Page 1

Documentació que cal portar:

Per a la Preinscripció (juny):

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Centre de Formació d’Adults

La Llagosta

Amb el suport de

o Fotocòpia del DNI

Informació

Graduat en Educació Secundària

Per a la Matrícula (setembre): o 1 fotografia mida carnet o Llibre d’escolaritat o Alumnes PQPI: informe o Alumnes GES 2 menors de 28 anys: fotocòpia targeta sanitària C/ Estació, 28 08120 La Llagosta (Vallès Oriental)

• GES 1 • GES 2

Telèfon-Fax: 93 574 49 81 Bloc: http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament


GRADUAT EN SECUNDÀRIA (GESO)

EDUCACIÓ

Adreçat a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària (actualmente és la titulació básica), que és equivalent a l’ESO i permet accedir a estudis superiors com ara Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. QUÈ ÉS?

L’educació secundària obligatòria és l’etapa obligatòria del sistema educatiu que completa l’educació bàsica; en acabar el darrer curs s’obté el títol de Graduat en educació secundària obligatòria.

Per obtenir la titulació s’ha de cursar un total de 34 mòduls o, si escau, convalidar o acreditar.

DURADA DEL CURS Els estudis estan repartits en dos cursos: Ges I i Ges II, però es possible allargar o escurçar els estudis segons les necessitats específiques dels alumnes El curs està distribuït en tres trimestres. Una persona pot incorporar-se al curs a principis de cada trimestre.

Horari dels cursos GES 1: vespre.

ESTRUCTURA El GES s’organitza de forma modular en tres àmbits: a) Àmbit de la comunicació b) Àmbit científic tecnològic c) Àmbit social

GES 2: vespre.

seguir els estudis de règim ordinari,estan en procés d'obtenir un permís de treball, són esportistes d'alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari, tenen necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades que ho fan aconsellable o cursen o han cursat programes de qualificació professional inicial.

INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULA

De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h

ACCÉS Cal tenir 18 anys o més, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació. També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents: per raons laborals no poden

Centre públic del Departament d’Ensenyament. Els cursos que s’imparteixen són gratuïts i amb certificacions oficials.

Tríptic ges 18 19 ok  
Tríptic ges 18 19 ok  
Advertisement