding Make your metal vision rock! Dat is de slogan van de nieuwe campagne die Rockpanel op 28 april lanceerde. Hiermee wordt de nieuwe Rockpanel Metals-lijn, die het aanbod van metallic designs compleet maakt, op een krachtige wijze in de markt gezet.

Prikkelende campagneslogan De campagne is gelanceerd in acht landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Moniek van Eck, Marketing Communications Manager voor Nederland en België, was als projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de campagne: “Met het projectteam hebben we gekeken naar de wensen vanuit de markt, het concurrentielandschap en de unieke eigenschappen van ons materiaal.

12

Het juist positioneren van de productlijn was van groot belang. Het vulkanisch gesteente basalt met de daar bijbehorende voordelen maakt Rockpanel Metals uniek binnen het aanbod van gevelbekleding met een metallic look. Zo kwamen we uit bij de slogan: Make your metal vision rock.”

van mooie graveringen en perforaties in onze gevelbekleding bij projecten die al een aantal jaren geleden zijn opgeleverd. Maar ook een nieuw, inspirerend project in Engeland met een goudlook 3D-gevel, die als hoofdafbeelding in onze campagne wordt gebruikt.”

“Met de campagne willen we architecten en aannemers inspireren en laten zien wat de mogelijkheden zijn met onze gevelbekleding. We hebben voorbeelden

Twee sublijnen Voor het Rockpanel Metals-assortiment zijn in korte tijd diverse nieuwe productdesigns ontwikkeld. Ralf Hendriks, Product Manager,


vertelt: “Ons Metals-assortiment was vrij beperkt met slechts 5 verschillende designs, terwijl de verkoop relatief hoog was – vier designs stonden in de top 80 best verkochte Rockpanel designs. Daarnaast waren er relatief veel aanvragen voor op maat gemaakte Metals-kleuren. Met het nieuwe productaanbod willen we optimaal aansluiten bij de vraag in de markt. De Metals-productgroep is nu onderverdeeld in twee sublijnen: Elemental Metals en Advanced Metals. Onder de negen Elemental Metals vind je bekende designs als aluminium, zilver, goud, staal en koper. De zeven Advanced Metals zijn designs met een onderscheidende print die zorgen voor een verweerde, stoere uitstraling. Consistente benamingen van de designs zijn ontzettend belangrijk bij een goede positionering en daarom hebben we ervoor gekozen om enkele reeds bestaande designs een nieuwe naam te geven.”

Ontwikkeling van nieuwe productdesigns Voor de ontwikkeling van de nieuwe Metalsdesigns werd er nauw samengewerkt tussen collega’s van Marketing, A&D (Application & Development) en Operations. Marty Baets, Development Manager, vertelt: “Via onze innovatiepijplijn hebben we het idee om metallic producten met een verweerde look te maken verder ontwikkeld. Dit jaar is het idee uiteindelijk geïmplementeerd via een serie van nul-producties.

Nul-producties zijn de eerste producties op de lijn waarbij grotere volumes worden geproduceerd. Daarbij bekijken we of we een nieuw ontwikkeld productdesign gedurende langere tijd probleemloos kunnen produceren. De resultaten tussen verschillende productieruns moeten verder voldoende overeenkomen. Indien nodig sturen we bij om de resultaten te optimaliseren. Tijdens de nul-producties maken we ook de referentiemonsters: het standaardvoorbeeld voor toekomstige productie. Daarmee houden we de kwaliteit van het eindproduct constant. Een goede en intensieve samenwerking tussen de A&D-afdeling van Rockpanel en Operations is de basis geweest voor de succesvolle uitvoering van de nul-producties. Dit gecombineerd met het feit dat er met bestaande technologieën is gewerkt en modificaties van reeds bestaande lakken, heeft het mogelijk gemaakt om de nieuwe designs binnen slechts één kwartaal al te implementeren. Al met al een mooi stukje inventief werk waar we met z’n allen trots op mogen zijn.”

Positieve reacties vanuit de markt Moniek van Eck: “De campagne verloopt voornamelijk online. Via e-mailnieuwsbrieven, social media, advertenties via Google en externe platformen proberen wij onze doelgroepen te triggeren om een luxe sample box aan te vragen. In deze sample box zitten twee A6-productmonsters en een

brochure. Daarnaast zijn onze salescollega’s actief in de markt om de nieuwe lijn onder de aandacht te brengen.” John Porter, die als Area Sales Manager in het Verenigd Koninkrijk werkt, is enthousiast over de campagne. “Metalen gevelbekleding is hier altijd populair geweest omdat het zo’n tijdloze afwerking geeft. De laatste tijd zijn ook goudtinten en verweerde afwerkingen steeds populairder aan het worden. In het afgelopen jaar hebben we diverse op maat gemaakte designs ontwikkeld voor grote projecten, waaronder het winkelcentrum Merry Hil (8.000 m² Custom Gold). Daarnaast hebben we voor Mulberry Park, waarvoor de bouw nog van start moet gaan, een koperkleurig Rockpanel Metals-design gemaakt. Dit design hebben we nu ook standaard hebben opgenomen in het nieuwe Rockpanel Metals-assortiment.” John Porter is ook blij met het marketingmateriaal voor de nieuwe campagne: “De sample boxen en de brochure trekken echt de aandacht. We hebben al zeer positieve reacties gekregen van architecten en onze distributiepartners. Het hele team is erg blij met de nieuwe producten en we kijken ernaar uit om de lijn deze zomer volop te promoten binnen ons netwerk.”

