Page 1

uu bereikt bereikt meer meer

comfort@nl mobiel werken, comfortabel leven

waarom hoe wat


u bereikt meer


comfort@nl

mobiel werken, comfortabel leven


u bereikt meer

bron: Hans Gerritsen

4


Dansend door het leven Als artistiek leider van het internationale topdansgezelschap Introdans streven wij naar perfectie. In alles wat wij doen. Danskunst op een hoog niveau, voor een breed publiek. Dagelijks zijn wij gedetailleerd bezig met beweging en balans. Mobiel werken, comfortabel leven zit van nature in ons karakter. Wij voelen ons ultiem verbonden met deze filosofie. Ik zie dat dit zeer actueel is in onze samenleving. Bij u ook? Roel Voorintholt, artistiek directeur Introdans

mobiel werken, comfortabel leven

5


u bereikt meer

6


Voorwoord comfort@nl Met dit boek bieden wij een verzameling inspirerende voorbeelden op het gebied van Het Nieuwe Werken en mobiel werken. Dit boek is bedoeld om uw inzicht te vergroten en verband te leggen tussen mobiel werken en een  zo comfortabel mogelijk leven voor de werkende mens. Wij geven antwoord op het waarom, hoe en wat. Wij laten diverse deskundigen aan het woord en zij geven hun visie op marktontwikkelingen. Een aantal  inspiratiecases biedt praktisch inzicht. comfort@nl is bedoeld voor iedereen; van werkgevers, werknemers tot  zelfstandigen. En voor alle functies: HRM, ICT, financieel  en facilitair. Ons doel is bereikt wanneer dit boek u helpt  om met uw collega’s in gesprek te zijn over Het Nieuwe  Werken en mobiel werken. Wij wensen u veel leesplezier. Remco Doeve, marktverkenner bij Creaforti

mobiel werken, comfortabel leven

7


u u bereikt bereikt meer meer

8


Onze visie richt zich op de toekomst van nu Wij bevinden ons in een enerverend nieuw tijdperk van werken en leven. Ook wel Het Nieuwe Werken genoemd. Mobiel qua plaats en flexibel qua tijd. Werk en privé komt meer in balans, mensen staan centraal. De actuele maatschappelijke ontwikkelingen maken mobiel werken noodzakelijk. Door innovatieve middelen en methoden te benutten kunnen we grensverleggend presteren. De kenniswerker van nu verwacht dat. Voor organisaties is het essentieel in de ‘battle for talent’. Creaforti ziet Het Nieuwe Werken als een onomkeerbare maatschappelijke ontwikkeling. Wij hebben Het Nieuwe Werken ook zelf omarmd. Voor onze eigen organisatie en om te begrijpen waar onze relaties mee te maken hebben. Onze expertise is mobiel werken. Wij zorgen ervoor dat u daarmee meer bereikt en uw zaken makkelijk, beheersbaar en rendabel worden gemaakt. Ons ideaal is om de werkende mens een zo comfortabel mogelijk leven te bieden. In dit inspiratieboek laten wij meer van onszelf zien. Als onze denkpatronen u aanstaan of juist niet: laat het ons weten! Wij weten zeker dat wij van elkaar kunnen leren. Willem van de Kerkhof, directeur Creaforti

mobiel werken, comfortabel leven

9


u bereikt meer

15

prof. dr. ir. Eric van Heck, Erasmus University

Martijn Aslander, verkenner

Erasmus@Work onderzoek; ‘The new worlds of work’

Adjiedj Bakas, trendwatcher

17

De toekomst van werk; 8 megatrends

19

Ruurd Baane, partner Bright & Company

De veranderingen in Bricks, Bytes en Behavior

10

21

27

Van bureaucratie en hiërarchie naar easycratie

23

Tom Verhoeve, PROVENPARTNERS

Verbindingen tussen mens en omgeving

Dik Bijl, ambassadeur van Het Nieuwe Werken

25

Organisaties worden effectiever en efficiënter

Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland

Het Nieuwe Werken heeft (de) toekomst

Onderzoek TNS NIPO en Kluwer

29

Het Nieuwe Werken volgens TNS NIPO en Kluwer

33

Creaforti

Mobiel werken verlangt een samenhangend beleid


35

Creaforti

Mobiel werken; de gebruiker centraal, niet de techniek

41

Taskforce Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement; mobiel werken en MVO

Jacco Vogelaar, vennoot

37

Inspiratiecase Strijbosch Thunnissen

Creaforti

HĂŠt aanspreekpunt voor mobiel werken

Creaforti

45

39

Mobiel werken in een inspirerende omgeving

47

Leo van der Hulst, accountmanager ICT

Inspiratiecase Staatsbosbeheer

49

mr. Bart van Meer, partner en advocaat

Marius Alkema, programmamanager Het Nieuwe Werken

51

Inspiratiecase UVIT

53

Niek Stokhof, hoofd inkoop

Inspiratiecase Amerpoort

Sanne Souisa, binnendienst adviseur

55

Inspiratiecase Creaforti

Inspiratiecase CMS Derks Star Busmann

mobiel werken, comfortabel leven

11


u bereikt meer

12


Diverse

deskundigen

geven

hun

visie

op

markt-

ontwikkelingen. Direct of indirect gerelateerd aan Het Nieuwe Werken en mobiel werken. Het doel is om u te inspireren en uw inzicht te verbreden. Onafhankelijk van welke rol u zelf vertegenwoordigt.

