Page 1

KAVERI, LIITY NYT CRAMON KAVERIKSI.


CRAMO KAVERI ON CRAMON ETUOHJELMA, JONKA MYÖTÄ JOKAINEN YRITYS SAA SUURASIAKKAAN ALENNUKSET JA EDUT.


CRAMON KAVERINA HOMMA LUISTAA. Kun asiakas sitoutuu, sitoutuu myös Cramo. Osoituksena sitoutumisesta asiakas laittaa nimen paperiin, Cramo taas vastavuoroisesti tarjoaa Kaverilleen parhaat alennukset, entistä paremman saatavuuden koneille ja laitteille, rahtiedun sekä muita ostoetuja ja kausialennuksia. Rehdisti ja ilman selittelyjä, suomalaiselta suomalaiselle.

Näin Cramo Kaveri -etuohjelma toimii:

1. ARVIOIDAAN REALISTINEN VUOKRAUSTEN EUROMÄÄRÄ VUOSITASOLLA = MITÄ SUUREMPI EUROMÄÄRÄ, SITÄ SUUREMPI ALENNUS.

Vuokrausten euromäärän perusteella alennusryhmiä on viisi:

Taso

Vuokraukset €/vuosi

1

1 000 - 4 000

2

4 000 - 7 000

3

7 000 - 10 000

4

10 000 - 25 000

5

25 000 - 50 000

Vuokrausten euromäärään lasketaan kaluston vuokraus, ei asennuksen töitä eikä rahtia.

HUOM! Jos vuokrausten euromäärä nousee sopimuskauden aikana seuraavalle tasolle, nousee myös alennus vastaavalle tasolle. Keskittäminen siis kannattaa!


2. ALENNUSPROSENTIN MYÖTÄ MÄÄRITELLÄÄN LIITTYMISMAKSUN SUURUUS. MAKSAMALLA LIITTYMISMAKSUN PÄÄSEE KÄSIKSI ALENNUKSIIN. Cramon Kaveri saa alennusta ja etuja enemmän kuin koskaan historiassa. Vastavuoroisesti Cramon Kaveri maksaa liittymismaksun, jonka hän saa takaisin, kun sopimusehdot ovat täyttyneet. Silloin kyseessä on rehti diili. Tutustu myös vuosihyvitykseen. -

Jos sovittu euromääräinen vuokrausmäärä täyttyy, palautetaan liittymismaksu kokonaisuudessaan takaisin.

- Jos vuokrausmäärä on 50 - 99 % sovitusta euromääräisestä vuokrausmäärästä, palautetaan liittymismaksusta osa takaisin samassa suhteessa. - Mikäli vuokrausmäärä jää alle 50 % sovitusta tasosta, liittymismaksua ei palauteta takaisin.

Kannattaa siis tehdä varsin realistinen suunnitelma. Joka tapauksessa alennusten muodossa Cramon Kaveri säästää rahaa, vaikka liittymismaksua ei ehtisikään ansaita kokonaisuudessaan takaisin. Muista kuitenkin, että häviät alennuksissa aliarvioimalla volyymiasi.

Kaveripiireistä bonusta eli vuosihyvitys Kaikki Cramon Kaverit muodostavat alueellisia Kaveripiirejä. Mitä suurempi Kaveriporukka, sitä parempi laitteiden ja koneiden toimitusvarmuus alueelle muodostuu. Kun Kaveriporukan yhteenlaskettu vuokrausmäärä nousee vuositasolla alueen minimitavoitteeseen, saavat kaikki Kaveriporukan Kaverit vuosihyvityksen. Vuosihyvityksen määrä on sidottu omiin vuokrauksiin.

3. KÄTELLÄÄN JA LAITETAAN NIMET PAPERIIN.

ALETAAN SÄÄSTÄÄ RAHAA.


KAKE S.KIKKA VUOKRAUSPUUHISSA

Hellurei ja hoi hoi! Mitäs Make pyydät tänään 650 W poravasarasta? Ihan sen ovh. 45 €/vrk kuten aina ennenkin. Mutta Kake, tiedätkö mitä?

ESIM ERKIK SI NÄIN :

Ollaanko kavereita?

LA. VARHA INEN AAMU JAHNU S BETON INVAL AJAN KUJAL UU PÄIVÄ N PUUHI IN. RAKEN NUSYR ITTÄJÄ KAKE S. KIKKA VALMI STAUT

n oi n 8  0 0 0 e u r o l l a si n ä h ä n K a k e v u o k r a at y r i t y ks e l l e si li i t t ym i s m a ks u n 5 0 0 € ksat a m n u K . tä i e n v u o d e s sa r a k e n n u s vä li n n u s ta – sa at e si m . tä s tä po r ava sa r a s ta a l e

Mitäs se hyödyttää? Minulla on feisbuukissa jo 86 muutakin. Saat Cramon kaverina alennusta tästä lähtien aina ja kaikesta . Eipä tarvitse enää tulevaisuudessa käydä kysymässä päivän hintaa muualta ..

Mikäkö hän on päivän hinta poravas aralle?

Sillä on jokin koira muurattuna tässä.

Selvä, ollaan vaan. Yksi poravasara 30 % alennuksella, kiitos.

Raka s! Mui sta toim itta a Mati lle se lautakas a tänä än.

Kut en h uom aat, ole t syks yn aika na vuo kra n n ut niin palj o n , että saat liit tyn mism a ksu n kok o nais uud essa a jo nyt tä sääs t ole ta kais in . Ja tu ku n tuo hta .

Eipä mitään, sehän onnistuu. Maksat vain liittymis maksun ensin.

ni mun Katson autiota rakennustyömaataaa, ajatukse

Vantaalle kantaa…

liittymis maksu! Arvasin! Minun pitää ensin maksaa siitä, että saan alennuksi a! Tämähän on suuren luokan pyramidih uijaus!

Sill ä saa duun arei lle rehd it joul upul lo... pull at pöytään.

Kake. Kyse on palautettava sta liittymismak susta . Annahan kun selitän.

REINIK AISEN KONE OY:N TISKIL LÄ:

Se on sulle kake –10  % ooveehoosta. Ja kaupan päälle kilo omenoita.

KOJE & LAITE OY:N TISKILLÄ:

Reinikainen lupas –10  % ? Saat –15  % .

Sait ylipuhuttua! Nimi paperiin ja poravasara laulamaan.

Ole tkos raka s voit tanu t loto ssa kun tänä än oike in sisä file ttä?

RAH ANTA RKK A KAK E PÄÄ TTÄÄ AJAA VIEL Ä TOIS ET 60 KILO MET RIÄ LÄHI MPÄ ÄN CRA MOO N KYSY MÄÄ N...

Bis neks et rull aa, bisn ekset rull aa…

Min ähän sanoin, että lautakau ppa kann atta a.

LIIT TYM ÄLL Ä CRA MO N KAV ERI KSI ALE NNU STA JOPA

LOPPU.


CRAMON KAVERINA SAAT:

- SUURASIAKKAAN ALENNUKSET JA EHDOT

AINA ALENNUSTA, JOPA –70 % - PAREMMAN SAATAVUUDEN KONEILLE JA LAITTEILLE

- OSTOETUJA JA KAUSIALENNUKSIA CRAMOLTA JA KAVERIKUMPPANEILTA - LISÄALENNUSTA KUN HANKIT UUDEN KAVERIN

- RAHALLISEN BONUKSEN ALUEESI KAVERIPORUKAN MUKAAN - RAHTIEDUN

- OMAN ALENNUKSEN KASVAMAAN AUTOMAATTISESTI


HOMMAA UUSI KAVERI. Kun olet jo itse Cramon Kaveri ja hankit uuden Kaverin joukkoon, saat suosittelupalkkion. Palkkio: 1 % lis채alennusprosentti/uusi Kaveri (maksimi viisi uutta Kaveria). Toisin sanoen, hommaa viisi uutta Kaveria, saat 5 % lis채alennuksen.


ASIAKASNUMERO

KAVERUUS KANNATTAA

12345678 KK/VUOSI YRITYS

12/2014

Kaveri Urakointi Oy

MISTÄ TUNNET SÄ KAVERIN? Kaverina saat oman Kaverikortin. Esitä korttiasi Kaverikumppaneillamme ja saat suuria alennuksia ja etuja! Kaverikumppanimme ja heidän tarjouksensa löydät osoitteesta www.www.cramokaveri.fi.


ESITE VOIMASSA 12/2014 ASTI.

KAVERI, KYSY KASSALTA ALENNUSTA. WWW.CRAMOKAVERI.FI WWW.CRAMO.FI WWW.FACEBOOK.COM/CRAMOFINLAND P. 010 66110

Ollaanko Kavereita?  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you