13


Eenheid in diversiteit

Hoe onze isolatieoplossingen het verschil maken Natuurlijk, het gaat bij ROCKWOOL® steenwoltoepassingen in eerste instantie om de isolatieprestaties. Maar het is vaak een heel palet aanvullende eigenschappen en kwaliteiten die de doorslag geven om voor onze isolatie te kiezen. Denk aan brandveiligheid, circulariteit en gemakkelijke verwerkbaarheid. Maar ook zaken als service, leverbetrouwbaarheid en klantgerichtheid spelen een rol in de afwegingen van opdrachtgevers, architecten en projectontwikkelaars. Net als de

grote variëteit aan producten, systemen en oplossingen die wij ontwikkelen en op de markt brengen. In dit artikel laten we een aantal internationale bouwprofessionals aan het woord over hun keuze voor een (of meerdere) van onze specifieke toepassingen.

ROCKWOOL 810 isolatieschalen en ROCKWOOL TECLIT® isoleren leidingen van The Valley Wonen, werken en recreëren in een gezamenlijk gebouw met drie torens van 97, 76 en 66 meter; dat is het innovatieve concept van The Valley aan de Amsterdamse Zuidas. In het project isoleert Domstad Isolatietechniek B.V. circa 17 kilometer aan leidingen voor klimaatbeheersing. De hoogwaardige leidingisolatie bestaat uit ROCKWOOL 810 isolatieschalen voor warmteleidingen en het ROCKWOOL TECLIT® systeem voor koudeleidingen. Medeeigenaar Stef van Beurden van Domstad Isolatietechniek: “Met zoveel kilometer aan leidingen is dit gelijk ook heel groot. We werken continu op dit project met een ploeg van drie mensen. Het TECLIT systeem is geschikt voor drinkwater-, koelwater- en koudeluchtleidingen. Het kan echter ook bij temperaturen tot 250 °C worden gebruikt. “De verwerking is vergelijkbaar met die van ROCKWOOL 810 pijpschalen,” zegt Van Beurden, ”met dien verstande dat de aandachtspunten bij de dampdichte afwerking liggen, zoals bij appendages en afsluiters.” Waar nodig is iemand van ROCKWOOL op de bouw aanwezig voor nadere begeleiding en ondersteuning, zo geeft Van Beurden aan. “Ze staan er als het nodig is.” Gebruik van het TECLIT systeem is zich in Nederland inmiddels aan het verspreiden als een olievlek. Dat komt door de uitstekende isolatiewaarde, maar ook door de hoge brandveiligheid. TECLIT, en ook ROCKWOOL 810, voldoen met Euro-brandklasse A2L-s1,d0 ruimschoots aan de eisen die het Bouwbesluit stelt, zelfs voor extra beschermde vluchtroutes.

Meer weten over The Valley? Kijk op rockwool.nl/projecten

14


ROCKWOOL thermische en akoestische isolatie voor herbestemd kerkgebouw in Roeselare Sinds voorjaar 2020 zetelt Architectenbureau 3Architecten in de ontwijde Sint-Jozefskerk van Roeselare. Aan de binnenzijde van het gebouw zijn zeer flexibele aanpassingen gedaan met behoud van de oorspronkelijke sfeer. Onze producten zorgen daarbij respectievelijk voor thermische isolatie, akoestische isolatie en isolatie van contactgeluid. Jan Tyvaert, vennoot-architect bij 3Architecten: “Overal doen ROCKWOOL producten dienst. Bijvoorbeeld om het contactgeluid vanaf een nieuw aangelegde tussenvloer naar de onderliggende ruimte te beperken. Hier zijn 40 mm dikke platen RockFloor Solid gebruikt (625 x 1000 mm) die geschikt zijn voor een gebruiksbelasting van 400 kg/m2. Verder zijn de wanden en plafonds akoestisch geïsoleerd, waarbij 50 mm dikke RockSono Base platen als achtervang fungeren voor akoestische frontpanelen. “Voordeel is ook dat de platen eenvoudig meebuigen met de ronding,“ zegt Lieven Ostyn van De Laere Decor nv. “We hebben zeer goede ervaringen met ROCKWOOL, zowel wat betreft de producteigenschappen, als de verwerking en de service. Ik houd van korte communicatielijnen. Als er een vraag is moet je daarover iemand snel kunnen raadplegen. Een prachtig bedrijf met een prachtig natuurproduct!”

Meer weten over de kerk in Roeselare? Kijk op rockwool.nl/projecten

Rockfit Duo gevelisolatie voor Antwerp Tower De Antwerp Tower is een iconisch voormalig kantoorgebouw in hartje Antwerpen. De uit 1974 daterende toren werd onlangs volledig gestript en herbouwd tot appartementencomplex met horeca, winkels en kantoren. De bouwheer van de transformatie en de Antwerpse brandweer wilden absoluut geen risico lopen en stelden de hoogste brandveiligheidseisen aan dit project. De nieuwe gevel bestaat uit een nieuw betonskelet, bekleed met opvallend witgrijze betonpanelen met indrukwekkend grote aluminium raampuien. Rechtstreeks bevestigd op de EPDM-slabben van het betonnen binnenblad beschermen Rockfit Duo isolatieplaten van 140 mm dikte de bewoners tegen brandoverslag en branddoorslag. “Het voordeel van Rockfit Duo is dat het een waterafstotende isolatieplaat betreft met een harde toplaag van 60 kg/m³. Zodoende kan het condenswater

Kwalitatief onovertroffen Bovenstaande voorbeelden beschrijven de toepassing van een aantal zeer verschillende ROCKWOOL isolatieoplossingen. Maar hoe verschillend ook, wat ze gemeen hebben is het duurzame basismateriaal steenwol, zoals dat in onze fabrieken wordt

via de aluminiumprofielen en de isolatie de gevel verlaten”, legt projectdirecteur Eric Cantillon van CIT Blaton uit. “De flexibele achterzijde van de Rockfit Duo komt goed van pas bij een naadloze aansluiting op de achterliggende betonconstructie. De luchtspouw varieert namelijk enkele centimeters ter hoogte van de inpandige terrassen en de rest van de gevel.”