mobiel werken, comfortabel leven

13


u bereikt meer

“Mensen zelf laten

bepalen waar en wanneer ze willen werken verhoogt de productiviteit en work-life balans

14

�


Het Nieuwe Werken is een hot issue. Wij vroegen ons hierbij af: Is het een

Erasmus@Work onderzoek; ‘The new worlds of work’

hype, is het duurzaam en waarom? Creaforti had behoefte aan meer feiten en onderbouwing. Erasmus@Work is expert op dit gebied. Onze conclusie, Het Nieuwe Werken is een onomkeer-

Bestaat er een beste werkplek? Is het mogelijk om een werkomgeving

bare maatschappelijke ontwikkeling.

te creëren waarin mensen tegelijkertijd innovatief, productief, flexibel en tevreden zijn? Vanaf midden jaren ’90 zijn er onderzoeken en studies verricht en is hier veel over gepubliceerd. De noodzaak om werken te herdefiniëren werd steeds groter. Fysiek,

Eric van Heck is onderzoeker, docent,

mentaal en sociaal zijn er grote veranderingen gaande. Het

schrijver, presentator en adviseur.

industriële werken maakt plaats voor een nieuwe digitale wereld

Zijn onderzoek richt zich op de

van werken. Daarbij zijn kennis, innovatie, creativiteit en digitalisering

strategische en operationele inzet

essentieel in organisaties en wordt werken veel beter geïntegreerd in

van ICT voor bedrijven en markten.

het dagelijks leven van mensen. De dimensies van werken komen

Voor zijn onderzoeksprojecten werkt

meer in balans. In het Erasmus@Work onderzoek van de Rotterdam

hij samen met innovatieve bedrijven.

School of Management, Erasmus University, zijn de werkdimensies en

-prestaties van zo’n 4.500 kenniswerkers bij uiteenlopende bedrijven onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat er volop individuele en sociale beweegredenen zijn voor veranderingen in onze visie op werken. Daar moeten we op inspelen als we klaar willen zijn voor de toekomst. Het verlangt een op maat vormgegeven, integrale benadering van disciplines en mensen in organisaties. prof. dr. ir. Eric van Heck, Rotterdam School of Management, Erasmus University

mobiel werken, comfortabel leven

15


u bereikt meer

“De mens is een geweldig inventief beestje �

16


Ook de huidige trends op het gebied van werken maken duidelijk dat Het

De toekomst van werk; 8 megatrends

Nieuwe Werken nu volop in beweging is. Na het tijdperk van industrialisatie, de kenniseconomie en het digitale tijdperk is het tijd voor de volgende stap. Creaforti zit er middenin en wil

Technologie verandert werk ingrijpend, bijvoorbeeld in de functie

daar graag een actieve rol in spelen.

van secretaresse, maar ook in fabrieken werken straks meer robots dan mensen. Technologie maakt het mogelijk om rotklussen weg te automatiseren, zoals de oven schoonmaken. Het personaliseren van je werkomgeving wordt mogelijk. Mensen kiezen steeds meer

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een

voor eigen groepjes en gemeenschapjes en vinden daar troost,

veelgevraagd spreker op congressen,

(h)erkenning, warmte en geluk. Dit is 1 van de onderstaande 8 mega-

strategiesessies en andere bijeen-

trends die Martijn van de Woude en ik omschrijven in ons boek

komsten. Bakas is provocerend en

‘De toekomst van werk’.

altijd positief. Zijn motto: ‘Tegen-

• naar radicaal ander onderwijs en nieuwe manieren om talent te

wind zorgt ervoor dat een vlieger

ontwikkelen • naar vernieuwde banen, andere sociale zekerheid en

omhoog komt’. Adjiedj Bakas werd in

vervaging tussen werkgever en werknemer • naar divers talent-

2009 verkozen tot ‘Trendwatcher van

management en een nieuwe positie voor de vakbond, OR en

het Jaar’.

werkgeversorganisatie • naar technologisering van werk • naar nieuwe zingeving in werk en andere ethiek • naar andere werkprivéverhoudingen en nieuwe vormen van zelfmarketing • naar nieuw leiderschap: de toekomst van de baas is ongewis • verschuiving van de economie van West naar Oost. Adjiedj Bakas, trendwatcher

mobiel werken, comfortabel leven

17


u bereikt meer

“Organisaties worden

steeds meer uitgedaagd om zich aan te passen

18

�


Hoe kunnen wij Het Nieuwe Werken vertalen naar praktische HR-oplossingen?

