Page 1

Barcelona, 4 de Novembre 2010

Noves eines científiques í per a la planificació de la g p gestió forestal Marc Palahi,, Carles Gracia,, José Ramón Gonzalez EFIMED, CREAF, CTFC


Contingut  La planificació de la gestió forestal  Necessitat d’un nou paradigma i eines científiques  Exemple: GOTILWA+, de model de  processos a eina a eina de suport de suport a la gestió a la gestió forestal

2

20.8.2004


Planificació de la gestió forestal ? Trobar la manera óptima de gestionar els ecosistemes forestals Maximizant la producció la producció de bens de bens i serveis i serveis que generin que generin utilitat


Planificar la gestió, gens fàcil… Múltiples objectius Diversitat de grups amb dret a opinar Escales temporal i espaial molt amplies Escales temporal i espaial Risc/incertesa (món canviant) Moltes alternatives de gestió 3 alternatives = 729 plans


Món canviant: societat, economia, clima, boscos, … Temps

5

20.8.2004


La planificació de la gestió forestal requereix d’un canvi de paradigma i de noves eines q científiques

…. dinàmiques, interactives…que ajudin a  entendre el problema… i a adaptar‐se a les  noves condicions

6

20.8.2004


Nou paradigma de la gestió forestal Integrar Funcionament dels ecosistemes forestals sota diferents escenaris (models)

Valor (i finançament) de bens i serveis

Eines de suport p a la pressa p Gestors de decisions  Equips multidisciplinars Gestió forestal multifuncional adaptativa


Noves eines científiques de suport a la decisió Propietaris/societat

Bens i serveis

Ecosistema forestal Inventari forestal f l

Objectius

Informació sobre alternatives de  gestió

Comparar alternatives

Decisió

8

MODELS Creixement PNFs Rendibilitat Risc incendis

SIMULADOR OPTIMITZACIÓ EINES DE SUPORT

20.8.2004


80

Models: eina imprescindible! p

Fres sh mass, kg ha-1

70 60 50

Planted sylvestris Natural sylvestris l i Other species

40 30 20 10

Generar informació sobre la producció de bens i serveis sota0 alternatives de gestió g i escenaris climàtics diferents 0

10

20

30

40

Basal area, m2 ha-1

9

50 Modelling the60 yield of wild mushrooms in Catalonia in Catalonia Bonet et al. 2010 20.8.2004


Exemple Optimitzar la gestió forestal sota risc d’incendis i diferents escenaris climàtics col.laboració CREAF, CTFC, EFIMED CREAF, CTFC, EFIMED

10

20.8.2004


GOTILWA+ GOTILWA+ Simulació alternatives de gestió + models de risc d’incendis

11

20.8.2004


Model de risc d’ incendis (ocurrència + dany) 0.3

0.3

0,035

0.25

0,030

0 15 0.15

0,025

0.1

BA =20m2/ha   dg=30cm

0.2

Fire risk

Fire risk

0.2

0.25

0.05

0 15 0.15

BA =20m2/ha   dg=10cm

0.1 0.05

0 020 0,020

0

10

Annual Fire Pocurr A

0

BA =40m2/ha   15 20 SD (cm) dg=10cm

0 20

30

40

50

0

5

10

Dg (cm) 0,015 Característiques de la massa forestal: composició, estructura, densitat

0.25

Fire risk

0.2

0.3

0,010

0.25

0,005

0.2

Fire risk k

0.3

0.15

0,000

0.1

0

0 05 0.05

05 0,5

0 0

0.2

0.4

0.6

Phard

12

Aridity index 0.8 1

0.15 0.1 0.05

1

15 1,5

2

0

Pannual/ETP0annual

10

20

30

40 2

50

60

70

1

G (m ha- )

20.8.2004


AREA  BASAL (m2∙ha‐1) sota dos alternatives gestió,  1900‐2100 Scenario A1F1

13

20.8.2004


Probabilitat d’ ocurrència d’ incendis, Pinus sylvestris,  PRADES 

14

20.8.2004


Gestió silvícola òptima

GOTILWA+ + Tècniques d’optimització numèrica S Swarm P ti l Optimization Particle O ti i ti Algorithm Al ith

15

20.8.2004


Maximitzar la rendibilitat‐ajustada pel risc d’incendis 80

0

No risk 0.5 Aridity 1 1 Aridity 2 2 Aridity 3

Basal area (m

2

h a-1 )

60

40

20

0 0

20

40

60

80

100

Stand age (ye ars )

16

20.8.2004


Un nou Un nou paradigma basat paradigma basat en el  en el coneixement del funcionament del bosc i  el valor dels l l d l bens b i i serveis i

Les eines Les eines de planificació de planificació modernes ajuden al gestor a entendre el problema i a  adaptar la gestió… d t l tió


GrĂ cies

18

20.8.2004

2010 efimed palahi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you