Meer lezen over Antwerp Tower? Kijk op rockwool.nl/projecten

geproduceerd. Een kwalitatief onovertroffen isolatiemateriaal dat zich onderscheidt door onze sterktes: thermisch comfort, brandveiligheid, geluidsisolatie, circulariteit, lange levensduur, waterafstotendheid, gemakkelijke verwerkbaarheid en ontwerpvrijheid. Daar kunnen we trots op zijn!

15


Gezondheidscolumn

Hoe raken we de coronakilo’s kwijt? Dit is wat premier Rutte enige tijd geleden zei tijdens een van de vele coronapersconferenties. De lange sluiting van de sportscholen, de avondklok en allerlei andere beperkende maatregelen, die bedoeld zijn om snellere besmettingen van het coronavirus te voorkomen hebben onder andere het negatieve gevolg dat de Nederlandse bevolking massaal kilo’s is aangekomen.

Even doorbijten En wie herkent dit nu niet? Maandenlang zaten we thuis voor de buis. Sommigen onder ons zaten verplicht thuis te werken. De mentale effecten van dit ‘semi-isolement’ zijn voor de een groter dan de ander. Ik denk wel dat het heel herkenbaar is dat we allemaal eerder geneigd zijn geweest om vaker een snackje of een drankje te nuttigen. Maar niet alleen een extra hapje of drankje speelt mee. De wens om buiten de deur gezellig te gaan eten is niet verminderd. Dus wat hebben we, waarschijnlijk, allemaal gedaan? We hebben sneller een pizzaatje, kebabje, een frietje of een andere vette hap besteld, of afgehaald. Want dat mocht wel. En ja, op die manier de horeca een steun in de rug geven kan ook een motivatie zijn geweest om eten te bestellen. Erg nobel, dat zeker, maar niet goed voor de gezondheid. En wat willen we allemaal toch graag weer terug naar het normale leven. Toch zullen we nog even moeten doorbijten. Niemand heeft een antwoord op de meest prangende vraag, wanneer zal het over zijn?

Richtlijnen Ondertussen kunnen we wel tot bezinning komen, ons richten op het nu en de toekomst. Dit betekent ook dat we eerlijk naar onszelf moeten kijken, ons verstoorde eetpatroon eens onder de loep nemen en een stok achter de deur plaatsen om van die coronakilo’s af te komen. Wat is nu de beste of de makkelijkste manier om dit te doen? Tja, dat is niet 1-2-3 te

16

zeggen. Ik vind dit altijd een heel persoonlijk iets. Ik kan een paar handvaten aanreiken om degene die van de coronakilo’s af wil een stukje op weg te helpen. Het zijn eigenlijk standaard richtlijnen, maar ze zijn zeker effectief. Bedenk wel dat het succes bepaald wordt door je eigen motivatie, wilskracht, discipline en inzet. Jij stelt je eigen doelen, jij zet je eigen traject uit en jij werkt naar je doelen toe.

Goed voorbereiden Een van de eerste stappen die je kan zetten om inzichtelijk te maken waar de verbeterpunten in je eetpatroon zitten is het bijhouden van een voedingsdagboek. Maak het jezelf makkelijk en bereid dit goed voor. Voorbereiding kost weinig tijd en het levert je een heleboel gemak op. Hoe gemakkelijker het is, des te langer houd je het vol. Koop een klein schriftje, een kladblok, of gebruik een notitie-app in je telefoon. Schrijf nu gedurende één volle werkweek (7 dagen) of een volledige cyclus (voor de ploegendienstwerkers) zo nauwkeurig mogelijk op wat je eet, hoeveel je eet, hoe laat je eet en hoeveel je drinkt. Foetel niet, wees eerlijk naar jezelf toe. Heb je dit gedaan, bestudeer dit voedingsdagboek aandachtig en beoordeel zelfs eens waar je teveel gesnoept, gegeten, en gedronken (alcohol/frisdrank) hebt. Kijk ook eens naar het soort brood wat je hebt genuttigd. Is dit volkoren of een ander soort brood? Heb je voldoende groenten per dag gegeten (500 g per dag is het minimum). Hoe vaak heb ik een vette hap gehad? Ik

ben er van overtuigd dat iedereen door het bestuderen van zijn of haar voedingsdagboek tot een conclusie kan komen waar er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in het voedingspatroon.

Balansen Naast het bijhouden van het voedingsdagboek en onszelf dus een spiegel voor te hebben gehouden, moeten we tot actie overgaan. Dat er teveel energie ingenomen is, mag duidelijk wezen. De te strakke kleren, de weegschaal en de verminderde conditie geven duidelijk te kennen dat er iets moet gebeuren. Gelukkig is de redding nabij. Wat ik een mooie en laagdrempelige manier van verantwoord afvallen vind is het balansen. Ik bedoel hiermee dat je om-en-om gaat eten. Dag 1 eet je regulier. Dag 2 eet je de helft van wat je op een reguliere dag eet. Maar de dag dat je je normale maaltijden eet, moet je er wel rekening mee houden dat je dat menu binnen de perken houdt. Op deze manier ga je geleidelijk aan minder calorieën binnenkrijgen en zal je op de (middel) lange tijd in gewicht afvallen, zonder dat je er gevoelsmatig veel moeite voor hoeft te doen. In dit patroon adviseer ik om geen SAS-dag te houden, omdat je dan het risico loopt tijdens de SAS-dag alle ‘winst’ weer te verspelen door de verminderde calorieën er weer bij te eten/drinken. (Een SAS-dag staat voor ‘SchijtAan-Simon-dag’, wat inhoudt dat je je niet aan je eetvoorschrift hoeft te houden).


Laagcalorische voeding

Blijf bewegen

Een andere vrij eenvoudige manier is om meer laagcalorische voeding te nuttigen. Het voordeel dat we nu hebben is dat de zomerse dagen er weer aankomen en de diverse salades weer lekkerder smaken dan in wintertijd. Bovendien is er tegenwoordig zoveel gezonde gemaksvoeding in de supermarkten te koop dat we niet lang hoeven na te denken om een salade, een soepje of een smakelijke groentenschotel te maken of te kopen. Eet iedere dag als lunch een lekkere maaltijdsalade. Liefst wel zonder sausje. Kijk eens op de ingrediëntenlijst die op de verpakking staat. Daar staat ook op wat de energetische waarde is van de maaltijd. Zo maak je veel makkelijker een verantwoorde keuze om gezond en lekker te eten en toch iets aan de overtollige kilootjes te doen.

