Page 1

Butlletí Informatiu del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental Novembre 2006

9 el butlletí del Consorci El reportatge: Augmenta la recollida selectiva de vidre

Entrevista: Francesc Tella i Macià, alcalde de Sant Antoni de Vilamajor El tema: Més de 16 tones de roba es recuperen a les deixalleries


Horari de les deixalleries Dilluns Tancades totes les deixalleries a excepció de Granollers nord i Mollet del Vallès De dimarts a divendres matí: de 10 a 13 h tarda: de 16 a 19 h Dissabte matí: de 10 a 14 h tarda: de 16 a 19 h Diumenge matí: de 10 a 14 h Festes: Les deixalleries tancaran els dies de festa aprovats oficialment més les dues jornades corresponents a les festes locals de cada municipi. En el cas que una festa de calendari oficial o local coincideixi amb diumenge, les deixalleries estaran tancades.

Telèfon d’atenció ciutadana

902 13 31 13

Xarxa de deixalleries comarcals L’Ametlla del Vallès 93 744 50 68 Camí de Can Draper, s/n Bigues i Riells 93 744 21 20 Pol. Ind. Can Barri C/ dels Esqueis

Martorelles 637 83 10 54 C/ de la Verneda, s/n

Caldes de Montbui 93 744 21 21 Pol. Ind. La Borda C/ del Priorat, s/n

Mollet del Vallès 93 597 00 14 Àrea del Tir Olímpic Av. del Tir Olímpic, 2

Canovelles 93 846 84 52 Pol. Ind. Can Castells C/ de la Indústria, 100

Montmeló 93 568 40 04 Pol. Ind. Sota el Molí C/ Primer de Maig

Cardedeu 93 871 29 88 Pol. Ind. Sud Av. del Vallès, s/n

Montornès del Vallès 93 568 48 00 Can Masferrer

Castellterçol 93 866 64 39 Pol. Ind. El Vapor

Parets del Vallès 93 573 14 54 Pol. Ind. Llevant C/ del Tenes, 5

Les Franqueses del Vallès 93 744 50 58 Pol. Ind. Pla de Llerona Via Europa, cantonada Itàlia

La Roca del Vallès 93 842 07 25 Can Borrell Zona d’equipaments industrials

La Garriga 687 58 45 66 Pol. Ind. Congost

Sant Antoni de Vilamajor 93 845 18 32 Sector Ind. Can Mora Sud

Granollers 93 840 01 28 Camí del Cementiri, s/n

Sant Celoni 93 744 00 85 Pol. Ind. Molí de les Planes C/ del Rec del Molí, 4

Granollers sud 93 879 28 89 C/ de Lluís Companys, s/n La Llagosta 93 544 85 81 C/ de Gaudí, cantonada Vic

Si trobeu els contenidors plens o amb brutícia al voltant, truqueu i, al més aviat possible, passaran a retirar els residus. Gràcies per la vostra col·laboració

Lliçà d’Amunt 93 841 58 71 Av. dels Països Catalans

Telèfons d’interès

Lliçà de Vall 93 843 94 33 Pol. Ind. El Pedrellot C/ del Pedrellot, s/n

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: Tel. 93 870 85 79 Fax. 93 860 16 69 www.cresidusvo.com cresidusvo@cresidusvo.com Serveis Ambientals del Vallès Oriental: Tel. 93 870 87 53 Fax. 93 860 16 71 www.savosa.com serveisambientals@savosa.com

Llinars del Vallès 93 744 50 96 Pol. Ind. Sud C/ del Porvenir, s/n

Sant Feliu de Codines 93 744 21 23 / 677 41 03 43 Pol. Ind. Pla de la Costa C/ de la Indústria, 10 Santa Eulàlia de Ronçana 93 844 68 58 Camí Rovira, s/n Santa Maria de Palautordera 93 744 00 86 Ctra. Nova a Sant Celoni, s/n

Crèdits: Edició i elaboració: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental Disseny: Miquel Llach Impressió: Rapu Dipòsit legal: B-51684-98 Imprès sobre paper reciclat i ecològic


