Page 1

ATUREM LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT

E Estat d de lla bi biodiversitat di i d’ d’ocells ll a Catalunya Sergi Herrando


Tendències en l’avifauna catalana: fonts de dades Atles nidificants, SOCC, etc. Abundància

Distribució

1975-1983

1999-2002

2009

Censos d’ocells aquàtics hivernants, etc. Abundància

1972-1985

2009

Aturem la pèrdua de biodiversitat Barcelona, 3 de desembre de 2009 Tendències generals de l'avifauna a Catalunya. ,Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 6 maig de 2008


Canvis en la distribució entre 1983 i 2002

1975-1983

1999-2002

Aturem la pèrdua de biodiversitat Barcelona, 3 de desembre de 2009 Tendències generals de l'avifauna a Catalunya. ,Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 6 maig de 2008


Canvis en la distribuci贸 entre 1983 i 2002

Picot garser gros

Aturem la p猫rdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en la distribució entre 1983 i 2002

Àguila calçada

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en la distribuci贸 entre 1983 i 2002

Gralla

Aturem la p猫rdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en la distribució entre 1983 i 2002 232 espècies nidificants

13%

Tendències Sp. introduïdes

4%

Tendències n.s. S noves Sp. Tendències +

55% 3% 25%

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Estatus d’amenaça (UICN) 2002 •Tendències •Distribució •Població Població

Poblacions veïnes

13 espècies no avaluades 95 espècies de preocupació menor 51 espècies properes a l’amenaça 34 espècies vulnerables 23 espècies en perill 9 espècies en perill crític

A Catalunya hi havia 67 espècies d’ocell amenaçades (29%)

1 espècie extinta

?

6 espècies amb dades insuficients Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


“Estatus d’amenaça” 2009 2002

2009

1 nova espècie extinta

Alosa becuda

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


On hem de prioritzar? Mapes d’interès de conservació ió

+

+ Gall fer En perill (4)

Voltor Proper a l’amenaça (2) Escorxador Preocupació menor (1)

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


On hem de prioritzar? i m

ICUTS j   TS in i 1

Herrando, S., Brotons, L., Guallar, S. & Quesada, J. 2009. Assessing regional variation in conservation value using fine-grained bird atlas. Biodiversity and Conservation. Conservation In press press.

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància entre 2002 i 2008

Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya SOCC) Aturem la pèrdua de biodiversitat Barcelona, 3 de desembre de 2009 Tendències generals de l'avifauna a Catalunya. ,Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 6 maig de 2008


Canvis en l’abundància entre 2002-2008

Mosquiter comú

M Mosquiter i pàl·lid àl lid Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància entre 2002-2008

Reietó

Bruel Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància entre 2002-2008 112 espècies comunes

Tendències -

19%

Tendències n.s. Estables Tendències +

47% 13% 21%

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància hivernal 1985-2009

Cens d’ocells aquàtics hivernals

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància hivernal 1985-2009

Morell cap-roig

Fotja vulgar Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància hivernal 1985-2009

Morell cap-roig

Fotja vulgar Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Canvis en l’abundància hivernal 1985-2009 34 espècies aquàtiques

Tendències -

9%

Tendències n. s.

9%

Estables

3%

Tendències + Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009

79%


Indicadors MĂŠs enllĂ dels ocells...

...amb els ocells.

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Indicadors Indicadors d’estat dels hàbitats

Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Indicadors Inferències sobre les causes del canvi

Indicadors de procés d d’intensificació intensificació agrícola Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Indicadors Inferències sobre les causes del canvi

Indicadors de procés d d’urbanització urbanització Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Indicadors Inferència sobre les causes del canvi

Indicador de Canvi Climàtic Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Indicadors

seguint i ell canvii climàtic... li à i però òd de fforma iinsuficient fi i Aturem la pèrdua de biodiversitat, Barcelona, 3 de desembre de 2009


Aquests q resultats han estat p possibles g gràcies a l’entusiasta participació de moltes persones i institucions.

Moltes gràcies a tots!

2009 ico herrando