Verder is bewegen natuurlijk ook erg belangrijk. Maar ja, als de deuren van de sportscholen op slot blijven, wat moet je dan doen. Thuis sporten is qua motivatie niet voor iedereen te doen. Dat snap ik. Ik kan nu heel makkelijk zeggen dat er op de sociale media meer dan genoeg sportprogramma’s te vinden zijn. Dat kan wel zo zijn, maar het blijft thuis sporten en dat is niet altijd makkelijk. Wat veel makkelijker is om te doen is eens vaker de fiets te pakken om boodschappen te doen, of indien het niet te ver is, om naar het werk te fietsen. Iedere dag een uur met een stevig tempo wandelen is ook een goed alternatief.

Dat snap ik helemaal. Ik hoop dat ik op zijn minst al enkelen van jullie heb kunnen inspireren om iets te gaan doen aan de coronakilo’s. Mochten jullie er niet alleen uitkomen, dan kan je altijd op mijn hulp rekenen. Ik ben bereikbaar via HR, maar ik kan ook rechtstreeks gemaild worden voor advies. ROCKWOOL medewerkers worden kosteloos geholpen. Ik ben bereikbaar op het onderstaande e-mailadres, of via WhatsApp. Blijf gezond, zorg voor de ander en voor jezelf. Simon Coenen

Hulp Al met al zitten we in een lastige situatie om op een gezond gewicht te blijven.

simfoodvoedingsadvies@gmail.com WhatsApp: 06 - 20 07 27 48

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging runnen in coronatijd! Het runnen van de Personeelsvereniging is een erg leuke uitdaging waar wij als bestuur ons altijd graag voor inzetten. Door de coronapandemie is het een extra uitdaging geworden om ervoor te zorgen dat er toch zaken worden georganiseerd die passen binnen de mogelijkheden. In het begin dachten wij nog dat het maar een korte tijd zou duren, maar intussen weten we allemaal dat dit niet het geval is.

We zijn immers nog steeds niet in de gelegenheid om minimaal twee activiteiten per maand te organiseren zoals jullie dit normaal van ons gewend zijn (begin 2020 voor het laatst). We proberen wel elke maand even een uurtje met het bestuur in een Teams meeting ‘bij elkaar’ te komen om de algemene zaken door te nemen (financiën, kalender en ideeën). Inmiddels hebben we toch al best veel gedaan in deze coronatijd. Zoals bijvoorbeeld twee keer een pubquiz, wandeling bij kasteel Limbricht, online kienen, online bierproeverij, een DIY kerstworkshop en onlangs ook nog een DIY paasworkshop.

We hebben nog heel veel plannen, maar voor nu maken we eerst nog even pas op de plaats. We blijven natuurlijk coronaproof activiteiten organiseren voor zolang dat nodig is maar het gaat al langzaam de goede kant op. Hopelijk kunnen we rond de zomer weer ‘normaal’ doen. Maar tot die tijd rustig aan en hou je aan de regels! En als er straks weer meer kan en mag, dan hebben wij nog van alles voor jullie in petto zoals: de citytrip, theater, passiespelen, Pop on Top, bezoek speeltuin Kitskensberg, bios met eten, bezoek dierentuin en een dagtocht Amsterdam inclusief een wandeling ter ere van het 100-jarig geboortejaar van onze Pierre Cuypers.

Ook vorige zomer hebben we wat zaken georganiseerd zoals de ijsbon, kaasbon, Rousseau- of boekenbon en een fietstocht met lunchpakket.

Wat in het vat zit verzuurt niet!

Zoals altijd geldt ook nu: wil je meedoen? Dan altijd zelf inschrijven!

Bestuur PV ROCKWOOL

Laat we samen ROCKWOOL gezond houden en werken op afstand!

17


Rockfon Supply Chain

“Hoe beter de relaties, hoe meer je samen gedaan krijgt” De talloze producten en systemen van Rockfon worden wereldwijd in zeven fabrieken geproduceerd, van waaruit ze over 90 internationale markten worden gedistribueerd. In alle opzichten een indrukwekkende logistieke onderneming.

De spil in dat verhaal wordt gevormd door de twee jaar geleden ingerichte ‘Control Tower’ binnen de afdeling Supply Chain. De acht Supply Chain Coördinatoren die dit internationale team vormen, zorgen in overleg met de productie- en logistieke afdelingen van de fabrieken, dat de juiste producten op de juiste momenten worden geleverd. Ze ondersteunen de Customer Service afdelingen van de internationale salesorganisaties bij het tegemoetkomen aan klantwensen en zijn hun vraagbaak voor alle informatie over leveringen en mogelijkheden.

Specialisten Robert Barten, Supply Chain Management Rockfon: “Mijn team bestaat uit specialisten die tot in detail op de hoogte zijn van de situatie en mogelijkheden van de productie-

18

en logistieke processen van de fabrieken in hun werkgebied. Daarnaast fungeren ze als back-up voor collega’s in andere regio’s. De Roermondse fabriek valt bij Rockfon onder Supply Chain Coördinator Freija Peeters die daar eerder bij Customer Service werkte. Freija: “Ik ben verantwoordelijk voor de contacten met de fabriek en ondersteun Customer Service. Daarbij gaat het dan niet alleen over de producten uit Roermond maar ook over die van andere fabrieken die leveren aan de Benelux-markt. Dat kan gaan om leveranties vanuit Polen, België of vanuit Frankrijk bijvoorbeeld.” Robert: “Omgekeerd leveren we vanuit Roermond ook steeds meer aan andere landen. Vroeger ging 90% van de Roermondse capaciteit op aan producten voor de Benelux, tegenwoordig nog maar 60%. De rest gaat naar Scandinavië, Duitsland en

Engeland. Het gaat daarbij om een beperkt assortiment van producten die we in grote volumes produceren.”