De veranderingen in Bricks, Bytes en Behavior

Bright & Company heeft zich in deze materie verdiept. Creaforti heeft ervaren dat het stroomlijnen op basis van Bricks, Bytes en Behavior goed uitvoerbaar is. Een integraal model waar-

Aanpassen aan veranderende omstandigheden is de enige manier om

bij onze expertise gericht is op mobiel

te overleven voor organisaties. Nu meer dan ooit. Er verandert nogal

werken; als onderdeel van de Bytes.

wat. Maar hoe pakken wij dit aan? Hoe stellen wij vast wat wij ermee kunnen bereiken en wat is de beste marsroute voor implementatie? Voor ‘Het Nieuwe Werken ontrafeld’ is er uitvoerig onderzoek gedaan

Bright & Company | HR Strategy

bij ruim twintig toonaangevende organisaties en daarmee de ware

is een toonaangevend adviesbureau

betekenis van Het Nieuwe Werken ‘ontrafeld’. Bij al deze organisaties

op

zien we veranderingen op het gebied van Bricks (kantoor als sociaal

HR-vraagstukken. Zij richten zich

bindmiddel), Bytes (technologie biedt de mogelijkheden) en Behavior

exclusief op het ontwikkelen én

(gedrag, veranderende behoeften en verhoudingen). Dat leidt tot

implementeren van HR Strategie.

vertrouwen, autonomie en flexibiliteit. De Bytes maken het praktisch

Ruurd

mogelijk om dit te realiseren. Door gebruik te maken van moderne

Company, beschikt over vele jaren

technologie is het mogelijk om op afstand te werken, virtueel samen

advieservaring en is tevens mede-

te werken en snel informatie uit te wisselen. Dit alles tezamen staat

auteur van ‘Het Nieuwe Werken

voor een nieuw type arbeidsorganisatie. HR-professionals faciliteren

ontrafeld’ dat in 2010 de LTP Van den

Het Nieuwe Werken door medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk

Berghprijs kreeg voor het beste HR

te laten werken • te sturen op resultaat • vrije toegang te bieden tot

boek.

het

gebied

Baane,

van

partner

strategische

Bright

kennis en informatie • flexibele arbeidsvoorwaarden te bieden. Ruurd Baane, partner Bright & Company

mobiel werken, comfortabel leven

19

&


u u bereikt bereikt meer meer

“De manier van kennis

vergaren is revolutionair veranderd

�

bron: Henk-Jan Winkeldermaat

20


In de praktijk zien wij bij Creaforti dat veel organisaties zich in een

Van bureaucratie en hiërarchie naar easycratie

bewustwordings-

en

veranderings-

proces bevinden. Wij begrijpen de dynamiek en uitdagingen die daarbij ontstaan. Het geeft ons voldoening om hierbij betrokken te zijn en onze

In organisatiemodellen van de 20e eeuw waren hiërarchie, macht,

expertise te delen.

controle en kennismonopolie de belangrijkste management tools. Door de komst van de informatiemaatschappij hebben deze tools sterk aan kracht ingeboet. Of men het nu wil of niet, organisaties worden steeds meer van onderaf aangestuurd, in plaats van top-

Martijn Aslander: ‘Ik houd mij bezig

down. Wij zullen moeten leren omgaan met de nieuwe wetten en

met het verbinden van mensen,

mogelijkheden. Dat is wat easycratie doet. Easycratie gaat dwars

informatie

door bestaande organisatiestructuren heen. Het is een manier van

fascineert me. Net als persoonlijke

werken. Zowel voor individuen als voor organisaties. En óók voor de

ontwikkeling en groei. Wij leven in

traditionele manager. Bijna elk probleem in de huidige samenleving

interessante tijden, de netwerk- en

is in de kern een bureaucratisch probleem. Er zijn genoeg mensen

informatiesamenleving biedt grote

die oplossingen al weten, maar de uitvoering wordt (nog) belemmerd

kansen en mogelijkheden voor de

door een verstikkend web van bureaucratie: regels, protocollen,

mensheid. Dagelijks probeer ik die

procedures,

mogelijkheden te verkennen en die

hiërarchieën

en

een

gebrek

aan

samenwerking.

Collectieve intelligentie, kennis slim delen, radicale transparantie,

en

ideeën.

Dynamiek

kennis te delen met anderen.’

openheid, verbinden en zwermen zijn typische thema’s van moderne organisatiestructuren. Easycratie is gericht op kennis delen, waarde creëren en maatschappelijke relevantie. Martijn Aslander, verkenner in de netwerk- en informatiesamenleving

mobiel werken, comfortabel leven

21


u bereikt meer

“Bij ons staat het

verbinden van

mensen centraal

22

�


Dat bij Het Nieuwe Werken en mobiel werken meerdere stakeholders binnen

Verbindingen tussen mens en omgeving

de DMU betrokken zijn, is volgens Creaforti een feit. De onderlinge samenwerking activeren en stimuleren zien wij als onze taak in samenwerking met deskundige partners.

Het Nieuwe Werken is een verschuiving naar een andere en meer flexibele manier van werken. Dat kan doordat kennis een andere productie factor is en daarmee anders ondersteund kan worden. Organisaties staan daardoor voor de uitdaging om een werkomgeving te creëren die medewerkers zo optimaal mogelijk ondersteunt bij

Tom Verhoeve, procesversneller Het

de activiteiten die ze verrichten. Het gaat daarbij om het samenspel

Nieuwe Werken PROVENPARTNERS is

tussen 4 elementen: mens, organisatie, de fysieke en digitale

geïnteresseerd in menselijk gedrag.

werkomgeving en raakt daarmee de gehele organisatie: medewerkers,

Waarom doen ze de dingen die ze

managers, ICT, Facilitair Management en HRM. Wij adviseren en

doen, op de manier waarop ze ze

ondersteunen onze relaties bij het realiseren van deze nieuwe

doen?

manieren van werken en organiseren. Daarbij staat het verbinden

processen de mens en de organisatie

van mensen centraal, zodat de aanwezige kennis geactiveerd wordt.

om zo efficiënter en resultaatgerichter

Een optimale digitale werkomgeving is bij ons het middel. De kunst

te werken.

