Page 1

V Jornada CREAF-SCB-ICHN

Les decisions en la gestió de l’Aigua Evolució de l’Episodi de Sequera 2007/08 25 de novembre de 2008 1


Sumari

Antecedents Sequ猫ncia de la sequera: informaci贸 i presa de decisions Grups de Gesti贸 Resultats Estat actual

2


Antecedents

3


ANTECEDENTS Situaci贸 hist貌rica

4


ANTECEDENTS Aportacions anuals als embassaments d'ATLL (Sau + La Baells + La Llosa)

Hm 3/any 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Aportació mitjana: 789 hm3

800

Demandes totals des dels embassaments:525 hm3

600 400

Demandes d’abastament des dels embassaments: 395 hm3

200

19 41 19 43 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07

0

Anys naturals Model Sacramento

Enregistrament als embassaments

Demanda anual d'abastament

Demanda anual de regadiu

Aportació mitjana 1940 - 2007

Risc d’Emergència (fallada de l’abastament): 3 ocasions en 66 anys = 1 any cada 20 o 25 Risc d’Alerta (fallada d’usos no prioritaris): 13 ocasions en 66 anys = 1 any cada 5 (tot i que la impressió els darrers 20 anys sembla haver-se incrementat a una Alerta cada 3 anys)

Nota: En aquest balanç no hi són les aportacions no regulades, ni les demandes que se subministren amb pous ni els cabals de manteniment, podent-se considerar una certa compensació entre uns elements i altres.

5


ANTECEDENTS Evolució simulada de les reserves al sistema d’embassaments del Ter-Llobregat 600 550 500

400 350 300 250 200 150 100

Alerta

Emergència I,II,III i IV

Excepcionalitat

50 0 40 42 43 45 46 47 49 50 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 66 67 69 70 71 73 74 76 77 79 80 81 83 84 86 87 88 90 91 93 94 96 97 98 00 01 03 04 05 07

Volum a fi de mes (hm3)

450

La pitjor situació de reserves en 67 anys El 80% dels mesos dels darrers 67 anys les reserves van estar per sobre del 70% de la capacitat màxima d’emmagatzematge

Problema d’amplitud 6


Gener – Febrer 2007

7


ESTAT DELS SISTEMES (GENER 2007) 8 de Gener de 2007 Volum embassat Conques Internes

Volum embassat Conques Catalanes de l’Ebre

Volum Embassat

Volum embassat

08/01/2007 hm³ %

Sistema o embassament* Embassament de Foix Embassament del Catllar Sistema de la Muga Sistema Llobregat Sistema Siurana-Riudecanyes Sistema Ter Sistema Ter-Llobregat

3,7 2,0 25,7 95,2 6,6 226,9 322,1

99,9 3,4 42,0 44,5 36,9 57,0 52,2

Total Conques Internes*

358,1

51,6 2006

2007

2008

2068

33 49 20 79

55

3

[Hm ] 600

90 500

80 70

400 60 50

300

40

Reserves embassades al sistema TerLlobregat

200

30 20

100

10

Normalitat

Excepcionalitat I

Excepcionalitat II

abr

gen

oct

jul

abr

gen

oct

jul

0 abr

0 gen

Reserves embassades al Ter-Llobregat

366 217 103 1382

Total Conques Catalanes Ebre

* Al total de conques internes no es comptabilitza el volum embassat a l'embassament del Catllar [%] 100

08/01/2007 hm³ %

Sistema o embassament Noguera Ribagorçana Noguera Pallaresa Segre Ebre

Emergència

8


Gener-Febrer 2007 Fites clau i actuacions

22 de novembre: Resolució MAH/3843/2006. Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i l’aprofitament de recursos no potables. (1 M€)

25 de gener: Comunicació al Consell d’Administració de l’ACA de l’estat de les reserves com pre-alerta i s’impulsen mesures informatives. Es constitueixen el Comitè Permanent de la Sequera i la Comissió de Gestió de la Sequera.

Gener: Comunicació al Govern, s’inicia el procés de redacció i d’aprovació d’un nou Decret de Sequera.

