a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
1 minute read

Henkilönostinten viikkotarkastus

HALUATKO VARMISTAA, ETTÄ TYÖMAASI NOSTIMET OVAT AINA TARKASTETTUJA JA KUNNOSSA?

ANNA MEIDÄN HOITAA TARKASTUKSET PUOLESTASI!

• Henkilönostinten viikkotarkastus-palvelulla voit varmistua, että työmaasi kaikki perässä vedettävät nostimet ja saksinostimet, myös muut kuin Cramon kalustoon kuuluvat, ovat aina tarkastettuja ja säädösten mukaisia.

• Voit olla varma, että työmaasi on työturvallinen ja että kalusto toimii. Näin myös työmaa pysyy aikataulussa.

• Säädösten mukaan henkilönostimet tulee tarkastaa joka viikko. Säännöllisellä tarkastuksella työmaasi on aina säädösten mukainen.

• Sinun ei tarvitse huolehtia tarkastuksista, vaan voit keskittyä omaan työhösi.

• Viikkotarkastuksen tekee aina puolueeton, ammattitaitoinen ja koulutettu henkilö

• Selkeä tarkastusprosessi varmistaa, että työmaasi nostimet ovat tasalaatuisia.

• Palvelu sisältää myös työmaalla olevien Cramon koneiden akkuvesien täytöt

MITEN TARKASTUSPALVELU TOIMII?

1. Cramon henkilönostintarkastaja käy kanssasi läpi työmaallasi olevan nostinkaluston.*

2. Henkilönostintarkastaja käy työmaallasi sovittuina aikoina, ja tekee asetusten mukaisen henkilönostimen viikkotarkastuksen kaikille nostimille, joita ei konekortin tietojen mukaan ole tarkastettu.

3. Saat jokaisen käynnin jälkeen Cramon tarkastajalta tarkastuspöytäkirjan ja raportin.

4. Raportin jätehuolto perusteella pääurakoitsija veloittaa tarkastukset kyseisiä nostimia hallinnoivilta työmaan aliurakoitsijoilta. Mikäli pääurakoitsijan omien nostinten tarkastukset ovat kunnossa, palvelu ei siis maksa pääurakoitsijalle mitään.

*Palvelu koskee perässä vedettäviä nostimia, sekä saksinostimia

HINNOITTELU

• Maksat vain koneista, joihin tarkastus tehdään

• Tarkastuksen hinta on 50 €/ nostin, 25 €/ Cramon nostin

• Pääurakoitsija perii nostinten tarkastusmaksut nostimia hallinnoivilta aliurakoitsijoilta.

KYSY LISÄÄ VASTUUMYYJÄLTÄSI!