Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Documentació que cal portar:

Centre de Formació d’Adults

La Llagosta

Amb el suport de Per a la Preinscripció (juny): o Fotocòpia del DNI

Informació

o Llibre d’ escolaritat

Formació Inicials

Per a la Matrícula (setembre): o 1 fotografia mida carnet o Llibre d’ escolaritat

(Educació primària) C/ Estació, 28 08120 La Llagosta (Vallès Oriental)

• Acollida • Instrumentals 1, 2 i 3

Telèfon-Fax: 93 574 49 81 Bloc: http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament


FORMACIÓ INICIAL

INICIAL 2

l’Objectiu d’aquests estudis és l’adquisició per part de l’alumnat de la formació mínima necessària. Les matèries formatives bàsiques són la llengua catalana, la llengua castellana i les matemàtiques.

Curs adreçat a persones amb dificultats en la lectura i l’escriptura en castellà o català. És la continuació del nivell anterior (Instrumental 1).

Els destinataris són les persones que no han anat mai a l’escola o que tenen un escàs nivell formatiu.

INICIAL 1 Curs adreçat a les persones que no tenen cap mena de formació en la seva pròpia llengua. Correspon a tot el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana, així com una aproximació a les matemàtiques.

INICIAL 3 Curs adreçat a les persones que volen obtenir el certificat i/o fan una preparació per accedir al GES (Graduat en Educació Secundària). És la continuació del nivell anterior (Instrumental 2).

INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULA:

De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h

Torns de matí, tarda i vespre per determinar.

Centre públic del Departament d’Ensenyament.

Recordeu: els torns horaris són provisionals i poden patir modificacions.

Els cursos que s’imparteixen són gratuïts i amb certificacions oficials.

Tríptic inicials18 19 ok  
Tríptic inicials18 19 ok  
Advertisement