Creacions alumnat Escola Joan Pelegrí

Creacions alumnat Escola Joan Pelegrí

Barcelona, Spain

Recull de creacions de l'alumnat de l'Escola Joan Pelegrí en col·laboració amb la Biblioteca escolar del centre.

biblioteca.joanpelegri.cat/