__MAIN_TEXT__

Page 1

PERSONEELSMAGAZINE UITGAVE 04/2020

De Uitschieter

08

ROCKWOOL profileert zich als kennispartner

18

Grodan onderzoekt aardbeienteelt

24

Nieuwe Rockpanel Woods campagne breekt alle records


6

Redactioneel

NIEUWS VAN HR

12

NIEUWE KANTOORRUIMTES TRANSPORT- EN PRODUCTIEPLANNING

14

ROCKFON BRENGT KLEUR IN JE LEVEN

16

DIPLOMA’S BBL-OPLEIDINGEN OPERATOR EN LOGISTIEK

17

UITSLAG VEGGIE CHALLENGE

20

LAPINUS TIMMERT STEVIG AAN DE WEG MET ROCKFLOW

22

NIEUWS VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

23

SPIJKER JE KENNIS BIJ MET ROCKFON ONLINE TRAININGEN

2

Denken en doen ‘ROCKWOOL profileert zich als kennispartner’ is de titel van een van de artikelen in deze Uitschieter. Het is een karakterisering die van toepassing is op veel van de activiteiten en initiatieven die binnen onze organisatie worden ontplooid. We zijn allang niet meer uitsluitend leverancier van producten; ROCKWOOL levert oplossingen voor de uitdagingen van onze klanten. Oplossingen waar veel denkwerk inzit en die door onze kundige vakmensen worden geproduceerd. In deze uitgave zie je daar weer een aantal mooie voorbeelden van. Het nieuwe kleurenassortiment van Rockfon is gebaseerd op de nieuwste psychologische inzichten en die worden ook gedeeld met architecten die onze systemen toepassen. Lapinus timmert aan de weg met Rockflow; dankzij de aanwezige kennis en expertise wordt dit nieuwe steenwolproduct al op meer dan 100 plaatsen in Nederland toegepast. Grodan doet onderzoek en ontwikkelt nieuwe kennis om succesvol te worden in de aardbeienteelt. Intussen breekt Rockpanel met de Woods campagne alle records. Ook aandacht uiteraard voor interne ontwikkelingen, variërend van nieuwe HR-systemen tot de bouw van nieuwe kantoorruimtes voor Transport- en Productieplanning en de uitreiking van diploma’s voor geslaagden van de BBL-opleidingen Operator en Logistiek. Een welgevulde laatste Uitschieter dus van dit bewogen jaar. Wij wensen je veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. De redactie


Voorwoord

Een gevoel van saamhorigheid Hoe graag we het ook anders zouden zien, voorlopig blijft corona een significante impact hebben op onze agenda. De coronamaatregelen hebben een diepgaande invloed op ons privéleven en op de manier waarop en de plek waar we ons werk doen. We leven in een periode die zich in veel opzichten kenmerkt door onzekerheid en vragen ons af hoe alles zich zal ontwikkelen.

We maken ons vaak zorgen over onze gezondheid en over onze toekomst. Daarom is het belangrijker dan ooit om er voor elkaar te zijn. Een luisterend oor te bieden. Elkaar de kans te geven zorgen bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd is het juist nu belangrijk om de omstandigheden en de ontwikkelingen in het juiste perspectief te zien en positief te blijven. Focus en balans te houden. Wat daarbij helpt is de steun die we als collega’s bij elkaar vinden. Het is goed om te zien dat ook leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat ze er zijn voor hun team. Het ervaren van een gevoel van saamhorigheid is nu extra belangrijk. Gezondheid staat op de eerste plaats. Zorg goed voor jezelf en voor je familie, vrienden en collega’s. Blijf daarbij ook de positieve dingen zien. Blijf oog houden voor de kansen en business opportunities die zich voordoen. Want die zijn er ook in deze tijden. De omzet van Rockfon bijvoorbeeld heeft sinds het uitbreken van corona in Nederland aanvankelijk een enorme groei laten zien. De periode dat scholen en horeca waren gesloten, werd door veel schoolbesturen en horecaondernemers aangegrepen om – vaak al eerder geplande – verbouwingen en renovaties uit te voeren nu de gebouwen toch leeg stonden. Inmiddels begint deze pijplijn echter weer leeg te lopen en is de verwachting dat het nog wel minstens een jaar zal duren eer dat weer aantrekt.

In de voor Rockfon belangrijke kantorenmarkt is men momenteel zoekende. Het is onduidelijk hoe de toekomst van het kantoor eruit zal gaan zien. Wij verwachten dat het accent in kantoren steeds meer op het faciliteren van interactie zal komen te liggen en er dus verhoudingsgewijs meer samenwerkingsplekken zullen worden gecreëerd. Ook daarbij is een goede akoestiek natuurlijk van belang. We spelen daar onder meer op in met het ontwikkelen van wandelementen en andere geluidsabsorberende panelen. Ons recycleprogramma wordt steeds belangrijker nu afnemers duurzaamheidsaspecten zwaarder mee laten tellen bij hun beslissingen. In samenwerking met een recycler hebben we nieuwe mogelijkheden gecreëerd om het terugnemen van materiaal verder te vergemakkelijken. Hoe de markt zich volgend jaar zal ontwikkelen valt moeilijk te voorspellen. Het is in bepaalde gevallen zelfs al lastig om een maand vooruit te kijken. Als ROCKWOOL hebben we het voordeel van onze flexibiliteit en klantgerichtheid waardoor we vanouds heel snel kunnen inspelen op marktontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Dat is echt onze kracht en dat bewijst zich in tijden als deze. Zoals gezegd is het nu nog meer dan anders noodzakelijk om goed voor jezelf en voor elkaar te zorgen. Daarbij hoort gezond leven,

ritme houden en positief aandacht blijven geven aan je eigen rol en ontwikkeling bij ROCKWOOL. We ondersteunen je daarbij door het thema duurzame inzetbaarheid prominent op de agenda van management en HR te houden en dit thema te laten landen bij alle collega’s. Binnenkort hoor je hier meer over. Goed voor jezelf en je collega’s zorgen betekent ook dat we iedereen zoveel mogelijk in lijn met de overheidsrichtlijnen thuis laten werken. Voor de medewerkers die echt in het bedrijf aanwezig moeten zijn, verrichten we maximale inspanning om te zorgen dat ze op een veilige en verantwoorde manier kunnen werken. Ook volgend jaar zullen we nog te maken houden met speciale coronamaatregelen en de gevolgen daarvan. Maar zeker is ook dat we er samen weer het beste van zullen maken. We wensen alle collega’s en hun familie heel fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021.

Hans Ter-Linde HR Director Region Central Europe Edwin den Breejen Rockfon Business Director Central and Eastern Europe

3


Resultaten Q3 2020 ROCKWOOL International A/S Opmerkingen Na de daling in het tweede kwartaal door de coronacrisis heeft de omzet zich in het derde kwartaal weer hersteld. De omzet (in lokale valuta) in het derde kwartaal is met 2,3% gedaald t.o.v 2019. De omzet in West Europa in het derde kwartaal van 2020 bedroeg EUR 411 miljoen en was vrijwel gelijk aan 2019. De omzet in Oost-Europa is gedaald met 3,5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 en bedroeg EUR 120 miljoen. In de rest van de wereld daalde de omzet met 3,8% tot EUR 139 miljoen. De omzet in Noord-Amerika was vrijwel gelijk aan vorig jaar, terwijl de omzet in Azië verder daalde. Belangrijkste key-figures in miljoen EUR

In de eerste negen maanden van 2020 daalde de totale omzet van ROCKWOOL met 5,6% tot EUR 1.902 miljoen ten opzichte van 2019. EBIT (winst voor rente en belasting) in de eerste negen maanden van 2020 bedroeg EUR 238 miljoen, een daling van 14,5% ten opzichte van 2019. EBIT marge (EBIT in % van Net Sales) daalde met 1,1% punt tot 12,5%. Totale netto winst in het eerste zes maanden was EUR 178 miljoen, een daling van EUR 35 miljoen ten opzichte van 2019.

