Page 1

Accions de conservació de boscos madurs i singulars al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Marc Garriga Lujan Barcelona, 15 de novembre de 2011


El sistema d’espais naturals protegits de Catalunya Xarxa Natura 2000 Gran abast territorial (30% del país) Xarxa de Parcs: - Valor natural extraordinari - Representatius del país - Coneguts i reconeguts pel públic - Òrgans gestors per regular i promoure 308.727 ha (10,3% de Catalunya)


1. The catalan network of protected areas


El Parc Natural de l’Alt Pirineu • Declaració: 2003 • Norma legal: Llei 12/1985 d’espais naturals i Decret 194/2003 de declaració del Parc • Superfície: 69.850 ha


El territori del Parc Natural de l’Alt Pirineu Pallars Sobirà • Alins • Alt Àneu • Esterri d’Àneu • Esterri de Cardós • Farrera • Lladorre • Llavorsí • La Guingueta d’Àneu • Rialp • Soriguera • Sort • Tírvia • Vall de Cardós

Alt Urgell •Les Valls de Valira •Montferrer i Castellbò


Objectius: per què es crea el Parc Natural? Decret 194/2003, art. 2: a) La protecció dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i culturals inclosos en el seu àmbit. b) L'establiment d'un règim d'ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible, que faci compatible la protecció dels valors esmentats amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants.


Els antecedents: Projecte LIFE “Pirineu viu” • Valorització del patrimoni forestal singular (boscos madurs i arbres centenaris) per a la implicació dels agents socioeconòmics en la gestió forestal sostenible i multifuncional • Beneficiari: ADF Mig Pallars (7 municipis, 55.000 ha) • Pressupost: 960.000 € dels quals 40% LIFE Medi Ambient • Període: 1998-2001


Inventari i creació de Reserves Forestals • Inventari 68 sectors (1.800 ha) de boscos madurs de vocació productora • Creació de catàleg de patrocini privat • Patrocini (1998-2001) • Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya (138.233 €) • Premi Departament de Medi Ambient (30.050 €) • 14 reserves forestals (112,75 ha) en zones susceptibles de ser tallades • Contractes de compensació propietari-patrocinador a 25-35 anys


Inventari i apadrinament d’arbres singulars • • • • •

Inventari 1285 arbres singulars en rodals de vocació productora 31 Punts Locals d’Apadrinament amb catàleg d’apadrinament Diploma d’Apadrinament Senyal d’Apadrinament 20 arbres singulars apadrinats


Creació d’Itineraris Forestals • Creació de 7 nuclis d’itineraris forestals senyalitzats • Objectiu: interpretació sobre els boscos madurs i la gestió forestal sostenible • Cada nucli constava de 3 recorreguts circulars de diferent dificultat • Publicació de 7 fulletons divulgatius agrupats en 1 carpeta • Curs de formació d’informadors turístics (2000) • Curs de formació de guies interpretadors (2001)


Accions posteriors del projecte LIFE • Premi “Iniciatives Locals de Sostenibilitat de Catalunya” (2001) per part del Departament de Medi Ambient • Publicació divulgativa sobre els Boscos Madurs del Pirineu (2002) i ampliació de reserves forestals a través de FTiP • Delimitació de reserves forestals de FTiP (2003) • Incorporació experiència adquirida per a la creació del nou Parc Natural de l’Alt Pirineu (2003)


Accions de conservació de boscos madurs i singulars des del Parc Natural de l’Alt Pirineu 1. 2. 3. 4.

Completar inventari de boscos madurs de l’àmbit del Parc Integració en la redacció dels Projectes d’Ordenació Forestal Declaració d’Arbres Monumentals Protecció a través del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge 5. Altres accions


1 - Inventari de boscos madurs del Parc Natural •

• • •

Identificació de 176 rodals/sectors de bosc madur (2.914 ha) • Incorporació de l’inventari del projecte LIFE “Pirineu viu” en les zones de Parc • A través de l’aplicació de Índex de Naturalitat en els inventaris forestals de nous POF • A través de visites específiques + fotointerpretació Superfície mitjana: 16,5 ha Rang: 0,4 – 175,6 ha Trasllat capa SIG a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya


2 - Integració en la redacció de Projectes d’Ordenació Forestal •

• •

Elaboració de Taula d’Index de Naturalitat/Maduresa • Adaptació al Parc de la Taula Suïssa • Rang 0-180 punts aplicant diferents paràmetres • A partir de 160 punts – bosc madur Aplicació en la fase de rodalització i descripció dels rodals (Ordenació per rodals) Selecció de rodals amb objectiu principal de conservació i integració en la planificació • Area d’Interès a Evolució Natural (AIEN) • Àrea de Gestió Dirigida (AGD) per la millora de l’hàbitat


Ă?ndex de Naturalitat


3 - Declaració d’Arbres Monumentals •

• •

Selecció d’arbres procedents d’inventaris forestals • Inventaris d’elements singulars en POF • Inventaris del Consell Comarcal del Pallars Sobirà • Inventaris en treballs de Diagnosi Ambiental del Parc (UAB) Validació per l’Àrea que gestiona la Declaració d’Arbres Monumentals (DGMNB) Tramitació de la seva declaració a través dels ens locals • En tràmit 2011/2012 – 15 arbres


4 - Protecció a través del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge • •

• •

2011/2012 – Redacció del Pla Especial Integració de l‘inventari de boscos madurs dins la Zonificació del Pla Especial • Zona 1 de Conservació Prioritària • Zona 2 de Millora d’Hàbitat 2012 – Procés d’Informació Pública 2013 – Tramitació aprovació per Decret del Govern Eines de conservació: planificació versus compensació


Altres accions relacionades •

Prospecció i inventari de quiròpters del Parc (2006-2010) • Rellevància del Parc per a quiròpters forestals • Importància de bordes com a punts de cria • Caracterizació d’arbres-refugi Millora de l’inventari de les àrees crítiques de gall fer • Vinculació d’àrees de cant i hivernada amb boscos singulars • Zones de cria on es realitzen millores d’hàbitat (Gallipyr)


Moltes gràcies per la vostra atenció Us esperem a l’Alt Pirineu! www.gencat.cat/parcs

2011 pnap garriga  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you