Hij

verbindt

in

verander-

is om de applicaties, activiteiten en de mate waarin je hierop actief stuurt (of juist bewust los laat) op elkaar af te stemmen om je doel te bereiken. Onze eigen ervaring van hoe wij georganiseerd zijn, is een constante bron van inspiratie. Zo heeft PROVENPARTNERS bijvoorbeeld geen kantoor. Vanaf de oprichting ruim 10 jaar geleden hebben wij Het Nieuwe Werken in de meest pure vorm toegepast. Tom Verhoeve, PROVENPARTNERS

mobiel werken, comfortabel leven

23


u bereikt meer

“Het gaat om

onze mindset, onze manier van denken

24

�


Dik Bijl is expert en ambassadeur op het gebied van Het Nieuwe Werken.

Organisaties worden effectiever en efficiënter

Zijn expertise ligt in het bijzonder bij de mens- en organisatiekant. Door de medewerker meer vrijheid te geven worden organisaties effectiever en efficiënter. Volgens Creaforti staat

Met Het Nieuwe Werken zijn organisaties effectiever en efficiënter

de mens altijd centraal en niet de

(en leuker om voor te werken). Door de medewerker meer vrijheid

techniek.

te geven in hoe hij zijn werk doet, waar hij dat werk doet, wanneer hij dat werk doet, met welke hulpmiddelen hij dat doet en met wie hij daarbij samenwerkt. Door die toegenomen vrijheid wordt werken

Dik Bijl (1957) is van origine arbeids-

zinvoller, leuker en uitdagender en gaat die medewerker graag aan

en organisatiepsycholoog. Hij heeft

het werk omdat hij dat graag wil. Daar heeft iedereen profijt van.

ruim 20 jaar gebivakkeerd in het

Die medewerker zelf, zijn partner, kinderen, vrienden, manager,

domein van de ICT, waarvan de

organisatie, ketenpartners en uiteindelijk de maatschappij.

laatste 7 jaar bij Microsoft. Sinds

Het Nieuwe Werken werkt omdat het zo logisch als wat is om

1 september 2009 werkt hij onder

volwassen mensen respect en vrijheid te geven, om daarvoor

andere als onafhankelijk spreker,

verantwoordelijkheid terug te mogen verwachten en daar simpelweg

schrijver, begeleider en adviseur op

afspraken over te maken. Dan werkt alles gewoon een stuk soepeler

het multidisciplinaire vakgebied Het

en prettiger en daarmee effectiever en efficiënter. De sleutel tot

Nieuwe Werken.

die oplossing ligt vooral in ons hoofd. Het gaat om onze ‘mindset’, onze manier van denken. ‘Vertrouwen & loslaten’ en ‘vrijheid & verantwoordelijkheid’. Dik Bijl, ambassadeur van Het Nieuwe Werken

mobiel werken, comfortabel leven

25


u bereikt meer

“Bij MKB-Nederland is

Het Nieuwe Werken al

gemeengoed. Ik raad het iedereen aan!

26


Creaforti vindt dat Het Nieuwe Werken voor alle organisaties meerwaarde

Het Nieuwe Werken heeft (de) toekomst

heeft. Ook voor MKB-Nederland. Daar spelen alleen vaak andere issues en prioriteiten. Het vormt een grote belasting om veranderingen in de organisatie door te voeren. Uit eigen

Het Nieuwe Werken, Slimmer Werken. Voor menigeen staan die

ervaring ziet Creaforti veel mogelijk-

begrippen gelijk aan mobiel werken; tijd- en plaatsonafhankelijk met

heden en rendement.

gebruikmaking van alle mogelijkheden die ICT ons biedt. En hoewel mobiel werken om velerlei redenen inderdaad slim is – denk alleen al aan de tijdwinst die je boekt als je de files kunt omzeilen – gaat

MKB-Nederland is de grootste onder-

Het Nieuwe Werken om veel meer dan dat. Het gaat om een her-

nemersorganisatie

definiëring van de positie van werkgever en werknemer ten opzichte

en vertegenwoordigt ruim 186.000

van elkaar. De werknemer van nu is op zoek naar meer ruimte

bedrijven in de clusters: zakelijke

om werk en privé te combineren, wil meer zeggenschap over en

dienstverlening, detailhandel, zorg en

invulling van zijn werk. De werkgever op zijn beurt wil meer

publieke dienstverlening, industrie

flexibiliteit en productiviteit. Het mooie is dat deze ontwikkelingen

& bouw en vrije tijd & zakelijke gast-

hand in hand gaan. Uit onderzoek blijkt dat het Nieuwe Werken een

vrijheid. Slimmer oftewel mobiel

positief effect heeft op onder meer productiviteit, omzet en winst-

werken is een van de belangrijkste

marge. Dat geven wij ondernemers graag mee. Minstens zo belang-

thema’s.

van

Nederland

rijk is dat Het Nieuwe Werken de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers ontegenzeggelijk vergroot. De werkgever die zich dat terdege realiseert, zal ook straks, als de arbeidsmarkt krapper en krapper wordt, erin slagen de beste mensen aan zich te binden. Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland

mobiel werken, comfortabel leven

27


u bereikt meer

Nederland klaar voor het Nieuwe Werken Nederland klaar Werken Onderzoek in het kader van devoor ‘Week het van hetNieuwe Nieuwe Werken’ Onderzoek in het kader van de ‘Week van het Nieuwe Werken’

28


Creaforti Nieuwe

Het Nieuwe Werken volgens TNS NIPO en Kluwer

realiseert Werken

zich

dat

Het

is

met

complex

voor- en nadelen. Het is voor iedere organisatie maatwerk en een groeiproces.

