Creacions alumnat Escola Joan Pelegrí

Barcelona, ES

Recull de creacions de l'alumnat de l'Escola Joan Pelegrí en col·laboració amb la Biblioteca escolar del centre.

http://biblioteca.joanpelegri.cat/