Page 1

La Maçana, un bosc resistent al pas del temps 15 de novembre de 2011 – Barcelona - Jornada CREAF – SCB – ICHN « els boscos singulars, una riquesa del nostre territori »

Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane Laboratoire Arago F-66650 BANYULS-SUR-MER


Una pressi贸 humana molt forta fins al segle XIX

Pou de gel Terrassa carbonera

Torre de senyals (de la Ma莽ana)


Una història intimament lligada al laboratori Aragó (Banyuls de la Marenda) - moltes investigacions des de la fundació del laboratori Aragó el 1882

Georges PETIT

« tous les entomologistes, et d’une manière générale les naturalistes qui ont séjourné au Laboratoire Arago, connaissent bien l’intérêt que présente la forêt de la Massane… Cette forêt, aujourd’hui très restreinte et très menacée… Le 12 novembre 1954 une entente est intervenue sur les lieux mêmes, entre le Conseil Municipal d’Argelès-surmer, représenté notamment par M. Gaston Pams, les eaux et forêts représentés par M. le Conservateur Delmas, le directeur du Laboratoire Arago et les bergers usagers de la Massane. Le même jour, la Réserve a été sommairement délimitée. Elle comprend 10 hectares et se trouve placée sous le contrôle scientifique du Laboratoire Arago. Nous espérons pouvoir installer, dans la Réserve, une cabane qui permettra le séjour des naturalistes et l’installation d’appareils météorologiques… »

Construcció del refugi el 1956


Els treballs que han posat en evidència l'interès del bosc de la Maçana

Font : Y. Coineau, 1997

1963 - tesi de Joseph Travé, una de les primeres tesis d'ecologia de França


1966 – publicació de la tesi de Roger Dajoz sobre els coleòpters del bosc de la Maçana

- 1246 espècies ja inventariades (1657 sp. avui)


Un bosc antic de la conca mediterrània Mapa de localizació dels boscos antics de la conca mediterrània (la Maçana, n° 31)

Segons QUEZEL i MEDAIL (Écologie et Biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, 2003)

Una espècie de repartició tirrena,

Anthaxia midas ssp. oberthüri ▶

◀ Parabaptistes filicornis (Coleoptera, Mycetophagidae) considerat segons DAJOZ (1966) com a espècie relicte


Diversitat biologica : factors explicatius Fagus sylvatica

- Biogeografia

Campanula hispanica subsp. catalanica

Cistus albidus

Antennaria dioica


Una fageda en situació atípica en ple bioma mediterrani

La Maçana, 1,9°C (gener)

Estació meteorològica 52 anys (precipitacions) 35 anys (temperatures) Font : QUEZEL i MEDAIL (2003)


Diversitat biologica : factors explicatius Fagus sylvatica

- Biogeografia - A誰llament Campanula hispanica subsp. catalanica

Cistus albidus

Antennaria dioica


A茂llament Argelers de la Marenda El Vol贸

Cotlliure Portvendres

Banyuls de la Marenda

Hiatus del Coll de Portus (alt. : 290 m)

Endemisme : fauna del sol, Armeria ruscinonensis...


Diversitat biologica : factors explicatius Fagus sylvatica

- Biogeografia - Aïllament

Campanula hispanica subsp. catalanica

- Diversitat dels habitats i successions ecològiques completes (pastoralisme, complexos saproxilícs,etc.)

Cistus albidus

Antennaria dioica


Una gestió basada sobre la lliure expressió de l'ecositema forestal

- diversitat lligada als estadis de senescència i als complexos saproxilics (Fongs, invertebrats, mixomicets però també ocells, mamifers, etc.)


Pres猫ncia d'un ramat de bovins que forma part de l'ecosistema - una pres猫ncia antiga - un paper important en l'estructura i l'evoluci贸 dels paisatges (acci贸 mecanica i impacte alimentari), en el manteniment de les zones obertes (prats, landes), etc.

fagi

Sysiphus schaefferi, escarabat piloter


Les perturbacions, motors de la dinamica forestal


Inventari de les espècies (octubre 2011)


Armillaria mellea i Fagus sylvatica


Lentinellus ursinus Una espècie de la llista dels fongs saproxílics per a l'avaluació patrimonial de les fagedes d'Europa (Christiensen & al., 2004)


Volvariella bombycina i Fomes fomentarius

638 espècies de fongs

Laetiporus sulphureus

Oudemensiella mucida


Lycogala epidendron

Mixomicets : 78 espècies inventariades Enteridium lobatum

Stemonitis axifera


Orifici de sortida de Bolitophagus reticulatus dans Fomes fomentarius


Bolitophagus reticulatus i Fomes fomentarius


Aesalus scarabaeoides i la descomposici贸 c煤bica del vern


Aesalus scarabaeoides i la descomposici贸 c煤bica del vern

Ampedus quercicola


Una espècie associada a les cavitats plenes de terra

Osmoderma eremita


Rosalia alpina


Els microartròpodes són un dels elements essencials de la fauna del sòl i dels seus annexos. Es va fer el seguiment d'un faig gros (120 cm de diàmetre) des del 1972, data de la caiguda, fins al 1984, data de la seva desaparició a causa d'una crescuda. Durant aquests 14 anys, es van fer extraccions de l'escorça i de l'albeca subjacent entre 1 i 2 cops al mes. La densitat mitjana anual del conjunt dels microartròpodes recollits és molt elevada (893,3 individus per 100 g de pes sec).

Tenen una gran diversitat i són representats per nombrosos exemplars, dels quals els àcars (aràcnids) i els col.lèmbols (insectes) en són els dos grans grups. Font : Y. Coineau, 1997


Laphria sp.


Trypoxylon f. figulus


Milesia crabroniformis


Syrph The Net : una eina per a l'evaluació de l'estat de conservació dels habitats Espècies predites Esp. observades Explicació de les diferents categories d’espècies Espècies predites Espècies predites Especies no predites i no observades i observades però observées Esp. faltants

Esp. inesperades

Integritat ecològica de la zona estudiada


Un bosc resistent al pas del temps?


Cartographie exhaustive des peuplements forestiers

28,8 ha cartographiÊe 15% de l’habitat forestier


.

Arbres morts avant les ĂŠvĂŠnements de 2003 et 2006

2002

nouveaux cas

2004

+ 379

2007

+ 635


P ré s e n c ed e O u d e m a n s ie llam u c id a d a n slaré s e rv ein té g ra le

e n2 0 0 3 5 4in d iv id u sd o n t1so u c h e , 2 1c h a n d e lie rse t3 2a rb re sv iv a n ts

e n2 0 0 4 6 7in d iv id u sd o n t3so u c h e , 3 1c h a n d e lie rse t3 3a rb re sv iv a n ts

e n2 0 0 5 1 8 9in d iv id u sd o n t5so u c h e , 8 3c h a n d e lie rse t1 0 1a rb re sv iv a n ts

a rb re sv iv a n tssu rp ie d c h a n d e lie r so u c h e O u d e m a n s ie llam u c id a re le v éd a n sl'a n n é e F a g u ss y lv a tic a

C la sse sd ed ia m è tre(e nc m ) 7 0-1 5 0 5 03 01 01-

7 0 5 0 3 0 1 0

% 0

S u iv id e se ffe tsd elac o n jo n c tio nsé c h e re sse /c a n ic u led e2 0 0 3d a n slafo rê td elaM a ssa n e ,T ra v a u x7 2 ,R é se rv eN a tu re lled elaM a ssa n e

3 0

6 0m


Tornar a traçar l'història del faig de la Maçana per a predir milor el seu futur

- estudi genetic de Fagus sylvatica (Laboratori Arago/CNRS/INRA) - recerques paleo-antracologiques (Universitat Aix-Marseille 3/IMEP)


Els contaminants

« les valeurs les plus élevées en moyenne sont mesurées sur le site rural de la réserve de la Massane, au dessus d’Argelès/mer » (A. FROMAGE-MARIETTE, 2001).


« Le Moyen-Âge représentait le sauvage sous la figure d’un personnage velu et hideux commis à la garde des châteaux enchantés, des grottes mystérieuses que l’imagination populaire supposait exister dans la profondeur des solitudes ombragées… »

MAURY, A, 1994

Dibuix de Moritz Von Schwind, Rübezahl


« Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita » DANTE, la Divine Comèdia, Viatge a l'infern (1300 ?)

clixè : Bernard BOISSON


Creació de la « Série artistique » per « décret impérial » del 13 d'abril 1861 que cobreix avui més de 1097 ha al bosc de Fontainebleau.

La primera reserva forestal francesa a l'iniciativa dels pintors de l'Escola de Barbizon !

2011 rnm magdalou