Febrer 2007: Primera campanya publicitària adreçada a aconseguir l’estalvi en el consum d’aigua per abastament.

9


Marรง Marรง - Abril 2007

10


ESTAT DELS SISTEMES (ABRIL 2007) 12 d’Abril de 2007 (Inici Decret Sequera) Volum embassat Conques Internes Volum Embassat Inici Decret (16/04/07) hm³ %

Volum embassat Conques Catalanes de l’Ebre

Variació Volum 08/01/2007 a Inici Decret hm³

Sistema o embassament* Embassament de Foix Embassament del Catllar Sistema de la Muga Sistema Llobregat Sistema Siurana-Riudecanyes Sistema Ter Sistema Ter-Llobregat

3,8 2,4 30,8 82,0 7,8 208,7 290,7

100,0 4,0 50,4 38,4 44,3 52,4 47,5

0,1 0,4 5,1 -13,2 1,2 -18,2 -31,4

Total Conques Internes*

335,4

44,4

-25,0

Volum embassat

Variació Volum

Inici Decret (16/04/07) hm³ %

08/01/2007 a Inici Decret hm³

Sistema o embassament Noguera Ribagorçana Noguera Pallaresa Segre Ebre

349 198 104 1637

31 44 20 93

-17 -19 1 255

Total Conques Catalanes Ebre

2288

60

220

* Al total de conques internes no es comptabilitza el volum embassat a l'embassament del Catllar

Normalitat

Excepcionalitat I 2006

2007

Emergència 2008

3

[Hm ] 600

90 500 DS 84 / 2007

80 70 60

400

50

300

40 200

30 20

100

10 jul

abr

gen

oct

jul

abr

gen

oct

jul

0 abr

0 gen

Reserves embassades al Ter-Llobregat

[%] 100

Excepcionalitat II

11


Març-Abril 2007 Fites clau i actuacions

S’aprova el Decret de Sequera 84/2007, de 3 d’abril, publicat el 12 d’abril.

L’àmbit Ter-Llobregat registra una clara reducció de les captacions per a l’abastament fruit de les campanyes i col·laboració entre institucions (3-5%).

Tota la informació sobre la sequera es troba disponible a la pàgina web de l’Agència des del mes d’abril de 2007 coincidint amb la publicació del Decret de Sequera.

12


Maig - Agost 2007

13


ESTAT DELS SISTEMES (AGOST 2007) 6 d’Agost de 2007

Volum Embassat a 06/08/2007 Total Conques Internes* Total Conques Catalanes Ebre

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat Normalitat 2006

Excepcionalitat II 2007

%

303,7 2.105

40,5 55

Estat dels sistemes a 01/08/2007

Emergència 2008

3

[Hm ] 600

DS 84 / 2007

90 80 70

500

400

60 50

300

40 200

30 20

100

10 jul

abr

gen

oct

jul

abr

gen

oct

jul

0 abr

0 gen

Reserves embassades al Ter-Llobregat

[%] 100

Excepcionalitat I

Hm³

14


Maig-Agost 2007 Fites clau i actuacions

Es convoquen subvencions per a millorar les xarxes locals d’abastament en alta.

S’atorguen subvencions per iniciatives relacionades amb l’estalvi d’aigua.

La Generalitat atorga el seu consentiment a obres per valor de 116M €. (25 act-40 municipis).

Comencen progressivament els desembassaments restringits per a regadiu.

Al Juliol de 2007 es fa una campanya publicitària reforç anomenada “Si vols aigua, tanca l’aixeta”.

A partir del maig, intensa operativa de comunicació (1303 cartes o fax).

15


Setembre - Desembre 2007

16


ESTAT DELS SISTEMES (Novembre 2007) 5 de Novembre de 2007

,

,

.