3de kwartaal 2020

3de kwartaal 2019

t/m 3de kwartaal 2020

t/m 3de kwartaal 2019

Totaal 2019

Netto omzet

670

706

1.902

2.042

2.757

EBIT

100

100

238

278

372

77

77

178

213

285

161

193

300

293

402

72

120

262

292

400

11.546

11.696

11.691

Winst na minderheidsbelangen Operationele cash flow Investeringen Aantal werknemers

Duurzame inzetbaarheid

Doe mee met onze 30 dagen-challenge! Voor welke uitdaging kies jij? Een nieuw jaar betekent een frisse start. Wil jij 2021 extra goed beginnen? Doe dan mee met onze 30 dagen-challenge! Samen met je collega’s ga je aan de slag met het verbeteren van je gezondheid. Zo kun je elkaar motiveren en steunen. We hebben drie mooie uitdagingen bedacht, dus er zit vast iets bij dat past bij jouw persoonlijke doelen. Extra leuk: als actieve deelnemer maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. Duurzame inzetbaarheid Waarom we deze challenge in het leven hebben geroepen? Bij ROCKWOOL vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers zich gezond en gelukkig voelen. Binnen het werk, maar ook daarbuiten. Daarom gaan

4

De 30 dagen-challenge in het kort Meer bewegen, gezonder eten en/of 30 dagen zonder alcohol: jij kiest! We gaan van start op maandag 11 januari. Alle challenges duren tot en met 9 februari Je ontvangt updates per mail voor extra motivatie en tips Na aanmelding ontvang je meer informatie Alle actieve deelnemers maken kans op leuke prijzen

we vanaf het nieuwe jaar volop aan de slag met duurzame inzetbaarheid, oftewel: jouw gezondheid en (werk)geluk op de lange termijn. Jouw mentale en fysieke fitheid vormen de basis om voldoende energie te hebben voor, tijdens en na het werk. Schrijf je in voor onze 30 dagen-challenge! Ook kleine stappen leveren uiteindelijk veel

resultaat op. Daarom dagen we je uit om met onze 30 dagen-challenge concreet aan de slag te gaan met je eigen gezondheid. Doe samen met je collega’s mee en motiveer elkaar om het beste uit jezelf te halen. Je kunt je binnenkort aanmelden. Hou je brievenbus in de gaten voor meer informatie.


Uitslag Grodan fotowedstrijd

And the winner is… In de vorige Uitschieter maakte je bij Grodan kans op de originele, digitale e-Gro vleesthermometer. Uit alle inzendingen zijn de leukste foto’s geselecteerd en de inzenders hiervan zijn inmiddels in het gelukkige bezit van deze toffe gadget.

De winnaars zijn: Frank Winters van Rockfon Stephanie Geelen van RW-CWE Sven van Ool van Rockfon

Van harte proficiat en natuurlijk heel veel BBQ-plezier! Team Grodan

Sven van Ool van Rockfon kan nu nog beter vlees grillen op zijn BBQ!

5


HR Project T&A, personeelsnummers en intranet

Nieuws van HR

Nieuwe personeelsnummers Onze huidige personeelsnummers komen uit het oude salarissysteem EMIS. Omdat we een nieuw salarissysteem hebben geĂŻmplementeerd en geen gebruik meer maken van EMIS, hebben wij ook een andere oplossing moeten zoeken voor onze personeelsnummers. Aangezien Workday nu ons leading HR-systeem is, gaan we personeelsnummers gebruiken die aan Workday gelinkt zijn.

Wellicht is het je al opgevallen dat op de loonstroken de personeelsnummers reeds vanaf begin 2020 waren gewijzigd. Vanaf 2021 zal het Workday ID (personeelsnummer) ook steeds meer in gebruik worden genomen voor andere

Je Workday ID vind je linksboven op je loonstrook.

6

toepassingen, zoals alle personeelsgerelateerde formulieren. Moet je nieuwe PBM’s aanvrangen? Ook dan heb je jouw Workday ID nodig. Dit vind je linksboven op je loonstrook bij jouw gegevens.


Intranet en formulieren HR Project T&A Al eerder hebben wij je erover geïnformeerd dat ons Time & Attendance systeem Xtremis zou worden vervangen. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor Quinyx. Begin november zijn we begonnen met de inrichting van Quinyx. Klokken, vakantie en verlof aanvragen zal dan ook in de loop van 2021 veranderen. In tegenstelling tot de implementatie van Nmbrs (het nieuwe payrollsysteem) zul je hierbij de veranderingen ook zelf ervaren. Er komen bijvoorbeeld nieuwe terminals en de werkwijzen zullen veranderen. Natuurlijk gaan we je hierover goed op de hoogte houden. Hou dus vooral de uithangborden, de Uitschieter en andere communicatiekanalen goed in de gaten!

Wat gaat veranderen? We zullen beginnen met digitale workshops, waarin informatie wordt verzameld om Quinyx in te richten. Uiteindelijk zul je merken dat Quinyx niet alleen een systeem is om te klokken en verlof aan te vragen. Quinyx kan veel meer en zal beter gekoppeld zijn (onder andere aan ons payrollsysteem en ziekteverzuimregistratiesysteem). Als Quinyx volledig is geïmplementeerd worden ook bijvoorbeeld de planningen in Quinyx gemaakt en vindt hierin de verzuimmelding plaats. Alle medewerkers kunnen dan makkelijk via de app inloggen om zo een goed overzicht voor zichzelf te houden.

Zoals je weet werken we nog niet met de modernste vorm van intranet. Wij zijn ons hiervan bewust en zien voldoende mogelijkheden om zaken te moderniseren en overzichtelijker te maken. Omdat we natuurlijk niet alle systemen in één keer kunnen aanpassen en vervangen, moeten we ons intranet nog even voor lief nemen. Wel zullen we de meest gebruikte formulieren in het HR-portal zetten (hrprtl.nmbrs.nl). Dit is het systeem waar je ook de loonstroken kunt inzien. In de webversie (niet de app) kun je formulieren downloaden. Deze kun je vervolgens versturen naar HR Services. Wanneer je nog geen toegang tot het HR-portal hebt, neem dan contact op met hrservices@rockwool.com.

Wil je alvast een kijkje nemen, ga dan naar: www.quinyx.com/nl

7


BENG biedt kansen

ROCKWOOL® profileert zich als kennispartner “We willen uitstralen dat wij de kennis in huis hebben en willen delen. Heb je vragen, kom dan bij ons, wij helpen je verder.” Dat zegt Jurrian van Andel, Technical Engineer bij ROCKWOOL B.V., over het technisch advies dat ROCKWOOL kan bieden bij de invoering van BENG in Nederland in januari 2021. En vragen zijn er genoeg, want de meeste partijen in de bouw hebben tot nu toe een afwachtende houding aangenomen. Wat is BENG? Vanaf 1 januari 2021 gelden in Nederland nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt vanaf dat moment dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen. Jurrian: “BENG hangt al jaren boven de markt, maar we zien dat veel partijen zich nog niet diepgaand hebben voorbereid. Voor ons als ROCKWOOL liggen er daarom kansen om ons verder te profileren als waardevolle kennispartner.”

Projectgroep BENG ROCKWOOL heeft zich dan ook terdege voorbereid op de nieuwe regelgeving. In maart van dit jaar werd een projectgroep geformeerd, bestaande uit Technical Consultant Karel van Went, Technical Engineers Jurrian van Andel en Frank Bod, Manager Public Affairs & Technical Support Hans Spronken, Directeur Marketing Communications CWE Stephanie Geelen en Marketing Communications Specialist Bianca Hoenen. Een multifunctioneel team dus met de opdracht om de organisatie voor te bereiden op “dit onderwerp dat een serieuze impact zal hebben op het wel en wee van ons bedrijf”. De werkgroep ontwikkelde een doordachte strategie om ROCKWOOL te profileren als kennispartner én leverancier van effectieve oplossingen om de gebouwschil te laten voldoen aan de nieuwe eisen.

8


Doorrekenen Een van de eerste acties was het laten doorrekenen van diverse typen RVOreferentiewoningen door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Een belangrijke uitkomst van die exercitie was het inzicht dat de huidige manier van isoleren voldoende is voor BENG. Jurrian: “Voor het voldoen aan de minimum RC-eisen is volgens de nieuwe berekeningsmethode netto dezelfde isolatiedikte nodig als volgens de huidige berekeningsmethode. In de meeste gevallen is het dus onnodig om meer te isoleren en kunnen opdrachtgever en aannemer gewoon blijven doen wat ze deden.”

