__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PERSONEELSMAGAZINE UITGAVE 01/2021

De Uitschieter

Doe mee met onze 30 dagen-challenge!

14

Bomen bouwen in Zwijndrecht met Rockpanel Woods

17

Neem zelf de regie over je duurzame inzetbaarheid

24 Voor welke uitdaging(en) kies jij? Een nieuw jaar betekent een frisse start. Wil jij het nieuwe jaar extra goed beginnen? Doe dan mee met onze 30 dagen-challenge! We hebben drie mooie uitdagingen bedacht, dus er zit vast iets voor jou bij! Extra leuk: als actieve deelnemer maak je ook nog eens kans op mooie prijzen.

SCHRIJF JE IN VOOR 4 JANUARI 2021!

“Belangrijk dat onze vrijwilligers hun werk op een veilige manier kunnen doen”


6

Redactioneel

HELP! EEN DATALEK, WAT MOET IK DOEN?

8

ROCKDELTA BY LAPINUS TOEGEPAST IN LUND (ZWEDEN)

12

“SAMEN WERKEN AAN DE TEAMDOELSTELLINGEN“

Twee collega’s vertellen onderhoudend hoe ze de 30 dagen-challenge (Gezonder eten – Meer bewegen – Geen alcohol) van het programma Duurzame Inzetbaarheid aangingen. Na dertig dagen zaten ze beter in hun vel en voelden zich energieker. Een goede uitgangspositie om het komende jaar mee in te gaan. Dat geldt in zekere zin ook voor de OPCO’s.

21

In deze Uitschieter lees je hoe ze hun uitdagingen omzetten in kansen en innovatieve projecten, van trillingsdempende steenwol van Lapinus onder een Zweedse trambaan tot Rockpanel panelen die als gestileerde bomen een appartementencomplex in Zwijndrecht spectaculair aankleden.

RESULTATEN ONLINE ENQUÊTE OR

26

CHALLENGE-DEELNEMERS GAAN BEWUSTER OM MET VOEDING

28

OPTIMALISERING WEBSITE ROCKFON WERPT VRUCHTEN AF

29

AMBASSADEURS DUURZAME INZETBAARHEID

32

PERSONEELSVERENIGING

2

Uitdaging aanvaard

Het voorjaar laat door het hele bedrijf nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zien. Belangrijk zijn de nieuwe ademluchttoestellen van de BHV en voor de ovenoperators. Daarmee zijn ze weer toekomstbestendig toegerust. Ook een veilig idee, bij Logistiek is een nieuwe MKV’er aangesteld. Bij Rockfon versterken twee nieuwe gezichten de afdeling Customer Service en we kunnen weer een 40-jarig jubileum melden. De OR heeft een enquête afgenomen om de eigen dienstverlening en inspanningen tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Dit en veel meer in deze eerste Uitschieter van 2021. Wij wensen je veel leesplezier. De redactie


Voorwoord

De uitdaging aangegaan We eindigden het afgelopen jaar door de tweede coronagolf met een crisis die ook in het nieuwe jaar doorzette. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we 2021 wat COVID betreft gelukkig beter eindigen dan we zijn begonnen. Door alle maatregelen en ontwikkelingen gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn, hebben we 2020 bedrijfseconomisch aanmerkelijk positiever afgesloten dan we helemaal in het begin van de coronacrisis dachten. Het omzetvolume was wat lager dan begroot, maar de omstandigheden in aanmerking genomen kunnen we alleszins tevreden zijn met dit resultaat. De verschillende OPCO’s droegen daar het hunne aan bij. Rockpanel en Grodan realiseerden het hoogste volume ooit. RTI en de bouw blijven na een aanvankelijke dip goed doorlopen en ook de automotive business van Lapinus heeft zich de laatste maanden goed hersteld. Dit positieve beeld is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van alle medewerkers die zich in deze moeilijke periode zowel thuis als in de fabriek extra hebben ingezet voor het bedrijf. Daarvoor willen we op deze plaats onze grote waardering en dankbaarheid uitspreken. Allemaal kunnen we ook dankbaar zijn voor het feit dat we bij een solide en robuuste organisatie als ROCKWOOL werken. Een bedrijf met een gezonde financiering en cashflow en een duurzame bedrijfsvoering met ook in deze moeilijke tijden oog voor onze toekomst op lange termijn. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de investeringen die het afgelopen jaar op normaal niveau zijn gebleven. En ook dit jaar zullen we blijven investeren in onze fabriek. Als we een goed onderbouwd businessplan voorleggen, wordt dat veelal positief beoordeeld en goedgekeurd. We werken momenteel aan een nieuwe mattenlijn voor

Grodan en kijken hoe we in de toekomst de capaciteit van Rockpanel kunnen uitbreiden. We zullen blijven investeren in groei en kostenbesparingen, maar ook in arbo, milieu en duurzaamheid. De ontwikkeling van Grodan wordt niet alleen gefaciliteerd met de nieuwe mattenlijn. Onlangs zijn we gestart met een nieuw traject waarbij we samen met ROCKWOOL International en een extern bureau alle groeimogelijkheden wereldwijd aan het onderzoeken zijn. Dat kan gaan om internationale ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe gewassen. We hebben ook afgelopen jaar goed gepresteerd, maar blijven zoeken naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Vorig jaar hebben we onder de naam e-Gro twee nieuwe digitale tools ontwikkeld en in de markt gezet. Hoewel het door de coronamaatregelen niet mogelijk is die persoonlijk bij klanten te introduceren en te demonstreren, hebben we een succesvolle start gerealiseerd. We steken ook de komende periode veel energie in de verdere ontwikkeling van de applicaties en het aan de man brengen ervan. Met deze software kunnen we onze klanten 24/7 van advies voorzien, maar we kijken natuurlijk ook uit naar het moment dat we hen weer persoonlijk kunnen bezoeken en adviseren. Persoonlijke interactie blijft toch echt in elke business van groot belang. Digitalisering is ook van groot belang voor thuiswerken. Gebleken is dat we ons werk veel meer digitaal kunnen uitvoeren en ondersteunen dan we gewend waren.

Toch is duidelijk geworden dat sociale processen en interacties met collega’s en klanten gemist worden. Het runnen van een bedrijf blijft mensenwerk en dat betekent dat je elkaar ook moet kunnen zien en ontmoeten. Samenwerken en gegevens uitwisselen gaat nu eenmaal sneller en natuurlijker op de zaak dan digitaal. Los van de uitdagingen van bijvoorbeeld het combineren van thuiswerken met de zorg voor jonge kinderen die niet naar school mogen. De collega’s in de productie voor wie het niet mogelijk is van thuis uit te werken, worden geconfronteerd met andere uitdagingen. Hoewel we natuurlijk alle coronamaatregelen in acht nemen en risicobeperkende maatregelen zoals preventief testen hebben ingevoerd, hebben we in de fabriek te maken gekregen met medewerkers die vanwege een besmetting thuis moeten blijven. Dat legt extra druk op de overblijvende collega’s die hun werk moeten opvangen. We willen dan ook afsluiten met het nogmaals uitspreken van onze waardering voor alle collega’s die in deze moeilijke omstandigheden de schouders eronder blijven zetten. Dat is de instelling waarmee we ook het komende jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Jos Dumoulin Technisch Directeur ROCKWOOL Central West Europe Hub Janssen Managing Director Grodan

3


Resultaten Q4 2020 ROCKWOOL International A/S Opmerkingen Ook in het vierde kwartaal heeft de omzet zich verder hersteld. De omzet (in locale valuta) is met 1,8% gestegen t.o.v. 2019. De omzet in West-Europa in het vierde kwartaal van 2020 bedroeg EUR 420 miljoen en was gelijk aan 2019. Met name Frankrijk bleef achter door het achterblijven van renovatieprojecten. De omzet in Oost-Europa steeg met 2,9% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en bedroeg EUR 119 miljoen. In deze regio bleef met name Polen nog achter in omzet. In de rest van de wereld steeg de omzet met 5,9% tot EUR 161 miljoen met een sterke groei in Noord-Amerika en een daling in Azië door de gevolgen van COVID-19.

Belangrijkste key-figures in miljoen EUR

4de kwartaal 2020

4de kwartaal 2019

Totaal 2020

Totaal 2019

Netto omzet

700

715

2.602

2.757

EBIT

100

94

338

372

73

72

251

285

Operationele cash flow

138

105

438

402

Investeringen

100

108

362

400

11.448

11.691

Winst na minderheidsbelangen

Aantal werknemers

4

In het volledige jaar 2020 daalde de totale omzet van ROCKWOOL met 5,6% tot EUR 2.602 miljoen ten opzichte van 2019. EBIT (winst voor rente en belasting) in 2020 bedroeg EUR 338 miljoen, een daling van 9% ten opzichte van 2019. EBIT marge (EBIT in % van Net Sales) daalde met 0,5% punt tot 13%. Totale netto winst in 2020 EUR 251 miljoen, een daling van EUR 34 miljoen ten opzichte van 2019.


Eindelijk een écht podium voor Grodan producten Sinds jaar en dag stond in de hal bij Grodan een glazen vitrinekast met daarin een selectie van Grodan producten en wat folders. Het werd echt tijd om deze presentatie in een modern jasje te steken. Samen met een designer is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe display waarbij het belangrijk was om aan de hand van de display het complete Grodan verhaal te kunnen vertellen op tastbare wijze. Daarnaast wilden we innovatie uitstralen.

Duurzaam Displaying You uit Neer heeft uiteindelijk de productie op zich genomen waarbij de gebruikte materialen zo duurzaam mogelijk zijn. Het goede voorbeeld geven dus! Niet alleen bij Grodan, ook in de Experience Room in de ROCKWOOL fabriek is de display te bewonderen. Zo kunnen we bezoekers aan de fabriek ook inspireren met ons verhaal.

5


Voorzichtig met persoonsgegevens

HELP! Een datalek, wat moet ik doen? Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden gedeeld of verspreid door personen, bedrijven en organisaties. Dat is gebonden aan de strenge regels die sinds mei 2018 zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook als gegevens niet bewust worden gedeeld, maar onbedoeld toch op verkeerde plekken terechtkomen schrijft de AVG voor dat het bedrijf of de organisatie actie moet ondernemen. We spraken erover met finance manager Marcel Gubbels. Hij fungeert als Local Data Protection Officer (LDPO) en is lid van de stuurgroep die samen met externe specialisten zorgde voor goede afspraken over de belangrijkste informatiestromen en processen waarbij personeelsdata te pas komen. “Maar ondanks alle afspraken en de trainingen die we hierover hebben gegeven, kan er natuurlijk toch iets misgaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het optreden van een datalek.”

