Page 1

Operation Education

Laat onderwijs focussen op waarde s

on

l ti iva lu t s o fe f s o


a m m

o r P gra 4.

Opening door Claire Boonstra

8. Sprekers 10.

Anders omdat het moet!

26.

Anders omdat het kan!

Sprekers: Maaike van Mourik Joos Holster Kavita Huizing Yuri van Geest

Sprekers: Ellen Emonds Carola van Iersel Hans Schuurmans

38. Inspiratie: versterken en verbinden  Workshares Op de zeepkist  Open Space Ervaar het verschil 2

Operation Education Festival of Solutions


56. Sprekers vervolg 58. Anders omdat we dat samen kunnen!

Sprekers: Alette Baartmans Tanja Jadnanansing Ingeborg Janssen-Reinen 

74. Actie! 80. Finale Spreker: Jelmer Evers

Operation Education Festival of Solutions

3


r o d r o V woo Doo

4

B e r i r Cla

a r t s oon

Operation Education Festival of Solutions


Welkom allemaal op het Festival of Solutions! Onderwijs staat aan de bron van de ontwikkeling van de mens. Maar onderwijs zou geen doel op zich moeten zijn. Het doel is veel te leren en je te ontwikkelen tot iemand die zich WAARDEVOL kan inzetten. Tot nu toe waren er echter maar weinig manieren om gevarieerd onderwijs goed en betaalbaar te organiseren. Maar dankzij een explosie aan digitale middelen is er ineens een stortvloed aan mogelijkheden die ons enorme stappen dichterbij ons doel brengen. Of je nou autodidact bent, of juist heel veel sturing en begeleiding nodig hebt.

Het kan WEL. En het gebeurt NU.

Onderwijs innovatie is een wereldwijd vraagstuk en het zal geen toeval zijn dat er ineens op zoveel plekken tegelijk, naar hetzelfde gekeken wordt. Al die initiatieven zijn nodig en alles bij elkaar zet het de verandering in beweging.. Een van die initiatieven is Operation Education. 7 maanden geleden was er nog niets. Alleen een oproep en een wens op een TED podium. Ruim 400 mensen hebben zichzelf inmiddels op de oe kaart gezet, aangegeven dat ze actief bij willen bijdragen. Elke dag sluiten weer nieuwe mensen aan. Ze komen vanuit alle hoeken en lagen van de samenleving. Ouders, leraren, ondernemers, filmmakers, coaches, schoolleiders, studenten, leerlingen, werkgevers, HR adviseurs, je kunt het zo gek niet bedenken.

Het is een heel gebalanceerde mix van mensen die ervaring hebben in het onderwijs, en van mensen die ervaring hebben met het effect van onderwijs. Wat opvalt is de enorme gedeelde drive, energie en realisatiekracht. Dus ja, het kan WEL. œ draait dus om de omslag van het streven naar een norm, naar het ontwikkelen van je eigen waarde. Van niet naar wel! Hoe doen we dit? Door te verbinden, te versterken en zichtbaar te maken. Van de mensen en van de mogelijkheden. We faciliteren het proces. Door mensen bij elkaar te brengen in bi-weekly meetings. Door samenwerkingsverbanden te smeden, mogelijkheden zichtbaar te maken. Door wat er al bekend is onder de onderwijs vernieuwers ook uit te dragen naar andere belanghebbenden, zoals ouders. Ook het Festival of Solutions is een voorbeeld hoe oe samenwerkingsverbanden smeedt door allerlei betrokkenen bij elkaar te brengen. In het festival staat de vraag centraal: wat kan ik hiermee doen, wat heb ik er zelf aan, hoe kan ik bijdragen aan het versterken of zichtbaar maken van dit vernieuwende onderwijs initiatief. In het Festival of Solutions gaat het er dus om dat iedereen zijn eigen unieke bijdrage kan leveren, dat iedereen iets toevoegt dat œ weer versterkt, want Iedereen is œ.