Laten zien dat je professioneel bent In tegenstelling tot de situatie in veel andere regio’s zijn Supply Chain, Customer Service en Productie in Roermond op dezelfde locatie gevestigd. Daardoor zijn de onderlinge contacten makkelijk te onderhouden. Freija: “Normaal gesproken zit je in de kantine bij elkaar aan tafel en bespreek je ook informele dingen. Dat is natuurlijk goed voor de relaties.” Afgezien van productkennis en inzicht in de logistiek is het onderhouden van goede contacten een essentiële competentie in deze afdeling. Freija: “Dat is ook een van de leukste aspecten van deze functie. Hoe beter de relaties zijn, hoe meer je gedaan


kunt krijgen.” Robert: “Voorwaarde daarvoor is dat je laat zien dat je professioneel bent. Als je met een vraag komt, moeten ze weten dat je alles al uitgefilterd hebt en dat je alleen kwesties aankaart die belangrijk of urgent zijn.” Freija: “Andersom werkt het ook zo. Als ze mij benaderen kan ik ervan op aan dat het echt ergens om gaat en dat ik een extra stapje moet zetten. In deze functie moet je dan ook kunnen multitasken en heel goed prioriteiten stellen. Je mailbox stroomt de hele dag vol, dus je moet gevoel ontwikkelen voor wat meteen aandacht nodig heeft.” Naast alle ad-hoc overleg heeft Freija wekelijks overleg met Productie en Logistiek om de planning van de komende week door te spreken. Elk kwartaal is er daarnaast een meer strategische meeting waarbij ook Robert aanschuift en waar structureler gekeken wordt naar resultaten en verbeteracties. Robert: “In deze meeting met productie, planning en magazijn bespreken we de leverservice en de eventuele logistieke klachten. Samen analyseren we de resultaten. Het zijn heel constructieve sessies en samen vinden we continu verbetermogelijkheden.”

dat maakt het zo afwisselend en leuk. Ja, natuurlijk moet je ook wel eens minder leuke mededelingen brengen. Bijvoorbeeld dat door omstandigheden levertijden door een fabriek niet kunnen worden nagekomen. Customer Service moet dat dan weer met de klanten zien af te stemmen, maar samen probeer je dan toch altijd tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Dan ga ik weer in gesprek met de fabriek om te kijken wat er toch nog mogelijk is en wat we kunnen bieden. Toen ik nog bij Customer Service zat deed ik alles voor de klant en die mindset heb ik nog steeds. Het enige verschil is dat ik nu niet meer rechtstreeks contact heb.”

Capaciteit optimaal inzetten Prioriteit is het voorkomen van verstoringen in de leveringen. Robert: “Je probeert te voorkomen dat Verkoop misgrijpt, dus daar anticipeer je op als team. Doordat we op internationale schaal zijn georganiseerd kunnen we de aanwezige capaciteit optimaal inzetten. En soms betekent het dat we een groot project moeten laten lopen, om te garanderen dat onze vaste afnemers hun leveringen krijgen. Dat is pech met zo’n project, maar er komen weer nieuwe kansen. Vaste klanten die ontevreden zijn daarentegen, dat wil je te allen tijde voorkomen.”

Voortdurend schakelen Ook buiten Roermond weet Freija inmiddels goed de weg in de Rockfon organisatie. “Doordat je vaste back-up bent voor een of meer collega’s en ook wel in andere regio’s bijspringt als het nodig is, leer je telkens nieuwe mensen kennen. Als je wisselt tussen verschillende fabrieken, magazijnen en Customer Service medewerkers ben je eigenlijk constant aan het schakelen en

Het Supply Chain Team

“Bijdrage ruimschoots bewezen” In 2019 besloot de Rockfon organisatie een aparte ‘Control Tower’ binnen de Supply Chain afdeling op te zetten. De werkzaamheden vielen voorheen onder Customer Service. Omdat Rockfon steeds internationaler ging werken en fabrieken elkaar steeds meer ondersteunen en capaciteit onderling ruilen om regionale tekorten te compenseren, werd het managen en begeleiden van de goederenstromen steeds complexer. Vanuit de Customer Service afdelingen werden acht Supply Chain specialisten gerekruteerd die nauw samenwerken en elkaar ondersteunen. Robert Barten: “Het is de opzet dat het team uiteindelijk universeel inzetbaar is voor alle locaties als dat nodig is. Ook al kunnen de afspraken en procedures per fabriek verschillen. Want het zijn wel allemaal ROCKWOOL bedrijven, maar je hebt altijd te maken

met cultuurverschillen en iedere organisatie heeft zijn eigen karakteristieken.” Inmiddels heeft de afdeling zijn bijdrage al ruimschoots bewezen. Robert: “De beschikbaarheid van goederen is een belangrijk criterium. In Roermond is Freija ook verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van producten die we betrekken van andere fabrieken. Belangrijk om onze afspraken met klanten na te kunnen komen. In het verleden zaten we op 88%, vorig jaar op 96% en dit jaar zitten we tegen de 98% aan. Dat is een duidelijke verbetering sinds Freija hier aan het stuur zit en een bijzondere presentatie in een jaar waarin we ook te maken hadden met tijdelijke sluitingen van de fabriek in Frankrijk vanwege corona. Doordat we konden blijven leveren, hebben we ons kunnen onderscheiden van de concurrentie.”

19


Rockpanel en transportpartner Van der Wal werken samen aan duurzaamheid

Met nieuwe Rockpanel trailers nog duurzamer op weg Misschien heb je ze al zien rijden: de nieuwe Rockpanel trailers van onze vervoerder Van der Wal. Dankzij een gloednieuw design trekken ze nu nog meer de aandacht op de weg. Maar belangrijker nog: de nieuwe trailers dragen met hun slimme inrichting ook bij aan de gezamenlijke missie van Van der Wal en Rockpanel om zo duurzaam mogelijk op pad te gaan.