Wat is een datalek? Bij een datalek gaat het om vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: N.A.W.-gegevens, geboortedatum, BSN-nummers, privételefoonnummers, privé e-mailadressen. Denk hierbij ook aan overige gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, zoals: gezondheidsgegevens, informatie over godsdienst, geslacht, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschap vakbond of strafrechtelijk verleden.

6

Voorbeelden van datalekken zijn: het verlies van een USB-stick met nietversleutelde persoonsgegevens; een cyberaanval waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt; onopzettelijk (bijvoorbeeld via phishing-mails) gebruikersnaam en wachtwoorden verstrekken aan onbevoegden, kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. een besmetting met ransomware waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt, dan wel toegankelijk zijn voor onbevoegden; het per abuis verzenden (per post/ e-mail) van persoonsgegevens naar de verkeerde persoon/adres; het verlies van papieren documenten met persoonsgegevens; het verlies van andere gegevensdragers met persoonsgegevens zoals laptop, tablet of telefoon.


Gaat het om natuurlijke personen? Wees je bewust van bijhouden, beveiliging en kwijtraken van persoonsgegevens.

Een datalek, wat moet ik doen? Stel je laptop wordt gestolen of je verliest een document met persoonsgegevens, meld dit dan direct bij Marcel Gubbels, onze lokale LDPO (Local Data Protection officer). E-mail: dataprotectionbnl@rockwool.com of tel: (0475) 35 33 64. Marcel: “Het is echt superbelangrijk dat we die meldingen zo snel mogelijk krijgen en in ieder geval binnen 72 uur. Maak daarom ook gewoon melding als je niet helemaal zeker bent of het wel een datalek is. Dat is altijd beter dan dat we achteraf moeten constateren dat we iets gemist hebben.”

Binnen 72 uur melden bij de AP Een datalek met een waarschijnlijk grote impact op de rechten en vrijheden van de getroffenen moet, uit hoofde van haar wettelijke plicht, door ROCKWOOL B.V. binnen 72 uur worden gemeld bij de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Marcel doet dit in samenspraak met de GDPO (Groeps Data Protection Officer).

Voel je vrij om een datalek te melden Zoals gezegd is het van belang om elk (daadwerkelijk of vermeend) datalek zo snel mogelijk te melden. Dat kan zonder dat je bang hoeft te zijn voor vervelende consequenties. Marcel: “Er zijn geen gevolgen als je iets meldt. Iemand kan zich misschien schuldig voelen of bang zijn

voor sancties, maar dat is echt niet aan de orde. Ik kijk enkel naar de aard, omvang en gevolgen van het datalek. Alleen AVGaspecten met betrekking tot de gebeurtenis zijn voor mij relevant. Of iemand al dan niet nalatig is geweest en er verder iets mee doet of bespreekt met zijn leidinggevende, is niet relevant in mijn rol als LDPO. Dat hebben we binnen ROCKWOOL heel bewust zo ingericht; het is juist de bedoeling dat je je vrij voelt om een datalek te melden.

Een datalek? Ik weet wat ik moet doen! Wil je een datalek melden? Stuur dan een e-mail naar dataprotectionbnl@rockwool.com of bel Marcel Gubbels op (0475) 35 33 64.

7


Oplossing voor door railverkeer veroorzaakte trillingen

Rockdelta by Lapinus toegepast in Lund (Zweden)

Lapinus is wereldwijd bekend- om de ‘intelligente vezels’ voor de automobielindustrie (remsystemen en pakkingen onder andere), maar ook actief met heel andere, soms verrassende steenwoloplossingen voor mondiale leefbaarheidsproblemen. Zo timmert de organisatie nadrukkelijk aan de weg met Rockflow, het innovatieve systeem voor stedelijk watermanagement. Een ander systeem dat Lapinus in de markt zet, is Rockdelta. Rockdelta voorkomt of vermindert door railverkeer veroorzaakte trillingen. Een probleem waarmee veel steden kampen en dat in de toekomst, met de voorziene toename van trein- en tramverkeer, alleen maar groter wordt. Lund tramlijn in Zweden Het centraal station van Lund (122.000 inwoners) is het derde grootste station van Zweden; 40.000 mensen pendelen elke dag heen en weer naar Lund. De Lund tramlijn is een 5,5 km lange dubbelspoor tramlijn die het middeleeuwse stadscentrum verbindt met een compleet nieuw deel van de stad in het noordoosten. Dit nieuwe deel van de stad heet Brunnshög en hier liggen het ziekenhuis, de universiteit, het wetenschapspark en de onderzoeksfaciliteit Science Village/ESS. Dit traject is een van de drukste forensenroutes in Lund, ook wel The Science Road genoemd.

8

Strategisch plan De tramlijn is een voorbeeld van comfortabel openbaar vervoer en is de eerste nieuwe tram in Zweden sinds 1911. De lijn heeft negen haltes en zeven moderne trams met een praktische capaciteit van circa 200 passagiers. De trams rijden elke 7,5 minuut naar een andere halte. De bouw van deze nieuwe infrastructuur is gestart in februari 2017 en de lijn is officieel geopend op 13 december 2020. Het totale plan bestaat uit nieuwe voetgangers- en fietspaden en op sommige plaatsen eveneens nieuwe rijstroken. Het gebied rond de tramsporen draagt bij aan het stedelijk groen met 300 aangeplante bomen en 40.000 vierkante meter gras.

De stad Lund is zeer vooruitstrevend en introduceerde in 1999 een strategisch plan om het gebruik van privévoertuigen geleidelijk af te bouwen door duurzaam openbaar vervoer ter beschikking te stellen en te promoten. In 2015 besliste de stad om te streven naar volledig vervuilingsvrije verkeerssituatie in 2050. Om dit doel te ondersteunen werd de nieuwe tramlijn gebouwd die de ruggengraat zal vormen van een duurzame stadsontwikkeling langs de lijn.

Uitdagingen en oplossingen Het bouwen van een nieuwe tramlijn in het levendige stadscentrum van Lund met


smalle straatjes is in veel opzichten een uitdaging. Er is een grote bouwplaats en toch moeten mensen kunnen passeren zonder gehinderd te worden. Het begin van de lijn bevindt zich in het middeleeuwse stadscentrum. De gebouwen dicht bij de tramlijn moesten worden beschermd tegen trillingen in de grond die zich in de gebouwen vertaalden in geluid. Aan de andere kant van de lijn is de onderzoeksfaciliteit Max IV gevestigd, inclusief een cirkelvormige deeltjesversneller die duidelijk extreem gevoelig is voor trillingen vanaf de grond. In deze twee gebieden zijn Rockdelta steenwolmatten toegepast voor het dempen van de trillingen. Trillingen en geluid in de grond worden veroorzaakt door het contact tussen de wielen en rails wanneer een tram of trein over een spoor rijdt, waardoor dynamische krachten in de onderbouw ontstaan. Dit verspreidt zich in golfvorm in de grond en kan worden overgedragen op funderingen van nabijgelegen gebouwen. Ook contactgeluid (hoorbare geluidsgolven) kan worden geproduceerd door resonantie die wordt opgewekt in wanden en plafonds.

duurzaamheid, levensduur en ook de logistiek en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Dit leidde uiteindelijk tot het gebruik van alle beschikbare Rockdelta productdiktes. In sommige gebieden waren voor het voldoen aan de specifieke eisen, zelfs meerdere lagen Rockdelta matten nodig.

Keuze op basis van prestaties van de oplossing

Weersomstandigheden trotseren

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met constructeur Skanska. Bij de keuze voor het Rockdelta-systeem heeft Skanska veel factoren geëvalueerd, waaronder prestaties, prijsstelling,

De traminfrastructuur is ontworpen om de lage temperaturen en weersomstandigheden in Zweden te weerstaan. Rockdelta is gemaakt van steenwol en de matten hebben een

langere levensduur met behoud van functionele prestaties, zelfs onder extreme omstandigheden. De lichtgewicht matten zijn gemakkelijk te hanteren en kunnen buiten worden opgeborgen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Rockdelta-matten kunnen worden geïnstalleerd op ondergronden die niet helemaal vlak zijn en die niet aan elkaar gelijmd of gelast hoeven te worden. Dit was een duidelijk voordeel in dit project, waar een van de vereisten was dat er geen water in de sporen mocht achterblijven. De kleine openingen tussen de matten functioneren effectief als een natuurlijk afvoersysteem.

De enige geschikte oplossing Rockdelta wordt toegepast als een veerkrachtige mat aan de basis van een railsysteem, waar het de baan loskoppelt van de grond. De matten bevinden zich in de onderconstructie en combineren een optimale akoestische prestatie met een minimale doorbuiging van de rail. “Voor dit project vonden we Rockdelta de beste oplossing” aldus Pernilla von Strokirch, project manager van de gemeente Lund. Een mooi compliment voor Rockdelta!

9


Jean Schuman nieuwe MVK bij Logistiek

“Veiligheid is iets wat je moet willen voor jezelf” “Het is een ideale combinatie,” zegt Jean Schuman over zijn aanstelling in november jl. als middelbaar veiligheidskundige (MVK) bij de afdeling Logistiek. Jean combineert zijn taken als MVK met het voorzitterschap van de Ondernemingsraad. “De OR fungeert als ogen en oren van het bedrijf en als MVK bij Logistiek

Affiniteit met veiligheid “Toen het bedrijf de functie van MVK introduceerde wilde ik me daar eigenlijk al meteen voor opgeven, maar mijn ORvoorzitterschap was toen nog te pril om daarnaast ook nog de studie voor MVK erbij te gaan doen. Ik heb wel altijd al een grote affiniteit met veiligheid. Ik ben bij de BHV, heb EHBO- en reanimatiecursussen gedaan en ben nauw betrokken bij de VGWM-commissie van de OR. Voor de OR is veiligheid ook een groot thema en zeer belangrijk.”

kom ik veel op de werkvloer en heb ik intensief contact met veel medewerkers. Ik ben in de gelegenheid en heb ruimte om niet alleen op het gebied van veiligheid te kijken, maar bespreek ook onderwerpen op sociaal vlak; allerlei dingen waarmee mensen kampen of te maken krijgen. In die zin is het een win-winsituatie dat ik deze functies kan combineren.

Met hun kennis van en inzicht in wet- en regelgeving, risicobeheersing, ongevallenonderzoeken en arbo-systemen zijn MVK’s sinds een aantal jaren belangrijke pijlers van de veiligheidscultuur binnen ROCKWOOL. Jean Schuman is bezig met de cursus, die hij nog dit jaar hoopt af te ronden. Daar komt nog wel wat bij kijken, want het is een breed scala onderwerpen dat een MVK moet beheersen. De opleiding behandelt onder meer zaken als elektrische-, brand- en machineveiligheid, ongeval-analyse, risicobeheersing en gevaarlijke stoffen. Maar ook weten regelgeving, tijdelijke werkplaatsen, psychosociale arbeidsbelasting, V&G plannen en taak-risico analyses (TRA). Daarnaast bekwamen kandidaten zich in rapporteren, adviseren, presenteren, interviewen en auditvaardigheden. “Best pittig, ja,“ beaamt Jean. “Collega’s vragen me wel eens waar ik aan begin, of dat niet te zwaar is op mijn 59ste. Maar ik zie het als een uitdaging en ik weet waar ik het voor doe.”