Deze

onderzoeken

bieden

bruikbare inzichten. Hierdoor zijn wij in staat om op het gebied van mobiel

Er zijn veel theorieën, veronderstellingen, positieve en negatieve

werken realistische kaders en ver-

opinies over Het Nieuwe Werken. Van werknemers en werkgevers in

wachtingen te scheppen.

allerlei sectoren. Hoe kijken wij aan tegen het minder scheiden van werk en privé? Wie vaart er wel bij, wie niet? Wat is de nieuwe functie van ICT? Hoe regelen we dat?

82%

In onlangs uitgevoerde onderzoeken en studies van TNS NIPO en

Het Nieuwe Werken

kent het begrip

Kluwer zien wij dat een grote meerderheid voorstander is van Het Nieuwe Werken. En dit zeker als een duurzame ontwikkeling

90% vindt Het Nieuwe Werken

beschouwt. Men ziet heel veel voordelen en weinig nadelen.

een duurzame ontwikkeling

Mogelijke nadelen als te veel betrokkenheid, veel mindshiften en veel digitale communicatie, worden ruimschoots gecompenseerd door

78% wil flexibel werken als dat

de voordelen. De grote voordelen zijn meer balans, minder stress en

meer tijd voor privéleven oplevert

ziekte, meer flexibel werken en dus meer tijd voor kinderen en privéleven, meer vertrouwen, meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid.

83%

Het ontwikkelen en implementeren verlangt wel een investering in

te kunnen werken

heeft middelen om mobiel

met name cultuur, gedragsverandering en ICT-faciliteiten. Onderzoek TNS NIPO; Nederland klaar voor Het Nieuwe Werken Kluwer; Nationaal onderzoek: Over Het Nieuwe Werken

mobiel werken, comfortabel leven

29


u bereikt meer

30


Wij zijn adviseurs voor mobiel werken. In dit hoofdstuk laten wij meer van onszelf zien en leggen uit waar wij voor staan. Wij stellen dat mobiel werken faciliterend is aan Het Nieuwe Werken. Het is onze overtuiging dat gedrag en gebruiker het altijd winnen van de techniek en de regels. Dat is volgens ons de boodschap van Het Nieuwe Werken.

mobiel werken, comfortabel leven

31


u bereikt meer

oude werken

nieuwe werken hiĂŤrarchisch & controlerend

initiatiefrijk & zelfsturend

processen & structuren

mens centraal regels & procedures contract met werk en organisatie

vertrouwen & loslaten

bezieling in je werk tijd- & plaatsgebonden

altijd & overal 9-5 mentaliteit

24/7 flexibel werken aanwezigheid

resultaatgericht

32


Mobiel werken verlangt een samenhangend beleid Mobiel werken heeft een grote sprong gemaakt doordat het onlosmakelijk verbonden is met Het Nieuwe Werken en vice versa. Het geeft invulling aan het tijd- en plaatsonafhankelijke kenmerk. Bij mobiel werken staat optimaal comfort voor de (werkende) mens centraal. Voor werknemers is het belangrijk dat de ‘spanning’ tussen werk en privé wordt verminderd. Door meer flexibele werktijden ontstaat er meer balans. Meer geluk én meer effectiviteit. Voor werkgevers is het zakelijk gestelde doel niet primair kostenverlaging of productiviteitsverhoging. Maar doordacht mobiel werken beleid zorgt er uiteindelijk wel voor dat deze ‘winst’ ontstaat. Door mobiel werken goed te organiseren worden op de meeste strategischeen operationele doelstellingen duidelijke return-on-investments gerealiseerd. Minder ziekte, meer motivatie. Minder controle, meer vrijheid (vermindering van registratie- en administratieprocessen). Minder bureaucratie, meer innovatie en creatie. Minder vaste locaties, meer flexibele 24/7 communicatie. Door dit alles duidelijk te stroomlijnen, ontstaat er een prettige werksituatie die voor iedereen voordeel oplevert. Creaforti helpt u bij het onderkennen van kritische succesfactoren en gewenst beleid te vertalen in een pasklaar advies over mobiel werken met concrete beheeroplossingen.

mobiel werken, comfortabel leven

33


u u bereikt bereikt meer meer

34


Mobiel werken; de gebruiker centraal, niet de techniek Creaforti maakt verbindingen van mensen en processen mogelijk. Wij zorgen voor maatwerk. Inhakend op een mobiel werken beleid zorgen wij voor een optimale conversie naar uitvoering. Aan MKB bedrijven bieden wij totale ontzorging, zodat er geen belemmeringen

mobiel werken

makkelijk

beheersbaar

rendabel

zijn om mobiel werken goed te organiseren. Voor grootzakelijke ondernemingen treden wij op als centrale adviseur, regisseur en beheerder van A tot Z. Wij bieden als expert meerwaarde en maken voor u mobiel werken makkelijk, beheersbaar en rendabel. Uiteindelijk helpen wij bij de productiviteitsverhoging. Met de beschikbare middelen, providers en vooral kennis en kunde is min of meer alles mogelijk. Internet, sociale media, video en beeld maken 24/7 real time communicatie en verbindingen mogelijk. Zonder moeilijk gedoe. Nu ICT zover is, staat menselijke relevantie en gemak centraal. Techniek staat in dienst van mensen, processen en doelen. Om zo effectief en efficiĂŤnt mogelijk te kunnen werken en leven op de manier zoals wij dat willen. Het is duidelijk dat de klassieke ICT functie ook veranderd is van focus op techniek naar faciliterend dienstverlener.

mobiel werken, comfortabel leven

35


u bereikt meer

36


Hét aanspreekpunt voor mobiel werken Mobiel werken is een relatief nieuw en omvangrijk expertiseveld. Zonder vakkundige advisering en begeleiding kan het zeer complex worden. Terwijl het in onze optiek juist zo comfortabel mogelijk moet zijn. Wij hebben geïnvesteerd in onze eigen expertise alsook

mobiel werken

advies

beheer

levering

in de kwaliteit van processen en samenwerking met partners in mobiel werken. Gekwalificeerde en gecertificeerde partners die zelfstandig hun waarde leveren. Van organisatieadvies, telecomproviders en kostenbeheer tot gewenste apparatuur. Vanaf het eerste contact met een klant zorgen wij voor comfort in alle geledingen. Wij kunnen goede geïntegreerde mobiel werken oplossingen ontwikkelen, implementeren en beheren. Wij zorgen ervoor dat alle componenten voor mobiel werken ingezet worden die nodig zijn om bepaalde doelen te realiseren. Zodra mobiel werken aan de orde is, bieden wij één contact voor alle operationele vragen, begeleiding en beheer. Wij zorgen voor een uitgebalanceerd samenspel van HRM, ICT, inkoop, facilitair en verkoop. Onze zelfstandigheid geeft ons de vrijheid in elke situatie de beste expertise, diensten en producten voor te stellen.

mobiel werken, comfortabel leven

37


u u bereikt bereikt meer meer

38


Mobiel werken in een inspirerende omgeving Wij willen niet alleen anderen adviseren over mobiel werken, wij willen er zelf midden in zitten en begrijpen wat onze klanten tegenkomen. Daarom investeren wij continu in het optimaliseren van onze werkomgeving in lijn met de wensen en verwachtingen rondom Het Nieuwe Werken. In onze beleving bestaat het kantoor van morgen namelijk niet meer uit traditionele werkplekken, maar uit inspirerende thematische ruimtes. Het kantoor is meer en meer een ontmoetingsplek en borging van je identiteit. Werk is tenslotte wรกt je doet en niet waar je dat doet. Op techniek gebaseerde oplossingen maken steeds meer plaats voor functionaliteit in dienst van de gebruiker: op welke manier en waar werk je optimaal mobiel? Dรกt te onderkennen en te vertalen is onze drijfveer. Wij beschikken hiervoor over een hoogwaardig inspiratiecentrum in Arnhem. Onze medewerkers, relaties en bezoekers kunnen hier mobiel werken. Tegelijkertijd gebruiken wij het inspiratiecentrum om nieuwe inzichten te ontwikkelen en te testen. Wij krijgen zo directe feedback over heel concrete zaken. Relaties zijn bovendien van harte welkom om inspiratie en advies te krijgen en om mobiel werken persoonlijk te beleven. Wij hechten er veel waarde aan om kennis en praktische expertise met elkaar te delen en steeds verder uit te kunnen breiden.

mobiel werken, comfortabel leven

39


u u bereikt bereikt meer meer

40


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk geworden in het

Mobiliteitsmanagement; mobiel werken en MVO

beleid van organisaties. Creaforti ziet dat dit onderwerp verder gaat dan verkeer & milieu. Wij moeten alle integrale mogelijkheden benutten om het welzijn in onze samenleving duur-

In 2007 kostten de files Nederland drie miljard euro, veel

zaam te verbeteren.

tijdverlies en ergernis. VNO NCW en MKB Nederland hebben op verzoek van het kabinet de handschoen opgepakt en de Taskforce Mobiliteitsmanagement in het leven geroepen. Doel is concrete en niet-vrijblijvende resultaten boeken om de bereikbaarheid en

Taskforce

leefbaarheid structureel te verbeteren. De Taskforce richt zijn pijlen op

bestaat uit vertegenwoordigers van

het reduceren van het aantal autokilometers en de milieubelastende

de sociale partners, de decentrale

uitstoot in de spits, waarbij zij inzet op onder andere mobiel werken

overheden, het bedrijfsleven en de

en het stimuleren van het gebruik van OV en fiets. Ruim 20% van de

(rijks)overheid. Op regionaal niveau

CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door woon-werk verkeer.

zijn er tal van privaat-publieke initia-

Het Nieuwe Werken oplossingen realiseren een enorme reductie

tieven die uitvoering geven aan de

van de CO2-uitstoot. Door werknemers de mogelijkheid te bieden

doelstellingen.