Kennis benutten Door het intensieve onderzoek dat de projectgroep deed naar BENG en alle eisen en beschikbare rekentools, bouwde ROCKWOOL kennis op die nu wordt ingezet om architecten, voorschrijvers en aannemers bij te staan in de transitie. De projectgroep ontwikkelde een marketing campagne met onder andere een brochure, whitepaper, content voor de website en een salespresentatie. Verder is een webinar georganiseerd op 19 november, en worden social media, nieuwsbrieven en advertorials ingezet. Daarmee wordt allereerst inzichtelijk gemaakt dat de huidige isolatiepraktijk met ROCKWOOL oplossingen probleemloos kan worden voortgezet. Maar daar blijft het niet bij. Frank Bod: “Met BENG heb je het niet alleen over de schil van het gebouw, maar ook over installaties en het hele ontwerp. Met onze campagne maken we duidelijk in

de markt dat we niet alleen isolatie verkopen, maar een hele afdeling hebben die deskundig en onderbouwd advies kan geven over alle onderdelen van BENG. We denken mee met architecten, opdrachtgevers en aannemers over hoe je het best tot een goede BENGwoning kunt komen. We kunnen aangeven aan welke knoppen je daarvoor kunt draaien en wat je kunt aanpassen. De focus vanuit ROCKWOOL is natuurlijk de schil, want dat is onze markt, maar we willen de klant informeren in het hele traject en dat is breder dan alleen isoleren. BENG heeft invloed op het ontwerp dus als je in het begin verkeerde keuzes maakt in het ontwerpproces, kan dat ervoor zorgen dat je later aanpassingen moet doorvoeren, en dat wil je natuurlijk voorkomen. We helpen de architect en aannemer te voorkomen dat ze voor verrassingen komen te staan.”

hebben. Dat werkt goed en er is veel belangstelling voor BENG bij aannemers. Het versterken van de samenwerking tussen de salesafdeling en de technische afdeling is overigens ook een subdoel van deze campagne; we werken steeds intensiever samen.”

Jurrian van Andel

Samenwerking versterken Het ontwikkelen van die kennispositie heeft ook weer strategische voordelen. Bij BENG wordt het nog belangrijker dan voorheen om op niveau van producteigenschappen te worden opgenomen in de bestekken. Daarvoor is het belangrijk het ROCKWOOL verhaal te kunnen overbrengen bij de voorschrijvers aan tafel. Jurrian: “In het kader van BENG gaan we als Technical Engineers nu ook samen met de Account Managers op pad, bijvoorbeeld naar aannemers. Ook die groep worstelt met het hele verhaal. Ik neem dan de theorie voor mijn rekening en vervolgens kan de Account Manager de oplossingen presenteren die we daarbij

Frank Bod

Wil je meer weten over BENG ? rockwool.nl/beng

9


Gezondheidscolumn

De schÄłf van 5

In de Telegraaf stond onlangs een artikel over de schijf van 5. Hierin werd vermeld dat RIVM-onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland nog geen 10% van de bevolking de aanbevolen hoeveelheden groenten, aardappelen, peulvruchten en vetten eet, en bovendien niet voldoende drinkt. Maar hoe zit het ook alweer met die schijf van 5? Uit welke productgroepen bestaat die en hoe zijn de aanbevolen hoeveelheden aangeduid? In deze column geef ik mijn visie hierop.

De schijf van vijf is opgedeeld in:

10

1

Drank

2

Groenten en fruit

3

Vetten

4

Graanproducten, brood en aardappelen

5

Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel

de dag. Het makkelijkste om te controleren of je genoeg vocht binnenkrijgt is door naar de kleur van de urine te kijken. Is deze donker geel tot bruinig? Dan ben je aan het uitdrogen en moet je meer gaan drinken. Is de urine waterig van kleur, dan heb je teveel gedronken. Probeer er naar te streven om een licht gele kleur plas te hebben. Dan drink je voldoende, maar ook niet teveel.

Drinken De schijf van 5 geeft aan dat er 1,5 l tot 2 l water (drank) per dag gedronken moet worden. Dat verschilt weliswaar van persoon tot persoon. Het verschil is onder andere afhankelijk van leeftijd en gewicht. Ik houd meestal als richtlijn aan om meer te drinken. Mijns inziens kun je beter proberen tussen de 2 en 3 liter per dag te drinken. Let op: dit is een richtlijn. Deze hoeveelheid is natuurlijk ook afhankelijk van jouw inspanningen door

Groenten en fruit Qua groenten en fruit wordt aanbevolen om 250 g groenten en 200 g fruit per dag te eten. Groenten, daar kun je eigenlijk geen genoeg van krijgen. Naar mijn idee is de aanbevolen hoeveelheid veel te weinig. We leven in een land waarin 50,1% van de volwassen bevolking overgewicht heeft. Dit komt hoofdzakelijk door een verkeerd voedingspatroon. Groenten zijn in


slecht voor de gezondheid. Probleem hierbij is dat in oliën geen vitamine A en D zit. En ook die vitamines zijn essentieel. Met een essentiële voedingsstof/vitamine bedoel ik een voedingsstof die niet door het lichaam aangemaakt kan worden, maar via de voeding binnen moet komen. Omdat oliën bestaan uit enkelvoudig onverzadigde of meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen deze beter niet gebruikt worden bij verhitting. Denk hierbij aan bakken of braden. Onverzadigde vetzuren worden door verhitting omgezet in ongezonde transvetten. Je kan beter roomboter gebruiken als braadboter en bijvoorbeeld een extra virgine olijfolie als smeermiddel op het brood of over een salade. verhouding tot andere voedingsproducten laag calorisch, maar zitten hoog in voedingsvezel, vitamines, mineralen en vocht. Al met al redenen in overvloed om hier meer van te nuttigen. Als je meer groenten eet, 500 g per dag, dan heb je langer een verzadigd gevoel, terwijl je minder energie tot je neemt. Dit resulteert erin dat je eerder, makkelijker en sneller naar een gezond lichaamsgewicht gaat. Maar niet alleen dat, je krijgt ook meer essentiële voedingsstoffen binnen, waardoor je hele constitutie gezonder wordt. Groenten en fruit zijn niet hetzelfde, maar staan wel in hetzelfde vak. De aanbevolen 200 g fruit vertaal ik naar 3 tot 4 stuks fruit. Bij voorkeur vervang je het fruit zelfs door groentensnacks. Het is vaak makkelijker om een appel of een peer mee te nemen naar het werk en als je dan de keuze moet maken tussen een Snickers, Mars of een appel dan kun je beter voor die appel gaan.

Vetten Als het over de vetten gaat, heeft de schijf van 5 het over smeer- en bereidingsvetten. Hier wordt aanbevolen ongeveer 60 g vet per dag te gebruiken als je een man bent en voor een vrouw wordt ongeveer 40 g gerekend. Nu gaat het er een beetje om welke soort vetten je gebruikt. Vetten zijn noodzakelijk omdat daarin essentiële vitamines zitten, namelijk vitamine A, D, E en K. Er wordt voornamelijk geadviseerd om oliën te gebruiken. Dit omdat de ‘harde’ vetten veel verzadigde vetzuren bevatten. Deze zijn

Graanproducten, brood en aardappelen Graanproducten, brood en aardappelen, ook daar wijkt de schijf van 5 af van hoe ik erover denk. De aanbevolen hoeveelheid sneetjes brood vind ik aan de hoge kant. Een man 6 tot 8 sneetjes volkorenbrood en een vrouw 4 tot 5 sneetjes. Vergeet niet dat in mijn adviezen er heel veel meer groenten aanbevolen worden! Van mij mag een man 4 tot 5 sneetjes brood en een vrouw 2 tot 3 sneetjes brood per dag eten. Dat is voldoende. Voor de aardappelen, rijst of pasta worden 4 tot 5 opscheplepels aanbevolen in de schijf van 5. Ook dat vind ik erg royaal. Ik geef meestal als richtlijn aan om 50 g tot 100 g te eten. Dit komt ongeveer overeen met 2 tot 3 opscheplepels.

Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel Tot slot komen we dan nog aan de vis, vlees, peulvruchten, noten, zuivel en eieren. Hierin ga ik op één punt na helemaal mee met de schijf van 5. Van mij mag je gerust iedere dag een eitje, in plaats van de aanbevolen 2 tot 3 eieren per week. Belangrijk is dat je afwisselt. Bij voorkeur eet je vis, vlees, kip en zo rouleer je verder. Wissel ook het soort vlees en vis af. Dus bijvoorbeeld zalm, varkensvlees, kip, tonijn, rundvlees, kip enzovoorts. Als je uit principe of overtuiging geen vlees en/of vis eet, of minder vlees wilt eten kies dan voor noten, ei of peulvruchten.

Hoe ziet jouw menu eruit? Het lijkt me leuk om eens van jullie te horen hoe jullie dagmenu’s eruit zien. Hoeveel van welke voedingsproducten eet jij op een dag? Heb je het wel eens bijgehouden? Hoeveel drink je op een dag? Als het je leuk lijkt om dit te delen, hou dan eens een week of 10 dagen een voedingsdagboek bij en stuur dat naar mij via simfoodvoedingsadvies@ gmail.com.

Veggie Challenge De Veggie Challenge is inmiddels afgelopen. Alle deelnemers waren razend enthousiast gestart en hebben gaande weg hun dagelijks eetpatroon aangevuld met de consumptie van veel meer groenten. Dat was uiteraard ook het streven. De mooiste terugkoppeling die ik gekregen heb is dat niet alleen de deelnemers, maar ook de gezinsleden mee zijn gaan doen met de verandering in hun eetpatroon. Bedankt allemaal voor de deelname en blijf zo doorgaan.

Meer weten? Wil je meer weten over voeding of heb je behoefte aan een gratis voedingsbegeleidingstraject, dan kan je mailen naar simfoodvoedingsadvies@gmail.com of een Whatsapp sturen naar 06 20 07 27 48. Rest mij verder nog om iedereen gezonde en gelukkige feestdagen en een voorspoedig 2021 toe te wensen. Simon Coenen collega lijn 6 en voedingsdeskundige

11


Nieuwe kantoorruimtes Transport- en Productieplanning In januari jl. is een investering door ROCKWOOL International goedgekeurd voor de uitbreiding van de fabriek in Roermond met een nieuwe Grodan mattenlijn inhul 6. In februari is gestart met de voorbereidingen en in juli 2020 is het bouwkundige werk in opdracht gegeven. De eerste fysieke activiteiten ter plekke zijn in september 2020 van start gegaan.

12

Achtergrond

Nieuw kantoor Transport- en Productieplanning

De afgelopen zeven jaar heeft Grodan een gestage groei meegemaakt van de vraag naar matten. Deze groei zal in 2021 leiden tot een volledige capaciteitsbenutting voor de mattenconfectielijnen in Europa en Noord-Amerika. Om geen nee te hoeven verkopen aan onze klanten, is vanaf 2022 een verhoging van de capaciteit nodig. ROCKWOOL International heeft besloten om deze uitbreiding te realiseren in Roermond.

Vanwege de geplande uitbreiding voor Grodan Operations, moet het bestaande Transport- en Productieplanningkantoor gesloopt worden. Een semipermanent gebouw is daarom geplaatst naast de fietsenstalling bij de portiersingang. Op 1 oktober jl. zijn alle medewerkers van de afdeling verhuisd naar hun nieuwe locatie.


Op 3 september werd begonnen met het plaatsen van de eerste units. Het betreft een semipermanent kantoorgebouw, ontworpen, geleverd en geplaatst door De Meeuw uit Oirschot. Deze semipermanente gebouwen zijn herplaatsbaar en hebben een levensduur van minimaal tien tot vijftien jaar.

Het kantoor heeft twee verdiepingen. Op de begane grond bevindt zich een kantoortuin en twee aansluitende kantoren. Op de eerste verdieping bevindingen zich nog drie kantoorruimtes en een vergaderruimte voor tien personen. Bij de ontwikkeling en inrichting is gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, korte lijnen en de juiste voorzieningen. Het resultaat is een interieur waar ieder zich welkom en op zijn gemak voelt.

Een speciaal woord van dank aan de afdeling Facilities, Dick Ermans en Roy Verstappen voor de super voorbereiding, ondersteuning en begeleiding van deze verhuizing. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om ons nieuwe kantoor te komen bezoeken zodra de COVID-19 maatregelingen dit toelaten.

13


Wow! We lanceren een nieuw kleurenassortiment

Rockfon brengt kleur in je leven

Kleur is een belangrijke trend in het ontwerpen van moderne plafondoplossingen. Rockfon ging daarom in gesprek met (interieur)architecten en experts op het gebied van kleur om het huidige aanbod van gekleurde plafondpanelen te vernieuwen. Na een intensief voortraject zal in 2021 het nieuwe Rockfon Color-all® assortiment gelanceerd worden, waarbij 16 bestaande kleuren vervangen worden door nieuwe trendy tinten die helemaal van nu zijn. Hierdoor ontstaat een harmonieuze kleurenfamilie die zich perfect leent voor ‘mixing & matching’. Mix & match Het nieuwe kleurenpalet bestaat vooral uit natuurlijke kleuren en grijstinten. Met de plafondpanelen kunnen kleurencombinaties en designs worden gecreëerd waarmee de opdrachtgever en architect een eigen unieke stempel op de ruimte kunnen drukken. Doordat ook het ophangsysteem in de bijpassende kleur – en met een moderne matte afwerking – geleverd kan worden, ontstaat een samenhangend en egaal geheel.

zorgen voor een lagere bloeddruk en hartslag. Tegelijkertijd hangt de ervaring van kleur ook juist af van de ruimte waarin de kleuren worden toegepast. Zo kan zwart heel onheilspellend of benauwend overkomen in de ene ruimte, maar een andere ruimte juist cool en trendy maken. We grijpen de lancering van het vernieuwde Rockfon Color-all assortiment aan om architecten nieuwe inzichten te bieden over dit interessante onderwerp.

The Colours of Wellbeing Het effect van kleur Kleuren hebben een sterk effect op hoe we ons voelen en kunnen verschillende fysiologische en psychologische reacties veroorzaken. De betekenis van kleur ontwikkelt zich door persoonlijke of culturele ervaringen, maar toch roepen bepaalde kleuren wereldwijd hetzelfde gevoel op. Zo wordt geel met de zon geassocieerd en rood met bloed. De kleur blauw zorgt over het algemeen voor een gevoel van kalmte en kan daardoor zelfs

14

Voor de introductie in februari 2021 is een speciale marketingcampagne ontwikkeld onder de noemer ‘The Colours of Wellbeing’. Aan de hand van prachtige foto’s laten we zien waar onze kleuren hun oorsprong vinden: in de natuur. Aan de hand van diverse kleurengroepen worden de verschillende psychologische effecten van deze kleuren verder uitgelicht. Hierbij staat blauw voor rust, groen voor creativiteit, geel voor zelfvertrouwen en rood voor kracht.


Kleurenexpert Karen Haller

Kleurenexperts aan het woord Voor de campagne werken we samen met de kleurenexperts Sara Garanty en Karen Haller. In video’s en artikelen delen zij hun kennis en ervaringen. Karen Haller schreef ‘The Little Book of Colours’ over de psychologische effecten van kleur. Sara Garanty gaat dieper in op de totstandkoming van de kleuren van het Rockfon Color-all assortiment, de laatste kleurentrends en de toepassing van kleuren in de architectuur. Zij zal ook de interne trainingen verzorgen voor de internationale sales- en marketingteams van Rockfon, zodat zij op hun beurt deze inzichten kunnen delen met architecten en andere relaties.

Andere onderdelen van de campagne zijn lokale referentieprojecten, het koffietafelboek ‘The Colours of Wellbeing’, kleurenkaarten met voorbeeldvliezen, een speciale microsite, social mediaberichten en advertenties. De campagne is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen Rockfon, gecoördineerd door Rockfon Color-all productmanager Megan Thorn.

40-jarig jubileum Annemie Saccardo Op 15 oktober jl. was het 40-jarig jubileum van Annemie Saccardo. We hebben dit feestelijk en ‘coronaproof’ gevierd op vrijdag 16 oktober onder het genot van een glaasje 0.0 en een mooie fototaart. Na de officiële speech van manager Marcel Hundscheidt was het tijd voor een aantal mooie cadeaus, waaronder natuurlijk de traditionele bos bloemen en de ROCKWOOL-envelop, maar ook, namens de collega’s, een bon voor een weekendje weg en een fotoalbum van de afgelopen jaren bij ROCKWOOL. Na nog wat nagepraat te hebben gingen we weer over tot de orde van de dag. In de postcoronatijd gaan we natuurlijk nog dineren met het hele team; dus Annemie, wat in het vat zit verzuurt niet!