3

Transversalitat en la gestió dels residus Jordi Terrades i Santacreu President del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Prevenció, màxima recuperació i tractament de tots els residus generats. Aquest és el model de gestió de residus impulsat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i el que ha assumit i adoptat també la nostra comarca per tal de contribuir a l’estalvi de matèries primeres i a la correcta gestió dels residus gràcies a la recuperació de materials continguts en les deixalles. Però el Pla d’acció per a la gestió de residus municipals 2005-2012, elaborat per la Generalitat amb la col·laboració dels ens locals de forma global i integradora, no busca només potenciar la prevenció de residus, millorar les recollides selectives, apostar per instal·lacions més petites.... sinó que també busca el compromís de tots els agents implicats –públics i privats-. És a dir, transversalitat, o integració de les polítiques de gestió de residus, entre les diferents unitats administratives i socials de la nostra comarca, una eina de treball fonamental que ens ha de permetre entendre la gestió dels residus com un valor afegit que repercuteixi en la millora de la qualitat de vida de tots, i que ens acosta als objectius de recuperació i reciclatge marcats per a l’any 2012: 55% de matèria orgànica (restes vegetals i de menjar), el 75% de vidre i paper, i el 25% d’envasos lleugers (plàstics, llaunes i brics). I és precisament en aquest sentit que treballa el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, impulsant aquesta transversalitat real de la gestió dels residus entre els sectors implicats mitjançant la potenciació decidida de la planificació i creació de projectes en tots els àmbits, i generant, al mateix temps, capacitat d’adaptació i innovació en els serveis que ofereix. És evident que la garantia de la millora és la participació ciutadana en general, i la de col·lectius concrets en particular, sectors de la població que han començat a col·laborar activament en els models de recollides proposats. Ho han fet a través de projectes dissenyats específicament per a ells, com la recollida porta a porta de paper i cartró comercial, que es realitza en 9 municipis, o el projecte per a la gestió del vidre als grans productors, en què participen més de 400 establiments de la comarca. Projectes que, units a les actuacions que el Consorci desenvolupa conjuntament amb fundacions i empreses sense ànim de lucre que tenen com a objectiu principal la inserció laboral de col·lectius que resten exclosos del mercat laboral ordinari, ens permeten promoure plans d’integració social, fidelitzar els models de recollida, i prestar cada vegada serveis públics de major qualitat.


El reportatge

4

La recollida selectiva de vidre augmenta un 14% a la comarca Més de 400 establiments participen en el projecte ‘Aquí reciclem vidre’

El reciclatge de vidre a la comarca s’ha incrementat un 12% durant els primers deu mesos de l’any. Entre gener i setembre de 2006 els ciutadans vallesans han recuperat 3.969,17 tones de vidre, davant les 3.542,66 tones reciclades en el mateix període del 2005, xifra que representa el 85% del total recollit durant tot el 2005 (4.636,14 tones), any que es va tancar amb un creixement del 9,16%. Els resultats apunten que cada vallesà dipositarà en els contenidors de vidre un quilogram més que l’any 2005, cosa que permetrà aconseguir una mitjana superior als 14 quilograms de residus d’envasos de vidre reciclat per habitant i superar les 5.300 tones. Més contenidors i més participació L’augment de la dotació de contenidors és, sens dubte, un dels factors que afavoreix l’increment de les quantitats recollides selectivament en les àrees d’aportació, ja que promou i incentiva la participació ciutadana en el sistema de recollida. El Vallès Oriental disposa actualment de 1.394 contenidors, el 6% del total de contenidors de vidre distribuïts arreu de Catalunya (23.581), la qual cosa representa un contenidor per cada 258 habitants de la comarca, una dada molt positiva si tenim en compte que la mitjana catalana és de 297, i l’espanyola de 347. També hem de destacar especialment l’èxit del programa ‘Aquí reciclem vidre’, dissenyat específicament per fomentar la recollida selectiva en establiments d’hostaleria i restauració, sector que consumeix el 48% del vidre que es produeix, i la contribució del qual és essencial per a la consecució dels objectius de reciclatge definits en el Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya 2005-2012, segons el qual s’ha d’arribar a recollir el 75% del vidre generat .

