Page 1

WebDesk


"Med udgangspunkt i ergonomi ønsker vi at skabe intelligent, multifunktionelt og økonomisk bÌredygtigt kvalitetsinventar til erhverv og forvaltning"


WebDesk


"Den skal let kunne flyttes. Den skal passe til virksomhedernes standardhardware. Den skal kunne benyttes som servicedisk, infokiosk, eller en kombination funktionerne. Og så skal den være billigere end nuværende specialløsninger” Sådan lød virksomhedernes svar, da vi afdækkede behovet til et møbel med flere anvendelses-muligheder. Det færdige resultat hedder WebDesk - et kommunikationsmøbel med præcis de funktioner virksomheden har behov for nu, og i fremtiden.

"It must be easily moved. It must match the corporate standard hardware. It must be usable as service disk, info kiosk, or a combination of features. And it must be cheaper than current special solutions “ That was the corporate response as we got when we researched the demands for a furniture with multiple use options. The final result is called WebDesk - a communication furniture with exactly the features it needs now, as well as in the future.


vinbar bøg/winebar beech


detail ahorn/ retail maple


brochure/infostation aluminium


Skandinavisk stil og solidt dansk håndværk kendetegner WebDesk. De bløde linjer overalt inviterer til kommunikation. Uanset om du betjener eller betjenes ved møblet føler du ikke de kommunikationsbarrierer, der ofte opleves ved udveksling af informationer. Bordpladen standardleveres i farverne sort, koksgrå eller cremefarvet, men kan selv ved mindre serier leveres i over 150 forskellige farver.

Scandinavian style and solid Danish craftsmanship characterize WebDesk. The soft lines everywhere invite to communication. Whether you are being serviced by or operates the furniture you dont feel the communication barriers that are often experienced in normal desk exchange of information. Tabletops comes in colors black, gray or cream but can even at smaller series be delivered in over 150 different colors.


service skranke ahorn/service desk maple


WebDesk' design supplerer eller forstærker kundens image og identitet. Dermed passer kommunikationsmøblet ind i de fleste semi-offentlige miljøer hos virksomheder og institutioner. Med WebDesk kan kunden: - Skifte mellem serviceskranke, talerstol og infokiosk funktionalitet. - Benytte standard udstyr og undgå nye serviceaftaler.

WebDesk 'design complete or enhance the customer's image and identity. Thus fits into the communications furniture most semipublic environments in corperations and institutions. With WebDesk customer can: - Switch between service desk, speaker and infokiosk functionality. - Use standard equipment and avoid new service agreements.


talerstol ahorn/speaker platform maple


Uanset om WebDesk benyttes som servicedisk eller stående møbel til PC-udstyr, er WebDesk et økonomisk alternativ til dyre specialfremstillede service/detail diske og infokioske. WebDesk flyttes ubesværet hen hvor kommunikation ønskes, og ITudstyr kan let installeres,og skjules hvis det ønskes. Jalousibeklædningen kan leveres i bøg, mahogni, kirsebær, ahorn eller aluminium. WebDesk er designet åben, med skuffer eller med aflåselige stållåger.

Whether WebDesk used as service disk or furniture to computer equipment are WebDesk an economical alternative to expensive custom-made service/retail and infokiosks WebDesk is moved effortlessly to where communication isdesired, and IT equipment can be easily installed and hidden if desired. The rollfront can be supplied in beech, mahogany, cherry, maple or aluminum. WebDesk is designed open, with drawers or with lockable steel doors.


Materialer JALOUSIFRONT

Jalousi i lakeret bøg Rollfront in varnished beech (bright contrast in birch) Jalousi i lakeret Ahorn Rollfront in varnished Maple

700 mm

Jalousi i lakeret Kirsebær (lys kontrast i birk) Rollfront in varnished Cherry (bright contrast in birch) 900 mm

Jalousi i lakeret Mahogni (lys kontrast i birk) Rollfront in varnished Mahogany (bright contrast in birch) Jalousi i lakeret aluminium (lys kontrast i birk) Rollfront in varnished Aluminium (bright contrast in birch)

LÅGER OG SOKKEL

590 mm

243 mm

Låger/ sokkel i messing til jalousi i kirsebær og mahogni. Doors/socket in brass with rollfront in cherry and mahogany Låger/sokkel i rustfri stål til jalousi i bøg, ahorn og aluminium Doors/socket in stainless steel for rollfront in beech, maple and aluminum

BORDPLADER

Grå laminat bordplade til jalousi i bøg, ahorn og aluminium Gray tabletop to jealousy in beech, maple and aluminum Creme laminat bordplade til jalousi i ahorn, kirsebær og mahogni. Offwhite laminate tabletop with rollfront in maple, cherry, mahogany Grå softfeel bordplade til jalousi i bøg, ahorn og aluminium Grey softfeel tabletop to jealousy in beech, maple and aluminum

950 mm


bøg/beech

kirsebĂŚr/cherry

Mahogni/mahogany

aluminium

ahorn/maple

vĂŚg/wall aluminium


Creathon Design Lab Aldersrogade 6G 2100 København Ă˜ Telefon 3698 0186 Email info@creathon.dk Internet www.creathon.dk

WebDesk Catalog  

WebDesk is a small utility furniture with numerous functionalities. The friendly ellipse shape makes WebDesk a very welcoming furniture suit...