15


Behaald in coronatijd

Diploma’s BBL-opleidingen Operator en Logistiek

Procesoperator A: V.l.n.r. Eren Burak, Rob Slangen, Paulo Fernandes Alves, Dimitrij Kijkanenko, Mustafa Kayaaslan

Van alle individuele foto’s tijdens de diplomauitreiking is een collage gemaakt, zodat het lijkt alsof de hele groep samen op de foto staat. Foto’s gemaakt en bewerkt door Jos Schaefer.

Procesoperator B: V.l.n.r. Tom Somers, Alessio Nizzi, Maron Deonisia, Job Dijkhuis, Rik Rinkens, Livio Carestia, Andreas Klett

In maart van dit jaar moesten alle klassikale lessen voor de BBL-opleidingen Operator en Logistiek bij ROCKWOOL stilgezet worden als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Toch betekende dit niet dat al deze opleidingen in de pauzestand gingen. Naast de wekelijkse lessen in de Bedrijfsschool bestaat een belangrijk deel van de opleiding uit het maken van praktijkopdrachten. En daarmee zijn de klassen die al in 2019 waren begonnen doorgegaan. Praktijkbegeleiders Pierre Nowottka kijkt terug: “Het was de eerste keer dat we de studenten hebben begeleid in de nieuwe rol als praktijkbegeleider. Dat je dat dan direct moet organiseren in deze coronatijd is apart. Gelukkig zijn de lessen in de Bedrijfsschool inmiddels in aangepaste vorm hervat.”

Iedereen geslaagd Een klas Procesoperator A, een klas Procesoperator B en een klas Logistiek zat zelfs vlak voor het einde van de opleiding en stond op het punt deze af te ronden met de Proeve van

16

Logistiek: Achteraan v.l.n.r. Patrick Gorissen, Paul Koster, Yassin Mahnin, Lesly de Creme, Antoon Wolters, Bert Claessen, Dave Jeuring, Frank Lintjens, Remco Damen, Roel Hendrikx Vooraan v.l.n.r. Ulli Görtz, Michael Kraan Bekwaamheid (het uitgebreide praktijkeindexamen in de eigen afdeling). Dat is gelukt en iedereen is geslaagd! Dus kon iedereen zijn diploma in ontvangst nemen. Normaal gebeurt dit met de hele klas en in het bijzijn van familieleden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dat was helaas nu niet mogelijk. Daarom kregen alle studenten hun diploma één voor één uitgereikt in de Bedrijfsschool. Praktijkbegeleider Jos Janssen is heel tevreden: “De studenten hebben een heel goede prestatie geleverd. Een BBL-opleiding is altijd pittig en de coronamaatregelen maakten het nog wat ingewikkelder. Ze kunnen echt trots zijn op het behaalde resultaat.”


Uitslag Veggie Challenge In de tweede Uitschieter van 2020 is gestart met een Veggie Challenge. Het doel van deze 100-dagenchallenge was om onafgebroken 100 dagen minimaal 500 g groenten per dag te eten.

Er werd gestart met een weeg- en meetmoment om een nulpunt te bepalen en er werden recepten en tips meegegeven om gemakkelijk aan de minimale 500 g groenten per dag te komen. Inmiddels zijn 100 dagen voorbij en is het tijd om de balans op te maken en de winnaar bekend te maken. Beide deelnemers hebben hun eigen verhaal en hebben inmiddels allebei de fitbit in ontvangst mogen nemen.

Deelnemer Mario Seuren In de Uitschieter stond een oproep om deel te nemen aan de Veggie Challenge om 100 dagen minimaal 500 gram groenten te eten. Binnen ons gezin waren verse groenten al een belangrijk onderdeel maar ik was vooral benieuwd of er méér uit te halen viel. Na een uitleg van Simon Coenen zijn we gestart en ik heb dagelijks zonder enige moeite mijn hoeveelheid gehaald. Wat ik vooral leuk vind is dat na het eerste meetmoment al zichtbaar was dat ik méér groenten gegeten had. Afvallen was niet de hoofdmotivatie om mee te doen, wél om gezonder te leven. Het was een leuke challenge die ik graag aangegaan ben en ik wil ROCKWOOL en Simon Coenen hartelijk danken voor deze mogelijkheid. Ik raad alle collega’s aan om méér groenten te eten en je hebt écht snel 500 gram groenten binnen ... sneller dan je nu wellicht denkt!

Wat zei Simon over de challenge van Mario Mario kwam in het begin iets afwachtend, maar met een open blik, binnen. Eenmaal aan de praat geraakt, en praten kan hij goed, bleek dat hij super gemotiveerd is om gezonder te gaan eten/leven. Wat mij het meeste is bijgebleven is, is dat bij hem het hele gezin heeft meegedaan aan het meer eten van groenten. Geweldig om te ervaren dat er vanuit het thuisfront zoveel support was om deze verandering door te voeren. Het was leuk om te horen dat hij zijn zak chips ingeruild had voor snackgroenten. Het recept van de worteltaart voor zijn verjaardag heeft hij niet gemaakt, maar de challenge heeft hem nieuwe inzichten in zijn eigen voedingspatroon gegeven. Het stukje bewustwording wat ik wilde bereiken met deze challenge is behaald. Dat is pure winst. Bedankt Mario voor de deelname, ik vond het erg fijn dat je hebt meegedaan, ook van jou heb ik weer heel wat kunnen leren.

De andere deelnemer was Marco Voskamp Marco: Alhoewel ik al een paar jaar ben overgestapt naar een vegan lifestyle, was ik benieuwd of ik de hoeveelheid groenten en fruit van 500 gram per dag ook daadwerkelijk dagelijks at. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Ik vond het zeer waardevol om begeleid te worden door Simon. We hebben een paar mooie gesprekken gevoerd en hebben elkaar ‘gevoed’ met kennis. De door hem uitgevoerde metingen van gewicht, vochtpercentages en dergelijke, bleven gedurende deze 100 dagen constant. Dan is het leuk om te vernemen dat mijn metabolische leeftijd ruim 15 jaar onder mijn werkelijke leeftijd ligt. Wie wil dit niet (weten) zou ik zeggen. Het is het uitproberen waard!

17


Succesvol worden in een nieuwe markt

Grodan onderzoekt aardbeienteelt

Grodan staat voor groei. Uiteraard voor de groei van gewassen en de tuinbouwbedrijven die deze gewassen succesvol telen op Grodan substraat. Maar ook in het eigen DNA van Grodan is

De nieuwe markt die momenteel wordt verkend is die van de aardbeienteelt. Een aantal jaren geleden werd aardbeienteelt op steenwol al eens onderzocht, maar telers wilden er destijds nog niet aan. Nu duurzaamheid en milieuaspecten steeds voornamer worden en de technologie verder is ontwikkeld, heeft Grodan in 2019 een project opgezet om de aardbeienteelt op steenwol definitief op de kaart te zetten.

groei prominent aanwezig. “Wij geloven in het ontwikkelen van mogelijkheden voor de substraatteelt met nieuwe gewassen,” zegt Manager Business Development Joyce Rasquin.

18

Het belang van een duurzaam productiesysteem Ook in de (glas)tuinbouw is duurzaamheid de afgelopen jaren een steeds prominenter thema geworden. Daardoor groeit het belang van productiesystemen waarbij veel minder water en voedingsstoffen worden gebruikt. Precies de zaken waarbij Grodan een rol kan spelen.


Joyce: “We zijn als Grodan gespecialiseerd in onder andere tomaten- en komkommerteelt maar zien ook kansen in andere gewassen die op onze steenwol geteeld kunnen worden. Daarvoor hebben we een project opgezet met collega’s van verschillende afdelingen: van marketing, sales, business support, application & development tot en met finance. Deze multidisciplinaire benadering is nodig omdat je een product niet naar de markt kunt brengen alleen omdat het goed werkt. Je moet daarvoor breder kijken en weten wat voor problemen en uitdagingen klanten tegen kunnen komen. Waar liggen ze wakker van en hoe kun je daarvoor een oplossing bieden? Dat is wat je onderzoekt in het multidisciplinair team.”