10


Bekend terrein De afdeling Logistiek is bekend terrein voor Jean. “Ik heb daar dertig jaar gewerkt en voel me er als een vis in het water,” zegt hij. “Op veiligheidsgebied spelen er andere zaken dan in de rest van de fabriek. Daar heb je veel te maken met machineveiligheid. In de logistiek gaat het niet alleen om eenvoudige dingen zoals het trapladdertje, maar je hebt er ook te maken met potentieel zeer gevaarlijke transportmiddelen: de heftrucks. Dat blijf ik ook herhalen tijdens de heftruckcursussen die ik geef. Het zijn toch gevaartes van minimaal 3500 kg en je moet er niet aan denken wat die kunnen aanrichten als er iets mis gaat.” Is je ervaring in de logistiek een voordeel in deze functie? Jean: “Eerlijk gezegd was ik in het begin een beetje sceptisch, omdat ik ‘bedrijfsblind’ zou kunnen zijn, maar dat blijkt absoluut niet het geval. Dat heeft te maken met het feit dat ik altijd en overal oog heb voor veiligheid. Zelfs als ik op vakantie een hotel neem is het eerste wat ik doe kijken waar de nooduitgangen en vluchtroutes zijn. Ik heb er affiniteit mee en doe het graag.”

40 jaar bij eenzelfde werkgever Niet iedereen kan dit jubileum vieren, maar Rein Bidlot wel! 23 februari jl. was een feestelijke dag voor Rein Bidlot. Hij is door zijn collega’s bij Rockpanel in het zonnetje gezet vanwege zijn 40jarig jubileum bij ROCKWOOL. Normaal zouden we dit gezamenlijk gevierd hebben in de hal bij Rockpanel, maar door de ons allen bekende omstandigheden, moesten we alternatieve wegen bewandelen.

Team persoonlijk aanwezig Rein maakt deel uit van het Sample team van Rockpanel. Zij maken alle samples en verzorgen de verpakking en verzending naar geïnteresseerden. Het team is op hun post gebleven gedurende de gehele coronacrisis en zo konden ze dus gelukkig allemaal persoonlijk aanwezig zijn bij dit feestelijk moment. De andere Rockpanel collega’s uit Roermond waren uitgenodigd om via Teams deel te nemen, waar goed gebruik van is gemaakt.

Veiligheidscultuur

Rijk werkverleden

Toen indertijd Rocksafe werd geïntroduceerd, was de OR enthousiast, want het is voor iedereen enorm belangrijk om veilig te kunnen werken. En je moet niet uitvlakken dat we in een omgeving werken die oorspronkelijk in 1968 werd ingericht. Uiteraard is en wordt er veel gemoderniseerd, maar intussen moeten we er samen voor zorgen dat ook die oude installaties veilig kunnen worden bediend en dat aan alle strikte veiligheidseisen wordt voldaan. Maar zeker zo belangrijk is de veiligheidscultuur. ‘Medewerkers gaan net zo gezond weer naar huis als dat ze naar het werk zijn gekomen,’ is niet voor niets de slogan van Rocksafe.” Zelf hanteert Jean overigens nog een andere slogan, waarmee hij al zijn mails afsluit: ‘Veiligheid is niet iets wat je moet van je leidinggevende, het is iets wat je moet willen voor jezelf.’

Als 20-jarige is Rein gestart bij ROCKWOOL als operator bij lijn 5/7, waarna hij vele jaren als Shovel machinist heeft gewerkt. Rond 2000 is Rein overgestapt naar Rockpanel. Een ernstig ongeval heeft hem een poos uit de roulatie gehouden maar in 2003 is Rein weer teruggekeerd bij Rockpanel waar hij in 2004 in de dagdienst is begonnen. Op dinsdag 23 februari is Rein toegesproken door zijn directe collega Corina Slabbers en de Sample teammanager Ralf Hendriks. Uiteraard zijn in de toespraak de nodige anekdotes uit het rijke werkverleden van Rein aan bod gekomen. Onder het genot van koffie en taart werden hem de cadeaus van de collega’s overhandigd. Dankzij het tikkie-systeem hadden vele collega’s digitaal hun bijdrage gegeven voor een mooi jubileumcadeau. Zoals jullie mogelijk weten is Rein een fanatieke wielrenner en mountainbiker. De cadeaubonnen die hij heeft gekregen zullen daarvoor zeker van pas komen. Ondanks de beperkingen, maar dankzij de huidige digitale mogelijkheden, is het toch een feestelijke viering geweest. Dank je wel Rein voor jouw bijdrage aan ROCKWOOL en Rockpanel. Op naar het volgende jubileum!

11


Nieuwe gezichten bij Rockfon Customer Service

“Samen werken aan de teamdoelstellingen” Vanuit Roermond verzorgt Rockfon de verkoop aan en customer service voor klanten in de hele Benelux. Dat betekent dat een substantieel deel van hen (alleen) Franstalig is. Om deze relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn, kreeg de afdeling Customer Service in 2020 versterking van twee nieuwe vloeiend Franssprekende medewerkers. Per september jl. begon Mirjam Rasenberg, in december gevolgd door Peggy De Keersmaecker. Mirjam startte bij Rockfon na een loopbaan van ruim twintig jaar in diverse buitendienstfuncties in de bouwmaterialenwereld. Peggy kwam over van de Customer Service van Algemene Bouw bij ROCKWOOL Benelux. Administratief puzzelen Mirjam: “Na al die jaren begon het zijn tol te eisen dat ik altijd alleen op pad was en zo’n groot deel van mijn tijd onderweg was of in de file stond. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een kantoorfunctie waarbij ik deel zou uitmaken van een team. Afgezien van het onderweg zijn is het grote verschil dat je in de buitendienst over het algemeen een grotere commerciële verantwoordelijkheid hebt, terwijl het bij de binnendienst juist gaat over het administratief verwerken van opdrachten en het beantwoorden van klantvragen. Ik vind het werk dat ik nu doe erg leuk. Omdat het in teamverband gebeurt en omdat ik houd van het administratieve gepuzzel dat er ook bij komt kijken.”

Een fijne plek Voor Peggy was de overgang wat minder groot. “Vanwege het afspiegelingsprincipe was ik bij een reorganisatie van de Customer Service bij Algemene Bouw degene die moest vertrekken, maar toen werd me ook deze baan bij Rockfon aangeboden en daar heb ik een heel fijne plek gevonden. Het onboarding proces was in deze tijd natuurlijk heel anders dan normaal, maar dat werd prima ingevuld. Ik ben vanaf het begin twee dagen in de week naar kantoor gegaan en die heb ik vooral gebruikt om heel veel productkennis op te doen en te weten waar alle informatie terug te vinden is. Thuis kun je dan online en in de catalogi makkelijker alles opzoeken. Het grootste verschil met mijn vorige functie is het productengamma. De order- en administratiesystemen lopen heel redelijk gelijk, al worden er wel velden op een andere manier ingevuld. Maar de

12

Peggy De Keersmaecker producten zelf, dat is natuurlijk wel een verschil van dag en nacht. Ik vind het voor mezelf wel een goede test dat ik niet elke dag op kantoor ben. Daar ben je al snel geneigd de hulp van een collega in te roepen als je een vraag hebt of ergens over twijfelt. Vanuit thuis kan ik met iedereen skypen als dat nodig is, maar als ik op mezelf ben aangewezen vind ik ook wel wat ik zoek. Ik heb het idee dat het daardoor ook beter blijft hangen. Aanvankelijk was het voorstel dat ik na een paar weken echt operationeel zou kunnen zijn, maar ik heb er bewust voor gekozen meteen in het diepe te springen en te zien wat er op me af zou komen. De beste leerschool is toch altijd om het gewoon te doen. Ik loop inmiddels tegen de vijftig, heb mijn eigen


Oog hebben voor cultuurverschillen Peggy is Belgisch en woont daar ook, Mirjam komt uit Zeeland, maar woont met haar man over de grens bij Luik. Hun achtergrond helpt in de omgang met de Franstalige klanten, want er zijn toch echt de nodige cultuurverschillen. Mirjam: “Je kunt er niet altijd precies de vinger op leggen, maar het grote verschil met Nederland is denk ik vooral dat Nederlanders directer zijn. Ze stellen al snel vragen die in Vlaanderen bijvoorbeeld wat brutaal worden gevonden. In Wallonië kijken ze wat meer de kat uit de boom voor ze tot zaken willen komen. Het is belangrijk dat je de taal spreekt, maar ook voor die cultuurverschillen moet je oog hebben.”

makkelijker overleggen als je een vraag hebt. Thuis ben ik dan weer meer bezig met zelfstudie; dat lukt natuurlijk beter als je niet te veel wordt afgeleid.”

Vrijheid in het team

Mirjam Rasenberg manier van aanpakken en weet mijn weg wel te vinden. Ik vond het voor mezelf gewoon belangrijk om de koe bij de horens te vatten, om het zo maar te zeggen.” Mirjam kon de eerste twee maanden voltijds vanuit kantoor werken. “Daar was ik heel blij mee. Het is toch altijd wel bedrijfseigen met welke systemen wordt gewerkt en hoe ermee wordt omgegaan. Het leren daarmee om te gaan is veel gemakkelijker als je de hele tijd mensen om je heen hebt. Nu nog werk ik over het algemeen drie dagen per week op kantoor. Dat vergt wel de nodige reistijd, maar ik vind het toch een groot voordeel om met collega’s te kunnen overleggen en zo nodig dingen uitgelegd te kunnen krijgen. Sinds begin dit jaar ben ik ook gevraagd om een deel van de tijd Inside Sales-activiteiten voor België en Luxemburg te gaan doen. Dat probeer ik zoveel mogelijk in te plannen als mijn collega die de Nederlandse markt doet ook aanwezig is, dat is toch een stuk

Peggy: “Zeker omdat het voor mij een gedwongen overstap was, ging ik toch met een klein hartje die eerste werkdag in. Maar het was fijn dat ik een heel warm onthaal heb gekregen en iedereen enthousiast was. Dat gaf een goed gevoel. Het ijs was meteen gebroken en ik had het gevoel dat het wel goed zou komen. Het grootste verschil met mijn vorige werkomgeving? Ik denk de manier waarop de afdeling wordt geleid. Het is hier minder strak gepland en je hebt meer vrijheid om zelf dingen te plannen of te regelen als je het afstemt met de rest van het team.” Mirjam: “Ja, ook ik heb het goed naar mijn zin hier. Ik vind de manier waarop het hier georganiseerd is heel erg stimulerend om in teamverband te werken. Er zijn regelmatig meetings en je krijgt alle informatie die je nodig hebt om met z’n allen aan de teamdoelstellingen te werken. Dat heb ik bij andere organisaties ook wel anders meegemaakt. Ook de vrijheid die we hebben om zelf zaken te regelen en dingen in te plannen vind ik een groot voordeel. We hebben een leidinggevende die het geheel overziet en bijstuurt als het nodig is, maar die het team over het algemeen zelf laat beslissen. Daardoor voelt iedereen zich meer betrokken en dat werkt heel positief.”