Operation Education Festival of Solutions

5


6

Operation Education Festival of Solutions


“nederlands onderwijs blinkt uit in middelmatigheid� > Vandaag in het nieuws

www.nu.nl/algemeen/3405196/onderwijs-blinkt-in-middelmatigheid.html

Operation Education Festival of Solutions

7


e s r r p S ke

1e Ronde

> Anders omdat het moet!

Maaike van Mourik www.linkedin.com/pub/maaike-van-mourik/8/b33/574 Joos Holster www.linkedin.com/pub/joos-holster/15/522/872 Kavita Huizing www.linkedin.com/pub/kavita-huizing/25/760/82 Yuri van Geest www.singularityuniversity.nl

> Anders omdat het kan! Ellen Emonds www.ellenemonds.nl Carola van Iersel www.carolavaniersel.nl 100% Heerlen Hans Schuurmans www.hema-academie.nl 8

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

9


> Anders omdat het moet!

MAAIKE VAN MOURIK Basisschool de Vallei, democratische school

KAVITA HUIZING

“We worden opgeleid voor een wereld die straks niet meer bestaat”

10

Operation Education Festival of Solutions


JOOS HOLSTER

Over het effect van school op haar drie kinderen

YURI VAN GEEST Visionair, founder of Singularity University

Operation Education Festival of Solutions

11


> Maaike van Mourik

12

Operation Education Festival of Solutions


“Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen, en om te veranderen.�

Operation Education Festival of Solutions

13


> Joos Holster

“Het blijven stellen van vragen is de sleutel tot een betere wereld.” 14

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

15


> Joos Holster

16

Operation Education Festival of Solutions


“wanneer kinderen niet in staat zijn iets te leren, wil het niet zo zijn dat kinderen niet willen leren�

Operation Education Festival of Solutions

17


> Kavita Huizing

“School is als een rijtje vensters: steeds hoger. Of bukken of op je tenen staan!�

18

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

19


> Yuri van Geest

20

Operation Education Festival of Solutions


“Onderwijs moet zich gaan richten op individuEN met als doel ze te laten bloeien.” Operation Education Festival of Solutions

21


> Yuri van Geest

22

Operation Education Festival of Solutions


“studenten hebben zelfs een plant ontwikkeld die licht geeft!�

Operation Education Festival of Solutions

23


t i Tw er t veen Stephan Ver tor @OpenDicta

Meus van der Poel @meuspoel Onderwijs weer terug brengen naar de kinderen. De kern van het onderwijs wordt weer ontdekt. #OperationEDU

Ophuizen n a v l a t n a h C @ThuisKlas

Anna Grebel @AnnaGrebel Wat een inspiratie van leraar van het jaar Ellen Emonds, met haar klas zonder regels #operationEDU #omdenken

24

vibes bij Hele goede u #operationed ns tio #festivalofsolu

r hier. ‘warme’ sfee t niet voor De zon schijn alende, tr s l e e v o Z . niets mensen e d n e w u ie rn ve nken hier. #kansde u #operationed

Operation Education Festival of Solutions


Jasper Merle @JasperMerle

Edith Steijns @TreenjeBreen

Diep geraakt en geroer d door de eerste spreke rs op #operationedu #w ow

o @HarrietKollen: Ja, g r for it! Ik voel het vuu van verbinding! nedu Genieten: #operatio

Judith Evertse @Rosettalingua Kindjes in de vertro uwde handen van oma ach tergelaten, nu op weg naar #FestivalofSolution s in Driebergen

Marije Boot @marijeboot al Wat gaaf: ik kijk de za veel rond en ik zie dat er stijonge mensen bij #fe ig valofsolutions aanwez zijn. En veel vrouwen.

Operation Education Festival of Solutions

25


> Anders omdat het kan!

ELLEN EMONDS

Leraar van het jaar “Wat kunnen we per vandaag anders doen”

HANS SCHUURMANS De HEMA Academie, een leven lang leren

26

Operation Education Festival of Solutions


CAROLA VAN IERSEL Ontwikkelde een eigen aanpak om met passie en aandacht jongeren op te laten bloeien.

Operation Education Festival of Solutions

27


> Ellen Emonds

28

Operation Education Festival of Solutions


“De enige regel in mijn klas: we sluiten niemand buiten.” Operation Education Festival of Solutions

29


> Ellen Emonds

30

Operation Education Festival of Solutions


“School is de enige plek waar je je vinger op moet steken.�

Operation Education Festival of Solutions

31


> Carola van Iersel

“Wij laten mensen hun passie volgen.�

32

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

33


> Hans Schuurmans

“Durf ‘leren’ te veranderen.” 34

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

35


> Hans Schuurmans

“leren vanuit je passie�

36

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

37


: e i t a r i n p e s n I rsterk ve en n binde r e v s e r a h s k r st i o k p W  e > e z e d p > O n Space schil r e e p v O t e > h r vaa r E >

38

Operation Education Festival of Solutions


Workshares:

Geenschool www.ditisgeenschool.nl Schoolwaardenkompas www.operationeducation.nl Stad en Esch www.stadenesch.nl Gelukskunde www.gelukskunde-malmberg.nl Edudivers www.edudivers.nl INkr8 www.inkr8.nl Nivoz / hetkind www.hetkind.org Wijs zijn www.wijs-zijn.nu Mediatraining www.brighthousemedia.nl Anders omgaan met anders www.ronaldheidanus.nl Vuur en vlam /critical friends www.vuur-en-vlam.com Wij de school www.twitter.com/WijDeSchool iPopp www.globalschoolnet.org Irisz www.irisz.me Codename Future www.codenamefuture.nl

Op de Zeepkist:

Gave Dingen Doen Onderwijs www.gavedingendoen.nl Knowmads www.knowmads.nl EduApp www.eduapp.nl Dagje lesgeven www.dagjelesgeven.nl Steve Jobsschool www.o4nt.nl Het wonderspel www.wonderspel.nl Nothing is unthinkable www.nothingisunthinkable.nl Sociaal ontwerpend leren www.me-volution.net Now it’s our time www.nowitsourtime.nl Talenten Toolbox www.talententoolbox.nl DUF magazine www.duf.nl Galalion www.galalion.com Breekjaar www.breekjaar.nl De Vallei www.basisschooldevallei.nl

Open Space door:

Stichting Emergo, bewust kiezen met MotivatieKompas www.stichtingemergo.nl In Beeld, Kim Ravers www.kimravers.wordpress.com Duurzaam leren www.duurzaamleren.org TalentenLAB www.hettalentenlab.nl Mediatraining, Brighthouse www.brighthousemedia.nl De œ filmbus De œ ruilplaats

Ervaar het verschil:

Niekee www.niekee.nl De Ruimte www.deruimtesoest.nl Stad en Esch www.stadenesch.nl De Vallei www.basisschooldevallei.nl Operation Education Festival of Solutions

39


40

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

41


42

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

43


Beter kiezen met het Schoolwaardenkompas Schoolwaardenkompas kun je vergelijken met kieskompas: op basis van aantal vragen rolt er een school uit die bij je past. Willen we uitbouwen tot een platform dat een breder perspectief biedt op de kwaliteit van een school dan alleen het inspectierapport. Sandra Greefhorst, Jacqueline Lucas, Edith Steijns en Tamir Herzberg

“We willen met het waardenkompas mensen een handvat geven om te bepalen waar ze staan, gebaseerd op hun persoonlijke waarde, en niet gebaseerd op resultaat.� 44

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

45


46

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

47


48

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

49


50

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

51


s r e v i d u d MijnID E

Je moet op jezelf kunnen

52

Operation Education Festival of Solutions


op school unnen zijn

Operation Education Festival of Solutions

53


> Anton Philips Interview

54

Operation Education Festival of Solutions


Wie bent u en van welke organisatie bent u afkomstig? Mijn naam is Anton Philips en ik ben van Stichting Emergo. Wij hebben een aantal programma’s ontwikkeld, waaronder het SIMA-model, die samen worden gevat onder de naam: “ontdek je passie”. Het doel hiervan is dat mensen zichzelf leren kennen en gericht kijken welke beroepsrichtingen bij hen passen.

Hoe ziet volgens u het onderwijs van de toekomst eruit? Mijn ideaalbeeld is dat er straks een onderwijssysteem is, waarbij de wensen en behoeften van het individu centraal staan. Het is belangrijk dat kinderen spelenderwijs ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit mag van mij de norm worden.

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot vandaag, wat denkt u dat er uit gaat komen? Ik verwacht dat mensen moed zullen vatten in wat er al gedaan wordt en in welke richting het ‘denken’ uitgaat. De mogelijkheid om kinderen de gelegenheid te geven te doen wat ze graag zouden willen doen en om de dingen te leren, zal stimulerend werken. Daarnaast hoop ik dat er tussen de verschillende initiatieven mooie samenwerkingen zullen ontstaan die bijdragen aan een beter onderwijs.

“Het is belangrijk dat kinderen spelenderwijs ontdekken wat ze leuk vinden”

Operation Education Festival of Solutions

55


e s r r p S ke 2e Ronde > Anders omdat we dat samen kunnen!

Alette Baartmans www.linkedin.com/in/alettebaartmans Tanja Jadnanansing www.linkedin.com/pub/tanja-jadnanansing/5/42/941 Ingeborg Janssen-Reinen www.denieuwstepabo.nl

56

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

57


> Anders omdat we dat samen kunnen!

Alette Baartmans Hack de overheid en Geenschool

Ingeborg JanssenReinen

Directeur Nieuwste Pabo

58

Operation Education Festival of Solutions


Tanja Jadnanansing PvdA kamerlid voor onderwijs, over haar pizza-sessies

Operation Education Festival of Solutions

59


“Het vrijgeven van overheidsdata draagt bij aan een beter en ‘slimmer’ onderwijs.” > Alette Baartmans 60

Operation Education Festival of Solutions


“Samenwerking tussen docenten, leerlingen en het werkveld is essentieel om het onderwijs verder te ontwikkelen.�

> Ingeborg Janssen-Reinen

Operation Education Festival of Solutions

61


“Ik stel voor dat de vaste kamercommissie onderwijs Claire met een vertegenwoordiging van OE uitnodigt voor een ronde tafelgesprek.� 62

Operation Education Festival of Solutions


“Daarin kunnen dan al die mooie vernieuwende concepten en ideeën worden besproken die vandaag door jullie zijn bedacht” > Tanja Jadnanansing Operation Education Festival of Solutions

63


> Tanja Jadnanansing 12 (hoger onderwijs) studenten gaan elke woensdagavond met Tanja om de tafel, om te praten over zaken zoals onderwijs.

64

Operation Education Festival of Solutions


“Studenten hebben meer kaas pizza gegeten van schoolzaken dan voorheen gedacht�

Operation Education Festival of Solutions

65


Interviews > Maaike Eggermont

> Evert-Jan Ulrich

(Oprichter Sudburyschool BelgiĂŤ)

(Lector innovatie en ontwikkeling hbo)

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Ik voel dat er steeds meer een beweging komt die alles wil controleren en in hokjes te stoppen. Ik denk dat wij mensen niet in hokjes te stoppen zijn. We hebben meer vrijheid nodig om te leren.

Wat hoop je uit deze dag te halen?

Misschien ga ik er een artikel over schrijven. Ik hoop hier meer te leren en met mensen in contact te komen zodat we een stevigere basis krijgen om ons voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen en bij te dragen aan welzijn en vooruitgang.

66

Ik leid innovatiestudenten op en daarbij gaan we uit van talenten en passie van de studenten en dan pas gaan we innoveren. Bij ons gaat het vanuit de student. Als school vecht je tegen bestaande kaders en daarin moet je elkaar zien te vinden.

Wat hoop je uit deze dag te halen?

Ik vind het belangrijk dat de beweging groter wordt. Hier kun je nieuwe mensen ontmoeten en netwerken en ik ben heel erg benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen. Het is ook leuk om te zien dat je niet de enige bent.

Operation Education Festival of Solutions


> Monica Vork

> Ronald Heidanus

(Oprichter Basisschool De Tra)

(Leerkracht cluster 4 onderwijs)

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Wij zijn een nieuwe basisschool gestart. We bestaan nu anderhalf jaar en we hanteren de vier basisprincipes van Maria Montessorie. Ik hoop medestanders te vinden die de vrijheid van onderwijs aan de kaak stellen.

Wat hoop je uit deze dag te halen?

We zoeken mensen die ons kunnen helpen om mogelijkheden te geven in zaken van vrijheid van onderwijs. Hoeveel vrijheid kunnen we binnen de wetten en regelgeving bieden aan kinderen. Er zijn een aantal interessante sprekers waarmee ikzelf nog wil spreken.

Mijn doel is dat over 20 jaar mijn beroep niet meer bestaat. Ik ben hier met een leerling naartoe gekomen om mensen inzicht te geven dat anders denken heel normaal is. Ik wil een brug slaan tussen regulier en speciaal onderwijs. Met het doel dat speciaal onderwijs verdwijnt.

Wat hoop je uit deze dag te halen?

Nieuwe inspirerende ideeĂŤn opdoen.

Wat doe je morgen?

Met een frisse kijk doorgaan met wat ik doe.

Operation Education Festival of Solutions

67


> Kim Ravers Custom Heartwork

68

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

69


Interviews > Bas Rosenbrand (Grondlegger Lophi / Trainer rondspraak / Organisator Eudec conferentie / Schrijver)

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Mijn hart ligt bij vernieuwing van onderwijs en kinderen. Oplossingen vinden voor het onderwijs. Dit is een nieuwe golf en ik maak er deel van uit.

Wat heb je uit deze dag gehaald?

“Ik ben bewuster geworden van wat onze school is en wat onze school betekent.”

De centrale sessies waren erg mooi. Ik ben erg geïnspireerd geraakt. Het is mooi om te zien dat er meer mensen mee bezig zijn. samen bouwen we met elkaar aan beter onderwijs.

Wat ga je morgen doen?

Verder bouwen aan mijn eigen school. Ik ben bewuster geworden van wat onze school is en wat onze school betekent.

70

Operation Education Festival of Solutions


> Maaike Knoester

> Jan-Pieter Tuininga

(Bewustzijntrainer / zzp’er in het onderwijs)

(Talent versterker: helpt jongeren hun talent te versterken)

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Met welke reden ben je hier naartoe gekomen?

Wat zou je uit dit evenement willen halen?

Wat hoop je uit deze dag te halen?

Ik zou in onderwijsland op een nieuwe en andere manier onderwijs willen aanbieden in Utrecht.

Vandaag kom ik om connecties te maken en de juiste mensen te ontmoeten met dezelfde drive. Ik kom niet alleen om te brainstormen maar ook echt om samen iets te doen.

Ik ben nieuwsgierig naar vernieuwing in onderwijs en op zoek naar nieuwe dingen. Meemaken van een creatief proces.

Veel energie en een tas vol inzichten. Samen werken aan het versterken van jongeren binnen het onderwijs.

Wat ga je morgen doen?

Vanavond bundelen van info en morgen pak ik één inzicht en daar ga ik een stapje in maken. Ook ga ik een paar websites van organisaties die ik hier ontmoet heb bekijken.

Operation Education Festival of Solutions

71


Interview

72

Operation Education Festival of Solutions


Wie bent u en van welke organisatie bent u afkomstig? Mijn naam is Lex Hupe en ik ben van de organisatie Wijs Vooruit. Ik heb de Groeiwijzer ontwikkeld. De Groeiwijzer geeft de interesses en de drang naar groei van een persoon of groep personen weer. Het heeft als doel de persoonlijke groei van één of meerdere personen inzichtelijk te maken. Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot vandaag, wat denkt u dat er uit gaat komen? Vorig jaar heb ik het evenement Edushock bezocht, waar een goede spirit hing. Het doet me deugd te zien dat er tijdens dit festival nog meer bezoekers zijn. Dit betekent dat er bij alle betrokken partijen een sterke groei in bewustwording aan het optreden is. Ik hoop dat deze lijn zich in de toekomst zal doortrekken.

Hoe ziet volgens u het onderwijs van de toekomst eruit? Mijn ideaalbeeld is dat scholen straks een soort community worden, waarin alle facetten van ons dagelijks leven terugkomen. Hierbij moet je denken aan ondernemers, gepensioneerden, ouders, maar bijvoorbeeld ook winkels en allerlei groenvoorzieningen. Op deze manier krijgen kinderen de mogelijkheid heel praktijkgericht te ‘snuffelen’ aan wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

> Lex Hupe

“Mijn ideaalbeeld is dat scholen straks een soort community worden.”

Operation Education Festival of Solutions

73


> Actie!

74

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

75


> Actie!

76

Operation Education Festival of Solutions


“Door het delen van elkaars levensverhalen zal het wederzijds vertrouwen en begrip tussen leraar en leerling worden vergroot.� Operation Education Festival of Solutions

77


> Actie!

“Er moet een marktplaats komen waar losse modules lesmateriaal worden aangeboden, om zo veel meer aan de behoeftes van het individu te voldoen.� 78

Operation Education Festival of Solutions


“Er moet veel meer ruimte en middelen aan scholen beschikbaar worden gesteld om hun eigen lesmateriaal te ontwikkelen.� Operation Education Festival of Solutions

79


> Finale Jelmer Evers

www.jelmerevers.nl

“We kunnen het onderwijssysteem geleidelijk veranderen door zaadjes te planten met dat het anders kan.� 80

Operation Education Festival of Solutions


Operation Education Festival of Solutions

81


Slotwoord Tijdens één van de eerste warme lentedagen van dit jaar zitten 400 docenten, leerlingen, ondernemers, scholen, politici en vernieuwers opeengepakt in het warme theater van Landgoed de Horst. Ondanks de warmte bruist de zaal van energie. Positieve energie welteverstaan, die is gericht op het veranderen en verbeteren van het huidige onderwijssysteem. Welke spreker of spreekster ook aan bod komt, stuk voor stuk spreken zij vol passie hun ambitie en visie uit. Er wordt niet gewezen naar waar het allemaal mis is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is, er wordt alleen maar in oplossingen gedacht. Iedereen is het er over eens dat het onderwijs veel meer vraaggestuurd moet worden in plaats van aanbodgestuurd. De wensen en behoeften van het individu moeten voorop komen te staan. Het stimuleren en laten ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn is hoofdzakelijk waar het om draait.

82

Gezien het enthousiasme, de positieve energie en de talloze bezoekers zijn er al plannen voor een volgende editie.

“de kans dat dit vonkje zal overslaan naar nog meer gepassioneerde mensen is groot”

Operation Education Festival of Solutions


Actie agenda > Zet jezelf op de kaart, zoek mensen in je omgeving op en probeer bijvoorbeeld een locale afdeling van OperationEDU te starten www.operationeducation.nl/site/wie > Kom naar bi-weekly in Utrecht www.operationeducation.nl/site/events/agenda/bi-weekly > Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.operationeducation.nl > Volg ons op Twitter www.twitter.com/Operation_EDU > Deel je ervaringen over het festival op Facebook www.facebook.com/events/149996398501338 > Stuur ons een bericht over hoe jij wilt bijdragen www.operationeducation.nl/contact > OperationEDU is ook te vinden op LinkedIn, Pinterest en YouTube: www.linkedin.com/groups/Operation-Education-4813184 www.pinterest.com/operationedu www.youtube.com/user/OperationEducationNL

Operation Education Festival of Solutions

83


t r Pa rs e n

De Baak

www.debaak.nl De kinderen van nu zijn de leiders van morgen en het onderwijs daarin is essentieel. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkelingen waar de Baak zich mee wil verbinden.

ParnasSys

Seats2Meet

ParnasSys wil het initiatief Operation Education van harte ondersteunen. Als belangrijkste leverancier van leerlinginformatiesystemen in het onderwijs zien we de behoefte in de sector om het onderwijs te veranderen steeds meer toenemen.

Waardevol leren en kennisdelen zijn belangrijke kernwaarden van Seats2meet. Onderwijs staat aan de basis van het opdoen en delen van kennis en daarom is het voor ons bijna vanzelfsprekend om hierin betrokken te zijn!

www.parnassys.nl

84

www.seats2meet.com

Operation Education Festival of Solutions


Cre-Aid

www.cre-aid.nl Het Festival wordt door een grote enthousiaste groep vrijwilligers georganiseerd, dit inspireert en zet aan tot grootse daden. Ik ben blij dat wij dit mogen vangen in een fantastische Visuele Notulen!

Great Communicators

www.greatcommunicators.nl Deze tijd vraagt om great communicators. Mensen die hun kennis delen, anderen inspireren en meenemen in hun verhalen.

TEDx AmsterdamED

Triodos Foundation

Tijdens TEDxAmsterdamED hield Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, een bevlogen verhaal over wat er volgens haar moet en kan veranderen in het onderwijs.

Triodos Foundation gelooft in de talenten van kinderen en vindt goed onderwijs belangrijk. Operation Education kan de bodem bereiden waarinonderwijs initiatieven kunnen gedijen die zich op ontplooiing van die talenten richten.

www.greatcommunicators.nl

www.triodosfoundation.nl

Operation Education Festival of Solutions

85


Het Festival of Solutions volgens: Jiske Walstra (projectleider)

“Het begon natuurlijk met de droom van Claire Boonstra en haar behoefte om op een festival met de early adapters samen te komen. De bedoeling was een dag vol inspiratie maar ook actie! Ze ging allereerst op zoek naar mensen, die het onderwijs van binnenuit kennen. De ervaren onderwijsman Tjeu Seeverens werd gevraagd programmacurator te worden. Hij zocht op zijn beurt contact met Harriët Kollen en Rusz Bisecker Vacca van Vuur&Vlam, van wie Harriët al ruime ervaring had met het organiseren van een aansprekend onderwijsevent, Edushock Experience. Samen met hen werden meteen boeiende sprekers en deelnemers aan de workshares vastgelegd. Ik sloot fulltime aan als projectleider om het inhoudelijke plan te vertalen naar een festivalconcept en de organisatie ervan op te zetten. Ik hield de boel bij elkaar, probeerde optimaal gebruik te maken van alle talenten en vooral ook iedereen in zijn waarde te laten.

86

Vervolgens was er behoefte aan één overkoepelend verhaal én veel vrijwilligers die er voor zouden zorgen dat er binnen de ongelooflijk korte tijd van amper acht weken een prachtig onderwijsfestival gerealiseerd kon worden. Simone Haenen enthousiasmeerde hen via de nieuwsbrief en op de Bi-weekly’s. Claudette Verpalen had al ruime ervaring als Kwartiermaker binnen de organisatie van Operation Education en was bereid om dag en nacht te werken aan het nieuwe festival, nu in de rol van eindredacteur. Onze gezamenlijke uitdaging: van de mooie plannen uiteindelijk een nog mooier feest te maken. Daarbij hadden we het grote geluk dat we vanaf het begin een beroep konden doen op een waanzinnig goede en ook nog eens supersnelle vormgever, Evelyne Kramer. Al snel waren we ervan overtuigd dat het geen event maar een festival moest worden. Het verschil? Bij een event zit je toch vooral in de ‘luistermodus’ en ga je na afloop hopelijk geïnspireerd naar huis.

Operation Education Festival of Solutions


Op een festival is iedereen in de ‘doemodus’ en ga je na zo’n dag samen tot actie over. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn, al zal dat vooral de komende maanden moeten blijken.

tratie op zich genomen. Nicky van Dijk is hand- en spandiensten gaan verrichten. Ik vergeet ongetwijfeld nog heel wat mensen, maar ik wil op deze plek vooral duidelijk maken dat het succes van het Festival of Solutions een krachtinspanning van velen is geweest. De weg ernaartoe en de dag zelf waren een feestje!’

Een voordeel is ongetwijfeld geweest dat ik geen weet heb van alle ins and outs in de onderwijswereld. Ik ben er als betrokken ouder van 2 kids ingestapt. Daardoor kon ik me helemaal focusJiske Walstra sen op het realiseren van het Projectleider Operation of festival. Ja, en dan kun je alleen Education maar heel dankbaar zijn dat er tijdens de Bi-weekly’s steeds weer andere enthousiaste vrijwilligers zich meldden. Zij konden terugvallen op hun coördinator Jantien Petersen. En ondertussen hielden Jan Plooy en Lena de Ronde zich met sponsorwerving bezig en bijvoorbeeld Olwen Harkema met de website en Miranda van Elswijk en Nanda Carstens met andere vormen van communicatie. Ilona Plooij is opgestaan om de productie te doen, Martijn Gouman en Richard Pols hebben de coördinatie van de videoregis-

“VAN DE MOOIE PLANNEN EEN NOG MOOIER FEEST maken”

Operation Education Festival of Solutions

87


o l o n C o f

s

on

l ti iva lu t s o fe f s o

> Festival

Deelnemers en sprekers

Harriet Kollen Tjeu Seeverens Rusz Bisecker Vacca Claudette Verpalen Claire Walkate Televisieopnamen MobiCam

Richard Pols Martijn Gouman VrijwilligerscoĂśrdinatie

Jantien Petersen Fondsenwerving

Lena de Ronde Jan Plooij Helen Roeten Productie Ilona de Rooij Nieuwsbrieven Simone Haenen

Websitebeheer, Twitter Olwen Harkema Communicatie & PR Miranda van Elswijk

Nanda Carstens

Administratieve ondersteuning Nicky van Dijk Projectleiding Jiske Walstra Initiatiefnemer, founder Claire Boonstra Magazine supervisie Angeline Smits Design Evelyne Kramer

Martine Eyzenga

Stichting Operation Education:

Jan Seveke Eline Bochem

Fotografie website RenĂŠ Wouters 88

Operation Education Festival of Solutions


> Visuele Notulen Team captain

Diederik Vrijhoef

Tekstschrijvers

Sierk Keuning Mariska van der Velde Fotografie

Lize Kraan

Illustraties

Gerko de Vries Design

Studio Hands

Cre-Aid | Visuele Notulen diederik.vrijhoef@cre-aid.nl tel: 06 300 77 675 www.cre-aid.nl

Operation Education Festival of Solutions

89


Jannie Geerds @Cognivo Gisteren een indrukwekkende, inspirerende gehad in Driebergen #operationedu #aandeslag

Suzan Baldinger @suzanbaldinger @ClaireBoo mag ik jou en je team HEEL har telijk bedanken #operati onedu; Samen maken we h et verschil. Dit is nog maa r het begin...fijne dag! s

on

l ti iva lu t s o fe f s o

Carijn Donia @CarijnDonia Inspiratie, verbinden en versterken bij festival of solutions #operationedu. Complimenten aan het hele team! Fantastische dag.

er Klein Paul van d ERKLEIN D N A V L U A @P lutions o S f o l a iv t Mooi Fes Kinderen . U D E n io t #opera tact gaan is n o c in n e zien oodnodig r B . t n u p t r sta

Festival of Solutions  

Visuele Notulen van het Festival of Solutions georganiseerd door Operation Educator

Festival of Solutions  

Visuele Notulen van het Festival of Solutions georganiseerd door Operation Educator