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat

Estat dels sistemes

17


Gestió de la Crisis Mesures front un desequilibri

Mesures estructurals avançades Mesures estructurals de sequera Oferta-extra

Actuacions pal·liatives

Demanda-i Oferta-i

Campanyes de sensibilització i estalvi Substitució d’usos

Prohibicions d’usos parcials

18


Gestió de Crisis 2008 GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

Mesures estructurals avançades

Gestió de l’Oferta

Mesures estructurals de sequera

Actuacions pal·liatives

Campanyes de sensibilització i estalvi

Gestió de la Demanda

Substitució usos

Prohibicions d’usos parcials

Entrada en excepcionalitat 2

Possible entrada en emergència

Possible inici dels talls domiciliaris 19


Setembre-Novembre 2007 Fites clau i actuacions

L’àmbit Ter-Llobregat registra una clara reducció de les captacions per a l’abastament.

S’inicien nous estudis de recuperació de captacions en desús i obres d’emergència per endegar a inici del 2008 si la tardor no ha estat prou important com per recuperar els sistemes.

S’amplia el Comitè Permanent de la Sequera per tal de donar cabuda a l’EMSHTR, FMC, ACM, Departament de Salut i empreses subministradores implicades (Agbar, CAT), amb trobades cada 15 dies des de novembre de 2007.

El 27 de novembre de 2007 s’aprova el Decret 257/2007 que prorroga el decret de sequera 84/2007 del 3 d’abril de 2007 fins al desembre de 2008.

20


Desembre 2007 Fites clau i actuacions •

S’activen mesures de suport a l’abastament per valor de 23 M€ i s’acceleren actuacions previstes en la planificació de l’Agència (ampliació dessalinitzadora de la Tordera, connexió ETAP Cardedeu - ITAM Tordera, construcció nova dessalinitzadora (ITAM FOIX).

Es fa una crida i una campanya de conscienciació per a l’ús racional de l’aigua en tots els àmbits (domèstic, industrial i agrícola).

S’Amplia la dotació pressupostària i els terminis de realització del transport d’aigua mitjançant vehicles cisterna o similars, (1 M€)

La Llei 17/2007 eximeix del cànon regulació a les conques internes de Catalunya.

Comencen a entrar en servei algunes de les accions aprovades per via d’urgència (millores al Solsonès i al Baix Empordà). S’inicien els treballs per a la recuperació de recursos subterranis a l’àmbit Penedès-Garraf.

L’operativa de comunicació suposa l’enviament de 1278 cartes. 21


GenerGener-Febrer 2008

22


ESTAT DELS SISTEMES (Febrer de 2008) 4 de Febrer de 2008

Volum Embassat a 04/02/2008

Hm続

%

Total Conques Internes*

168.3

22.3

Total Conques Catalanes Ebre

1,419

37

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat

Estat dels sistemes a 01/02/2008

23


La contingència en la sequera 2007/08 Gestió de l’oferta: mesures estructurals i pal·liatives

4 6 7 6

4

12

14 10 8 6

14 8 6

Incorporació de mesures al sistema T-LL % de recursos disponibles per a satisfer el nivell de demanda mes a mes.

77 69 50

Objectiu: mantenir les reserves dels embassaments entre el 15 i el 20%

24


Gener 2008 Fites clau i actuacions •

S’apliquen al Baix Ter les dotacions de reg en els nivells que preveu el Decret de sequera.

S’inicien les compareixences periòdiques del Conseller davant dels mitjans de comunicació.

Distribució massiva (>650.000 kits d’estalvi d’aigua). Es calcula un estalvi potencial de 2M m3/any.

Es preveu la utilització d’aigües regenerades procedents de la depuradora del Baix Llobregat per al rec dels conreus del canal de la Dreta.

S’aprova la (Resolució MAH/92/2008, 19 de gener) de subvencions als ajuntaments per a la recuperació urgent de pous i captacions en desús, per import de 15 M€.

El Conseller fa pública l’aportació temporal d’aigua a través de vaixells per garantir l’abastament domiciliari en cas extrem de necessitat.

Per Resolució DMAH/159/2008, de 23 de gener, es produeix exempció cànon regulació CCEiX. 25


Febrer 2008 Fites clau i actuacions

L’HC informa que les mesures realitzades fins ara, amb la inclusió dels volums que aportin els vaixells, permeten endarrerir els talls d’aigua domèstics fins a la tardor.

Publicació, al web específic de sequera, d’informació sobre les preguntes més freqüents. Aquesta opció està disponible des de l’1 de febrer de 2008.

Entre gener-febrer l’operativa de comunicació suposa l’enviament de 1205 cartes.

26


Marรง Marรง 2008

27


ESTAT DELS SISTEMES (Març de 2008) 31 de Març de 2008 – MÍNIM DE RESERVES EMBASSADES al sistema Ter-Llobregat

Volum Embassat a 31/03/2008

Hm³

%

Total Conques Internes*

145.9

21

Total Conques Catalanes Ebre

1,710

45

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat

Estat dels sistemes

28


ESTAT DELS SISTEMES (Març de 2008)

Situació de l’aqüífer del Baix Llobregat

Evolució de l’estalvi respecte la demanda habitual (2005-07) al TerLlobregat 7,5 % al març de 2008 20,5 % al juny de 2008

29


Març 2008 Fites clau i actuacions •

L’ACA, l’EMA i Unió de Pagesos avancen acords per iniciar el reg amb aigües regenerades a la zona del Baix Llobregat.

S’adjudica l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (>56 M€ - Termini:18 mesos – Capacitat: de 10 a 20 Hm3 l’any).

Es posa en marxa el web específic de caràcter divulgatiu sobre la sequera: www.sequera.gencat.cat i el servei de reforç d’atenció telefònica específic sobre sequera (012).

S’elaboren amb la col·laboració de les entitats municipalistes i de EMA unes "Recomanacions per a la gestió municipal dels abastaments en situació de sequera".

Comencen els treballs de recuperació de les fuites de la canonada Ter-Trinitat.

Es perllonga l’actual canonada des de l’EDAR a Sant Joan Despí.

Les conques internes ja no donen més de si i es plantegen aportacions de les conques catalanes de l’Ebre.

Es fa públic tot l’operatiu dels vaixells.

Des del 28 de març de 2008 durant un mes es programa la difusió de la campanya institucional de sensibilització sobre l’estalvi en els suports de premsa, ràdio i televisió.

30


Abril - Maig 2008

31


ESTAT DELS SISTEMES (Maig 2008) 13 de Maig de 2008

Volum Embassat a 13/05/2008

Hm続

%

Total Conques Internes*

199.9

28.8

Total Conques Catalanes Ebre

2,255

59

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat

Estat dels sistemes

32


Abril-Maig 2008 Fites clau i actuacions •

Aprovació del Reial Decret (RDL 3/2008, de 21 d’abril, publicat al BOE núm. 97 de 22 d’abril) que autoritza una aportació temporal i excepcional d’aigua de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona amb la xarxa d’Aigües Ter Llobregat.

El dia 15 de maig es publica el Decret 108/2008 de modificació del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

El 29 de maig l'ACA informa que és necessari: •Continuar amb una part significativa de les mesures extraordinàries (terciari, pous, aqüífer Llobregat) i es recomana mantenir les campanyes d'incentivació a l'estalvi. •Prescindir dels vaixells. •Acordar que el sistema Ter-Llobregat passi a l’escenari d’excepcionalitat 1.

33


Juny 2008

34


ESTAT DELS SISTEMES (Juny 2008) 16 de Juny de 2008

Volum Embassat a 16/06/2008

Hm続

%

Total Conques Internes*

432.6

62.3

Total Conques Catalanes Ebre

2972

77

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat Estat dels sistemes

35


Juny 2008 Fites clau i actuacions •

El 3 de juny el Govern sol·licita al Govern de l’Estat la derogació del RDL 3/2008, de 21 d’abril, de mesures excepcionals i urgents per garantir l’abastament de poblacions afectades per la sequera en la província de Barcelona.

El 7 de juny descarrega l'últim vaixell d'aigua potable al port de Barcelona.

Pel que fa a l'estat dels aqüífers, les aportacions de les pluges d'abril i maig han permès mantenir la relaxació en les extraccions i, per tant, una certa recuperació de l’aqüífer del Baix Llobregat per recàrrega natural.

10

5

0

Valor de l'Indicador

-5

Situació de l’aqüífer del Baix Llobregat

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40 GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER (+1)

Mes

Estat 1

Estat 2

Estat 3

2005

2006

2007

2008

36


JuliolJuliol-Agost 2008

37


ESTAT DELS SISTEMES (Agost 2008) 31 d’agost de 2008

Volum Embassat a 25/08/2008 Total Conques Internes* Total Conques Catalanes Ebre

Hm³

%

431.8 2573

62.2 67

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat Estat dels sistemes DS 84/07

90 80 70 60

500

Mínim reserves

Prorroga DS 257/07

600

50

400

300

40 200

30 20

100

10 oct

jul

abr

gen

oct

jul

abr

gen

oct

jul

0 abr

0 gen

Reserves embassades al Ter-Llobregat

100

38


Juliol-Agost 2008 Fites clau i actuacions

Es fa pública la resolució definitiva de l’ordre MAH 92/2008 de subvencions per a la recuperació urgent de captacions en desús.

La MUGA: Malgrat el manteniment de la situació d’excepcionalitat 2 a la conca de la Muga, la construcció dels pous d’emergència (Pont de Molins) i la recuperació de captacions en desús per part dels municipis i els transport d’aigua d’emergència, garantiran l’abastament urbà. Inicialment aquest pous han servit per complementar el recurs destinat a reg. En l’àmbit de la conca s’han atorgat o es troben en tramitació 13 sol·licituds d’actuacions d’emergència (561.481 €).

Portbou: Davant la reducció de reserves a l’embassament, s’estan estudiant alternatives centrades en la recuperació de pous salinitzats.

39


Juliol-Agost 2008 Evolució de l’estalvi respecte a la demanda de referència (2005-07) Evolució de l’estalvi setmanal respecte a la demanda de referència (2005-2007) (Sistema Ter-Llobregat) 25,0%

8,70%

12,5%

Aigües Ter-Llobregat (ATL) Aigües de Manresa (AdM) Consorci Costa Brava (CCB)

11,20%

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AdG)

5,00%

Aigües de Figueres (AdF)

5,70%

Promig (ponderat per habitants servits)

8,40%

22,5% 20,0% 17,5% 15,0%

10,0% 7,5%

1,80%

5,0% 2,5% 0,0% -2,5%

ju l-0 8

m a ig -0 8

m a rç -0 8

g e n -0 8

n o v -0 7

s e t-0 7

ju l-0 7

m a ig -0 7

m a rç -0 7

g e n -0 7

n o v -0 6

s e t-0 6

ju l-0 6

m a ig -0 6

m a rç -0 6

-5,0% g e n -0 6

Xarxa Supramunicipal

Contenció de la demanda assolida respecte els valors promitjos 2005-2007 a 31 d'agost de 2008

Mitjana mòbil de 9 setmanes de la contenció setmanal de la demanda

S’ha produït un increment de la demanda a les xarxes d’abastament del sistema TerLlobregat (∆T i sortida E2). 40


Resultats

41


La resposta ciutadana: estalvi en alta a l’abastament Sistema Ter-Llobregat Evolució de l'estalvi setmanal respecte a la demanda de referència (2005-07) al Sistema Ter-Llobregat 25.0%

Escenaris declarats

22.5% 20.0% 17.5% 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% -2.5%

nov-08

set-08

jul-08

maig-08

març-08

gen-08

nov-07

set-07

jul-07

maig-07

març-07

gen-07

-5.0%

• La demanda de referència 2005-07 incorpora ja la consolidació permanent d’un estalvi del 3-4% assolit a la darrera sequera (2005) • Els valors són la mitja mòbil a 9 setmanes per evitar els efectes puntuals 42


La resposta ciutadana: estalvi en alta a l’abastament Evolución de ahorro respecto a la demanda de referencia (2005-07) 20.0% 17.5% 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5%

nov-08

oct-08

sep-08

ago-08

jul-08

jun-08

may-08

abr-08

mar-08

feb-08

ene-08

dic-07

nov-07

oct-07

sep-07

ago-07

jul-07

jun-07

may-07

abr-07

mar-07

-5.0%

feb-07

0.0% -2.5%

ene-07

Evolución del ahorro semanal en las CIC

22.5%

Media móvil de 9 semanas de la variable ahorro semanal de la demanda

-7.5% -10.0% -12.5% -15.0%

Red Supramunicipal

Contención de la demanda respecto a los valores promedios 2005-2007

Máximo % Ahorro 2008

Mínimo % Ahorro 2008

Ahorro Ahorro % Promedio acumulado 2008 Hm3 2008

Aigües Ter-Llobregat (ATL)

6.3%

21.0%

-1.2%

9.9%

31.3 Hm3

Aigües de Manresa (AdM)

5.4%

17.6%

-3.1%

6.4%

0.6 Hm3

Consorci Costa Brava Centre(CCB)

-1.3%

18.6%

-1.3%

6.9%

0.4 Hm3

Consorci Costa Brava Nord(CCB)

-39.6%

14.5%

-39.6%

-3.9%

-0.2 Hm3

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AdG)

2.7%

20.9%

0.6%

7.8%

0.7 Hm3

Aigües de Figueres (AdF)

3.2%

15.0%

-11.3%

3.3%

0.2 Hm3

Promedio ATL ponderado por habitantes

5.7%

20.2%

-1.0%

9.4%

33.0 Hm3

43


La resposta ciutadana: estalvi en alta a l’abastament Total Sistema Ter-Llobregat Evolució del consum setmanal en alta al Sistema Ter-Llobregat (2007-08) 10.0

9.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Nota: Estudi amb dades de gener a octubre 2008

20,2% d’estalvi

33 hm3 estalviats

màxim bimensual

en 2008

nov-08

oct-08

set-08

ag-08

jul-08

juny-08

maig-08

abr-08

març-08

feb-08

gen-08

des-07

nov-07

oct-07

set-07

ag-07

jul-07

juny-07

maig-07

abr-07

març-07

feb-07

0.0 gen-07

Consum setmanal (hm3/setmana)

8.0

44


La gestió de la demanda: els efectes Comparación de la evolución del ahorro del abastecimiento respecto a la demanda de referencia (2005-07) con las campañas de comunicación realizadas durante el 2007 i 2008 Entrada Excepcionalitat I Ter-Llobregat

Estalvi sobre la demanda d'abastament al Ter-Llobregat (%)

22.5%

Repartiment dispositius "En queda poca" d'estalvi (PREMSA ESCRITA)

Reforç de la campanya "Si vols aigua, tanca l'aixeta" ( RADIO, SUPORTS EXTERIORS I MUPPIS)

"Si vols aigua, tanca l'aixeta" (TV, RADIO, PREMSA ESCRITA)

Entrada Excepcionalitat II Ter-Llobregat

"Estem treballant per "Junts podem fer assegurar l'aigua per front a la sequera" tothom" (TV I PREMSA (PREMSA ESCRITA) ESCRITA)

990

20.0%

880

17.5%

770

15.0%

660

12.5%

550

10.0%

440

7.5%

330

5.0%

220

2.5%

110

0.0%

0

-2.5%

gen-07

Número de comunicacions

3 d'abril. Decret de Sequera

-110

març-07

maig-07

jul-07

set-07

nov-07

gen-08

març-08

maig-08

jul-08

Llegenda dels mapes:

45


Elasticitat de la demanda: dotacions El doble mèrit de l’estalvi de l’abastament • S’ha estalviat en 9 mesos el 9% de les demandes anuals d’abastament Dotació

Demanda-i

• S’ha fet amb valors de dotació molt baixos • S’ha arribat a dotacions en alta inferiors al 200 l/hab/dia, incloent domèstica, serveis i activitats econòmiques dependents

NORMALITAT

270 l/hab/dia

ALERTA

250 l/hab/dia

EXCEPCIONALITAT

230 l/hab/dia

EMERGENCIA

210 l/hab/dia

COL·LAPSE

<160 l/hab/dia

46


Elasticitat de la demanda: dotacions AGBAR AGBAR Evoluci贸 de les dotacions en alta Per铆ode abril 2007 - octubre 2008 320

280

Dotaci贸 (l/hab路dia)

240

200

160

120

80

40

0 abr-07

jun-07

ago-07

oct-07

dic-07

feb-08

abr-08

jun-08

ago-08

47


Elasticitat de la demanda: dotacions Resum de l’evolució de les dotacions per àmbit territorial

Dades en l/hab·dia

Dotació mitja Període Abril 07Setembre 08

Dotació mitja Dotació mitja Període Abril 07- Període Feb 08Gener 08 Setembre 08

Dotació màxima

Dotació mínima

Dotació

Mes

Dotació

Mes

AGBAR

202

211

190

232

jun-07

178

ago-08

ATLL

203

213

192

253

jul-07

178

may-08

Aigües de Girona - CCB Centre

201

208

193

281

jul-07

155

nov-07

Aigües de Figueres - CCB Nord

224

233

214

310

ago-07

174

feb-08

48


La resposta ciutadana: estalvi dels regants Ter

CONCA DEL TER Consum de reg durant la campanya de 2008 Comparació amb els consums corresponents a una campanya normal 25,0

Volum (hm3)

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 Juny

Juliol

Agost

Consum campanya de reg 2008 (recurs ordinari)

Consums campanya de reg normal

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Total

12,7

21,7

21,7

12,7

68,9

Recurs ordinari

2,4

15,6

17,4

9,3

44,7

Aportació natural

5,5

4,6

3,3

6,2

19,6

Aportació complementària

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

8,0

20,2

20,7

15,5

64,3

Campanya normal

Recurs ordinari

Setembre

49


La resposta ciutadana: estalvi dels regants Estalvi de la campanya de reg de 2008 respecte una campanya normal

LLOBREGAT

TER

REGANTS Ter-Llob

MUGA

Estalvi Recurs Ordinari (hm3)

22.9

Estalvi Recurs Regulat (%)

76%

Estalvi total (%)

57%

Estalvi Recurs Ordinari (hm3)

24.2

Estalvi Recurs Regulat (%)

35%

Estalvi total (%)

7%

Estalvi Recurs regulat (hm3)

47.0

Estalvi Recurs Ordinari (hm3)

22.7

Estalvi Recurs Regulat (%)

91%

Estalvi total (%)

89%

50


La gestió de la demanda Estalvis totals assolits en el sistema Ter-Llobregat durant l’any 2008

Abastament

33 hm3

Regants

47 hm3

Reducció Cabal Ambiental Ter*

33 hm3

ESTALVI TOTAL

113 hm3 (22 %) Demanda anual STL = 525 hm3

*Nota: sobre els 3 m3/s desembassats com a cabal ambiental al Pasteral en normalitat 51


Els grups de gesti贸 gesti贸

52


PROCÉS DE GESTIÓ DE L’EPISODI DE SEQUERA 2007-2008

53


CALENDARI DE REUNIONS – ANY 2007

54


CALENDARI DE REUNIONS – ANY 2008

55


Estat actual

56


ESTAT DELS SISTEMES (Novembre 2008) 10 de novembre de 2008

Volum Embassat a 10/11/2008 31/03/2008

HmÂł

%

Total Conques Internes*

465,3 145.9

Total Conques Catalanes Ebre

2655 1,710

21 67 69 45

Reserves embassades al sistema Ter-Llobregat 2006

2007

2008

3

[Hm ]

Estat dels sistemes

50 50

DS 108/2008 MĂ­nim reserves

60 60

Prorroga DS 257/07 Minim Reserves

DS 84 / 2007

70 70

DS 84/07

80 80

Prorroga DS 257/07

600

90 90

500

400

300

40 40

200

30 30 20 20

100

10 10

gen oct

jul oct

abr jul

gen abr

oct gen

jul oct

abr jul

gen gen abr

oct oct

jul jul

0 0

abr abr

00 gen gen

Reserves embassades al Ter-Llobregat Reserves embassades al Ter-Llobregat

[%] 100 100

57


GrĂ cies. Barcelona, 25 de novembre de 2008 58

2008 aca pastor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you