De projectaanpak “Er is allereerst onderzocht of er potentieel in deze markt zit en of we denken hierin succesvol te kunnen zijn. Op basis van het positieve antwoord is een businesscase geschreven en een projectplan gemaakt waarin is vastgelegd hoe we deze nieuwe markt willen gaan aanvliegen. Welke acties moeten we doen en welke partijen kunnen we hierbij betrekken? Na goedkeuring van dit plan kun je beginnen met de uitvoering van het project. Daarbij kijk je naar technische aspecten – hoe groeit de plant op steenwol – maar ook naar al die andere factoren die nodig zijn om straks in de markt succesvol te zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over productie en logistiek. De producten die je ontwikkelt moeten uiteindelijk wel gemaakt en geleverd kunnen worden.”

Businesscase: welke waarde? “Veranderen kost tijd en geld, dus dat doe je niet zomaar. Met dit project en de businesscase brengen we in kaart wat er gebeurt als een teler overstapt op steenwol. Wat is daarvan de positieve impact en wat de negatieve? Onder de streep moet het resultaat zodanig positief zijn dat het voor de teler interessant is om die stap te maken.”

Opschalen Afgelopen seizoen hebben de eerste praktijkproeven plaatsgevonden bij verschillende bedrijven in het land. Joyce: “Volgend jaar schalen we de proeven verder op om te onderzoeken welke aanpassingen de teler moet doen om over te schakelen, en wat daarvan uiteindelijk het resultaat is. Arbeid is daarbij natuurlijk ook altijd een belangrijke factor. Door het gebruik van onze steenwolmatten kun je daar als teler al vlug een plus te pakken hebben. Zo zijn er natuurlijk meer plussen en ook een aantal minnen. Het gaat er uiteindelijk om dat je inzichtelijk kunt maken hoeveel waarde je creëert voor de teler en dus wat die bereid is daarvoor te betalen. Zo wordt de businesscase steeds concreter met de informatie die uit onze proeven en onderzoeken naar voren komt.”

19


Lapinus timmert stevig aan de weg met Rockflow

Bewoners staan nog steeds raar te kijken als een vrachtwagen Rockflow elementen komt lossen in de straat. Voor de buitenstaander lijkt het natuurlijk op steenwol die ze kennen van hun huisisolatie. Maar als de elementen dan vakkundig onder de straat worden aangesloten op regenwaterbuizen vinden ze dat toch nog wel vreemd.

Dat is bij gemeentes en aannemers gelukkig wel anders. Daar zijn de reacties zeer positief. Dan gaat het bijvoorbeeld over ‘goede hulp van het Rockflow team bij het uitwerken van de plannen’, ‘gemakkelijke installatie’ en ‘duurzaam straten en wijken

20

afkoppelen’. Door het veranderende klimaat met zwaardere regenval is dat laatste al erg belangrijk, maar wetgeving maakt het kritisch kijken naar het bestaande riool zelfs noodzakelijk.

Rockflow groeit De positieve geluiden merken we in de aanvragen en orders. Rockflow groeit. Inmiddels ligt door onze kennis en expertise dit nieuwe steenwolproduct al op meer dan 100 plaatsen in Nederland in de grond.


Vooral in Zuid-Nederland is de grond goed geschikt om regenwater te infiltreren met Rockflow. In 2021 steekt Rockflow naast Nederland en Denemarken weer een landsgrens over. Er wordt dan een derde land toegevoegd voor verdere internationale groei.

Een groeiend en bloeiend portfolio Naast de grote buffers werken we door aan een portfolio van toepassingen. Die zijn erop gericht om klimaatproblemen in stedelijk gebied aan te pakken. Dat doen we met Rockflow Infra met de grote buffers maar daarnaast ook met oplossingen voor bomen.

Bomen en planten Jonge bomen hebben het in steden vaak moeilijk. Ze komen moeilijk aan water in de versteende omgeving. Rockflow Urban Green zorgt ervoor dat bomen optimaal kunnen groeien. Dit zorgt in stadscentra voor meer schaduw en koelte op straat. Rockflow Urban Green wordt toegepast in plantvakken en onder bomen.

Met Rockflow helpen we steden om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat. Niet alleen door regenwater op te vangen en te infiltreren maar ook door het ter beschikking te stellen aan bomen en planten. Zo kunnen we een stadscentrum helpen verkoelen. De komende tijd zullen we deze ambitie verder blijven uitrollen in nieuwe applicaties en nieuwe markten voor een verdere, duurzame groei.

Cool sporten Sporten is belangrijk voor de gezondheid. Een potje voetbal of hockey wordt in de zomer een stuk leuker met Rockflow Sports. Door een dunne laag steenwol aan te brengen onder een kunstgrasveld kan de grasmat in de zomer eenvoudig gekoeld

worden. En dat is belangrijk want kunstgras warmt in de zomer op tot 70 graden. Dit is niet alleen oncomfortabel maar vergroot ook de kans op brandwonden. Met Rockflow Sports koelen we zo’n grasmat

met tientallen graden zodat iedereen weer optimaal kan genieten van de sport. Roy Janssen Manager Marketing

21


Coronatijd is verandertijd

Nieuws van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft het er maar druk mee. Allerlei advies- en instemmingsaanvragen zijn al voorbijgekomen. Eerst kort even over de adviesmogelijkheden van de OR:

De OR kan op verschillende manieren adviseren: Positief advies (op alle punten eens). Positief advies mits… (de voorwaarden op een positief advies moet duidelijk geformuleerd worden). Negatief advies. Negatief advies tenzij … (ook hier geldt dat het duidelijk geformuleerd moet worden om het negatief naar een positief advies om te zetten). Geen advies.

Meer advies- en instemmingsaanvragen Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de OR-leden op jullie afdeling wat vaker weg zijn of veel stukken aan het lezen zijn. Dit komt doordat er alleen al tussen januari en oktober 2020 50% meer advies- en instemmingsaanvragen bij de OR in behandeling zijn genomen. De instemmingsaanvragen hebben vooral betrekking

22

op roosterwijzigingen/aanpassingen die soms voor onze medewerkers niet zo goed uitvallen. Denk maar eens dat je teruggaat van een 5-ploegensysteem naar een 3-ploegensysteem. Dit vergt heel wat flexibiliteit van onze productiemedewerkers. Wij als OR hebben daar ook moeite mee, want met de beslissing die wij moeten nemen gaat het toch om een stukje inkomensverlies of een zwaarder rooster. Dat realiseren wij ons wel, maar van de andere kant willen we ook dat we kunnen blijven werken en nemen we een weloverwogen beslissing. We stemmen dan liever in met een rooster, dan dat we afscheid moeten nemen van collega’s. Wat we nu weten is dat we er nog niet vanaf zijn en we het nog even vol zullen moeten houden voordat we weer beter nieuws kunnen plaatsen en we weer volle bak gaan draaien; hetzij in een 4- of in een 5-ploegenrooster.

Onderzoek en uitzoekwerk Wij krijgen ook te maken met adviesaanvragen die betrekking hebben op organisatiewijzigingen. Dit soort aanvragen vragen van de OR meer onderzoek en uitzoekwerk. Dit is anders dan bij een instemming over ploegenroosters. Daar kijkt men naar de productie en de verwachtingen en dat is cijfermatig wel te begrijpen. Maar een onderzoek naar een wijziging van de organisatie heeft meestal wel een impact op collega’s. Het kan zijn dat er voorgesteld wordt om andere werkzaamheden te gaan doen of dat werk door automatisering komt te vervallen. Als OR probeer je dan te doorgronden wat de motivatie is van deze verandering/ aanpassing en dat vergt tijd en aandacht door het voeren van gesprekken met de betrokken medewerkers. Bij dit soort zaken


Inspirerende en leerzame video’s over akoestiek, productaanbod en duurzaamheid

Uitslag verkiezingen Ondernemingsraad (één vacature) Deelnemerslijst 1 FBV Bondgenoten Naam

Deelnemerslijst 2 Ongeorganiseerd Aantal stemmen

John van der Meulen

125

Rogier Caelen

21

Hafid el Koua

27

Peter den Brock

104

Totaal

277

Naam

Aantal stemmen

Ingo Mossa

39

39

Opkomst (stempercentage) 37,4%. Er is geen kiesdeler behaald en dus wordt de kandidaat met de meeste stemmen gekozen en benoemd tot OR-lid: John van der Meulen.

hebben wij als OR ook informatie van jullie nodig, want wij weten ook niet welke werkzaamheden iemand precies doet. Nadat wij ons een beeld hebben gevormd van de noodzaak die er is om de werkzaamheden te veranderen en de bestuurder om aanvullende informatie hebben gevraagd, moeten wij een advies formuleren. Een advies dat rekening houdt met de belangen van onze collega’s én de belangen van ons bedrijf. Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom bespreken wij verschillende mogelijkheden en eventuele alternatieven zodat we toch tot een goed resultaat kunnen komen. Ook onze directie hier in Roermond neemt liever een beslissing die voordeel geeft aan onze collega’s, maar dat lukt niet altijd.