13


Nieuw Rockpanel project ‘HAUT’

Bomen bouwen in Zwijndrecht met Rockpanel Woods

Aan de Brusselsestraat in Zwijndrecht is onlangs appartementencomplex Haut opgeleverd. De opvallende naam van dit project verwijst naar het hoge afwerkingsniveau en naar de natuurlijke uitstraling van het gebouw. Met een grote variëteit aan kleuren en afmetingen, is er met Rockpanel Woods een gevelbeeld gecreëerd van strak gestileerde bomen in een boeiend bos. Haut is gebouwd en ontworpen door AKM Projectontwikkeling, op de voormalige locatie van de Oeverborgh, een gezinsvervangend tehuis in Zwijndrecht. AKM dacht in eerste instantie aan een compleet nieuw ontwerp. “Maar”, vertelt mede-eigenaar en architect Nico de Bruijn, “het bleek veel eenvoudiger om binnen de bestaande bestemmingsplanenvelop te blijven. We hebben uiteindelijk alleen de bestaande envelop met grofweg een meter verhoogd.”

Bomen als inspiratie voor de gevel Het appartementencomplex telt 19 levensloopbestendige 3- en 4-kamer koopappartementen met balkon of tuin, verdeeld over vier bouwlagen. Het nieuwe

14

ontwerp van het appartementencomplex sluit naadloos aan bij het bestaande karakter van de omgeving. De Bruijn: “We ontdekten dat het terrein oorspronkelijk was opgenomen in de hoofdgroenstructuur. En inderdaad: er stonden flink wat prachtige bomen op en rond het terrein. Het stond voor ons vast dat we dit beeld wilden behouden én versterken. Na enkele ontwerpsessies hebben we besloten als het ware bomen terug te bouwen. En dat is uiteindelijk ook precies wat we gedaan hebben: de gevel is vormgegeven als een diversiteit aan abstracte boomvormen die tegen de achtergrond van een donker bos staan. En in die bomen hebben we vervolgens weer balkons gerealiseerd alsof het boomhutten zijn.”

Duurzaam gevelmateriaal De strak gestileerde bomen zijn tot leven gebracht met Rockpanel Woods gevelpanelen. De Bruijn: “Oorspronkelijk wilden we in dit natuurlijke ontwerp een echte houten gevel. Maar met het oog op de toekomst konden we dit gewoonweg niet aan onszelf verkopen. Je zadelt de Vereniging van Eigenaren namelijk op met enorme kosten: iedere 3 jaar de gevel schuren en lakken om hem levendig te houden en iedere 7 jaar opnieuw impregneren voor de brandveiligheid. Ik ben een ongelofelijke houtliefhebber en kom zelf uit een timmermansgezin. Maar als wij hier voor hout hadden gekozen, zouden we bewust iets maken dat niet toekomstbestendig is en op de lange termijn niet duurzaam is.”


“Het was gelukkig ook niet nodig bij dit project. Met Rockpanel Woods hebben we een alternatief in handen dat de gevel een vergelijkbare warme en natuurlijke uitstraling geeft als hout, met het voordeel van een brandveilige gevel die nauwelijks onderhoud vraagt.” Door een transparante coating zijn de platen praktisch zelfreinigend en heb je genoeg aan een regenbuitje om het eerste vuil weg te spoelen. Bovendien verbetert de coating de UV-bestendigheid, waardoor de gevel er decennialang uit blijft zien alsof deze net is opgeleverd.

Gesloten buitenblad Op het casco van beton en kalkzandsteen is eerst een laag ROCKWOOL isolatie aangebracht, vertelt Wieger Jan Luchtenburg. Hij is teamleider bij Verdouw Bouwproducten. Zij hebben niet alleen bouwmateriaal geleverd voor dit project, maar ook de complete montage van de gevel naar zich toegetrokken. “Tegen de isolatie is een houten onderconstructie geplaatst waartegen stroken zwarte Rockpanel platen genageld zijn. Hierop is vervolgens de Rockpanel Woods (Rhinestone Oak, Caramel Oak en een op maat gemaakt bruin Woodsdesign) bevestigd met nagels, met een ruimte van ongeveer één centimeter

tussen elke rij, waardoor de illusie van een open voeg ontstaat.”

individuele bomen en symboliseert het bos waar de bomen toe behoren.

Enorme diversiteit in formaten en kleuren

Makkelijk te verwerken gevelmateriaal

Afwisseling in formaten was heel belangrijk, vertelt De Bruijn. “Per boom zijn er geen drie rijen Rockpanel Woods naast elkaar te vinden die dezelfde afmeting hebben. We wilden de contouren van de bomen en de kleuren zo nadrukkelijk mogelijk naar voren laten komen. Werken met patronen zorgt hier niet voor, omdat de aandacht dan te veel naar de patronen zelf zou uitgaan. Juist door de enorme diversiteit die we nu hebben, wordt alles ondergeschikt aan de contouren en wordt iedere boom een uniek op zichzelf staand object.”

“Naast de enorme diversiteit in afmetingen en kleuren, verspringen de bomen onderling van elkaar,” vertelt Leonard den Besten. Hij is eigenaar van Den Besten Bouw en hoofdaannemer voor Haut. “Dit creëert een prachtig reliëf, maar de verschillende afstanden zorgen ook dat je heel veel aansluitdetails hebt in de gevelopbouw. In het voortraject hebben we meerdere ontwerpsessies gehouden voor de brandveiligheid, de ventilatie achter de gevels en de waterdichtheid.” Luchtenburg: “Gelukkig is Rockpanel makkelijk verwerkbaar. We hebben het leeuwendeel van het werk voorbereid op onze machinale afdeling, en per kleur gestapeld aangeleverd. Hierdoor hadden we op de bouw maar korte zaagsnedes nodig. Vervolgens was het een kwestie van het plan volgen.”

Bij de plint en bovenin het gebouw komt de donkere Rockpanel plaat terug die ook als voeg gebruikt is. Dit accentueert de

Indrukwekkend resultaat De minutieuze, gezamenlijke voorbereiding betaalt zich uit nu de steigers zijn weggehaald. Den Besten: “Ik vind het zonder twijfel spectaculair wat hier is neergezet. Dit is het enige gebouw dat ik ken van dit formaat, met een complete Rockpanel gevel, waarin zo ongelofelijk veel reliëf, afwisseling en detaillering zit. En dat merk je: vanaf elk punt is het gebouw anders. Heel indrukwekkend.”

15


Grodan groeit! Zoals in het voorwoord van deze Uitschieter te lezen is, heeft Grodan in 2020 het hoogste volume ooit gerealiseerd. Wat is het succesverhaal van Grodan en wat heeft dit voor gevolgen voor de organisatie? Tijd om hierover in gesprek te gaan met Rob Thissen, HR Business Partner van Grodan. Kun je iets vertellen over de groei? Rob: “Vooral de laatste vijf jaar zien we een consequente groei van de organisatie. De groei sturen we vanuit een duidelijke strategie die haar vruchten wereldwijd afwerpt. In alle regio’s waar we actief zijn, is de afzet van steenwol groeimedia voor de duurzame teelt van komkommers, paprika en tomaten maar ook van bloemen zoals gerbera’s en rozen gegroeid. Over het algemeen verwachten we dat de vraag naar steenwol groeimedia blijft toenemen omdat de wereld efficiënte en duurzame teeltmethoden nodig heeft om de groeiende bevolking te voorzien van gezonde voeding.”

Welke impact heeft de groei op de organisatie? “De organisatie moet natuurlijk meegroeien. Dit betekent dat we nieuwe mensen aannemen en niet alleen in de productie en de verkoop, ook voor staffuncties zoeken we goede mensen omdat een groeiende organisatie behoefte heeft aan nieuwe kennis en vaardigheden om nog verder te professionaliseren. Je kunt hierbij denken aan het standaardiseren van processen en het trainen van medewerkers op hun projectmanagementvaardigheden. Daarnaast

zijn we veel op zoek naar zogenaamde ‘groene mensen’ die onze klanten kunnen adviseren bij hun teeltvraagstukken.”

Heeft de groei impact op de Grodan productielijnen? “Jazeker, in onze markt is kwaliteit heel erg belangrijk, telers produceren tenslotte gezonde en veilige voeding met behulp van onze producten,” benadrukt Rob. “Zij verwachten een tijdige en correcte levering en voor hen is kwaliteit van het door ons geleverde product een standaardvoorwaarde. De medewerkers in de productie weten dat we in de ‘champions league’ spelen en door hen intensief te betrekken bij deze onderwerpen verbeteren we continu en zijn we uitstekend in staat het niveau hoog te houden.” Op de vraag wat het werken bij Grodan zo interessant maakt antwoordt Rob: “We zijn volop in beweging en dat betekent dat er veel dynamiek is. Dit zorgt voor kansen en mogelijkheden voor ondernemende, enthousiaste doorzetters die zelfstandig kunnen werken. En werken in een innovatieve sector waar veel gebeurt is ontzettend inspirerend.”

Hoe vinden jullie de juiste nieuwe medewerkers? “We zijn heel actief op social media en we motiveren onze eigen medewerkers ook om vacatures te delen in hun netwerk. Zo neemt de merkbekendheid van Grodan verder toe en kun je meer mensen interesseren in een baan bij Grodan.” Rob, wil je verder nog iets kwijt? “Vooral in het kader van het actuele thema duurzame inzetbaarheid is het goed als medewerkers tussen diverse bedrijfsonderdelen switchen. Dat is goed voor de medewerkers maar ook voor de organisatie. De ervaring die iemand heeft vanuit een OPCO kan heel relevant zijn voor een andere.”

