Page 1

Una altra via de finanรงament Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona

Barcelona, 10 de febrer de 2010 Xavier Bretones xbretones@impulsbenestar.com


Objectiu L’objectiu d’aquesta sessió és aportar algunes idees, estratègies i alguns recursos pràctics per a trobar noves fonts de finançament que permetin millorar la tasca que realitza l’associació.


La necessitat de trobar noves formes de finançament •

Un programa, una emergència, una inversió immobiliària, una...

Tothom hi estarà d’acord

El bon ús dels fons obtinguts no és altra cosa que l’aplicació en allò pel què han estat donats

L’ associació ha d’oferir garanties

El rigor i la transparència en la gestió seran elements la importància dels quals anirà en augment


Plantejar-nos una nova forma d’aconseguir recursos 1. La nostra raó de ser 2. Els nostres objectius com a associació 3. El paper de la Junta Directiva 4. El paper dels socis, voluntaris i professionals (si en tenim) 5. L’estructura de finançament


Persona o equip responsable de la captació de fons •

Serà la cara visible

És d’esperar que els membres de la Junta participin de l’estratègia buscant i activant contactes

Les persones i les accions han de ser de confiança i coherents amb la política general de l’associació

Algunes bones característiques del perfil de les persones que s’inscriguin per la tasca de recerca de recursos:

Compromeses Creatives Empatia Positives Emprenedores


Tipus de fonts de recursos: públics i privats Procedència

Pública

Privada

Tipus de Programa

Tipus de Finançament

Col·laboració o suport

Subvencions i Convenis

Prestació de serveis

Contractació pública de serveis

Administració pública

Empreses Fundacions Particulars

Mecenatge Patrocini

Empreses

Esponsorització

Venda d’espai publicitari o donació

Socis

Quotes

Marxandatge, fires i rifes

Donatius

Donacions

Particulars


Fons privats Programes amb identificació amb la causa

DONATIU MECENATGE

PATROCINI

ESPONSORITZACIÓ

VENTA PUBLICITAT

Programes de Marketing


Tipus de programes i accions PROGRAMES

TĂˆCNIQUES I ACCIONS

Socis

Entrevista personal

Donants

Carta personal Actes socials Campanyes Marxandatge Fires Rifes


Socis i donants • • •

Les quotes de soci Quotes dels serveis Socis col·laboradors o donants habituals


Les quotes de soci Base econòmica (Quotes dels serveis Socis col·laboradors o donants habituals Exhaustiu control per no perdre aquesta quota Diferenciar entre socis col·laboradors i donants Ens podem plantejar tres nivells d’actuació: – – –

Els nous donants que s’incorporen de forma puntual Els nous donants que s’incorporen de forma periòdica Els que ja tenim i que augmentaran el seu donatiu


Donatius puntuals Entrevista personal La carta personal


Actes o esdeveniments L’ideal serà fer quelcom fàcil i amb baixos costos Donar a conèixer la nostra organització. Augmentar la visibilitat entre les persones que ja col·laboren habitualment i que donen suport econòmic Recaptar diners Mostrar agraïment als donants, reclutar nous voluntaris i aixecar la moral dels col·laboradors habituals


Actes o esdeveniments socials Persones famoses o conegudes Els Mitjans de comunicaci贸 Patrocinadors o esponsors


Campanyes És la manera més pública de demanar la col·laboració de la gent Necessita la participació de molta gent La campanya pot ser de caràcter periòdic La campanya ha de suposar un repte És bo incorporar elements participatius en el disseny i en la realització de la campanya


Marxandatge, fires i rifes Internet i correu electrònic


Col·laboració amb les empreses Responsabilitat social de l’empresa vs l’empresa com un bon ciutadà Algunes de les raons formulades per les empreses per incorporar programes de responsabilitat social són les següents: • • • •

Responsabilitat ètica vers les persones amb dificultats El desig d’una bona imatge Assegurar-se el propi entorn amb inversions en la societat Conseqüències positives per als treballadors


“fer córrer la imaginació” Voluntariat d’empresa Col·laboració de directius, gerents, managers Donar recursos econòmics i materials Dia de la solidaritat Aportacions dels treballadors Cessió d’infraestructures


Moltes grĂ cies,

Cicle Finançament Ass 2010 – Una altre via de finançament  

Aquesta presentació ens dona estratègies per obtenir finançament privat: accions i recursos per portar-les a terme.