Page 1

De Wolf En De 7 Geitjes


Er was eens een oude geit die 7 jonge geitjes had. Op een dag wilde zij het bos ingaan om voedsel te halen: zij riep alle 7 bij elkaar en zei: 'Lieve kindjes, ik ga naar naar het bos, kijk uit voor de wolf, als hij binnenkomt eet hij jullie allen met huid en haar op. De wolf verandert zich vaak, maar aan zijn rauwe stem en zijn zwarte poten kunnen jullie hem meteen herkennen.'


De geitjes zeiden: 'Lieve moeder, wij zullen goed oppassen, u kunt rustig weggaan.' De moeder ging met een gerust hart op pad. Het duurde niet lang of er klopte iemand aan de voordeur die riep: 'Doe open live kindjes, ik ben het mama, ik heb iets lekker meegebracht' Maar de geitjes hoorden aan de stem dat het niet hun mama was maar... De wolf! ' wij doen niet open!' Riepen de geitjes 'jij bent onze moeder niet, die heeft een zachte stem, maar die van jou is rauw, wolf! De wolf ging naar de markt en kocht een groot stuk krijt, dat AT&T hij op en daardoor werd zijn stem zacht.


Toen ging hij terug, en klopte aan en riep: 'Doe open lieve kindjes, ik ben het moeder, ik heb iets lekker meegebracht.' Maar de wolf was zo dom om zijn zwarte poot op de vensterbank te zetten, dat zagen de kinderen en zij riepen: ' wij doen niet open, onze moeder heeft geen zwarte poot zoals jij, wolf!' Toen liep de wolf naar de bakker en haalde deeg en smeerde het op zijn poot.


Nu stapte de wolf voor de derde keer op het huisje af. En zei: 'Doe open, kindjes, jullie moedertje is thuis gekomen en heeft iets lekker bij.' De geitjes riepen: 'laat ons eerst je poot zien.' De wolf legde zijn poot op de vensterbank, de kindjes zagen dat die wit was, ze geloofden dat het hun mama was en deden de deur open.


Loading...

Maar wie kwam daar binnen: .... De wolf!! Zij schrokken en wilden zich verstoppen. Het ene geitje sprong onder de tafel, het 2de in het bed, het 3de in de kachel,het 4de in de keuken, het 5de in de kast, het 6de onder de waskom en het 7de in de kast van de hangklok. Maar de wolf vond ze allemaal en af ze één na één op. Toen de wolf genoeg gegeten had ging hij naar buiten en viel in slaap onder een boom.


Niet lang daarna kwam de mama thuis. Ze schrok zo hard toen ze de voordeur wagenwijd zag open staan, tafels, stoelen en banken waren omvergegooid, de waskom was stuk, dekens en kussen uit het bed gerukt. Zij zocht haar kindjes maar ze waren nergens te vinden. Zij riep ze bij hun naam, maar niemand antwoordde. Maar bij de laatste naam, riep een zacht stemmetje: 'lieve moeder, ik zit in de klok' zij haalde hem eruit, hij vertelde dat de wolf was gekomen en de andere allemaal had opgegeten.


Zij liep met haar jongste geitje naar buiten. Ze kwamen op de heide en zagen de wolf onder de boom liggen. Ze zag dat er in de buik iets bewoog. De kindjes waren nog in leven!


Het geitje liep naar huis en haalde een schaar, naald en draad. Toen knipte zij de wolf zijn buik open. De geitjes sprongen er allemaal 1 voor 1 uit. De moeder omhelsde haar kinderen en zei: 'Nu moeten jullie stenen gaan zoeken en daarmee stoppen wij de buik van de wolf vol, terwijl hij nog slaapt. De geitjes kwamen terug met een steen en staken ze er allemaal in.


Loading...

Toen de wolf uitgeslapen was, kwam hij overeind had hij dorst en ging drinken in de beek en viel er in want zijn buik want veel te zwaar. De geitjes zagen het en juichte: ' jeej de wolf is dood!'


wolfenzevengeitjes  
wolfenzevengeitjes