16


Neem zelf de regie over je duurzame inzetbaarheid Bij ROCKWOOL maken we werk van Duurzame Inzetbaarheid. Een programma

Doe mee met onze 30 dagen-challenge!

van ons allemaal, zonder einddatum. “Het moet een bottom-up beweging zijn,” zegt Senior HR Partner Ralph Hodzelmans, “een bewustwording bij de medewerkers zelf, waarbij ieder voor zich nagaat wat Duurzame Inzetbaarheid in de eigen situatie kan betekenen. En wat ervoor nodig is om op dat vlak stappen te zetten.”

Voor welke uitdaging(en) kies jij? Een nieuw jaar betekent een frisse start. Wil jij het nieuwe jaar extra goed beginnen? Doe dan mee met onze 30 dagen-challenge! We hebben drie mooie uitdagingen bedacht, dus er zit vast iets voor jou bij! Extra leuk: als actieve deelnemer maak je ook nog eens kans op mooie prijzen.

SCHRIJF JE IN VOOR 4 JANUARI 2021!

Eigen potentieel benutten “Bij ROCKWOOL zijn we goed in het oplossen van problemen, maar dan ben je reactief. Met dit programma willen we juist proactief en preventief werken. Geen brandjes blussen, maar voorkomen dat die brandjes zich in de toekomst voordoen. We stimuleren iedereen om voor zichzelf na te gaan waar je gelukkig van wordt in je werk en wat je in de toekomst nodig hebt om dat in stand te houden of te bereiken. En wat je daar nu al zelf voor kunt doen. Zelf daarin de regie nemen, je eigen potentieel benutten en kansen creëren is ontzettend belangrijk. Als ROCKWOOL stimuleren we die bewustwording. We motiveren om erover na te denken en ermee aan de slag te gaan. Dat ondersteunen we door gericht passende faciliteiten en interventies aan te bieden.”

Vier pijlers Het Duurzame Inzetbaarheid programma richt zich op vier pijlers: Gezondheid & Vitaliteit, Competenties & Loopbaan, Bezieling & Welbevinden en Mobiliteit & Flexibiliteit. Dit jaar zal elk kwartaal in het teken van één van de pijlers staan. In het eerste kwartaal ligt de focus op Gezondheid en Vitaliteit. De 30 dagen-challenge vormde daarbij de aftrap.

17


Kitty Penders en Theo Lemmens winnaars 30 dagen-challenge

“Je zit écht lekkerder in je vel”

“Bij ROCKWOOL vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers zich gezond en gelukkig voelen. Binnen het werk, maar ook daarbuiten. Daarom gaan we vanaf het nieuwe jaar weer volop aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid. Wil jij het nieuwe jaar extra goed beginnen? Doe dan mee met onze 30 dagen-challenge!”

Met die woorden nodigde Victor alle ROCKWOOL collega’s uit om in het nieuwe jaar werk te maken van de eigen Duurzame Inzetbaarheid. Te beginnen met meedoen aan een 30 dagen-challenge: 30 dagen meer bewegen, 30 dagen gezonder eten en 30 dagen zonder alcohol. Je kon ze allemaal aangaan of kiezen voor een die je het meest aansprak. 139 collega’s tekenden in en werden van 11 januari tot en met 9 februari met tips, adviezen, menusuggesties en opbeurende mails begeleid op hun gezonde avontuur.

Ervaringen delen De deelnemers werden uitgenodigd om hun ervaringen te delen door middel van dagboekfragmenten, foto’s en tips. Daarmee legden ze niet alleen hun eigen reis vast, maar staken ook de andere deelnemers een hart onder de riem.

18

Uiteindelijk werden verschillende actieve deelnemers beloond met leuke prijzen. We vroegen hoofdprijswinnaars Kitty Penders (medewerker Customer Service bij Sales Benelux) en Theo Lemmens (Senior Line Operator Proces-B bij Rockpanel) naar hun ervaringen.

Waarom deed je mee? Kitty: “Aanvankelijk dacht ik dat het geen zin zou hebben, want goede voornemens aan het begin van het jaar, daar komt meestal niet veel van terecht. Maar toen ik er meer over nadacht vond ik het toch wel een goed idee, want ik wilde echt meer bewegen. Ik was het afgelopen half jaar echt een bankzitter geworden en ik vond het tijd worden daar iets aan te doen. Dertig dagen meer bewegen leek me wel een goed begin, en dan doe ik die andere dingen er nog wel even bij, dacht ik. Misschien was dat toch iets te kort door de bocht.

Ik verlangde naar chocola op het laatst, dat wil je niet weten!” Theo: “Ik merkte dat mijn conditie duidelijk een boost nodig had. Als ik in de spiegel keek, dacht ik: dit kan zo niet. Nadat ik anderhalf jaar geleden een knieprothese kreeg ben ik al anders gaan eten en ging van 99 naar 83 kg, maar ik wil naar de 80. Vooraf dacht ik dat de alcohol laten staan mijn grootste uitdaging zou worden, maar daar bleek ik geen enkel probleem mee te hebben. Om me te ondersteunen bij het bewegen heb ik een Fitbit-horloge die alle beweging registreert. Ik had daarop ingesteld wat ik dagelijks minimaal moest halen, maar daar ben ik grandioos overheen geschoten.”


Wat heeft het je gebracht? Kitty: 30 dagen niet snoepen, dat is best wel een dingetje voor mij. Sowieso leuk dus om te weten dat ik het kan. Ook dat ik meer ben gaan bewegen is erg positief, al moet ik dat natuurlijk wel langer volhouden. Het moet echt onderdeel van mijn routine

worden, maar ik ben goed onderweg. Als ik ’s morgens opsta is het eerste wat ik doe mijn sportkleren aantrekken en een half uur aan de gang. Ik moet zeggen dat het alleen maar goeds brengt. Ik zit beter in mijn vel en voel me actiever en energieker. Helemaal in coronatijd als je verder niet zo veel kunt doen

Zowel Kitty als Theo hielden een dagboek bij tijdens de 30 dagen-challenge en deelden dit met VICTOR. Enkele fragmenten:

Slapen gaat goed, maar niet elke nacht. Alcohol mis ik absoluut niet! Hoewel de flessen me aanlachen als ik erlangs loop in de garage! Afblijven en sterk zijn! De verleiding zien en er dan toch vanaf blijven!” Theo Lemmens

“Volgens de mail die we aan het begin van de challenge hadden ontvangen, kon het helpen om smileys te tekenen aan het einde van elke dag, hoe kinderachtig het ook klinkt. Wat mij betreft een strak plan, dus heb ik mijn verzameling stickers uit de kast getrokken en geef ik mezelf een sticker aan het einde van elke succesvolle dag. Hoe kinderachtiger, hoe beter ;)” Kitty Penders

“Eén probleem: ik heb een godsgruwelijke hekel aan fitness. Ik heb het echt geprobeerd bij de sportschool, maar ik zag er elke keer enorm tegenop om te gaan en ben er na iets minder dan een jaar mee opgehouden. Maar misschien was fitness in spelvorm een beter idee voor mij. Monsters verslaan met squats, en zo.”

is het echt wel fijn om een beetje actiever te zijn. Theo: “Mijn conditie is duidelijk beter geworden, mijn gewicht is minder geworden en mijn buikomvang afgenomen. Ik heb er alleen maar voordelen van en zit gewoon lekker in mijn vel.”

“Beweging heb ik voldoende: mijn Fitbit Ionic houdt de stappen bij en het aantal gelopen trappen. Ik gebruik Moringazaden en drink Moringathee en sindsdien is mijn hartslag in rust rond de 56 slagen per minuut. Mijn bloeddruk is duidelijk lager. Ik zet gemiddeld zo’n 12000 stappen per dag. Elke ochtend doe ik buikspieroefeningen en drie keer per week ga ik joggen. Daarna een beetje yoga en 1 minuut planken. Het klinkt misschien overdreven en opschepperig, maar dat is niet zo!”

“Ik wil vooral aan mezelf bewijzen dat ik de discipline ervoor op kan brengen om dit 30 dagen vol te houden. Ik heb verder geen meetbare doelen zoals afvallen. O ja, ik doe ook mee aan de derde challenge: geen alcohol drinken. Die is makkelijk, want ik drink niet, haha.” Kitty Penders

“Ik voel me goed en merk het verschil. Meer motivatie om het vol te houden heb ik momenteel niet nodig.” Theo Lemmens

Theo Lemmens

“Het gewicht neemt gestaag af. Maar had verwacht dat het ‘sneller’ zou gaan. Dat is eigenlijk het meest frustrerende aan de zaak. Niet bang zijn dat ik ga opgeven, ben uiteindelijk nu al meer dan 1 jaar bezig met verantwoorder eten.”

Ik ben heel blij dat ik het heb volgehouden om 30 dagen niet te snoepen, maar ben ook opgelucht dat het erop zit. Chocolade boycotten is niet mijn ding. Om het te vieren heb ik wat auberginesnackjes gemaakt en een film gekeken. Ik voel me ook fitter. En dat na slechts één maand! Hier ga ik zeker mee door!”

“Dit weekend hebben mijn zus Kelly en ik Heel Holland Bakt gekeken, wat eigenlijk een heel slecht idee is als je geen gebak mag. Vooral voor mij is het moeilijk, want ik hou van bakken en denk bij elke taart die voorbijkomt: ‘O, die moet ik ook een keer maken!’ Maar voorlopig blijven de bakvormen netjes in de kast liggen.”

Theo Lemmens

Kitty Penders

Kitty Penders

Kitty Penders

19


30 dagen-challenge!

Bouke Braun - 7 feb. 2021 Nog maar twee dagen dus dat lukt wel. De workouts van optima vita gebruikte ik al af en toe.

Caroline Meeks - 26 jan. 2021 Ik start de dag goed door mijn auto te parkeren op de grote parkeerplaats en dan naar mijn werkplek in de Bedrijfsschool te lopen. Dit is een wandeltochtje van ongeveer 750 meter en ’s middags weer terug naar mijn auto. Zo heb ik iedere dag al minimaal 1,5 km te pakken.

Wil Bakkers - 4 feb. 2021 Ik doe mee met alle drie de challenges. Mijn vrouw en zoon doen ook al regelmatig mee. Ik vind het leuk om mee te doen, maar het was niet altijd makkelijk.

20

Dora van Limbergen 19 jan. 2021 Ik heb ervoor gekozen om een aantal foto’s te nemen van het resultaat van mijn acties (zijnde gezond koken)!

Bianca Hoenen - 28 jan. 2021 Hier ben ik net klaar met 30 minuten joggen op de loopband thuis. Heerlijk !

Paul Gijsen - 23 jan. 2021 Sinds het begin van de challenge ga ik niet meer zo vaak met de lift. Ik loop nu twee keer per dag al deze trappen op. Het begin was zwaar, maar het kost steeds minder moeite. Ben wel blij dat ik niet tien hoog woon.