Mobiliteitsmanagement

om mobiel te werken ontstaan er minder files. Op het gebied van vitaliteit van werknemers blijken de effecten van digitale mobiliteit positief. Werknemers geven aan zich vitaler te voelen doordat zij een betere werk-privĂŠ balans, meer plezier in het werk of minder stress ervaren. De motivatie neemt toe en het ziekteverzuim neemt af met gemiddeld 20%. bron: Taskforce Mobiliteitsmanagement, Digitale Mobiliteit

mobiel werken, comfortabel leven

41


u bereikt meer

42


Hoe gaan organisaties om met Het Nieuwe Werken en op welke manier helpt mobiel werken bij het behalen van doelstellingen? In een aantal inspiratiecases geven gebruikers kort hun visie hierop en delen hun ervaring.

mobiel werken, comfortabel leven

43


u bereikt meer

“Makelaars moeten nu

echt anders gaan denken en werken

44

�


Inspiratiecase Strijbosch Thunnissen Mobiel werken is cruciaal voor ons bedrijf en onze commerciĂŤle

medewerkers.

Wij

hebben

meerdere

vestigingen en onze mensen zijn continu onderweg. Het vak makelaar is door de veranderende maatschappij en technische mogelijkheden bijna een 24-uurs activiteit aan het worden. Succes verlangt snel handelen. Ook op momenten dat je niet achter je bureau zit. Het Nieuwe Werken is zeker van toepassing op onze organisatie. Wij sturen op resultaten en niet meer op aanwezigheid. Op termijn werken wij straks misschien wel met makelaars die het kantoor in de auto hebben. Met 1 centrale backoffice. Daar gaan wij nu al naartoe. Jacco Vogelaar, vennoot Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

mobiel werken, comfortabel leven

45


u bereikt meer

“Onze ambities om

mobiele toepassingen door te voeren zijn hoog

46

�


Inspiratiecase Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer beheert met ruim 1.000 medewerkers 260.000 hectare natuur. De grootste klap die wij op het gebied van efficiency hebben gemaakt is dat wij sinds enige tijd een mobiele oplossing hebben dat zaken zoals agenda en e-mail van medewerkers samenbrengt. Dat klinkt als voor de hand liggend, maar het moest wel eerst organisatiebreed doorgevoerd worden. Zeker voor boswachters en andere medewerkers van Staatsbosbeheer die veel onderweg zijn, is dat een uitkomst. Staatsbosbeheer wil dat iedere medewerker altijd en overal over informatie kan beschikken. Bijvoorbeeld bij de detectie van illegale vuilstort. Je maakt een foto met je smartphone en voegt deze toe aan het proces-verbaal dat je direct schrijft. Onze ambities om mobiele toepassingen door te voeren zijn hoog en de interne ontwikkelingen gaan snel. Leo van der Hulst, accountmanager ICT bij Staatsbosbeheer

mobiel werken, comfortabel leven

47


u bereikt meer

“Directe bereikbaarheid

en mobiel werken zijn in dit alles essentieel

48

�


Inspiratiecase CMS Derks Star Busmann Voor mij, als partner en advocaat bij advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, is snel en flexibel kunnen werken een must. Ik ben vaak op bezoek bij cliënten en het werken op locatie neemt toe. Ik ben veel onderweg, aanwezigheid op kantoor is daardoor niet meer vanzelfsprekend. Onze

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

dossiers en systemen zijn daarom online beschikbaar, ook onze bibliotheek. Mijn contacten onderhoud ik via e-mail en mobiele telefonie. Je bent daardoor altijd bereikbaar; iets wat mijn cliënten zeer op prijs stellen. Uiteraard blijft persoonlijk contact belangrijk. Met kantoorgenoten wissel ik kennis en ervaring uit tijdens werklunches. Daarnaast ben ik actief in diverse zakelijke netwerken. Ik merk daar dat Het Nieuwe Werken ook andere bedrijven kansen biedt om dichterbij cliënten te opereren en het hun werknemers flexibiliteit en ruimte geeft. mr. Bart van Meer, advocaat bij CMS Derks Star Busmann

mobiel werken, comfortabel leven

49


u bereikt meer

“Werken als

het moet, vrij zijn wanneer dat kan

50


Inspiratiecase UVIT UVIT is klaar voor de toekomst. De zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA en Trias zijn samengesmolten tot UVIT. Een verzekeraarscombinatie die met circa 3.500 medewerkers zorg biedt aan 1 op de 4 Nederlanders. Met een bijzonder hoofdkantoor in Arnhem dat is ingericht met duurzame en deels gerecyclede materialen en alle benodigde apparatuur om ‘nieuw te werken’. Dit nieuwe hoofdkantoor bij het Centraal Station is onderdeel van een compleet nieuwe visie en beleid. De principes van Het Nieuwe Werken zijn toegepast en een gedragsverandering is in gang gezet. Het gaat om kennis delen, creativiteit ontwikkelen, het gevoel van samen sterker en elkaar toch niet elke dag zien. Aandacht voor mensen is dé kritische succesfactor! De medewerkers bepalen zelf hun balans, zitten lekker in hun vel en bieden daardoor extra service aan klanten. Marius Alkema, programmamanager Het Nieuwe Werken bij UVIT

