Page 5

SITxell Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures 

Assessorament a les polítiques de planificació del territori de la Diputació de Barcelona Suport tècnic als municipis, bàsicament, per acompanyar els processos vinculats al planejament municipal Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de la planificació territorial

2011 diba margall