Emmanuel Chassard 26 jan. 2021 In de bijlage zie je mijn stats’ van afgelopen week … gaat super goed! Ik was in Limburg afgelopen zondag, zie foto… prachtige landschappen! Jorden Vossen - 28 jan. 2021 Thuis werken heeft soms zijn voordelen; met een lekkere salade met garnalen als lunch.

Pascal Kabo - 25 jan. 2021 Tweede weekend heb ik een alcoholvrije IPA geprobeerd. Die kan niet aan de echte tippen, maar is in ieder geval niet zoet, waardoor het tot nu toe de beste vervanger is. Deze smaakt dan ook net als echt bier naar ‘nog eentje’.


Coronatijd is verandertijd

Resultaten online enquête OR

Omdat de OR er graag achter wil komen welke informatie jullie als medewerkers het liefst van ons willen zien, hoe vaak en via welk medium, hebben jullie onlangs een vriendelijk verzoek ontvangen om mee te werken aan een online-onderzoek. Als Ondernemingsraad willen wij graag zo transparant en informatief mogelijk zijn, en dan is het goed om de wensen van de ROCKWOOL medewerkers te kennen.

Representatief beeld Wij mogen terugkijken op maar liefst 221 reacties. Dat betekent dat niet iedere collega de enquête heeft ingevuld, maar het geeft toch een goed representatief beeld van hetgeen jullie graag zien. In deze editie van de Uitschieter kunnen jullie lezen welke antwoorden er gegeven zijn. Omdat er een aantal open vragen tussen zaten, zullen hier de meest voorkomende antwoorden genoemd worden. Vaak waren jullie het, zonder van elkaar te weten, gelijkgestemd als het gaat om welke antwoorden gegeven werden. Namens de hele Ondernemingsraad bedankt voor het invullen van de vragen!

21


De uitkomsten 1

2

Lees je wel eens informatie van de Ondernemingsraad?

3

Hoe vaak zou je graag iets van en over de Ondernemingsraad willen vernemen?

Ja

201

Eens per maand

73

Nee

20

Eens per kwartaal

91

Eens per halfjaar

20

Eens per jaar

2

Andere

35

Indien je informatie van en over de Ondermingsraad leest, via welk medium/ bron doe je dit dan? 221 meest gegeven antwoorden Nieuwsbrieven Via OR-leden

Infoborden

Uitschieter

4

Via welk medium/bron zou je graag de informatie willen lezen/ontvangen?

E-mail

221 meest gegeven antwoorden Nieuwsbrieven

Infoborden

TV-schermen op afdeling Koffiecorners

22

E-mail

Uitschieter


5

Over welke onderwerpen zou je graag meer willen vernemen? Of welke onderwerpen spreken je het meeste aan? 221 meest gegeven antwoorden CAO

7

Heb je eventueel interesse om je in de toekomst in te zetten als OR-lid? Ja

15

Nee

147

Ik weet het (nog) niet

59

Algemeen belang bedrijf

Productie algemeen (veiligheid-toekomst-roosters) Ontwikkelingen

Waar houd de OR zich mee bezig

Ploegenroosters i.c.m. Duurzame Inzetbaarheid, 3-ploegendienst op huidige... Organisatiewijzigingen en alle instemmingen en adviesaanvragen

6

Zijn er nog zaken die je graag aan de Ondernemingsraad wilt mededelen? 147 meest gegeven antwoorden Nee

De komende tijd zullen we deze antwoorden vanzelfsprekend gaan gebruiken om onze communicatie naar alle collega’s te optimaliseren. We hebben nu een goed beeld van alle wensen, waarvoor dank.

Meer zichtbaarheid/transparantie

3- en 4-ploegenrooster ervaar ik als ongezonder dan 5-ploegen, het lijkt... Welke zaken er actueel worden besproken tussen directie en OR kort mededelen Verder wordt er gemeld dat jullie tevreden zijn met ons al OR. Dank daarvoor! Bezoek productie afdelingen is gewenst

Nieuw OR-lid en secretaris Onze voormalige secretaris en OR-lid Jack Ramakers, heeft per 1 januari 2021 afscheid genomen van zowel ROCKWOOL als de Ondernemingsraad. De hierdoor ontstane vacature is inmiddels ingevuld door John van der Meulen. John werd gekozen als nieuw OR-lid en is daarnaast ook onze nieuwe secretaris. Binnen de OR is John geen onbekende, hij mag reeds terugkijken op 10 jaar ervaring in een eerdere zittingsperiode en is al 21 jaar werkzaam binnen ons bedrijf. Op dit moment vervult hij de functie van Senior Process Operator B.

OR-kantoor Ons kantoor, gelegen in de gang tussen de ingang bij Lijn 2/3 en de kantine, krijgt op 24 februari een lichte opfrisbeurt. De raambelettering zal worden aangepast. Hiermee hopen we, zoals door jullie aangegeven, al meer zichtbaarheid te tonen. In de uitnodiging van het onderzoek, hebben we ook vermeld dat er een paar leuke prijsjes onder de inzendingen zullen worden verloot. Medio maart ontvangen we deze prijsjes en zullen we overgaan tot de trekking en de gelukkigen informeren.

23


Nieuwe ademluchttoestellen voor de BHV

“Belangrijk dat onze vrijwilligers hun werk op een veilige manier kunnen doen” Opleider Sjaak Barten (van Boel-BHV) is enthousiast over de nieuwe ademluchttoestellen waarover de BHV-organisatie en de ovenoperators van ROCKWOOL sinds januari beschikken. Zo geavanceerd komt hij ze bepaald niet overal tegen. De komende tijd zal hij zo’n tachtig BHV’ers en ovenoperators wegwijs maken in de gebruiksvoorschriften en de fijne kneepjes die komen kijken bij het werken met de nieuwe apparatuur. Apparatuur waarvan brandweercoördinator Mat Ramakers niet zonder trots zegt: “De beroepsbrandweer zou hier jaloers op zijn.” Hiermee heeft de organisatie dan ook een forse stap gemaakt in het professionaliseringsproces van de BHV.

Geïntegreerd systeem Mat: “Het begon eigenlijk met de helmen. Die waren aan het eind van hun technische levensduur gekomen en moesten worden vervangen. Maar de gelaatsmaskers pasten alleen met die oude helmen, dus ook die moesten worden vernieuwd.” Lang verhaal kort: de BHV en de ovenoperators zijn nu voorzien van compleet nieuwe helmen, gelaatsmaskers en ademluchttoestellen. “En omdat we ook nog met een verouderd analoog portofoonsysteem werkten is dat ook vervangen. Door een systeem dat is geïntegreerd in de gelaatsmaskers. Koppels kunnen nu gewoon met elkaar communiceren, én contact houden met de buitenwereld.”

First Responders De BHV beschikt nu over 10 nieuwe ademluchttoestellen, 42 gelaatsmaskers en 55 nieuwe brandweerhelmen met helder vizier (10 complete sets + extra maskers en helmen). Ieder ovenbordes beschikt over twee ademluchttoestellen, twee gelaatsmaskers en twee nieuwe brandweerhelmen met

24


goudvizier (twee complete sets). Het goudvizier maakt het mogelijk om in de gloed van de smelt te kunnen kijken. Mat: “Voorheen werkten we bij de BHV en bij de ovens met twee verschillende systemen, maar dat hebben we nu gelijk kunnen trekken.” Deze investering volgt op de nieuwe brandweerpakken die twee jaar geleden werden geïntroduceerd. Mat: “Maar we zijn er nog niet. We zijn van oud naar nieuw aan het gaan en we zitten nu midden in dat proces. We zijn aan het omvormen van specifiek brandweer naar First Responders met verschillende taken. Dan werk je bijvoorbeeld ook met BHV’ers die weten hoe en wat je moet doen als iemand bekneld raakt in een machine, of hoe je op hoogte moet werken als dat op een bepaalde plek van toepassing is.”

Gidsen Betrouwbare ademluchttoestellen zijn van groot belang om de BHV-taken in geval van

een grote brand goed uit te kunnen voeren. Mat: “In zo’n geval komt bijvoorbeeld de brandweer van Roermond hier blussen. Maar het bedrijf is zo groot en complex dat je die mensen er niet zo maar in kunt sturen, want die hebben dan geen idee waar ze zijn en waar ze heen moeten. Daar ligt een van de grootste taken van onze mensen: het gidsen van de professionele brandweerlieden. Zorgen dat ze op de goede plek komen, en ook weer terug kunnen. Daarom moeten onze mensen over de goede uitrusting beschikken om hun weg te vinden als het

zicht beperkt is en gewoon ademhalen moeilijk of onmogelijk is.”

Investering in veiligheid Al met al een hele investering voor het bedrijf. “Uiteraard komt dat uiteindelijk het bedrijf ten goede,” zegt Mat, “maar het allerbelangrijkste is toch wel dat de BHV’ers die zich op vrijwillige basis inzetten voor het bedrijf dat op een veilige manier en met de juiste middelen kunnen doen.” Waarvan akte.

25


Gezondheidscolumn

Challenge-deelnemers gaan bewuster om met voeding

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer in volle gang en wat is het afgelopen jaar toch een raar jaar geweest. Door het coronavirus staat de hele wereld op zijn kop. Er is niemand die precies weet wat er aan de hand is, maar bijna iedereen heeft zo zijn mening. Wat moeten we hier nu mee? Uiteraard kan ik daar geen antwoord op geven. Ik weet wel dat we als individu invloed hebben op ons eigen leef- en eetpatroon.

Het programma Duurzame Inzetbaarheid is door ROCKWOOL opgezet met onder andere als doel het creëren van bewustwording van het belang van gezonde voeding. In het begin van het jaar is een 30 dagen-challenge opgestart en het deed mij deugd te horen dat bijna 140 collega’s eraan hebben deelgenomen. Gezond(er) eten is absoluut belangrijk, zeker in deze periode van de pandemie. Dus dat al een aantal van ons de stap heeft genomen om een stuk bewuster met hun voeding, alcoholgebruik of beweging om te gaan kan ik alleen maar toejuichen.