Aquest projecte, en el qual participen més de 400 establiments de 28 municipis diferents de la comarca i que es farà extensiu al llarg del proper any a 400 establiments més, ha permès distribuir contenidors de proximitat de 120 litres, material que permet als establiments recollir amb més facilitat el vidre que generen, emmagatzemar-lo fins que aquest contenidor estigui ple, per a més tard traslladar-ne amb comoditat el contingut als contenidors de color verd de recollida selectiva de vidre. El vidre pot tenir moltes vides. Recicla’l El Consorci i Ecovidrio (associació sense ànim de lucre creada per a la gestió de la recollida selectiva i el reciclatge dels envasos de vidre), amb la col·laboració dels municipis consorciats, també han posat en marxa i fins al gener de 2007 la campanya de publicitat per a premsa, ràdio i televisió: ‘El vidre pot tenir moltes vides. Recicla’l’, que té com a objectiu sensibilitzar a tots els col·lectius de la importància de la participació en la cadena del reciclatge i aconseguir augmentar, un any més, la recollida selectiva per càpita i el percentatge de recollida selectiva d’aquesta fracció.

Recorda El 100% del vidre dipositat en els contenidors verds es recicla i es fa servir per fabricar nous envasos de vidre, amb la qual cosa aconseguim nombrosos beneficis mediambientals. Diposita al contenidor verd tots els envasos de vidre (sense tap ni xapa)


“Des de l’Administració local hem de continuar posant instruments perquè es faci una bona separació dels residus i es fomenti la reducció”

Francesc Tella i Macià Alcalde de Sant Antoni de Vilamajor

Quan es compleix un any de la implantació de la recollida porta a porta de la matèria orgànica, els envasos lleugers, el paper cartró, i el rebuig, quin balanç fa? La recollida porta a porta és un sistema molt bo per aconseguir una bona separació dels residus. Mentre que amb els contenidors convencionals teníem un 12% de recollida selectiva, amb el porta a porta aconseguim un 68% (incloent la matèria orgànica que abans no recollíem). També hem aconseguit que el poble estigui molt més net per la retirada de contenidors, que en la majoria de casos eren un niu de porqueria. I respecte a la participació i percepció ciutadana del model? Malgrat que els canvis sempre són rebuts amb escepticisme, hem comprovat que la participació de la gent és molt bona i millora dia a dia. Hem de acabar de convèncer uns quants veïns i també controlar alguns actes d’incivisme. Vam començar amb una quantitat d’impropis del 9,7% en la fracció orgànica i hem anat baixant fins a aconseguir un 4,7% en la darrera caracterització. Inicialment ateníem entre 15 i 20 queixes o incidències diàries, mentre que en l’actualitat el sistema ja s’ha assimilat per part de la població i tenim molt poques incidències. El model adoptat per l’ajuntament també es fonamenta en la gestió directa del servei. Quins beneficis i avantatges aporta? Fer una gestió directa comporta un control directe i per tant un grau més alt de coneixement del sistema, i això és positiu. També ha comportat que el grau d’implicació dels treballadors sigui molt alt i això fa que facin un seguiment exhaustiu dels residus. Això és molt important perquè el “porta a porta” es mantingui amb bons resultats. Amb quins resultats esperen tancar l’any 2006? Enguany esperem recollir més de 600 tones de matèria orgànica i reciclar 400 tones de paper, vidre i envasos. Això ens representaria uns ingressos per retorns i compensacions, que calculem en 85.000 euros. Els resultats encara podrien ser millors en funció de la resposta