Trailers met een dubbele laadvloer Rockpanel werkt al ongeveer 15 jaar samen met Van der Wal als transportpartner. Hun Rockpanel wagenpark is recent uitgebreid van 12 naar 14 dubbelvloerstrailers. Door de dubbele laadvloer kan het maximale laadvermogen van de trailers benut worden zonder risico op transportschade. De constructie kan eenvoudig worden afgebroken door de chauffeur. Zo kunnen de vrachtwagens op de terugweg ook lading van een andere klant vervoeren. Nu de Rockpanel vloot is uitgebreid van 12 naar 14 dubbelvloers-trailers, kunnen nog meer leveringen op deze duurzamere wijze plaatsvinden.

Focus op duurzaamheid De introductie van de nieuwe dubbelvloers-trailers is slechts een van de vele voorbeelden van hoe men binnen de Rockpanel-organisatie bezig is met duurzaamheid. Zo is het Rockcycle-programma voor recycling van de gevelpanelen in 2020 uitgerold in een aantal markten. Het gebruik van plastic bij het verpakken van de producten is teruggedrongen. Ook zijn er recent nieuwe papieren wrappers ontwikkeld om de plastic hoezen te vervangen waarin productmonsters eerst werden verstuurd.

V.l.n.r. Wim Stappers (chauffeur Van der Wal), Wilco Beerta (Fleet Manager Van der Wal), Frank Weier (Director Finance & Supply Chain Rockpanel), Mark de Mooij (Supply Chain & Efficiency Manager Rockpanel) en Aksel de Vries (Sales Manager Van der Wal)

Kill Empty Running Net als Rockpanel heeft ook Van der Wal duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij richten transport en logistiek zo efficiënt mogelijk in om te voorkomen dat vrachtwagens deels of volledig leeg over de weg rijden. Henk van der Wal, eigenaar en CEO bij Van der Wal, vertelt: “De gemiddelde beladingsgraad van vrachtwagens in Nederland is slechts 47%. Daarnaast rijdt zo’n 25% van de vrachtwagens op de weg volledig leeg. Wij vinden dit onacceptabel, omdat het veel onnodige schade oplevert voor het milieu. Daarom hebben wij het programma met de naam ‘Kill Empty Running’. In dat kader kijken we ook samen met klanten wat we kunnen doen om zo min mogelijk lucht te vervoeren en ritten zo efficiënt mogelijk te plannen. Doordat we een grote diversiteit aan materiaal hebben, kunnen we altijd een passende, zo duurzaam mogelijke transportoplossing bieden.”

20


Campagne start in september

Aandacht voor Security “Security oftewel ‘Beveiliging’ gaat in grote lijnen over de maatregelen die een bedrijf neemt om medewerkers, terreinen, gebouwen, installaties, producten en knowhow te beschermen.

Oog voor het belang

SECURITY AWARENESS

Dat is dus iets anders dan Safety (Veiligheid), wat we bij ROCKWOOL vaak samenvatten als: “Je gaat net zo gezond weer naar huis als dat je bent gekomen.” Aldus Marcel Hundscheidt, Facility Manager Central Western Europe. Hij is doende met het voorbereiden van een ‘Security Awareness campagne’ die vanaf september aandacht gaat vestigen op dit thema.

Marcel: “Uiteindelijk gaat het om de continuïteit van het bedrijf. Die waarborgen we door het realiseren van een veilige werkomgeving én door het beschermen van onze knowhow en andere bedrijfsgeheimen waarmee we het verschil maken in de markt. In feite gaat het om een mindset: dat je bij je dagelijkse werkzaamheden oog hebt voor het belang van Security en melding maakt van overtredingen en afwijkingen als je die tegenkomt.”

‘Security Awareness’ ROCKWOOL International heeft richtlijnen op het gebied van Security opgesteld, die in elke fabriek en vestiging worden vertaald naar de lokale situatie. De ‘Security Awareness campagne’ in Roermond is één van de middelen om de achtergronden en concrete richtlijnen voor iedereen duidelijk te maken. Marcel: “Security-maatregelen gaan enerzijds over de fysieke beveiliging van mensen, gebouwen en installaties, maar bijvoorbeeld ook over geheimhouding van bedrijfsprocessen of documenten. Dan hebben we het dus over de manier waarop we omgaan met vertrouwelijke informatie – zowel fysiek als digitaal. Voor al die zaken hebben we richtlijnen, procedures en werkvoorschriften ontwikkeld, maar het is vooral ook belangrijk dat iedereen hier bewust mee bezig is binnen en rond de eigen werkplek. Dat is een voorwaarde om ‘Security’ echt te laten leven binnen de organisatie. Handelen volgens de richtlijnen moet een tweede natuur worden. Daarom is het belangrijk dat je als medewerker weet welk security-beleid we voeren, welke maatregelen en voorschriften er zijn én waar ze voor dienen. Om iedereen daarbij te helpen starten we in september met een ‘Security Awareness campagne’.”

De Security Awareness campagne wordt ondersteund door een beeldmerk en de slogan ‘stay a!ert’

Knowhow maakt het verschil en vereist bescherming ROCKWOOL onderscheidt zich onder meer door de toepassing van technologisch geavanceerde processen en systemen waarmee we innovatieve, hoogwaardige producten ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen. De technieken, machines en lijnelementen die we daarvoor hebben ontwikkeld, bevatten kostbare bedrijfsgeheimen die we moeten beschermen. Zo behouden we onze concurrentiepositie en verzekeren we ons van een duurzaam succesvolle toekomst.