Het belang van vitamine D In de wintermaanden komen we allemaal minder buiten, helemaal de collega’s die in ploegendiensten werken. Maar er is ook

26

minder zonlicht. Dus de kans dat er via de zon in de huid vitamine D wordt aangemaakt is aanzienlijk kleiner. Toch is vitamine D een belangrijke vitamine. Deze vitamine verhoogt de opname van koper, zink, ijzer, selenium en is goed voor botten en spieren Bovendien is het belangrijk voor de werking van het immuunsysteem. Wat vooral in de periode van de pandemie waar we nu in zitten belangrijker is dan ooit. Bovendien is naar boven gekomen dat een ernstig tekort aan vitamine D mogelijk een negatieve rol speelt in een ernstig verloop van een coronabesmetting. Uiteraard ben ik geen arts of epidemioloog en ik wil absoluut geen medische uitspraken doen, zeer zeker niet over een wereldwijd probleem waar tot nu toe nog totaal geen antwoord op is. Het enige wat ik kan zeggen is dat er inmiddels

een aantal epidemiologische studies zijn verricht naar het verband tussen de vitamine D-spiegel in het lichaam en de ernst van het ziekteverloop. Uit die afzonderlijke studies lijkt dat er daadwerkelijk een causaal verband is. Wel moet daarbij aangetekend worden dat de gedane onderzoeken te kleinschalig zijn uitgevoerd om keiharde conclusies te trekken. Mijns inziens kan het geen kwaad om extra vitamine D te slikken. Niet zozeer om je te wapenen tegen het coronavirus – als dat


Recept

Thaise kalkoen Ingrediënten • 100 g kalkoenfilet • 1 - 2 eetlepels sojasaus • 1 rode paprika • 250 g peultjes • 1 dunne prei • 50 g shiitakes of een andere paddenstoelsoort

• 150 g taugé • 1 kleine ui • 1 teentje knoflook • 1/8 groenten-bouillonblokje • 1 eetlepel vissaus • 2 eetlepels rijstolie • eventueel 1 theelepel sambal naar keuze

Bereiding Dep het vlees droog, snijd het in dunne reepjes en schep deze door de sojasaus. Snijd nu de paprika in vieren, verwijder zaad en zaadlijsten. Was de paprika en snijd hem in dunne reepjes. Was de peultjes, maak ze schoon en snijd ze diagonaal doormidden. Maak de prei schoon, snijd hem overlangs open en dan in dunne ringen. Wrijf de paddenstoelen schoon, verwijder de steeltjes, snijd de hoedjes in dunne reepjes. Spoel de taugé schoon en laat uitlekken. Pel de ui en de knoflook en snijd ze in kleine blokjes. Roer de bouillon en de vissaus door elkaar. überhaupt al mogelijk zou zijn – maar in het algemeen is het tijdens de wintermaanden raadzaam om extra vitamine D te slikken. Voor de collega’s in ploegendiensten is het naar mijn idee zelfs goed om het hele jaar door extra vitamine D te gebruiken, omdat zij minder daglicht zien. 50 mcg of 2000 IE als dagelijkse onderhoudsdosis is prima. Ploegendienstwerkers of mensen met een getinte of donkere huid kunnen zelfs 75 mcg of 300 IE per dag innemen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 60% van de Nederlanders met een vitamine D tekort rondlopen. Ik zou zeggen denk hier eens over na en doe er je voordeel mee. Mocht dit verhaal vragen oproepen, dan kun je altijd een e-mail sturen naar simfoodvoedingsadvies@gmail.com.

Verhit nu een halve eetlepel olie in de wok. Bak het vlees hier al roerend in gedurende twee minuten. Neem het vlees uit de pan. Verwarm de rest van de olie in de hete wok en fruit de blokjes ui aan. Voeg nu de knoflook toe en bak deze heel even mee. Doe de paprika en de peultjes erbij. Roerbak het geheel nu twee tot drie minuten. Schenk de gekruide bouillon erbij en laat het geheel op laag vuur een minuutje of vijf doorsudderen. Schep de taugé en het vlees erdoorheen, breng het geheel op smaak met wat sambal en sojasaus en laat het eventjes mee verwarmen.

Smakelijk eten

Simon Coenen collega lijn 6 en voedingsdeskundige

27


Optimalisering website Rockfon werpt vruchten af

Nieuwe microsite Rockfon Color-all The Colours of Wellbeing

Sinds de lancering van de nieuwe website van Rockfon in 2018, hebben we hard gewerkt aan de verdere optimalisatie van de site. Dit deden we enerzijds door de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en anderzijds door interessante artikelen en andere content aan te bieden. De bezoekersresultaten van 2020 laten zien dat dit duidelijk zijn vruchten afwerpt. Focus op segmenten In september 2020 zijn we van start gegaan met onze nieuwe merkpositionering met de slogan Sounds Beautiful. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we minder communiceren over onze producten, maar juist aantonen wat de positieve effecten zijn van goede akoestiek. We laten zien hoe het welzijn en de gezondheid van de gebruiker verbeterd wordt door onze plafond- en wandoplossingen toe te passen in verschillende ruimtes. Daarbij bekijken we de specifieke wensen en behoeften op segmentniveau, met een focus op kantoren, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd, retail en industrie. Voor elk segment is een aparte landingspagina gecreëerd met interessante inzichten, achtergronden en aanbevolen producten. In 2021 zal dit verder worden aangevuld met specifieke segmentbrochures die de bezoeker kan downloaden of bestellen.

Meer bezoekers Ook dankzij andere verbeteringen, waaronder het toevoegen van alle bestekteksten, een andere opzet van de contactpagina en de nieuwe online trainingen, hebben we in 2020 25% meer bezoekers mogen verwelkomen op de Nederlandse website. Daarnaast is het aantal downloads gegroeid met 30% en werden er 22% meer contactformulieren ingevuld. Dat betekent dat bezoekers geïnteresseerd waren in wat ze lazen en zagen, en vervolgens overgingen tot het downloaden van onder andere datasheets, systeembeschrijvingen en DoP’s. Alles wat we doen op onze website heeft als doel om informatie voor de bezoeker zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat we ze vervolgens tot aankoop kunnen verleiden. Dit meten we door te vragen aan onze bezoekers of ze gevonden hebben wat ze zochten. Het percentage dat we hieraan koppelen heet CSR of Customer Success Rate. Voor Nederland steeg de CSR naar 54%. Bovenstaande hebben we bereikt met hulp van onze Digital afdeling in Denemarken. Ook zijn we gestart met SEA; het adverteren in de zoekresultaten van Google. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 20% van onze bezoekers via deze advertenties op onze website terecht is gekomen. In 2021 zal deze strategie nog verder worden uitgebouwd.

De volgende stap Met de introductie van het nieuwe Rockfon Color-all® assortiment in februari, nemen we weer een nieuwe stap. Voor de campagne ‘The Colours of Wellbeing’ is een speciale microsite ontwikkeld die architecten moet inspireren om ook via het plafond en de wanden kleur toe te voegen aan hun volgende interieurontwerp. De microsite biedt aan de hand van kleurrijke foto’s en video’s inspirerende referentieprojecten, kennis en inzichten van internationale kleurenexperts die betrokken waren bij de totstandkoming van het nieuwe kleurenassortiment en uitgebreide productinformatie. Neem zelf een kijkje op rockfoncolours.com/nl voor het resultaat.

28


Ambassadeurs Duurzame Inzetbaarheid Zoals je wellicht al weet staat het thema Duurzame Inzetbaarheid hoog op de agenda van ROCKWOOL. Ruim een jaar geleden zijn we gestart met dit onderwerp door het organiseren van dialoogsessies voor alle leidinggevenden binnen ROCKWOOL. Vanwege de coronacrisis heeft de verdere uitrol van dit programma vertraging opgelopen. Inmiddels heeft dit thema weer onze volle aandacht en de eerste resultaten hiervan hebben jullie inmiddels voorbij zien komen, o.a. door het organiseren van een 30 dagen-challenge. Op korte termijn zullen jullie nog veel meer voorbij zien komen!

Arnold Schipper

Jolanda van Tuil

Line-Operator B, Rockfibres

Management Assistant, Rockpanel

1. Wat is jouw affiniteit met duurzame inzetbaarheid?

1. Wat is jouw affiniteit met duurzame inzetbaarheid?

Zoals bekend werken we al sinds enkele jaren iets langer door dan we van vroeger gewend zijn, en dat kunnen we op een verantwoorde wijze. Duurzame Inzetbaarheid is hierin het sleutelwoord.

Niet iedereen realiseert het zich, maar uiteindelijk sta je zelf aan het stuur van een gezonde leefstijl. Daar mogen, ik zou willen zeggen moeten, ook echte genietmomenten in zitten, je leeft maar een keer, maar je bent er zelf verantwoordelijk voor. Aangezien we langer doorwerken voordat we onze pensioenleeftijd halen, is een tijdige investering van belang. Gezondheid is voor mij uiteindelijk het allerbelangrijkst en de basis voor overig levensgeluk.

Ondersteuning Maar dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. We hebben daarom ondersteuning gekregen van een groep enthousiaste ambassadeurs die samen met ons aan de slag willen gaan om dit thema succesvol te laten landen op alle afdelingen binnen ROCKWOOL Roermond. Hieronder vind je alvast de namen van alle ambassadeurs die zich inzetten voor Duurzame Inzetbaarheid, zij zullen zich per tweetallen in de komende edities nader aan jullie voorstellen. • • • • • • • • •

Jolanda van Tuil, Management Assistant, Rockpanel Arnold Schipper, Line-Operator B, Rockfibres Bea Raemakers – Cuijpers, Management Assistant, Lapinus Maurice Maar, Teamleader, Site Logistics Françoise van Dijck, Management Assistant, Directie Koen Vergoossen, Senior Operator B en MVK, Lijn 7 Stefanie Wienhoven, Communication Manager, Grodan Simon Coenen, Line-Operator B, Lijn 6 Marion Moors, Management Assistant, Directie

2. Waarom doe je mee als ambassadeur? Ik maak graag een momentje vrij om collega’s te helpen met vraagstukken omtrent Duurzame Inzetbaarheid. Het is een thema waar ik veel affiniteit mee heb en als ervaren collega help ik collega’s graag op weg.

3. Wat is jouw tip aan collega’s? Een klein beetje investeren in jezelf zal ook jou helpen om op een gezonde manier die eindstreep te halen. Zelf ben ik me ervan bewust dat ik dit met een minimale inspanning ga halen; dan kunnen jullie dat zeer zeker ook, zo veel vertrouwen heb ik in jullie allemaal. Succes, als ik het kan, kunnen jullie dat zeker!

2. Waarom doe je mee als ambassadeur? Als management assistente sta je midden in de organisatie en ben je automatisch in contact met alle collega’s, ook buiten je eigen OPCO. ik vind het een belangrijk onderwerp dat laagdrempelig in de organisatie aanwezig moet zijn. Ik wil graag gesprekspartner zijn voor mijn collega’s als sparringpartner.

3. Wat is jouw tip aan collega’s?

Meer weten? Mocht je meer willen weten over wat Duurzame Inzetbaarheid voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ze op! Wil je zelf ambassadeur worden? Neem dan contact op met de projectgroep Duurzame Inzetbaarheid via duurzameinzetbaarheid@rockwool.com of neem rechtstreeks contact op met Ralph Hodzelmans of Martijn Hoeben.

