Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Centre de Formació d’Adults

La Llagosta

Documentació que cal portar: Amb el suport de Per a la Preinscripció (juny): o Fotocòpia del DNI

Informació

Llengües

Per a la Matrícula (setembre): o 1 fotografia mida carnet

C/ Estació, 28 08120 La Llagosta (Vallès Oriental)

• • • •

Català 1, 2, 3 Castellà 1 i 2 Anglès 1, 2, 3 Francès 1, 2 i 3

Telèfon-Fax: 93 574 49 81 Bloc: http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament


CATALÀ D’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües. Nivell 1 (acolliment lingüístic, A1): s’adreça a persones sense coneixements de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes. Nivell 2 (nivell bàsic, A2): s’adreça a persones que necessiten ampliar les competències en llengua oral i escrita. Nivell 3 (nivell llindar B1): s’adreça a persones que necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana.

CASTELLÀ Nivell 1 (acolliment lingüístic, A1): s’adreça a persones sense coneixements de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes.

Nivell 2. S’adreça a persones amb coneixements inicials de castellà i que volen ampliar la seva competència oral i escrita, equival al nivell A2.

ANGLÈS 1. Nivell 1: S’adreça a persones sense coneixements d’aquesta llengua. 2. Nivell 2: S’adreça a persones amb un coneixement bàsic d’aquesta llengua.

3. Nivell 3: S’adreça a les persones que han superat els nivells inicial i intermedi o bé que acreditin uns coneixements mitjans. La superació dels exàmens finals permet accedir a 3r de l’EOI sense test de nivell i sempre que hi hagi places disponibles.

FRANCÈS Nivell 1: S’adreça a persones que mai han estudiat francès i que volen adquirir uns coneixements bàsics. Nivell 2: S’adreça a persones que ja han estudiat el primer curs de llengua francesa o bé que en tenen un nivell elemental. Com que es tracta d’una llengua romànica, es procurarà avançar a bon ritme. Nivell 3: adequat per a les persones que tenen uns bons coneixements bàsics de francés i que el volen perfeccionar. La superació dels exàmens finals permet accedir a 3r de l’EOI sense test de nivell i sempre que hi hagi places disponibles.

INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULA:

De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h


Centre públic del Departament d’Ensenyament.

Els cursos que s’imparteixen són gratuïts i amb certificacions oficials.

Tríptic llengües 18 19 ok  
Tríptic llengües 18 19 ok  
Advertisement