21


In memoriam Dennis Geurtz (Logistic Operator II) Vol ongeloof en verdriet delen wij mede dat in de leeftijd van 49 jaar, na een kort ziekbed, onze zeer gewaardeerde collega Dennis Geurtz is op 23 april 2021 overleden. Dennis was werkzaam op ploeg 1 binnen Site Logistics op de afdeling Fysieke Distributie. Indien nodig kon hij zelfs uithelpen bij Warehousing en Distributie Planning; kortom, een allrounder. Met veel plezier was hij sinds 1993 in dienst bij ROCKWOOL. Voor ploeg 1 was Dennis een betrokken, rustige en vooral fijne collega. Wij zullen ons Dennis herinneren als een persoon met veel kennis en ervaring, gepaard met een positief kritische blik en een groot liefhebber van ‘Coca Cola’. Binnen Site Logistics en ploeg 1 zullen wij zijn aanwezigheid erg missen. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit grote verlies. Rust zacht, beste Dennis. Je collega’s van ploeg 1 en overige collega’s van Site Logistics.

In memoriam John van der Borgh (Warehouse Employee I) Vol ongeloof en verdriet delen wij mede dat geheel onverwachts, in de leeftijd van 59 jaar, onze zeer gewaardeerde collega John van der Borgh is op 2 mei 2021 overleden. Met veel plezier en passie was John sinds mei 1985 in dienst bij ROCKWOOL. Hij was werkzaam op ploeg 1 binnen Site Logistics, afdeling Warehousing. John was de verbindende factor binnen zijn ploeg en meestal werkzaam in Hal B. Hij was een betrokken, rustige en, vooral door zijn vriendelijke manier communiceren, een zeer prettige collega. Binnen Site Logistics en ploeg 1, maar ook binnen de overige ploegen binnen Warehousing zullen wij zijn aanwezigheid erg missen. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit grote verlies. Rust zacht, beste John. Je collega’s van ploeg 1 en overige collega’s van Site Logistics

22


Beloonde ideeën Naam

Idee omschrijving

J.G.M. Bloemers

Besparing bonnen en papier (A4)

25,00

M.M.P.M. Gruijters

Rockwool logo met nieuwe laserinstallatie i.p.v. opdrukbanders

25,00

M.M.P.M. Gruijters

Vastloper snel oplossen

25,00

M.J. Jeurissen

Versnellen van de DDD zaag lijn 8

25,00

C.J. Michiels

Laser-afstandsmeting MTS pos 040

150,00

C.J. Michiels

Hoogtemeting palletmagazijn MTS

25,00

D.E. Muris

Vuilwaterafvoer WJCC

25,00

H.J.L. Neijnens

Flapvouwer KUKA robots

H.J.L. Neijnens

Schrapers vóór structuurcabine

25,00

M.M.A. op ‘t Veld

Zelftest (spuugtest) Covid-19

25,00

Y. Payas

Stapelaar lijn 3

25,00

O. Poot

Heftafel pallet

311,50

T. Somers

Afnameplaats EP

P.A.J. Sterck

Besparing materiaal (gripbandjes) + man-uren

283,03

E.H.H. Valkenburg

T-bouten gebruiken bij aftapschuif

100,00

T.H.J.L. van Zijl

Gecontroleerde stop vlies zaag

125,00

Vertrouwenspersonen Het team van Vertrouwenspersonen bestaat bij ROCKWOOL uit vier personen. We zijn op dit moment op zoek naar de vierde Vertrouwenspersoon.

Beloning

266,93

25,00

Olaf Cratsborn Distributieplanner Site Logistics, T 5087 of via olaf.cratsborn@rockwool.com

Is deze rol van Vertrouwenspersoon iets voor jou? Ben jij degene waar mensen bij aankloppen met hun zorgen of problemen omdat je sociaal, toegankelijk en integer bent? Kun je goed luisteren, maar ook goed zwijgen? Kun jij je goed inleven in de ander? Haal je voldoening uit het helpen en adviseren van anderen?

Rob Olsthoorn Customer Service Manager RW TI, T 5328 of via rob.olsthoorn@rockwool.com

Voor meer informatie Ingrid Maassen, HR Partner Ingrid.maassen@rockwool.com T 0475 - 35 39 61

Renée Breukelman Groepsleider Laboratorium Grodan, T 5211 of via renee.breukelman@grodan.com

23


Personeelsvereniging

Activiteiten van de Personeelsvereniging Wandeling kasteel Limbricht Op 28 februari konden we eindelijk lekker naar buiten. Eerst koffie met een stuk appeltaart en dan op pad met een mooie wandelroute. Op gepaste afstand weliswaar. Maar dat ging prima! In verband met de verschillende starttijden kwamen we weinig collega’s tegen. Aan het eind nog een lekker bakje saté en rijst. Dat was een prima ochtend wat ons betreft. Bedankt daarvoor!

Online bierproeverij Zaterdag 13 maart organiseerde de PV een online bierproeverij. Onder de enthousiaste leiding van Has van Goethem (ook wel bekend als de bierprofessor van Nijmegen) werden de deelnemers meegenomen in een twee uur durende proeverij. Er werd gestart met een smaaktest middels Skittles. Met een simpele test werd duidelijk dat speciaal bier drinken een serieuze zaak is waarvan pas echt goed genoten kan worden als we ons bewust zijn van de kracht van smaak. De tong geeft ons alleen een indicatie of we zoet, zout of zuur proeven maar de neus geeft ons echt het vermogen specifieke smaken te onderscheiden. Speciaal bier drinken is dus vooral ook de tijd nemen om te ervaren wát je proeft.

3. Urthel Saisonnière, een lekker fris blond bier en volgens Has een mooie doordrinker (wat met name Jean Schuman kon bekoren) 4. Tripel Karmeliet, een complex goudkleurige tripel die met elke slok een keur aan smaken veroorzaakt (banaan en vanille en uiteindelijk sinaasappel). 5. Cuvée du Château (kasteel), een quadrupel die jarenlang op port vaten heeft gelegen en daardoor een hele warme smaak gekregen heeft en voor de meesten ook meteen een mooi slaapmutsje.

Na deze test was het tijd om de vijf bieren daadwerkelijk te gaan proeven. Bij elk biertje wist Has ons niet alleen iets te vertellen over het brouwproces, maar ook wat het bier kenmerkt. Daarnaast vertelde hij anekdotes over het land van herkomst of deelde hij andere leuke wetenswaardigheden.

Bij het laatste biertje werd ons nog middels een simpele handeling geleerd hoe we zelf een ‘infused’ bier kunnen maken; door inspuiting van whisky, port of andere sterke drank kun je bier een extra karakter geven en zo zelf dus spelen en experimenteren met smaken.

Er stonden vijf bieren op het programma die in onderstaande volgorde zijn gedronken: 1. Goose Midway Session IPA, een Amerikaanse IPA met een laag alcoholpercentage maar desondanks volle smaak. 2. Gulpener UR-Hop, een lekker Limburgs biertje met enkel en alleen ingrediënten uit de streek.

24

Al met al was het een hele leuke activiteit, waarbij het vooral leuk was om weer eens samen te zijn met een grote groep collega’s zonder echt samen te mogen zijn. Dank aan de organisatie van deze activiteit en wellicht kunnen we dit in de toekomst nog eens doen. Mario Seuren


Paas DIY workshop Voor het eerst zelf aan de slag, thuis dan wel deze keer! Het werd een groot succes. Mede door de enthousiaste inspanning van Petra Theunissen van mijnakkertje.nl een mooi DIY paaspakket samengesteld en uitgedeeld (85 stuks!). Daarna massaal bedolven onder de mails en foto’s van Do It Yourselvers die met het YouTube filmpje en instructies op papier aan de gang gingen en de mooie resultaten deelden met ons. Zie hier een leuke collage.

DIY pakket kids en kleinkids Ook een DIY pakket voor de kids speciaal voor de meivakantie deze keer. Ook hier werd gretig gebruikt van gemaakt. Ruim 50 kids hebben lekker geknutseld. Hier een kleine impressie van de kleinkinderen van Charlie Howe.

Online kienen Voor de eerste keer online kienen. Er hadden zich veel mensen aangemeld voor deze jaarlijkse activiteit van ROCKWOOL. We moesten ons om 19.15 uur melden via Teams en Twitch waar om 19.30 uur de eerste nummers zouden worden geroepen. Na wat kleine technische probleempjes (was voor de organisatie ook de eerste keer online kienen) en een kleine vertraging gingen we van start. En uiteindelijk ging het

allemaal perfect. Er waren weer leuke prijzen te winnen. Ik wil dan ook de mensen van de organisatie ondanks deze COVID-tijd een compliment geven voor deze activiteit. Ze hebben op een leuke manier de mensen een beetje bij elkaar gebracht in deze vervelende tijd door online te kienen. Groeten en hopelijk tot gauw, Trees en Ingo Mossa

Let op je mailbox! Hopelijk mogen we binnenkort weer wat meer echt samen organiseren. We houden jullie op de hoogte! Let op je mailbox, tv-schermen en de prikborden. Voor vragen, tips, opmerkingen is de Personeelsvereniging altijd bereikbaar op personeelsvereniging@rockwool.com

25


Jubilarissen

12,5-jarig jubileum Naam

Afdeling

Datum

Nick Sijstermans

Operations Site Maintenance Lijn 6

01-08-2021

Rob Mooren

Operations Site Maintenance

01-09-2021

Win Grotens

GSP

01-09-2021

25-jarig jubileum Naam

Afdeling

Jeannette JacobsVerheggen

Finance Shared Service Center

Datum 01-07-2021

40-jarig jubileum Naam

Afdeling

Jan Bloemers

Operations Lijn 8

24-08-2021

Nico Otte

Distributieplanning - Team 1

31-08-2021

Hans Peters

Operations Lijn 8

31-08-2021

Hub Soentjes

Operations Production PSM

31-08-2021

Leon Geelen

Operations Site Maintenance Lijn 2 / PSM

28-09-2021

Fred van Ulft

Operations Site Maintenance

28-09-2021

26

Datum


Overlijden Naam

Afdeling

In dienst

Datum overlijden

Dennis Geurtz

Site Logistics

16-05-1993

23-04-2021

John van der Borgh

Site Logistics

01-05-1985

02-05-2021

Geboortes Naam kind

Zoon / dochter

Naam medewerker

Geboortedatum

Owen

Zoon

Marjolein van Neer-Bominaar

13-03-2021

Dax

Zoon

Jacky Timmermans

03-04-2021

Juliette

Dochter

Pieter van den Heuvel

14-04-2021

Colofon Deze Uitschieter is tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s van alle afdelingen.

Coördinatie / redactie Françoise van Dijck

Vormgeving

Kopij De volgende Uitschieter verschijnt in week 35, 2021. Je kunt de kopij tot uiterlijk woensdag 6 september inleveren bij de redactie. Aanleveren artikelen: francoise.van.dijck@rockwool.com

Redactie Hoofdredactie / Finance Dick Snellenberg Françoise van Dijck

Benelux Sales Paul Steen Jeanne Mols

Rockfon Edwin den Breejen Hilda de Rooy

HR Hans Ter-Linde Marion Moors

Grodan Hub Janssen Carola Segers

Rockpanel Jeroen Ebus Jolanda van Tuil

Operations Jos Dumoulin Marion Moors

Lapinus Hilbrand Kamphuis Bea Raemakers

ROCKWOOL-TI Leon Claessen

Creation Station

ROCKWOOL B.V. Postbus 1160, 6040 KD Roermond T 0475 - 35 35 35 rockwool.nl

27


ROCKWOOL B.V. Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands T +31 (0) 475 35 35 35 E info@rockwool.nl rockwool.nl

Wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

Profile for Creation Station

ROCKWOOL Uitschieter 2-2021  

ROCKWOOL Uitschieter 2-2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded