Page 1


Finalmente poĂąemos as nubes coa mestura enriba das virutas de decorar . .


2 6 5 g r d e f a r iñ a 2 5 0 g r d e a z u cr e 9 0 m l d e a c ei te d e x i ra s o l 3 6 0 m l d e au ga 7 5 g r d e ca c a o e n p o l v o p ur o 1 p izc a d e sal 1 e 1/ 2 cu l le r d e v i n a g r e d e m a z á 1 e 1/ 2 cu l le r d e b i ca r b o n a t o


Ingredientes


Ÿ 1 biscoito Ÿ Fondant

rosa Ÿ Colorante vermello Ÿ Lapis pasteleiro Ÿ Candy Melts


As nosas receitas 2017  

Receitas feitas no noso colexio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you