Spijker je kennis bij met Rockfon online trainingen In een periode waarin thuiswerken de norm is geworden en diverse activiteiten geen doorgang konden vinden, heeft Rockfon geïnvesteerd in een uitgebreid online trainingsprogramma waarmee (interieur)architecten, dealers en plafondplaatsers hun kennis kunnen bijspijkeren op een moment dat het hen uitkomt. In Engelstalige video’s met een lengte variërend van 7 tot 30 minuten geven de collega’s van Rockfon online trainingen over diverse onderwerpen. Een groot deel van de trainingen over akoestiek wordt gegeven door Global Acoustics Ambassador Pascal van Dort en gaat in op de aandachtspunten en trends in het ontwerp van kantoren, scholen en de gezondheidszorg. Andere Rockfon collega’s vertellen meer over de verschillende producten uit ons assortiment, de installatie ervan en over duurzaamheid. Zo worden vragen beantwoord zoals ‘Hoe kunnen onze producten een bijdrage leveren aan certificeringen zoals LEED en BREEAM?’ Ook de beschikbare on-demand webinars zijn te vinden op de site.

Zelf een training volgen? Lijkt het jou als medewerker van ROCKWOOL leuk om eens een online training te volgen? Neem dan een kijkje op rockfon.nl/trainingen. Hier vind je op dit moment al 22 video’s en het aanbod zal nog verder worden uitgebreid.

Belangen afstemmen Het gaat erom dat de belangen van werknemers en werkgever zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het belangrijkste is uiteindelijk een goede samenwerking en zorgdragen voor de continuïteit van ons bedrijf en daar werken we samen aan. De OR heeft ook nog een toetsende rol om te bekijken of alles volgens de WOR goed wordt afgewikkeld (WOR = Wet op de Ondernemingsraden). Het uitgangspunt en de basis van de OR en de directie zijn: openheid, transparantie, één stem en een goede verstandhouding. Binnenkort staan de feestdagen weer voor de deur. Deze zullen anders zijn dan afgelopen jaren, maar maak er toch iets leuks en gezelligs van samen met je partner en/of familie. Fijne dagen gewenst en een goede gezondheid in 2021.

23


‘Van nature uniek’

Nieuwe Rockpanel Woods campagne breekt alle records

Hout is een heel populair bouwmateriaal. Met de Rockpanel Woods-lijn bieden we een uniek gevelmateriaal dat de warme, authentieke uitstraling van hout heeft en tegelijk brandveilig, duurzaam en uiterst onderhoudsarm is. Oftewel: een product dat van nature uniek is! De introductie van twee nieuwe designs – Black Oak en Caramel Oak – vormde een mooie aanleiding om de hele productlijn opnieuw onder aandacht te brengen bij het publiek. Het doel van de campagne? Rockpanel Woods presenteren als het beste alternatief voor echt hout. De voordelen zijn immers legio. De Woods-gevelpanelen zijn bijna niet te onderscheiden van echt hout en zien er door een heel authentieke, niet-herhalende houtnerfstructuur veel beter uit dan concurrerend plaatmateriaal met een

24

houtlook. De platen hebben heel weinig onderhoud nodig, blijven lang mooi en zijn net zo gemakkelijk te bewerken als hout. Ook zijn ze brandveilig, duurzaam en licht van gewicht. Omdat Rockpanel gevelbekleding gemaakt is van een natuurlijk materiaal en de combinatie van al deze eigenschappen uniek is, kozen we als campagneslogan voor ‘Van nature uniek’.

Campagne in zeven landen De campagne is gericht op (potentiële) B2B-klanten, zoals architecten en aannemers. Via een uitgebreide campagne, uitgerold in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk, laten we hen kennismaken met alle voordelen van Rockpanel Woods.


Met berichten en advertenties op social media en nieuwsbrieven proberen we zo veel mogelijk aan te sporen de speciale landingspagina’s op onze website te bezoeken. Eenmaal daar is alles erop gericht om deze websitebezoekers actie te laten ondernemen. Door het bestellen van een brochure of productmonsters krijgen we de contactgegevens van potentiële klanten. Ook is er een speciale sample box ontwikkeld: een luxe map waarin zowel een brochure als productmonsters van de twee nieuwe Woodsvarianten (Caramel Oak en Black Oak) zitten.

Nieuwsbrieven op maat Bij deze campagne zetten we voor het eerst een ‘nurturing’ campagne in voor de nieuwsbrieven. Normaal gesproken zou iedereen die in een bepaalde categorie van ons klantenbestand valt dezelfde reeks nieuwsbrieven ontvangen rondom deze campagne. Met deze ‘nurturing’ campagne voeden we elk individu met de nieuwsbrieven die passen bij de acties die hij of zij al ondernomen heeft.

De luxe sample box, exclusief voor B2B, bleek een schot in de roos. Bestelt iemand na het ontvangen van de eerste nieuwsbrief al een sample box, brochure of productmonster? Dan krijgt diegene vervolgens niet nog meer algemene nieuwsbrieven over Rockpanel Woods. In plaats daarvan krijgt hij of zij een paar weken later een specifieke nieuwsbrief waarin verwezen wordt naar de eerdere bestelling. We nodigen dan uit om contact op te nemen als er vragen zijn of technisch advies nodig is. Ook verwijzen we naar een pagina met projectverhalen over Rockpanel Woods voor extra inspiratie.

Een succesvolle start De campagne ging op maandag 19 oktober van start via social media en een nieuwsbrief. We mogen wel spreken van een voortvarende start, want al snel stroomden de aanvragen voor productmonsters, brochures en vooral de sample box binnen. Ook kwamen er veel positieve reacties vanuit de markt op de sample box en de brochure.

25


Personeelsvereniging

Activiteiten van de Personeelsvereniging Fietsen rondom de Maasplassen Gelukkig mochten we toch nog iets organiseren! Op 27 september jl. lekker naar buiten met z’n allen. In een ruime zaal bij Oolderhof fijn koffie met vlaai gegeten. En dan met lunchpakket onderweg voor een mooie ronde Maasplassen o.l.v. Arnold Henderix. Rond 15.00 uur weer terug bij Oolderhof, ter afsluiting nog een warm drankje want het was best frisjes. Hier nog een reactie van een van de actieve deelnemers: “Ook namens mijn Marleen, dank voor de geslaagde fietstoertocht. Weer heeft de PV van ROCKWOOL met de fietstocht gescoord. Het was ontspannend en gezellig om weer met bekenden van ROCKWOOL door het mooie Midden-Limburgse land te fietsen. Wij hebben zeker geboft qua weer. Groetjes en nogmaals dank, Marleen & Ko”.

Onverwachts afscheid Patrick Rutgers Vanaf november is Patrick Rutgers niet meer werkzaam bij ROCKWOOL waardoor wij ook meteen zonder bestuurslid kwamen te zitten. Natuurlijk gaan we nog officieel afscheid nemen van Patrick na de coronatijd. Naast zijn drukke baan maakte hij gelukkig ook tijd vrij voor PV-activiteiten en mede door zijn inzet zijn er leuke dingen georganiseerd. Hij heeft ruim twee jaar in de PV gezeten en vele mannenactiviteiten opgepakt, zoals Formule 1 races (zie ook foto) en karten. Ook bij activiteiten die niet van zijn hand kwamen was hij vaak van de partij. Daarnaast probeerde hij de jongens in de fabriek te motiveren zich in te schrijven en mee te doen, en met succes! Beste Patrick bedankt voor je tijd en inzet en veel succes in de toekomst!

26


Personeelsvereniging

Kerstpakketten en het goede doel Een nieuw, verrassend concept stond voor dit jaar gepland, maar helaas gooide COVID-19 roet in het eten. Desondanks waren de directie en de personeelsvereniging het er unaniem over eens dat de medewerkers dan wel ‘verwend’ moesten worden met het welbekende kerstpakket! Maar hoe ga je dit organiseren als je beperkt wordt in het aantal contactmomenten en ‘ouderwets’ uitdelen niet mogelijk is. De enige optie was dan ook de pakketten te laten bezorgen bij iedereen thuis. Veiligheid en gezondheid staan tenslotte voorop.

Donatie aan Vincentius Roermond Uiteraard was er voor de ROCKWOOL medewerkers wederom de mogelijkheid om de waarde van het kerstpakket te doneren aan het goede doel. Vele collega’s hebben dit dan ook gedaan en de directie van ROCKWOOL heeft het bedrag verhoogd, waardoor er een prachtig bedrag van 5.000 euro gedoneerd kon worden! Op een veilige manier werden de cheque en uiteraard een bosje bloemen overhandigd aan twee vrijwilligers van Vincentius Roermond. Vincentius Roermond biedt hulp aan mensen die in een sociaal of financieel isolement verkeren. Met verschillende projecten en initiatieven worden mensen die door welke oorzaak dan ook in de knel zijn gekomen

Op de foto vooraan: Kees Spapens en Els Op de Ven (Voorzitter en penningmeester van Vincentius Roermond). Achteraan: Hans Ter-Linde (HR Director Region Central Europe), Carina Schipper-Hilkens (secretaris PV) en Dick Snellenberg (Finance Director ROCKWOOL B.V.).

ondersteund. Bedankt aan alle collega’s die gedoneerd hebben en aan de directie van ROCKWOOL voor het verhogen van het bedrag. Voor iedereen die voor een pakket gekozen heeft, geniet van het uitpakken! Namens het bestuur van de personeelsvereniging wens ik iedereen

hele fijne feestdagen en op naar het nieuwe jaar (waarin we hopelijk weer vele activiteiten voor jullie kunnen gaan organiseren). Blijf gezond! Carina Schipper-Hilkens

27


Personeelsvereniging

Nieuwe website PV! We zijn druk bezig met een nieuwe website. Deze gaat medio januari 2021 online. Dus let op je mailbox voor leuke acties! Nadat de coronaregels weer zijn aangescherpt in september/ oktober hebben we besloten om de bioscoopavonden (herfstvakantie) af te zeggen. Wellicht kunnen we dat een

andere keer toch weer oppakken. Sorry voor het ongemak. Voor vragen, tips, opmerkingen is de Personeelsvereniging altijd bereikbaar op personeelsvereniging@rockwool.com

Aankomende activiteiten PV Datum

Activiteit

11 december

Online Winterquiz!

Hopelijk mogen we binnenkort weer wat samen organiseren. We houden jullie op de hoogte! Let op je mailbox, tv-schermen en de prikborden.

Vragen, tips, opmerkingen? Voor vragen, tips, opmerkingen is de Personeelsvereniging altijd bereikbaar op personeelsvereniging@rockwool.com

Vertrouwenspersonen

Olaf Cratsborn Distributieplanner Site Logistics, T 5087 of via olaf.cratsborn@rockwool.com

28

Rob Olsthoorn Customer Service Manager RW TI, T 5328 of via rob.olsthoorn@rockwool.com

Jos Caris Operator ROCKPANEL ploeg 3, T 5912 of via jos.caris@rockwool.com

RenĂŠe Breukelman Groepsleider Laboratorium Grodan, T 5211 of via renee.breukelman@grodan.com


Pensioen Naam

Afdeling

In dienst

Pensioen

Jack Ramakers

TD Lijn 8 SiteMaint

01-09-1979

04-01-2021

Koos Stienen

Logistiek Operations, SiteLogist

01-06-1979

17-01-2021

Jan Hoenen

Lijn 7, Operations

01-12-1990

06-03-2021

Wim Timmermans

Productie PSM, Operations

15-09-1983

23-03-2021

Mehmet Kaya Aslan

Productie PSM, Operations

07-12-1971

25-03-2021

Overlijden

Geboortes Naam kind

Zoon / dochter

Naam medewerker

Geboortedatum

Kaïn

Zoon

Sundes Arif-Smeets

02-10-2020

Jop

Zoon

Sven van Ool

24-10-2020

Vida

Dochter

Marcel Jeurissen

24-10-2020

Lex

Zoon

Bianca Lauvenberg-Evers

02-11-2020

Naam

Afdeling

Ben Lammers

Roermond - Lijn 8

In dienst

Datum overlijden

01-11-1990

28-10-2020

In memoriam Ben Lammers Op 28 oktober 2020 is onze dierbare collega Ben Lammers overleden. Ondanks zijn levenslust en wilskracht heeft Ben de strijd tegen een verschrikkelijke ziekte niet kunnen winnen. Hij is 66 jaar oud geworden. Op 1 november 2020 zou Ben 30 jaar in dienst zijn geweest bij ROCKWOOL, waarbij hij de functie van Basis Operator vervulde op Lijn 8. Op 1 december 2020 zou Ben zijn AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ben blijft in onze herinnering als een betrokken, eerlijke en oprechte collega. Tijdens een afscheidsceremonie op dinsdag 3 november is er in besloten kring afscheid van Ben genomen. Een aantal van onze collega’s heeft hierbij aanwezig mogen zijn. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Marian, kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en collega’s bij ROCKWOOL. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

29


Jubilarissen

12,5-jarig jubileum Paul Kassebaum

Patrick Koolen

Senal Sezgin

Applications & Development Grodan

Operations Grodan

Rockfibres Operations

01-01-2021

07-02-2021

15-03-2021

Sandra Palmenvan der Linden

Bert Attema

Customer Services RTI 01-02-2021

Production PSM Operations

16-02-2021

25-jarig jubileum Claudia den Bakker

Rene Rijsdijk

Frans Schattorie

Customer Services RTI

Operations Grodan

Engineering & Production Group Development

01-01-2021

01-01-2021

01-01-2021

Robert Kloosterman Operational Technology & Electrical Project Management Group Technology 01-01-2021

30


40-jarig jubileum Jack van de Bergh

Paul Geurts

Hennie Peters

Team 2 Operations / Site Logistics

Rockfibres Operations

Warehousing Int. Operations / Site Logistics

19-02-2021

28-02-2021

10-03-2021

Ingo Mossa

Roy Gurney

Fred Berghs

Team 1 Operations / Site Logistics

Auxiliary Materials / Raw Material Sites Operations

Lijn 8 Operations

19-02-2021

05-03-2021

16-03-2021

Rein Bidlot

Ron Leenders

Har Rosendaal

Applications and Development Rockpanel

Team 5 Operations / Site Logistics

Operations Grodan

23-02-2021

06-03-2021

30-03-2021

Hendrik Faessen Operations Grodan

28-02-2021

Colofon Deze Uitschieter is tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s van alle afdelingen.

Coördinatie / redactie Françoise van Dijck

Vormgeving

Kopij De volgende Uitschieter verschijnt in week 11, 2021. Je kunt de kopij tot uiterlijk woensdag 10 februari inleveren bij de redactie. Aanleveren artikelen: francoise.van.dijck@rockwool.com

Redactie Hoofdredactie / Finance Dick Snellenberg Françoise van Dijck

Benelux Sales Paul Steen Jeanne Mols

Rockfon Edwin den Breejen Hilda de Rooy

HR Hans Ter-Linde Marion Moors

Grodan Hub Janssen Carola Segers

Rockpanel Jeroen Ebus Jolanda van Tuil

Operations Jos Dumoulin Marion Moors

Lapinus Hilbrand Kamphuis Bea Raemakers

ROCKWOOL-TI Leon Claessen

Creation Station

ROCKWOOL B.V. Postbus 1160, 6040 KD Roermond T 0475 - 35 35 35 rockwool.nl

31


ROCKWOOL B.V. Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands T +31 (0) 475 35 35 35 E info@rockwool.nl rockwool.nl

Wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

Profile for Creation Station

ROCKWOOL Uitschieter 4-2020  

ROCKWOOL Uitschieter 4-2020  

Advertisement