Zoek het in kleine dingen en hou de balans. Neem regelmatig een time-out, even niets, gewoon ontspannen om je hoofd leeg te maken. Of neem de trap in plaats van de lift. Of als je weet dat je een feestje hebt, plan de voorafgaande dag een balansdag. Of ga in de middagpauze even naar buiten of maak een wandeling. Alles bij elkaar maakt het een groot verschil.

29


In memoriam Piet van Kimmenade (Logistic Operator II) Vol ongeloof en verdriet delen wij mede dat in de leeftijd van 64 jaar, geheel onverwacht, na een kort ziekbed, is overleden onze zeer gewaardeerde collega Piet van Kimmenade. Piet was werkzaam op ploeg 2 binnen Site Logistics op de afdeling Fysieke Distributie, waar hij met veel passie en humor een belangrijke sociale verbinder was op ploeg 2. Met grote toewijding en plezier, sinds 2005, in dienst bij ROCKWOOL; daarvoor als voorzetchauffeur op het ROCKWOOL terrein gewerkt, bij den Decker en Schroën-Vossen. Voor ploeg 2 was onze Piet een trouwe, betrokken, rustige en vooral een prettige collega. Wij zullen ons Piet herinneren als iemand die zijn werk serieus nam, maar ook zeker voor een geintje te porren was. Binnen Site Logistics en ploeg 2 zullen we zijn lach en streken erg missen. Wij wensen collega’s, vrienden en familie veel sterkte met dit grote verlies. Rust zacht, beste Piet. Je collega’s van ploeg 2 en overige collega’s van Site Logistics

In memoriam Koos Stienen (Junior Distribution planner) Vol ongeloof en verdriet delen wij mede dat in de leeftijd van 66 jaar geheel onverwacht is overleden onze zeer gewaardeerde collega Koos Stienen. Koos was werkzaam op ploeg 5 binnen Site Logistics op de afdeling Distributie Planning, waar hij met verve werkzaam was als exportdocumentalist. Koos was op 1 juli 2020 40 jaar in dienst bij ROCKWOOL en zou medio januari gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Helaas is hij hier niet aan toegekomen. Voor ploeg 5 was Koos een trouwe, betrokken, rustige en vooral prettige collega. Wij zullen ons Koos herinneren als iemand die secuur en strikt werkte. Binnen Site Logistics en ploeg 5 zullen we zijn kalmte en accuraatheid erg missen. Wij wensen collega’s, vrienden en familie veel sterkte met dit grote verlies. Rust zacht, beste Koos. Je collega’s van ploeg 5 en overige collega’s van Site Logistics

30


Beloonde ideeën Naam

Idee omschrijving

Beloning

P.C.M. Huskens

Herwaardering idee 20160084

100,00

P.C.W. Huskens

Afschot klaar zetten voorkomen

25,00

P.C.W. Huskens

Houten palletten besparing   

25,00

L.A.M. van Kempen

Isotooprollen bekleden  

25,00

P.G.C. Koster

Geleidestrips   

25,00

S.J.M. Muys

3/4 mm zeef combi 5 mm   

25,00

R. Nikolic

Bescherming tegen stof

25,00

R.A.B. Rinkens

Wikkelwol buffer vastloper

25,00

A. Schulmann

Slijtage Lining Aquila

25,00

H.J. Simons

Reinigingsautomaat tandwielkans   

12,50

G.H.M. Stoelinga

Harsvervuiling hardingsoven

91,88

R.W. Sturms

Snellere ombouwtijden kiempluggen

M.J.J. Sturtz

Stenen opvangen onder PS box   

25,00

M. Tibouch

Fijnfilter wisselen

25,00

W.M. Vanthoor

Reinigingsautomaat tandwielkans   

12,50

500,00

Vertrouwenspersonen

Olaf Cratsborn Distributieplanner Site Logistics, T 5087 of via olaf.cratsborn@rockwool.com

Rob Olsthoorn Customer Service Manager RW TI, T 5328 of via rob.olsthoorn@rockwool.com

Jos Caris Operator ROCKPANEL ploeg 3, T 5912 of via jos.caris@rockwool.com

Renée Breukelman Groepsleider Laboratorium Grodan, T 5211 of via renee.breukelman@grodan.com

31


Personeelsvereniging

Activiteiten van de Personeelsvereniging NIEUWS! NIEUWS! Nieuwe website Carina en Danny van ons bestuur hebben niet stilgezeten deze coronatijd en hebben een hele nieuwe website aangelegd samen met Websignaal. Deze is ondertussen online gegaan in een nieuwe frisse, duidelijke lay-out. Zo kunnen we er weer een aantal jaren tegenaan. Ook goed leesbaar op je mobiel. En nu nog leuke activiteiten online zetten! Kijk snel op www.pvrockwool.nl

Winter Online Pubquiz Op 11 december jl. werd een Winter Online Pubquiz verzorgd door een jonge firma uit Eindhoven: WRKSHP. Vanuit thuis deden 25 teams mee. Het werd weer een gezellige avond via YouTube. Onder het genot van een kopje thee/koffie of drankje werd er druk gepuzzeld, nagedacht en gediscussieerd. Uiteindelijk was dit de uitslag:

Danny van Schendel

1e prijs Ellen Hermans – Rockfon 2e prijs Peter van Geel – Process Development 3e prijs Frank Bod – Sales Specifiers Danny van Schendel – Site Maintenance Bedankt voor het meespelen.

Ellen Hermans Frank Bod

32


Als Personeelsvereniging laten we deze keer twee van onze leveranciers aan het woord.

Drukkerij Econoom BV

‘t Bedankje

Wij zijn Drukkerij Econoom BV en maken, net zoals Grafigroep Zuid BV, deel uit van Econoom-Maenen BV, een bedrijf van grafische specialisten. We zijn mensen met een passie voor het grafisch vak, met heel wat jaren ervaring. Wij zijn voor onze klanten een betrokken leverancier die het verschil wil maken. Sinds een aantal jaren mogen wij voor de Personeelsvereniging van ROCKWOOL diverse grafische producten vervaardigen, zoals bijvoorbeeld de afhaalkaarten en fijne feestdagenkaart ten behoeve van de kerstpakketten. Naast het drukwerk verzorgen we tevens het ontwerp en uiteindelijk de mailing naar de medewerkers van ROCKWOOL. Uiteraard hopen we deze samenwerking nog lang te kunnen voortzetten.

Graag willen wij ons even voorstellen: wij zijn Pierre en Margo Wolters en zijn al 20 jaar de eigenaren van Doop- en Bruidssuikers ‘t Bedankje in Roermond, een bedrijfje aan huis. Wat toen begonnen is met bedankjes voor elke gelegenheid, is nu uitgegroeid tot geschenken voor Geboorte-DoopCommunie-Huwelijk-Jubileum-Verjaardag-PensioenKerstmis-Vader/Moederdag. Omdat wij steeds vaker gevraagd werden om iets persoonlijks, creatiefs te bedenken en er mooie pakketten van te maken, hebben wij babyartikelen aan ons assortiment toegevoegd, zodat wij ook mooie creaties voor een babyshower, kraampakket en luiertaarten kunnen leveren. Dit tot grote tevredenheid van enkele bedrijven, waaronder ook ROCKWOOL, die wij mogen voorzien van een mooi kraampakket voor de kersverse ouders, een mooie geste! Bekijk ook eens onze website: www.tbedankje.nl

Frank Romans en Raymond Scheepers

Pierre en Margo Wolters

Blijf op de hoogte Hopelijk mogen we binnenkort weer wat samen organiseren. We houden jullie op de hoogte! Let op je mailbox, tv-schermen en de prikborden. Voor vragen, tips, opmerkingen is de Personeelsvereniging altijd bereikbaar op personeelsvereniging@rockwool.com

33


Jubilarissen

12,5-jarig jubileum Naam

Afdeling

Datum

Ton Merx

Digital

01-04-2021

Maloe Kurvers

Rockpanel

01-04-2021

Loek Lagerweij

Site Maintenance

01-05-2021

Florian Wieske

Site Logistics

15-05-2021

Dominique Goven

Rockfon

20-05-2021

40-jarig jubileum

34

Naam

Afdeling

Richard van Kerkwijk

Operations, Rockpanel

Datum 01-04-2021


Pensioen Naam

Afdeling

In dienst

Pensioen

Frits Haas

Site Logistics

25-04-1977

11-05-2021

André Didderiens

Site Maintenance

01-03-1989

19-05-2021

Barry Sharp

Site Logistics

01-03-1990

20-05-2021

Hub van der Velden

Operations PSM

19-06-1986

13-06-2021

Ben Milek

Operations Lijn 8

30-09-1985

26-06-2021

Overlijden

Geboortes Naam kind

Zoon / dochter

Naam medewerker

Geboortedatum

Max

Zoon

Alex Abramov

31-10-2020

Niene

Dochter

Ralf Hendriks

12-11-2020

James

Zoon

Jurrian van Andel

06-12-2020

Franciszek

Zoon

Adam Szmidt

09-12-2020

Celeste

Dochter

Dave Berents

17-12-2020

Jur

Zoon

Lichelle Gijsbers

19-12-2020

Charlie

Zoon

Sven Geurts

28-12-2020

Elina

Dochter

Floriaan Erdkamp

12-02-2021

Naam

Afdeling

In dienst

Datum overlijden

Piet van Kimmenade

Site Logistics - Team 2

13-12-2005

14-12-2020

Koos Stienen

Site Logistics

01-06-1979

01-01-2021

Colofon Deze Uitschieter is tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s van alle afdelingen.

Coördinatie / redactie Françoise van Dijck

Vormgeving

Kopij De volgende Uitschieter verschijnt in week 23, 2021. Je kunt de kopij tot uiterlijk woensdag 11 mei inleveren bij de redactie. Aanleveren artikelen: francoise.van.dijck@rockwool.com

Redactie Hoofdredactie / Finance Dick Snellenberg Françoise van Dijck

Benelux Sales Paul Steen Jeanne Mols

Rockfon Edwin den Breejen Hilda de Rooy

HR Hans Ter-Linde Marion Moors

Grodan Hub Janssen Carola Segers

Rockpanel Jeroen Ebus Jolanda van Tuil

Operations Jos Dumoulin Marion Moors

Lapinus Hilbrand Kamphuis Bea Raemakers

ROCKWOOL-TI Leon Claessen

Creation Station

ROCKWOOL B.V. Postbus 1160, 6040 KD Roermond T 0475 - 35 35 35 rockwool.nl

35


ROCKWOOL B.V. Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands T +31 (0) 475 35 35 35 E info@rockwool.nl rockwool.nl

Wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

Profile for Creation Station

ROCKWOOL Uitschieter 1-2021  

ROCKWOOL Uitschieter 1-2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded