Page 1

Fragmentació i biodiversitat: una introducció Ferran Rodà CREAF i Universitat Autònoma de Barcelona

Jornada CREAF-SCB-ICHN sobre “Fragmentació del territori i diversitat” Universitat Autònoma de Barcelona, 3 desembre 2007


Fragmentaciรณ = sempre ?

Connectivitat = โ˜บ


Madagascar

Austràlia

Hawaii

Llac Tanganyika

Galápagos

Canàries

Llac Baikal


Fragmentació “amistosa” per a la biodiversitat:

Mosaics agrosilvopastorals extensius

Passanant i Belltall, Conca de Barberà


Possible relaci贸 conceptual entre fragmentaci贸 i biodiversitat

Biodiversitat local

+

-

Grau de fragmentaci贸

+


La fragmentació dels hàbitats Trencament de l’hàbitat en fragments menors

Menys hàbitat – Més clapes – Clapes menors – Més aïllades – Més vores

MANTENIMENT DE LA BIODIVERSITAT ?


La fragmentació: un cas de polisèmia aguda

• la fragmentació com a patró • la fragmentació com a procés • incloent la pèrdua d’hàbitat • excloent la pèrdua d’hàbitat

= fragmentació per se

P.ex. Lindenmayer DB, Fischer J (2006) Tackling the habitat fragmentation panchreston. Trends in Ecology and Evolution 22:127-132.


Fragmentació de l’hàbitat com a patró Hàbitat no fragmentat

Hàbitat fragmentat

1. Un hàbitat disjunt és un hàbitat fragmentat? (i una població disjunta és una població fragmentada?)


Sant Llorenç del Munt

El rocam, un hàbitat disjunt

Rocam

Matadepera

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 1993 (CREAF-DMA)


1 km


1 km

Cabrera


Hàbitats disjunts: Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus Reticle: UTM de 10 km

Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Unitat de llegenda 6140. Centre de la imatge aprox. 42° 35’ 29,4’’ N, 0° 58’ 32,1’’ E. .


Fragmentació de l’hàbitat com a procés Fragmentació:

temps Desfragmentació:


No totes les clapes s贸n fragments!

Plana del Vall猫s


Fragmentació versus Pèrdua d’hàbitat


El terme “fragmentació” sol incloure dos aspectes diferents:

Pèrdua d’hàbitat

Fragmentació de l’hàbitat per se = subdivisió de l’hàbitat mantenint constant la quantitat d’hàbitat

Fahrig L (2003) Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 34:487-515.


Quantitat d’hàbitat negre

Fragmentació per se

Aleatori

Fractal dispers

Fractal agregat

Pèrdua de l’hàbitat negre

With KA, King AW (2001) Biological Conservation 100:75-88.


Efectes biològics de la fragmentació de l’hàbitat

Clapes petites suporten menys espècies i poblacions més petites que clapes grans

• •

Poblacions més petites

• •

Més efectes de vora en clapes petites

Pot afavorir la coexistència d’espècies en el paisatge

Menys diversitat genètica

Els fragments poden ser embornals si les seves poblacions no són autosostenibles i depenen de la immigració de l’exterior

Mosaics favorables per espècies d’hàbitats diferents i espècies multihàbitat


Probabilitat de que hi hagi toixoneres ocupades en una clapa de bosc, en funció de la mida de clapa

Probabilitat (%)

Matriu agrícola cerealista;

4 àrees de Lleó, Burgos i Toledo

47,1

50

bootstrap: P < 0,007

40

33,3

30 20 10 0,03

0,05

0 <10

10-50

50-100

>100

Mida de la clapa de bosc (ha) Virgós E (2002) Are habitat generalists affected by forest fragmentation? A test with Eurasian badgers (Meles meles) in coarse-grained fragmented landscapes of central Spain. Journal of Zoology, London 258:313-318.


Yaacobi et al (2007)

• fragmentació per se (descomptant els efectes de la pèrdua d’hàbitat) • en matollars mediterranis altament fragmentats • rang de mides dels fragments: 0,02 – 3,8 ha • nombre d’espècies per fragment de: plantes perennes caràbids tenebriònids


Els efectes de la fragmentació depenen de:

• • • •

Espècie o grup considerat

El context ecològic

Variable de resposta utilitzada Escales espacial i temporal Si considerem que la pèrdua d’hàbitat és un aspecte de la fragmentació o no

• • •

quant hàbitat hi ha contrast entre l’hàbitat i la matriu que l’envolta història prèvia

P.ex. Ewers RM, Didham RK (2006) Confounding factors in the detection of species responses to habitat fragmentation. Biological Reviews 81:117–142.


Principals models conceptuals de la fragmentació 2.

1. Biogeografia d’illes continent

Metapoblacions

McArthur i Wilson 1967

3. Clapa-corredor-matriu

Levins 1969

4.

Mosaic

5. Continuum Forman 1995

“the matrix matters”

“beyond fragmentation” Fischer & Lindenmayer 2006


Fragmentaci贸 i connectivitat

Connectivitat = 1 / Fragmentaci贸 funcional


Connectivitat en el paisatge

Clapa 2 Clapa 1

Clapa 1

Mosaic d’hàbitats (connector ecològic)

Clapa 2

Passeres d’hàbitat Clapa 1

Clapa 1

Clapa 2

Clapa 2

Corredor d’hàbitat

Bennett 1999


Experiment de connectivitat entre clapes, controlant l’efecte de l’àrea A igualtat d’àrea, les clapes connectades:

• tenen més espècies de plantes • reben més visites de papallones • reben més pol·len • reben més fruits dispersats per ocells

Savannah River Site, South Carolina, USA

Damschen EI et al (2006) Corridors increase plant species richness at large scales. Science 313:1284-1286. Tewksbury JJ et al (2002) Corridors affect plants, animals and their interactiobs in fragmented landscapes. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 99:12923-12926.


Quins hàbitats es fragmenten antròpicament a Catalunya ? Molts Els que menys, els boscos de muntanya

Quines activitats humanes fragmenten ? Els usos del sòl Les infraestructures


Pèrdua i fragmentació d’hàbitats estèpics: les transformacions a regadiu Qualitat d’hàbitat estèpic: Usos del sòl a la Plana de Lleida

suma de la distribució de 5 espècies indicadores

Situació pre-projecte

Escenari: Increment màxim dels regadius

Gentilesa de L. Brotons (2006), Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, (modificat).


Fragmentaci贸 de rius per preses


Fragmentació per infraestructures viàries


Camerun oriental

4,33 km


1 km

Vallès oriental

La Garriga


APAP-7 Barberà del Vallès

8 C-5


Possible relaci贸 conceptual entre fragmentaci贸 i biodiversitat

+ Biodiversitat local

som aqu铆?

-

Grau de fragmentaci贸

+


A recordar

• No tota fragmentació és “dolenta”, ni tota connectivitat és “bona”

• La fragmentació és un concepte multifacètic • Els efectes de la fragmentació depenen de molts factors • La pèrdua d’hàbitat sol tenir major efectes negatius que la fragmentació per se (configuració espacial de l’hàbitat romanent)

• En molts llocs de Catalunya, la pèrdua i fragmentació d’hàbitats i la reducció de la connectivitat biològica amenacen la biodiversitat

2007 creaf uab roda  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you