de la gent i de la qualitat de matèria orgànica que aconseguim. Hem de ser conscients que com més bé ho fem, més bé de preu ens sortirà, i millor serà la nostra contribució a fer que el nostre poble i el nostre país siguin més sostenibles. Amb la implantació del porta a porta i de la recollida selectiva de la matèria orgànica és recull selectivament el 68% dels residus municipals. Quines mesures i iniciatives són necessàries per mantenir i augmentar els nivells de recollida i participació ciutadana? Per augmentar els nivells de participació, cal seguir implicant la població en els resultats que estem obtenint. Hi ha d’haver una conscienciació i un esforç col·lectiu: la conscienciació de la importància de reduir el consum, de reutilitzar i de reciclar, i l’esforç d’intentar fer el millor possible aquestes tres accions abans esmentades. En aquest sentit, hem creat un butlletí que trimestralment dóna els resultats de la recollida i n’explica el significat. Així, la clau perquè la recollida selectiva continuï creixent és... Que entre tots ho intentem millorar i que la gent senti com a propi el sistema. En definitiva, que cada veí es senti protagonista d’aquest “porta a porta” i, per tant, el principal responsable dels bons resultats. Sense la col·laboració i la participació de la ciutadania és gairebé impossible obtenir bons resultats. Quines són les eines més eficients per combatre l’augment dels residus i conseqüentment el dels costos derivats del seu tractament? Davant la inadequada regulació normativa del món de l’envàs i l’embalatge, l’única eina que ens queda és la del consumidor: qui compra (i com compra) és qui tria. Per a l’Administració local és difícil combatre l’augment dels residus, només podem recordar a la gent la importància de les seves compres i posar els instruments perquè es faci una bona separació dels residus i es fomenti la reducció. Quines novetats incorporaran en el servei de recollida a curt termini? Volem introduir la bossa compostable per a la selecció de matèria orgànica, de manera que la quantitat d’impropis baixi substancialment. De fet, dels 6,7% d’impropis la major part (3,2% del total) són les bosses de plàstic. Si volem que el percentatge millori, hem de substituir les bosses de plàstic per bosses compostables i així aconseguir una matèria orgànica de més qualitat.

L’entrevista

5


6

Notícies de la comarca

Bigues i Riells i Montmeló recullen més de 29 tones de paper i cartró comercial

Martorelles recull porta a porta la matèria orgànica i la resta

Obres de millores en la xarxa de deixalleries comarcals

Els municipis de Bigues i Riells i Montmeló han recollit, des de la posada en marxa el passat dia 4 de juliol del servei de recollida selectiva porta a porta de paper i cartró comercial, i fins al setembre, 10,49 i 18,80 tones respectivament d’aquest material.

Fins al setembre, Martorelles ha recollit 125,08 tones de matèria orgànica des de la posada en marxa el dia 12 de juny del servei porta a porta d’aquesta fracció als barris de l'Ajuntament, Can Sunyer, la Bòbilala Sínia, la Muntanyeta, Simeó Rabassa- Urbanització sa Riera i Torre dels Galls.

Les deixalleries comarcals de Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, i Santa Maria de Palautordera han ampliat el seu equipament amb uns nous espais coberts i tancats dintre del mateix recinte, que es destinarà a emmagatzemar i desballestar materials valoritzables, residus que fins ara s’aplegaven a l’aire lliure en aquestes instal·lacions.

El servei, que es fa dimarts i divendres a partir de les dues del migdia a Montmeló, i dimarts i dijous a partir de dos quarts de sis de la tarda a Bigues i Riells, dóna cobertura a més de 250 establiments de Montmeló i a més de 120 establiments de Bigues i Riells. Amb la incorporació d’aquest dos municipis al servei, ja són 9 els pobles de la comarca que recullen porta a porta el paper i cartró comercial a través del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (Bigues i Riells, Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès i Parets del Vallès). Al llarg dels primers vuit mesos de l’any, aquest servei ha permès recollir 1.051,74 tones de material recuperable que han deixat d’anar als abocadors.

El servei de recollida selectiva porta aporta de la fracció orgànica i la resta, es farà extensiu a tot el municipi a partir del 30 d’octubre amb la qual cosa es completarà la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, que es realitza quatre cops la setmana -dilluns, dimecres, divendres i dissabte-, mentre que el rebuig es recull els diumenges. El municipi també ha ampliat el conveni amb el Consorci per reforçar la recollida selectiva del paper i cartró, envasos lleugers i vidre amb la creació de 20 noves àrees d’aportació d’aquests materials, cosa que ha permès registrar entre gener i setembre de 2006 i respecte al mateix període de l’any passat, uns creixements del 73,30%, 115,39% i 52,60% respectivament, i reduir el rebuig en 170 tones.

A les deixalleries ubicades als municipis de l’Ametlla del Vallès, Lliçà de Vall, Sant Feliu de Codines i Santa Eulàlia de Ronçana també s’han realitzat obres de millores consistents en la construcció d’un moll de descàrrega que afavoreix l’accés dels usuaris i l’abocament dels residus als contenidors. La deixalleria de Sant Celoni també millorarà els seus accessos a la zona de contenidors amb la construcció d’una rampa i un pas elevat.


Més de 16 tones de roba s’han recollit a les deixalleries des de la implantació del Programa roba amiga

Conveni amb Justícia perquè joves interns treballin a les deixalleries

La implantació del Programa d’inserció sociolaboral roba amiga el passat mes d’abril a les 25 deixalleries comarcals ha permès recollir, mitjançant els contenidors específics destinats a la recollida de roba i sabates de segona mà i entre els mesos de maig a setembre, 16,66 tones d’aquest material. Aquesta xifra representa un creixement del 38,8% respecte al total recollit al llarg de l’any passat (12 tones) en aquestes instal·lacions. El programa, que preveu tancar l’exercici amb més de 25 tones recollides a les deixalleries comarcals, es basa en la reutilització de roba en bon estat a partit de processos de recollida, recuperació i reciclatge, i està gestionat per l’Arca del Maresme, una de les 35 empreses socials recuperadores de roba a Catalunya que configuren l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES). Recordem que el Programa roba amiga, que va néixer l’any 2001 gràcies a l’impuls de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, en col·laboració amb Càritas Catalunya i AIRES, pretén l’enfortiment i la sostenibilitat econòmica del sector d’entitats dedicades a la recuperació de roba de segona mà i que alhora es dediquen a la inserció de col·lectius amb dificultats sociolaborals.

Gràcies a l’allargament per quatre anys més de l’acord de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per proporcionar activitats adequades per a l’execució de la mesura de prestacions en benefici de la comunitat, joves interns menors d’edat podran continuar redimint la seva condemna treballant per la comunitat en les instal·lacions del Consorci, concretament donant suport als professionals de les 25 deixalleries comarcals en les tasques de reciclatge, així com en les d’atenció i assessorament als usuaris. El conveni, que ja ha funcionat durant un any, ha permès que 20 joves d’entre 16 i 18 anys fessin prestacions en benefici de la comunitat realitzant feines no retribuïdes a nou de les 25 deixalleries del territori i que un d’ells s’integrés a la plantilla, realitzant substitucions de personal al llarg de l’estiu. El president del Consorci, Jordi Terrades, destaca el rendiment i l’actitud positiva dels joves que han participat voluntàriament en aquest programa que “s’allunya de la pràctica de l’internament i garanteix la finalitat de reeducació i reinserció social dels joves que hi participen”. Per la seva banda, el secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat, Albert Batlle, remarca la col·laboració del Consorci afirmant que entitats com aquesta “garanteixen la finalitat de reeducació i reinserció social dels joves”.

Dades del sector Segons estimacions de la Unió Europea, cada habitant genera de 7 a 10 quilos de residu tèxtil cada any. Concretament, a Catalunya es generen unes 60.000 tones de residu d’aquest material a l’any, de les quals només entre un 10 i un 20% es recullen i/o reciclen (unes 10.000 tones).

Una vintena de menors ja han participat en el projecte en nou deixalleries diferents

El tema

7


Butlleti Novembre 2006  

Butlleti Novembre 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you