mobiel werken, comfortabel leven

51


u bereikt meer

“Er zijn veranderingen

nodig in onze organisatie en cultuur

52

�


Inspiratiecase Amerpoort Amerpoort verleent diensten aan ruim tweeduizend mensen met een verstandelijke beperking. Intramuraal en extramuraal. De kwaliteit van de zorg is voor ons van primair belang. Dat betekent dat de beschikbare ruimte daarvoor ingezet moet worden. Maar wat te doen met onze kantoorruimte? Wij hebben een groot aantal deeltijdmedewerkers in dienst met vaste werkplekken. Onze beschikbare ruimte werd niet effectief benut. Door werkplekken flexibel in te richten en informatie digitaal beschikbaar te stellen is een passende oplossing gevonden. Dit zorgt ook voor de nodige veranderingen in onze organisatie en cultuur. De nieuwe manier van samenwerken en communiceren is nog wat onwennig. Maar het proces zal toch geleidelijk doorgevoerd gaan worden; wij leven tenslotte niet meer in een maatschappij met ‘paard en wagens’. Niek Stokhof, hoofd inkoop bij Amerpoort

mobiel werken, comfortabel leven

53


u bereikt meer

“Gaandeweg

blijkt dat het veel plezieriger werkt

54

�


Inspiratiecase Creaforti Eind 2010 werden alle collega’s uitgenodigd voor een bijeenkomst op een externe locatie. We wisten enigszins wat er verteld zou worden, maar hadden geen idee welke invloed het uiteindelijk zou hebben. Tijdens de sessie werd het plan ‘De Nieuwe Werkelijkheid’ toegelicht. Na de introductie hebben we in diverse groepjes de plannen met elkaar besproken. Kortweg kwam het erop neer dat we zeer spoedig op een heel andere manier zouden gaan werken. In het begin waren we sceptisch, maar inderdaad, in zeer korte tijd is ons kantoor ingrijpend onder handen genomen, zijn werkplekken omgezet naar flexplekken en zijn we allemaal uitgerust met laptop en smartphone. We ervaren nu zelf wat het betekent om een echte mobiele werker te zijn. Meest uitdagend vind ik dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze taak en rol. Sanne Souisa, binnendienst adviseur bij Creaforti

mobiel werken, comfortabel leven

55


u bereikt meer

Boek Dik Bijl

11:22

‘Aan de slag met

‘De toekomst van werk’

Het Nieuwe Werken’

www.bakas.nl

www.nieuw-werken.nl

Boek Martijn Aslander /

Boek Ruurd Baane / Patrick

Erwin Witteveen

Houtkamp / Marcel Knotter

‘Easycratie’

‘Het Nieuwe Werken ontrafeld’

www.easycratie.nl

www.brightcompany.nl

Pagina 1

Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’

De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de traditionele bureaucratieën een steeds machtiger en invloedrijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden.

Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de netwerksamenleving, web 2.0, het slim delen van kennis, collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van de easycratie. Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor en diepgang ingewikkelde zaken in heldere taal opschrijft. Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en management.

978 90 5261 702 2 801

56

EASYCRATIE

Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met andere bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je plaats in de traditionele hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of minister-president te worden om dingen te kunnen verbeteren. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent. Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven.

Aslander & Witteveen

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende bureaucratie, die het onmogelijk maakt om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. Dat moet en kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!

Martijn Aslander Erwin Witteveen

DE TOEKOMST VAN WERKEN EN ORGANISEREN

29-07-2010

EASYCRATIE

omslagdef

Boek Adjiedj Bakas


Dankwoord

Wij

danken

voor

medewerking

aan

en

inspiratie

voor comfort@nl alle betrokkenen, deskundigen en organisaties,

die

een

belangrijke

bijdrage

hebben

geleverd aan de totstandkoming van dit inspiratieboek. Dit kan voor u het begin zijn van een omslag naar een nieuwe manier van werken en leven. Wij bieden u hierbij ter inspiratie nog enkele interessante bronnen. www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl www.hetnieuwewerkenblog.nl www.newworldsofwork.nl www.martijnaslander.nl www.provenpartners.nl

mobiel werken, comfortabel leven

57


u bereikt meer

58


mobiel werken, comfortabel leven

59


u bereikt meer

60


mobiel werken, comfortabel leven

61


u bereikt meer

Š copyright 2011

Creaforti Bakenhofweg 30, 6833 HD Arnhem telefoon 026 3245200 mobielwerken@creaforti.nl

www.creaforti.nl Wij stimuleren om de informatie te delen met anderen. Wij verwachten enkel bronvermelding en bij citaten de persoonsnaam. Op beeldmateriaal zijn copyrights van toepassing. Zolang de voorraad strekt, kunt u vrijblijvend extra exemplaren van het boek bestellen.

Dit boek is een co-productie van Remco Doeve, in samenwerking met

advies, concept en realisatie

JTP Branding & Marketing, Arnhem


u bereikt meer

ge誰nspireerd

?

Creaforti_comfortnl  
Creaforti_comfortnl  

mobiel werken, comfortabel leven hoe wat u bereikt meerubereiktmeer u bereikt meer comfort @ nl mobiel werken, comfortabel leven u bereikt m...

Advertisement